На головну

Математика

сторінка 9

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Нарисної геометрії та КРЕСЛЕННЯ
Послідовність малювання шестигранної призми
Завдання для самостійного рішення
Приведення плоскої системи сил до даного центру
Кинематическое дослідження механізму
Визначення 1.
вектори
Електричний струм у напівпровідніках. Власна та домішкова провідності Напівпровідників. Власна провідність Напівпровідників
Види індексів.
Завдання для самостійної роботи
Види топогеодезічної прив'язки, їх характеристика и умови! Застосування. Поняття про опорну геодезичних ятір. Контурні точки карти, что Використовують при топопрів'язці.
Нормалау
Загальна схема дослідження функції та побудови її графіка.
Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі.
Предмет і задачі теорії ймовірностей. Події та операції над ними. Відносні частоти і їх властивості
Побудова лінії перетину двох поверхонь методом допоміжних січних площин
шевронна передача
Дерева. Ліс. бінарні дерева
З'єднання деталей з гарантованим натягом
Тема 1.1. Принцип дії турбомашин і величини, що характеризують їх роботу
Конструювання підшіпніковіх вузлів
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ
Загальні поняття, освіту клепаних швів, гідності, недоліки і область застосування
Розподіл Фішера-Снедекора
Графічне зображення динаміки статистичних показніків.
Ізотермічний процес.
Розподіл електронів по енергетичних зонах. Валентна зона и зона провідності. Метали, діелектрікі и напівпровіднікі
Геометрія передачі, кінематичні співвідношення і ККД плоскопасової передачі
А); б); в); г).
Частина Частина Ціле
Перевірочний розрахунок циліндричної зубчастої передачі на витривалість зубів при згині.
Сили в косозубой циліндричному зачепленні.
Практичне значення малювання голови людини
Умови роботи і види руйнування підшипників ковзання.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ вистав у ДОШКІЛЬНЯТ
Увага! На цьому аркуші із завданнями нічого не пишіть!
Перевірка і оцінка знань учнів на уроках математики
Основні параметри редукторів
Цифрові автомати 1-го і 2-го роду, автомати Мілі і Мура
Жіна?талатин к?штер ж?йесіні? те? ?серлі к?ші
Композиція в конструюванні меблів
Основні геометричні співвідношення та конструкції
Інтерполяційні формули для чисельного диференціювання на основі многочлена Лагранжа.
Візначіті розрахунково довговічність ПІДШИПНИКІВ.
Конгруенції первого степеня з однією невідомою.
Домалау ?йкелісі
Загальні відомості, пристрій передачі, матеріали, область застосування, переваги і недоліки
Суть статистичного зведення
Цілі систематичні числа.
Віхрова електричне поле.
Розділ 3. Умовна ймовірність. незалежність подій
Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
Повторення незалежних випробувань. схема Бернуллі
Основні ідеї кількісної і порядкової теорій натурального числа
Комплексна оцінка якості за допомогою
Постановка завдання кодування.
КОНТАКТНА ПРОЧНОСТЬ.
Агрегатні Індекси як віхідна форма індексів
Геометричні й оптичні умови фототрансформування.
Габдрахманова К.Ф. 8 сторінка
Проектування точки на дві площини проекцій. чверті простору
З а д а ч а 4
Теорема додавання ймовірностей несумісних подій.
Теорема 5.1 (Форда-Фалкерсона).
Метод АНАЛІЗУ ієрархій.
Механічні передачі. Призначення, класифікація.
Метод валентних зв'язків.
Приклад.
Розрахунок валів на втомну міцність.
Код Шеннона.
Підшипники кочення. Пристрій і порівняння з підшипниками ковзання. Галузь застосування.
Кортежі і декартовій твір множин
Орнамент як прикраса меблів
Загальні зауваження до проектування предметів меблів. Етапи роботи над проектом
Специфікація складально креслення
Зразок рішення контрольної роботи № 4.
Розумні з'єднання
Лемма про немонотонної функції
Завдання № 3
Приклад розрахунку вала на витривалість
Побудова лінії перетину поверхонь методом допоміжних концентричних сфер
Формула повної ймовірності. Формула Байєса
Поняття про об'ємної формі предметів
Габдрахманова К.Ф. 4 сторінка
Класифікація завадостійких кодів.
Варіатори служать для плавного (бесступенчатого) зміни швидкості обертання веденого вала на ходу при постійній швидкості ведучого вала.
ЕЛІПС, гіпербола, парабола з осями, паралельно осях координат
Оцінки параметрів генеральної сукупності за її вибірці
Бірінші ретті сизи?ти те?деулер
Складні композиції різної конструкції
Контрольна робота № 1
Види руйнувань зубів
Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
Орієнтовний розрахунок
Умова, при Якій две Прямі лежати в одній площіні
відсотки
Запишіть формулу для визначення площі поперечного перерізу ременя, якщо задано число ременів в клинопасовій передачі.
Збирання РЕДУКТОРА
І етап (до 3-х років)
Поняття про емпіричні формулах і методі найменших квадратів. Підбір параметрів лінійної функції (висновок системи нормальних рівнянь).
Тригонометрична інтерполяція.
Метод Вегстейна.
Позакласна робота з математики 1 сторінка
Взаємна індукція. Явіще взаємної індукції. Взаємна індуктівність
Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
Властивості тригонометричних функцій
Розділ 7. Теорема Муавра-Лапласа і Пуассона
Характеристика відносніх величин.
Лекція 4. Функціональні ряди. Статечні ряди. Формула Тейлора
Система статистичних показніків.
Середньозважені Індекси
Безлічі і операції над ними
Розбиття множини на класи
Основні ідеї порядкової теорії натуральних чисел
Комплексність підходів при конструюванні меблів
IV. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА
Сили в гілках ланцюга і критерії працездатності ланцюгової передачі
Локальна та інтегральна теорема Муавра-Лапласа
Глава 6. Криві другого порядку
Висотний прив'язки аерознімків
аналітична геометрія
статистичного спостереження
нероз'ємні з'єднання
властивості ймовірності
Діфракція світла на діфракційній гратці 1 сторінка
V. Електростатічне поле нескінченно Довгого рівномірно зарядженості циліндра.
Циліндричної прямозубой ЗП
Теорія ймовірностей.
Виявлення тенденцій розвитку явіщ.
теорема
Геометричне визначення ймовірності
Системи диференціальних рівнянь
Функція належності та методи ее побудова.
Лемма про несамодвойственной функції
Асимптоти графіка функції
Властивості функцій, неперервних на відрізку
Представлення знань в ІСПР с помощью продукційної моделі. Навести приклад.
Червякти берілістер
Довідкові таблиці до розрахунків деталей машин
Cedil; Коефіцієнт швидкохідності.
Види і класифікація меблів
Підмножина. Доповнення безлічі і заперечення пропозиції
Алгоритм визначення рівня якості продукції
Глава 16. Звичайні диференціальні рівняння
Кидають 3 монети. Випадкова величина ? - число випали «гербів». Потрібно: а) - д) з завдання 1.
Рішення завдання про оптимальному розкрої вихідної заготовки
Жази?ти?та?и Кез колагену к?штер ж?йесіні? Тепе-те?дік шарттари
Статікани? негізгі теоремаси
Розв'язання типового варіанта.
Види статистичного спостереження
Визначники. Теорема Лапласа.
Особливості геометрії косозубих передач
Ис?аша мазм?ни
самоврядні муфти
Креслення пружини
Вихідні дані для курсового проектування
Базовий зразок продукції. Базові значення показників якості
Аксіоми теорії ймовірностей. Дискретні простору елементарних фіналів. Класичне визначення ймовірності
Системи конгруенцій первого степеня.
Тепе-те?дік шарттари. Варіньон теоремаси
Проектування прямої на три площини проекції.
Основні категорії статистики
Середня гармонійна, ее різновиди и сфера использование.
N-мірний вектор і векторний простір
Тема №6: Циклічні коди. Коди БЧХ.
Організація Введення-Виведення одновімірніх масив
Рішення
короткі висновки
Прості і складені числа. Основна теорема арифметики.
центральні моменти
Вчені, які внесли значний вклад в розвиток диференціального обчислення
З а д а ч а 8
Побудова проекцій лінійчатих розгортаються поверхонь.
Ціліндрлі тіке тісті беріліс
Приклади використання теореми Поста.
Властивості абсолютно і умовно збіжних рядів
Зображення Структури явіщ и структурних зрушень.
Основні критерії працездатності черв'ячних передач і розрахунок їх на міцність
Вибір и розрахунок муфт.
Суть дефазіфікації. Методи дефазіфікації. приклад.
Загальні Рівняння прямої в пространстве
Глава 10. Диференціальне числення функції однієї змінної
Класифікація передач
Відносини між двома множинами
Алгебра подій.
Властивості стрибкової функції і її графік
Проекції точки на три площини проекцій. октанти простору
ОСНОВНІ Умовні Позначення
Геометричність Зміст похідної
зауваження
Графічна інтеграція по методу хорд
Порядок числа. Первісні корені.
Характеристика територіальних індексів.
Призначення і роль передач в машинах
Знакозмінні ряди. ознака Лейбніца
Похідні і докази нерівностей
Теорема Ейлера-Даламбера
Передача гвинт-гайка. Принцип роботи, пристрій, переваги і недоліки. Галузь застосування. Матеріали, ККД.
Малювання з натури складного гіпсового орнаменту


перша | Попередня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати