Головна

Будівництво

сторінка 60

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Необруталізм (Бруталізм)
Друзі, ласкаво просимо в захоплюючий світ сучасної архітектури
Постметаболізм (авторська архітектура)
Будівля РЕВ (Москва, 1970, М.В. Посохін)
Перерахуйте основні принципи екоархітектури
Назвіть кращі твори Московської архітектури 1990-х років і їх авторів (не менше трьох) 1 сторінка
Лауреати Прітцкерівської премії
дзеркальна архітектура
Пошуки художньої виразності в архітектурі без звернення до історії.
Маркетингова діяльність на підприємстві.
Звіт про цільове використання отриманих коштів;
Організаційна і виробнича структури будівельної організації. Інфраструктура підприємств будівництва
Можливість переведення нематематичні моделі на форми і методи математичного опису.
Показники механізму управління
Інформація - це знання, отримані в процесі обробки даних, т. Е. Відібрана і впорядкована система даних.
Аудит в будівництві
Тема 13. Аналіз господарської діяльності будівельної організації
Основи аналізу фінансового стану будівельного підприємства.
Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства.
Найважливішим елементом методики АХД є технічні прийоми та способи аналізу (інструментарій аналізу).
Основні принципи господарського управління
Господарський механізм управління в будівництві
Період від початку вкладення до окупності називають терміном життя, або життєвим циклом, проекту.
Лізинг як джерело фінансування будівництва
Інвестиційна діяльність в будівництві
Система розрахунків на підприємстві
Фінансові ресурси будівельної організації.
Тема 8. Доходи, витрати і прибуток будівельної організації. оподаткування
Формування і розподіл прибутку
Форми виробничих зв'язків в будівництві
Організація як система процесів
Виробничі процеси в будівництві. Робоче місце.
Тема 9. Організація будівельного виробництва
Рентабельність в будівництві
Фінансовий механізм і його елементи
Кошторисна нормування і система кошторисних норм
Підприємство як суб'єкт підприємницької діяльності
Персонал будівельної організації та його структура.
Продуктивність праці та методи її вимірювання.
Показники використання оборотних коштів і управління оборотними коштами
Нормування оборотних коштів
Тема 4. Оборотні кошти будівельної організації
Фактори і резерви росту продуктивності праці.
Оплата праці в сфері будівництва
Всього кошторисна вартість будівельних робіт ... 100
Основи ціноутворення в будівництві
Накладні витрати.
Організація праці в будівництві
Основи нормування праці в будівництві
Нематеріальні активи
Показники та аналіз використання основних засобів
Розвивати спільні допоміжні та обслуговуючі виробництва;
Організація як система
Малі підприємства можуть створюватися в усіх галузях народного господарства, за винятком видів діяльності, які є прерогативою держави.
Створення, реорганізація та припинення діяльності підприємства (фірми). Установчий договір і статутний капітал
Класифікація підприємств (фірм). Організаційно-правові форми юридичних осіб
Організація як об'єкт управління
Зовнішнє середовище організаційної системи
Оцінка основних засобів
Знос і амортизація основних засобів
Тема 3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
Характеристика будівельного ринку та особливостей його функціонування
Кон'юнктура ринку. Конкуренція і конкурентообразующіе чинники в будівництві
Розрахунок кошторису капітальних вкладень на будівництво системи теплопостачання промислового підприємства
Розрахунок чисельності працівників
Розрахунок виробничої програми
Розрахунок фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати
Розрахунок потреби виробництва в енергетичних і матеріальних ресурсах
Економічне обгрунтування поліпшення показників Ефективності
Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи котельні
Розрахунок річних експлуатаційних витрат і собівартості виробництва 1 Гкал теплової енергії
Враховуємо вплив поздовжніх сил, якщо такі є.
Конструювання стику ригеля з колоною.
Враховуємо вплив стислих полиць.
Компонування перекриття.
Побудова поперечних перерізів траншеї.
Вказівки до виконання контрольної роботи
Контрольна робота 3
Побудова поздовжнього профілю траси
Т а б л і ц а 6. Відомість ув'язки перевищень теодолітно-висотного ходу і обчислення позначок станцій
Вказівки по вивченню теми
Елементи теорії похибок вимірювань
орієнтування ліній
Знімальну геодезичну основу
Ч А С Т Ь II (СПЕЦІАЛЬНА)
Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу
Т а б л і ц а 4. Відомість обчислення координат вершин теодолітного ходу
Геодезичні роботи при гідротехнічному
Будівництві (для спеціальності 270102 - ПГС)
Інженерно-геодезичне проектування
Технопаркові структури
ТЕХНОПАРКИ - гнучкі науково-виробничі структури, що представляють полігон зі створення та просування наукомісткої продукції.
Інформаційно-технологічні системи
Підбір елеватора індивідуального теплового пункту
Вертикальних - верхня, горизонтальних - нижня рядок) систем водяного опалення
Вибір огороджувальних конструкцій
Динамічне тиск рд для розрахунку втрат тиску в місцевих опорах трубопроводів систем водяного опалення
Розрахунок нагрівальних приладів.
Гідравлічний розрахунок системи опалення
Тепловий баланс приміщення
Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій
Рекомендовані коефіцієнти, що враховують регіонально - кліматичні умови здійснення будівництва
Рекомендовані зональні коефіцієнти зміни вартості будівництва в розрізі суб'єкта Російської Федерації
Додаток 1 до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації від 04 жовтня 2011 року № 481
Рекомендовані коефіцієнти до термінів тривалості будівництва в районах Російської Федерації
Розрахункова вартість будівництва дитячого садка на 250 місць для Республіки Північна Осетія - Аланія
Фото Гончарової Е.
Фото Ройтерштейн С.
Фото Гончарової Е.
Моніторинг реконструйованих будівель
Загальні вимоги до моніторингу
Об'єктний блок моніторингу
Інженерні вишукування та обстеження
Проектування основ і фундаментів
Радіолокаційні системи DIGITRAK F5
Проектування і пристрій підстав, фундаментів і підземних споруд при реконструкції будівель
Еколого-біологічний блок
Посилення основ і фундаментів
побудова котлованів
Устаткування для закріплення
Склад матеріалів для розробки проекту реконструкції підземного споруди
проектування закріплення
Закріплення грунтів і фундаментів
Способи руйнування старих фундаментів
Порядок проектування і склад проекту реконструкції
Матриця можливостей і загроз
термічне виробництво
ОПИС ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Фогель-Нот / Vogel & Noot
Опис внутрішнього середовища
структри КОНЦЕРНУ
Марія Кормильцева
Млрд руб. виділено на будівництво дитячих садків в регіонах.
Е) контроль і оцінка ефективності заходів щодо запобігання шкідливого впливу на надра, а також екологічного оздоровлення надр та їх раціонального використання.
Лекція 4. Моніторинг шахтних і кар'єрних вод гірничодобувних підприємств і кадастр даних моніторингу
Стадія регулярних спостережень відновлюється також з урахуванням результатів, отриманих раніше.
Республіканський моніторинг ведеться на всій території РК, включаючи шельф, з виділенням великих регіонів, що мають загальнодержавне значення.
Республіканський моніторинг ведеться на всій території РК, включаючи шельф, з виділенням великих регіонів, що мають загальнодержавне значення.
До об'єктів державного моніторингу надр відносяться природні
Вісім дитячих садів будуть здані в експлуатацію в КЧР до кінця року
Стан і перспективи розвитку ринку будівництва в Росії
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
закріплення траси
Намічається тахеометричної зйомки
Вимірювання вертикальних кутів
Питання 10. Конструктивні рішення стін з малорозмірних елементів.
Питання 11. Конструктивні рішення стін з великих бетонних панелей.
Питання 8. Правила прив'язки конструктивних елементів до базису осях
Питання 7. Стандартизація в будівництві.
Питання. Назвіть основні частини будівлі і дайте їх визначення.
Питання 12. Конструкції великоблочних стін
Питання 14. Стіни з колод і бруса
Питання 19. Вимоги пред'являеми до перекриттів. Сталеві перекриття.
Питання 20. Збірні і монолітні залізобетонні перекриття
фундамент палі
Питання 17. Фундаменти. Вимоги до них. Стрічкові і слобчатие фундаменти.
Питання 16. Стіни з обшивками з металу, скла і азбестоцементу
Завдання 6. Розрахувати показники використання основних засобів.
Завдання 8. Показники забезпеченості організації трудовими ресурсами та їх структури
Завдання 1. Вивчити структуру основних засобів.
Зробити висновки по роботі.
Дані для розрахунку фінансових результатів
Завдання 13. Провести розподіл чистого прибутку по фондах.
Вопрпос 21. Дерев'яні перекриття
Питання 23. Способи водовідведення. Організований водовідвід.
Питання 40. Підлоги по перекриттях
Питання 29. Рулонні покрівлі
Питання 30. Черепичні покрівлі
Питання 26. Сучасні покриття.
Пристрій даху будинку з теплим горищем
Питання 24. Сходи даху з дерев'яними кроквами.
Питання 32. Вікна з дерева, сталі, алллюмінія і пластмас.
Питання 33. Світлопропускаючі матеріали для скління. Ущільнювачі.
Питання 38. Сходи з різних метериалов. Геометричну побудову сходів.
Питання 39. Підлоги. Вимоги до них. Основні шари. Підлоги по грунту.
Питання 37. Типи світлових фонарей.Конструктівние рішення.
Питання 35. Вітражі і вітрини.
Питання 34. Беспереплетние вікна.
Техніка основних лізингових операцій
Вартість виконаних СМР, у.о.
Нижче наведені встановлені форми ведення кадастру шахтних і кар'єрних вод.
Мічного енергії в більшості випадків реєструється руйнування тривало існуючої структури ГГД-поля і відновлення структурного хаосу;
Розглянуті вище режімообразующіе кліматичні чинники не вичерпують переліку численних природних процесів, що впливають на режим підземних вод.
Фактори і умови впливають на коливання УГВ
метеорологічні фактори
В областях, де відбувається спорадичне промерзання грунтів або взагалі вони не промерзають, з'являється можливість цілорічного харчування грунтових вод.
Більш детальної з'явилася схема О.К. Ланге (1938), що включає групи, класи, ряди і види і враховує не тільки режімообразующіе чинники, а й характер коливання рівня.
Атмосферні опади
У квітні в курортному парку г.Кісловодска сталася велика обвал, який завалив на 40 м доріжку терренкура
Водогрязевие потоки. Сіли хребта Алатау
Завдання 6. Розрахувати показники використання основних засобів.
Як довго будувати гілки?
Якщо спонсор не будує гілку (залежить від активності спонсора) тоді будуємо самі одночасно дві гілки
Розрахунок плати за збиток від шумового забруднення міських земель
Сучасні технології в багатоповерховому будівництві
Історія будівництва хмарочосів, і багатоповерхових споруд
методи ціноутворення
Показники ефективності виробництва
Цінова політика фірми. Види і стадії формування цін.
Шляхи зниження витрат на виробництво


перша | Попередня | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати