На головну

політика

сторінка 60

Каталог - Політика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Типи порівняльних досліджень
Методи порівняльного аналізу
Порівняння як метод емпіричних досліджень
форми держави
Форма державного (політичного) режиму
Тема 18. Оцінка ефективності PR акції
Тема 17. Формування іміджу лідера, організації. Основні форми роботи зі ЗМІ
Тема 16. PR в некомерційної сфері.
Тема 15. PR в бізнесі. Маркетингове дослідження як елемент PR- діяльності бізнес організації
Вступ
СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ В періоду первісного.
РУСЬ У XIV - ПОЧАТКУ XVII ст.
РОСІЯ У XVII в.
Завдання №4.
СРСР У 50 - СЕРЕДИНІ 80-х рр.
РОСІЯ У XIX ст.
РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ XVIII в.
Тема 2. Історія, концепції, функції PR
VIII.Аналіз результатів і складання звіту.
Що і яким чином може бути покращено?
Коли проведення фокус - групи доцільно?
Тема 11. Фокус - група в політологічних і маркетингових дослідженнях
Мета методу швидше інтеграційна ніж аналітична.
Не допускається участь у групах!
Може бути скорочена стенограма на основі відео-аудіозапису, але її може скласти тільки сам дослідник.
Тема 13. PR в політиці. Особливості та методи політичних досліджень.
Тема 14. PR в діяльності органів державної влади місцевого самоврядування
бюджет програми
Визначення (написання) програмних завдань
Логістика
Тема 10. Інтерв'ю як універсальний метод дослідження в сфері PR
Тема 9. Опитувальні методи дослідження в системі управління суспільними відносинами.
Тобто, комунікація - процес взаємодії, спілкування суб'єктів як безпосередній, так і опосередкований на основі обміну інформацією, а також використовувані при цьому кошти.
Тема 3. Інформаційні процеси в суспільстві і моделі управління ними
Ми не ігноруємо громадськість !
Формування PR як елемента цивілізованих відносин влади і суспільства
Формування сприйняття оточуючого нас світу;
Тема 5. Інформаційна політика держави та її роль в діяльності PR служб
Неформальні методи дослідження
Реакцію громадськості необхідно прогнозувати якомога раніше !
Тема 8. Методологія і методика ситуаційного аналізу
Тема 7. Завдання PR. Постановка проблем PR - діяльності
Тема 6. Правові та етичні норми PR-діяльності
ГЕОПОЛИТИКА
Стан здоров'я населення та проблеми охорони здоров'я 3 сторінка
Список рекомендованих періодичних видань та Інтернет-сторінок
Загальний таймер: 24:38
Загальний таймер: 25:19
Біля ТГУ, біля
Енерготарифів.
Робота над випуском новин в команді
Родзинка »випуску
Спеціалізація репортерів в телеслужби новин 1 сторінка
Устаткування та технічні аспекти виробництва теленовин
Список рекомендованої для самостійної роботи літератури
Спеціалізація репортерів в телеслужби новин 4 сторінка
Спеціалізація репортерів в телеслужби новин 3 сторінка
Спеціалізація репортерів в телеслужби новин 2 сторінка
закадровий текст
синхрон
закадровий текст
закадровий текст
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ АРХІВУ
Вступ
Юридичні проблеми і нормативи виробництва теленовин .... 112
Перебивання »в монтажі
Приступаємо до монтажу
Приклад Виправлена ??редакція
Структура типового новинного сюжету
Ведучий програми новин
Структура випуску та оформлення новин на телебаченні
Своєрідність новинних програм
Ведучий програми новин ............................................. 44
Політичні еліти і політичне лідерство
політичні процеси
Семінар № 6
Семінар № 5.
Семінар № 4.
Нормативні правові акти
Семінар № 3
загальні вказівки
Семінар № 1
КУРСОВА РОБОТА
ПРЕС-РЕЛІЗ
Глава 2. ПОЛІТИЧНІ ОСВІТИ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ феодалізму
Народи і держави на території нашої країни в давнину
Реформа 1861 г.і її значення
Політичні реформи 1860-1870-х рр. і їх значення
Правління Миколи I.
Правління Олександра I.
Підсумки і наслідки зовнішньої політики Росії в XVIII столітті
Громадський рух 1860-1870-х років
Зовнішня політика Росії в 1860- 1880-е роки
Соціально-економічний розвиток Росії на початку XX століття
Внутрішня політика Миколи II на рубежі XIX-XX століть
Громадський рух в 1880-1890-і роки
Правління Олександра III
Російсько-турецька війна 1877-1878 років
Участь Росії в розділах Речі Посполитої
Передумови петровських перетворень
Русь в кінці X - першій половині XII століття
Боротьба Північно-Західної Русі проти експансії з Заходу. Олександр Невський
Давньоруські князі і їх діяльність.
Формування Давньоруської держави в IX-X століттях
Східні слов'яни в VI-VIII століттях
Москва - центр об'єднання російських земель
Іван IV. Реформи 1550-х років. Вибрана рада
Народні руху в XVII столітті
Політичний устрій Росії при перших Романових
Росія на рубежі XVI-XVII століть. смута
Зовнішня політика Івана Грозного і її підсумки
Зовнішня політика Росії в кінці XIX - початку XX століття, російсько-японська війна
Громадський рух на рубежі XIX-XX століть
Громадянська війна: сутність, передумови, учасники, основні етапи
СРСР в 20-30-і роки
Росія в лютому-жовтні 1917 року
Росія в Першій світовій війні
Революція 1905-1907 рр .: причини, характер, рушійні сили, основні етапи та підсумки
СРСР в 1941-1953 рр.
СРСР в 1953-1982 рр.
СРСР і Російська Федерація в 1982-2000 рр.
Російська культура в період нового часу.
Внутрішня політика Росії на початку 20 століття
Внутрішня політика 2-й чверті 19 століття
Внутрішня політика Олександра 1
Прихід до влади і правління Володимира 1
Індустріалізація країни і колективізація сільського господарства
Смутний час.
Особливості та значення періоду феодальної роздробленості Русі.
Діяльність і правління Володимира Мономаха
Внутрішня політика Катерини II
Боротьба з польсько-шведською інтервенцією на початку XVII
Правління Павла 1
Палацові перевороти.
Зовнішня політика Радянської держави в 1930-і рр.
Причини, хід та підсумки Великої Вітчизняної війни.
Зовнішня політика Радянської держави в 1920-і рр.
Внутрішньопартійна боротьба 1920
Радянська держава в роки НЕПу
Відновлення і розвиток народного господарства СРСР після закінчення Великої Вітчизняної війни.
Хрещення Руси.
Вітчизняна війна 1812 р
Реформи Петра I.
Опричнина.
Правління Івана III.
Події 1991 р Розпад СРСР
Суспільно-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х р
Срібний вік російської культури.
Підготовка і проведення реформи щодо скасування кріпосного права в Росії
Декабризм і декабристи
Боротьба за владу після смерті Олексій Михайловича
Соціальна життя
Зовнішня політика в середині 50-х - середині 60-х років
Соціально економічний розвиток країни в сер 1950 сер 1960
Російська культура в період Середньовіччя (IX-XVII ст.)
Внутрішня і зовнішня політика Василя 3 і Олени Глинської
Соціально економіческоеіі політичний розвиток Росії в 16 столітті
Обрання нової династії. Правління перших Романових.
Соціально економічний і політичний розвиток Росії в 17 столітті
Жовтневе збройне востание
Російсько-японська війна 1904-1905 рр.
Поняття і основні властивості тоталітарних політичних систем.
Сутність і особливості авторитарної політичної системи. Різновиди авторитарних політичних систем.
Специфіка політичної системи України.
Функції політичної системи.
Типологія політичних систем
Сутність і універсальні особливості демократичних політичних систем.
Поняття політичної свідомості і її значення для функціонування політичної сфери суспільства.
Фундаменталізм як політична ідеологія.
Націоналізм, його сутність і роль в політичному житті.
Комунітаризм як сучасна політична ідеологія.
Поняття політичної ідеології. Основні політичні ідеології в сучасному світі.
Структура, функції, типи політичної свідомості.
Структура політичної системи суспільства.
Основні наукові підходи до визначення і характеристики політичних систем.
Походження і сутність держави як політичного інституту
Ознаки, структура і функції держави.
Характерні риси та особливості політичної еліти України
Державна бюрократія як складова частина політичної еліти
Типологія політичних еліт
Типологія політичних режимів
Взаємозв'язок і взаємодія громадянського суспільства і держави.
Політичні партії і партійні системи.
Групи тиску як засіб впливу на державну політику.
Типологія сучасних політичних партій і її критерії.
Сутність і значення громадських об'єднань в політичному житті суспільства.
Поняття і функції соціальної держави.
Поняття, сутність і характерні риси політичної культури.
Класифікація і типологія політичних культур.
Політична психологія як складова політичної свідомості.
ЗМІ в системі масової комунікації.
Структура політичної комунікації
Сутність комунікації як політичного процесу.
Етнополітичні конфлікти в сучасному світі.
Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Міжнародні політичні відносини і міжнародна політика.
Політична модернізація.
Характерні риси та проблеми розвитку політичної культури в Україні.
Структура і функції політичної культури.
Національні інтереси як основа зовнішньої політики держави.


перша | Попередня | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати