На головну

право

сторінка 61

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Функції застосування права
Залежно від можливості обмеження державою права і свободи класифікують на абсолютні та відносні.
Правові системи світу.
Оплата праці в особливих умовах і умовах, що відхиляються від нормальних
Державні гарантії трудових прав за законодавством України
Прогалини і колізії в праві. Аналогія закону і аналогія права.
Поняття и Сторони колективного договору
процесуальне право
Види органів держави.
Державний лад
Державний лад
Складання та оформлення протоколів.
Сучасні тенденції розвитку американського права
Джерела американського права
Європейські соціалістичні правові системи
Неправильна кримінально-правова кваліфікація
Законодавчі акти Російської Федерації в сфері інформації та документації
Становлення політичного суспільства в Стародавній Греції
Реформи Солона і Клісфена
Основні способи тлумачення права.
Феодальне (середньовічне) право
судовий прецедент
Сучасні підходи в розумінні правової держави
Держава, економіка, політика і право.
Поняття і статус Уряду РФ. Уряд РФ в системі органів державної влади.
Функції державного і муніципального управління
І форми співучасті в злочині
Особисті (громадянські) права і свободи.
Особливості звільнення неповнолітніх від покарання, обчислення строків давності та погашення судимості
Тема 7. Праворозуміння в юридичній науці
Відмежування від суміжних злочинів
Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна
D) найбільш страждають від акціонерної спекуляції є недостатні класи населення, що несуть торговому справі свої останні заощадження (Г.Ф. Шершеневич).
СУДОВОГО ПОСТАНОВИ В РОЗУМНА ТЕРМІН
ТЕМА 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РФ. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ РФ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ
І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Глава 25. Законність і правопорядок
Кримінальну право Росії. Загальна частина. 3 сторінка
Захист законного (титульного) і строку володіння
Отже, при вирішенні питання спільне майно подружжя ділиться між ними за рішенням суду. 3 сторінка
Глава 19. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
Habeas Corpus
Злочини з подвійною формою вини
Помилка та її значення
Відчуження майна власника, яке не може їй належати в силу закону
Сучасне соціальне (постбуржуазне) право
Система права, система законодавства і правова система. Їх співвідношення.
Поняття та ознаки норм права.
ПОНЯТТЯ ТИПУ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСІФІКАЦІЇ
Ситуації для аналізу
Поняття колективних трудових спорів
Філософсько-етичне вчення про право
Джерела адміністративного права
Ліцензування підприємницької діяльності
Держава, державні та муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права
заподіяння шкоди
Тема 10. Минулий час недоконаного виду дієслів
Складання та оформлення вказівок
Вимоги до бланків організаційно-розпорядчих документів.
Система договорів на оптовому і роздрібних ринках електроенергії
MITIGATING CIRCUMSTANCES
Підприємства та установи як суб'єкти адміністративного права
Поняття адміністративно-правового статусу громадян
Суспільний устрій
Режим польотів в міжнародному повітряному просторі
Державний лад Риму в період республіки
U.S. COURTS
Загальні умови державної служби Російської Федерації та система управління нею
Неподаткові 9 сторінка
Нормативне регулювання аудиторської діяльності
Захист прав та інтересів підприємців в третейських судах
СПИСОК рекомендованих ДЖЕРЕЛ
Питання № 66. Співвідношення цивільного, торговельного та інших галузей приватного права. Види джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн.
Засоби судового захисту в окремому провадженні
Перевірка доказів
Особлива частина 1 сторінка
Поняття об'єкта злочину
Шлюбно-сімейне право
сутність держави
Обмеження і скорочення стратегічних наступальних озброєнь до меж необхідної самооборони. 2 сторінка
Основні принципи соціального партнерства
Цивільно-правове становище недієздатних і обмежених в дієздатності осіб
перша імперія
Поняття і значення основних принципів правового регулювання праці
Договір застави (іпотеки) земельних ділянок
Основні завдання системи стандартів безпеки праці
Основні напрямки розвитку науки конституційного права
Теорії бюрократії по Мертону і Гоулднера
Призначення адміністративного покарання
Обмеження діяльності землекористувачів в містах
Державний вплив на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Договір і звіт про оцінку
Навчальний посібник 4 сторінка
Про злочини в сфері економічної діяльності
Наголос
Імперативний характер терміну позовної давності
Фактічні обставинам справи, Які враховуються при кваліфікації.
Дострокові трудові пенсії по старості
Поняття, принципи і система
Завдання для самоперевірки знань
Тест для самоперевірки знань за I модуль
Адміністративно-правові гарантії прав громадян.
Розділ II. Авторське право и суміжні права
Поняття и загальна характеристика форм правления.
Поняття допомоги по системі соціального забезпечення
Принцип незастосування сили і погрози силою
Ідеальна та реальна структура правової норми.
Практичне заняття 1.
Практичне заняття 1.
Завдання для самоперевірки знань
Форми розрахунків і правове регулювання відносин за розрахунками
Колізії между Стаття Загальної та Особлівої части КК
Види юридичної відповідальності
Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 5 сторінка
КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ СУБ'ЄКТІВ РФ
Ii) публічний показ, виконання та повідомлення по дротах для загального відома перероблених або відтворених таким способом творів. 2 сторінка
Поняття суміжніх прав
Відмова від спадщини
православні церкви
ЮРИДИЧНИЙ ДОКУМЕНТ
Тези лекції. Поняття маніпулятивного поведінки і його специфіка в системі державної і муніципальної служби
Оперативно-розшукова діяльність: Підручник. 17 сторінка
Адміністративні формальності при міжнародній аеронавігації
Міжнародно-правове регулювання туризму та туристичних послуг
Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
Правові основи діяльності адвокатури та статусу адвоката 1 сторінка
Неправильна кримінально-правова кваліфікація як складового неправильного! Застосування крімінального закону
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ
Нормальні умови праці ПРАЦІВНИКІВ
Співвідношення права і моралі
Розділ 6. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ ТИМ
Метод і система трудового права. Співвідношення трудового права з іншими галузями права.
За сферою реалізації виділяють особисті (природні і громадянські), політичні, соціально-економічні, культурні права.
Поставка і контрактація. Особливості укладення, змісту та виконання зобов'язань
ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
Адміністративне оскарження рішень податкових органів.
Поняття судової влади. Конституційні засади здійснення правосуддя в РФ
В.Б. МАЛІНІН, Л.Б. СМИРНОВ
Структура суб'єктивного права -це його будова, що виражається в зв'язку елементів - юридичних можливостей (правомочностей), наданих суб'єкту.
Додаткові Підстави Розірвання трудового договору з ініціативи власника
Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 4 сторінка
В яких випадках виникає необхідність у застосуванні норм права?
Глава 19. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
функції права
Законодавство та інші правові акти про правоохоронні органи.
Питання 2. Вимоги, що пред'являються до процесуального документа
Правова система - основне поняття порівняльного правознавства
Загальна характеристика законодавства про оборону
Порівняльне правознавство в Англії і США
ВСТУП
Тема 6: Функції держави.
Тема 13: Місце і роль права в системі соціального регулювання.
Пункт 6.Трудовой Кодекс особливо виділяє випадки грубих порушень працівниками трудових обов'язків, які можуть служити підставою звільнення навіть при одноразовому порушенні.
Вчення про правові сім'ях
Далекосхідна концепція права
Акти судової влади
Завдання1.
Облікова політика організації
Поняття і види цін
А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ________________________________________________________________________________
Кримінальне право
Лекція 6. Держава і право Візантії в Середні століття
З використанням наведеної нижче таблиці охарактеризуйте основні теорії сутності права.
Конспект лекцій
Розвиток японського права
процесуальне право
Тема 26: Правовідносини: поняття, види, склад.
Поняття юридичної особи, його ознаки
Ознака суб'єктів господарювання
Тема 29: Реалізація права.
Поняття і структура підприємницьких правовідносин
Права спадкування непрацездатних осіб, які перебувають на утриманні спадкодавця
Метод загальної теорії права
Л. Обов'язкова частка у спадщині
Тема 2: Походження держави і права.
Основні права засуджених, які відбувають покарання.
Організація юридичної допомоги у кримінальних справах
Термідоріанська республіка
Форми правотворчої практики
Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані сп'яніння
Тема 44: Англосаксонська правова сім'я.
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНІХ вкладення КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади
Поняття і правове становище органів виконавчої влади
Кримінальне право і кримінальна політика
Ознака та склад адміністративного правопорушення
Формування поняття злочину
Поняття і види підвідомчості
оцінка доказів
Зміни в складі сторін
забезпечення доказів
Тема 23. Виробництво в суді апеляційної інстанції
ISBN 978-5-88437-228-3
Поняття і сутність роздержавлення і приватизації державної власності
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання
Які з перерахованих способів придбання права власності належать до похідних?
Чи порушено права підприємця Р.?


перша | Попередня | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати