На головну

Педагогіка

сторінка 176

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Висновки і рекомендації щодо застосування
Список центрів допомоги сім'ї і дітям, які здійснюють підтримку випускників закладів для дітей-сиріт до 23 років
Можливі завдання для роботи на станціях
інструктаж
Житлові та комунальні послуги, водо-, тепло-, газо-, та електропостачання 004
Пояснювальна записка
Якщо хочеш знати більше ...
Показники рівнів сформованості комунікативності
Опис ролей креативної стратегії Уолта Діснея
Ігрові правила.
Структурні елементи гри
Креатив. П'єса в трьох актах.
Структура електронного портфоліо педагога-куратора
Образи мети відповідно до лічностнообразующей потребами
Характеристика медіапроектів по домінуючою в проекті діяльності
Етапи (кроки) командоутворення.
Техніка завдання питань
Якщо хочеш знати більше ...
Третій етап: реалізація змін від актуального до бажаного стану.
Практикум.
Характеристика етапів педагогічного моніторингу
Перший етап: визначення бажаного результату.
Порівняльний аналіз моноантологій
Карта самоаналізу
Практикум.
Исламова, З.І.
ПЕРЕЛІК ФОРМ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.
Пояснювальна записка по організації педагогічної практики студентів п'ятого курсу
Альтернативна форма звіту за даним завданням.
Рефлексія.
Ігнатьєва А.В.,
Здійснення діяльнісного підходу орієнтує виховну роботу на організацію різної діяльності.
Методика незакінчених пропозицій
Приклади студентських робіт.
Інноваційна діяльність школи.
Психолого-педагогічна характеристика класу.
Висновки по роботі.
Система роботи з батьками
Методика підготовки і проведення батьківських зборів.
Яким я бачу учня
Здійснення діяльнісного підходу орієнтує виховну роботу на організацію різної діяльності.
Орієнтовна програма аналізу виховного процесу у класі.
Цілі і завдання виховної діяльності.
Цілі і завдання виховної діяльності.
Орієнтовна програма аналізу виховного процесу у класі.
тест САН
Опитувальник дослідження тривожності у підлітків
КЛАС D. НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ
Г. Айзенка
Можливі теми бесід-консультацій
додаток 22
СТЕНД СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Можливі теми батьківських зборів.
Спостереження за схемою А.С. Залужного
Обробка результатів
ЗА ОСНОВНИМИ РОЗДІЛІВ.
ПЕРЕЛІК ФОРМ І МЕТОДІВ самостійної роботи І Методичні вказівки СТУДЕНТАМ З ПІДГОТОВКИ ЗАВДАНЬ ПО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ.
Майстер і майстерність в педагогіці. Професійний ідеал.
Пояснювальна записка З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ.
ВСТУП
текст опитувальника
ОРГАНІЗАЦІЯ
проведення мікродослідження
Основна частина.
ПЕРЕЛІК ФОРМ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.
Розділ III. ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ.
Додаток 1
Висновки і рефлексія по виконану роботу в школі.
Методика незакінчених пропозицій
Поради.
ТЕМАТИКА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ.
Класи.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА КТД
Критерії конкурсного відбору вчителів
і соціальної роботи
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧАЩИМИСЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Професійно-педагогічний тренінг.
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ФОРМ КТД
додаток 7
Методика контактної взаємодії з підлітками
Карта спостережень
додаток 18
Карта спостережень
Методика контактної взаємодії з підлітками
ОБРОБКА анкетних даних
Анкета класного керівника
Обробка результатів
Анкета учня
Анкета батьків учня
додаток 22
СТЕНД СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Спостереження за схемою А.С. Залужного
текст опитувальника
Методика вимірювання батьківських установок і реакцій
КЛАС D. НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ
Опитувальник дослідження тривожності у підлітків
Можливі теми батьківських зборів.
тест САН
Т.Н. Разуваєва
Тест визначення схильності до ризику
Психогеометричного самооцінка особистості
Хто я є в цьому світі? »(Методика Дембо-Рубінштейн
Діагностика вольових якостей дитини
Методика діагностики самооцінки
Карта спостережень
Звітна документація по практиці
додаток 3
додаток 4
Балів.
Обробка результатів.
Соціально-педагогічний паспорт табору
Соціально-педагогічний портрет загону
Фрейбурская анкета агресивності
Відхилення від культурних норм і в соціальній поведінці.
Відомості про сім'ю і взаємини в ній.
Методика «Діагностика моральної мотивації».
Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича
Обробка результатів
текст опитувальника
Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича
Відомості про сім'ю і взаємини в ній.
Відхилення від культурних норм і в соціальній поведінці.
Методика «Діагностика моральної мотивації».
Обробка результатів.
Хто я є в цьому світі? »(Методика Дембо-Рубінштейн
Діагностика вольових якостей дитини
Балів.
Соціально-педагогічний паспорт табору
Соціально-педагогічний портрет загону
Анкета класного керівника
ОБРОБКА анкетних даних
додаток 18
Анкета батьків учня
Т.Н. Разуваєва
Фрейбурская анкета агресивності
Тест визначення схильності до ризику
Психогеометричного самооцінка особистості
Методика діагностики самооцінки
Програма соціально-педагогічної практики
Технологія виконання завдань
Місце комплексної практики у професійній підготовці випускника
Програма практики в школі
Структура і терміни проведення педагогічної практики
ВСТУП
Основоположні принципи і завдання побудови і проведення педагогічної практики
завдання практики
установча конференція
додаток 3
додаток 4
Карта спостережень
Звітна документація по практиці
Права і обов'язки студентів-практикантів
Підсумкова конференція
Методи дослідження
Підсумкова конференція
установча конференція
VI. програма практики
Цілі і завдання практики.
Груповий керівник практики
Аналіз ефективності корекційної роботи
Схема аналізу корекційного заняття
Орієнтовна схема психологічного ув'язнення
Характеристики на дошкільника
Додаток 5.
Вимоги до організації практики (вилучення з ДОС ВПО по спеціальності 050717.65)
Професійні орієнтири студентів за фахом
Практик студентів ПДПУ
Професійно-значущі якості особистості студентів.
Витяг з положення
Структура і терміни проведення педагогічної практики
Програма практики в школі
завдання практики
Основоположні принципи і завдання побудови і проведення педагогічної практики
ВСТУП
Пояснювальна записка
Для дітей з порушеннями слуху
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
О.Р. Ворошніна
Вступ
Фахівця дефектологічну профілю
Пояснювальна записка
З порушенням зору (орієнтовна схема)
Для дітей з порушеннями зору
З порушенням слуху (орієнтовна схема)
Обов'язки вихователя груп дітей з порушеннями мови.
Для дітей з порушеннями інтелектуальної діяльності
організація практики
За несвоєчасно здану звітну документацію оцінка знижується.
Робота обласної міжвідомчої експертної ради з наркопрофілактіке
додатки
Особливості зловживання препаратами конопель підлітками.
Відхилення в поведінці ще не дають підстави зараховувати людини до психопатичних особистостей.
Залежно від переважання гіперестетіческого або анестетіческого
Велику роль в динаміці перебігу психопатій мають умови в сім'ї.
Затяжні (до декількох місяців, іноді років) стану, в виникненні яких грає роль дисгармонического протікає пубертатний період (ендогенний фактор).
Основою реактивних психозів є реакція особистості на психічні стресові ситуації.
Наявність біологічної неповноцінності мозку;
Нездатністю до творчої поведінки, примітивністю інтересів і почуттів.
Органічний психічний і психофізичний.
Найважливіші причини пошкодження мозку у дітей.


перша | Попередня | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати