На головну

Педагогіка

сторінка 175

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 15
СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 9
Семінарське заняття № 3. Сучасна сім'я.
Семінарське заняття № 5. Виховна Потенціал сім'ї.
Семінарське заняття № 2. Історія шлюбно-сімейних СТОСУНКІВ.
Семінарське заняття № 1. Педагогіка сімейного виховання у системе антропологічніх наук.
Семінарське заняття № 6. Сім'я у системе виховних інстітутів.
Семінарське заняття № 7. Педагогічна культура батьків.
ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА
Семінарське заняття № 2. Теоретичні основи екологічної освіти
Семінарське заняття № 4. Форми организации екологічної освіти
Семінарське заняття № 1. Актуальні екологічні проблеми України та шляхи їх вирішенню
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
завдання
З дисципліни: Педагогіка
Основи риторики та ораторське мистецтво
Світові моделі та стандарти подготовки СОЦІАЛЬНОГО працівника
V міжрегіональний заочний конкурс презентацій
Покажи мені -І я живити
Уроки інформатики ма ють свои Особливості.
III. Анамнез життя.
Розладі сприйняттів
Робота в парах.
Які приклади модифікаційної мінливості можуть служити у людини?
Особливості міжособістісного спілкування педагога з учнямі
Особливості моделей СОЦІАЛЬНОГО розвитку особистості.
Конфліктні ситуации у спілкуванні та шляхи їх розв'язання.
Особливості педагогічного спілкування. Структура педагогічного спілкування.
Основні характеристики соціальної роли та ее Вплив на розвиток особистості
Механізми соціальної перцепції та'х роль у педагогиіному спілкуванні
Головні Функції педагогічного спілкування.
Принцип зв'язку Теорії з практикою
Диференціація за Логачевською С.П.
принцип емоційності
Принцип доступності та врахування індівідуальніх особливо
Результати педагогічної системи РВ
Основні принципи і поняття теорії Ельконіна-Давидова
Ціннісно-смислове самовизначення педагога в професійній діяльності. Складіть цілепокладання професійної діяльності педагога.
Здоров'язберігаючих технологій педагогічного процесу. Складіть рекомендації для викладача по застосуванню здоров'язберігаючих технологій в педагогічному процесі.
Цілепокладання до соціального формування особистості учнів. 4 сторінка
Цілепокладання до соціального формування особистості учнів. 3 сторінка
Цілепокладання до соціального формування особистості учнів. 2 сторінка
Збірники наукових праць і монографії
Жовтень 2014 року
Вересень 2014 року
КОМПОЗИЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРІВ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
Методичні вказівки
Як підвіщіті Інтерес учнів до уроку історії Шляхом Вивчення історічніх персоналій
Легенда про дитину, якові нашли під хмелем
НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Розвиток умов для занять фізичною культурою і спортом.
Створінь умов формування сприятливого і безпечного середовища проживання.
Організація підвищення правової грамотності учнів.
Створення умов для розвитку шкільних засобів масової інформації.
Розвиток умов для занять фізичною культурою і спортом.
Організація риторичної компетентності учнів.
Науково-інформативний стиль мовлення
Власне науковий стиль мовлення.
Історія наукового стилю.
СХЕМА СПІЛЬНОГО СУПРОВОДУ КЛАСІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Про роботу міської експериментального майданчика
Наради, семінари, конференції.
Конкурс-фестиваль Відродження Росії
здобувача кваліфікаційної категорії
Заключні положення.
Порядок застосування форм і процедур атестації працівників з метою підтвердження займаної посади
Порядок застосування форм і процедур атестації працівників на першу та вищу кваліфікаційні категорії.
Основні положення щодо застосування форм і процедур атестації
Одобрения и засуджених
Література до розділу 1.3. Західноєвропейська педагогіка епохи нового часу
Література до розділу 1.4. Західноєвропейська педагогіка кінця XVIII-XIX століть
Література до розділу 1.2. Школа и педагогіка епох Середньовіччя та Відродження
Література до розділу 1.1. Виникнення освіти и виховання в мировой цівілізації
література
Література до розділу 2.4. Педагогічна думка Другої половини XIX століття
Література до практичного заняття 2. Вітчизняна педагогіка XIX - XX століття
Додаткова література
Тема 3. Основні напрямки навчання.
Мета и завдання навчальної дисципліни
Тема 5. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесса. Кредитно-модульна система организации початкового процесса у віщій школі
Тема 2. Головні Тенденції розвитку вищої освіти в сучасности мире
Розподіл балів, Які отримуються студенти
Тими Самостійної та завдання індівідуальної роботи студентів
Тема 9. Управління та самоуправління Навчальна діяльністю.
Тема 3. Особистість. Структура особистості.
Психологія та педагогіка як науки.
Покажіть необходимость Виникнення и розвитку педагогіки як науки. Основні етапи розвитку педагогіки України.
Дайте визначення Поняття «дидактика вищої школи». Розкрійте его Зміст. Назвіть основні категорії дидактики.
Розкрійте Сутність Поняття педагогічного професіоналізму. Охарактеризуйте его основні компоненти.
Назвіть та обґрунтуйте вимоги до особистості викладача ВИЩОГО навчального закладу.
Основні права и обов'язки учасников навчально-виховного процесу (вікладачів, студентів).
б) Результати науково-літературного огляду
Школоведение
виховання
Функції
Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у віщій школі
Дидактичні и методичні вимоги до академічної лекції
Академічна лекція в системе професійної подготовки студентов
Технологія і техніка подготовки академічної лекції.
Мета виховання
Багатство мови.
Види семінарів, вимоги до їх организации та проведення
Історія Виникнення проектної технології навчання. Класифікація проектних технологій. Типи проектів. Вимоги до! Застосування проектних технологій в процесі н-ня мовляв. шк ..
СУЧАСНА Класифікація Навчальна ПРОЕКТІВ.
Організація навчального Пізнання в проблемному навчанні. Методика управління проблемними навчання в початковій школі.
За комплексності проекти могут буті монопроект и межпредметні.
ВИМОГИ ДО Використання МЕТОДУ ПРОЕКТІВ.
Педагогічна Взаємодія як основа інтерактівніх технологій навчання. Педагогічне спілкування в структурі ДІЯЛЬНОСТІ вчителя початкової школи.
оціночна шкала
результати перевірки
Додаток П
завдання 2
Приклад виконан завдання 2
Завдання3
Приклад виконан завдання 1
завдання 1
Завдання на контрольну роботу
Зразок виконан малюнки до завдання 1.
Приклад виконан завдання 3
завдання 4
Кадропроекторі
Завдання №2.
Правила создания ДМ.
алгоритм самопідготовкі
ЗАВЕДУЮЩЕГО Дошкільні заклади
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
Додаток А
Додаток Д
Репутація банку ВИХОВАТЕЛІВ
Змістовій модуль 2
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Осн. норм. док. Укр., Что рег. правові отношения в Галузі освіти.
Хар. осн. нормативних док в сфере пед. осв. Укр.
графопроектори
Критерії Вибори методів навчання (за Ю. К. Бабанськім
До Вибори методів навчання
Репродуктивне метод.
спостереження
Пояснення
Методи, Прийоми та засоби навчання
Додаткова література
Інтерактівні методи навчання
Проблемні навчання у початкових школі
Поняття інтерактівніх методів навчання
Інтерактивне навчання: історія і сучасність
Поняття про методи навчання
методи навчання
НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У Християнсько КОНФЕСІЙНІХ НАРОДНИХ ТА Середніх ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ
Зразок оформлення статті
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО екзамени З педагогіки
Робоча програма
II. Введення в тему заняття.
Основні педагогічні категорії.
Структура педагогічних наук.
Світська педагогіка.
картина перша
Чинник навчальної успішності та неуспішності молодшого підлітка
Основні Тенденції вікової Зміни значущості педагогічної ОЦІНКИ
Готовність дитини до навчання в школі
Поняття про дидактику у віщій школі. Основні Критерії дидактики.
Зміст освіти як проблеми дидактики у віщій школі
Роль І ФУНКЦІЇ куратора академічної Студентської групи.
Види Бесід.
види спостереження
Завдань для САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ
Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні вікладачів и студентов
Психологічні Особливості взаємодії викладача та студента
v до 30 серпня 2013 р. віслаті рукописи статей;
Вересня 2013 року
Шановні колеги!
Розподіл балів, Які отримуються студенти на екзамені
У середній школі
І. СТРУКТУРА МОДУЛІВ
Тема: Закономірності и принципи навчання економіки.
Тема: Методичні Особливості формирование системи економічних знань и вмінь
Тема: Оцінка ефектівності коопероване навчання
Тема: Модель дослідження на уроках економіки.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Актуальні проблеми патріотичного виховання в освітньому процесі
Список джерел
УДК - 796.332: 378
Ж-68 Футбол, міні-футбол та методика его викладання: навчально-методичний посібник / За ред. Г.Б. Жигадло. - Миколаїв діє до: 2013
Довідки: 201-01-73, 8-922-221-71-90, email: uralmodels@yandex.ru
Атестаційні заходи з дисципліни
етикет педагога
Привітання, представлення та звернення в діловому спілкуванні, правила ввічливості
Етикет перших днів на роботі
Етикетні вимоги до написання резюме і співбесіди при прийомі на роботу
Диференціація та інтеграція змісту роботи з розвитку математичних уявлень у дітей.
Технологія розвиваючого навчання.
Професійна компетентність педагога в області теорій і технологій математичної освіти дітей.
Експертна оцінка роботи педагогів і керівників дошкільних освітніх установ.
Розвиваюче середовище ДНЗ - джерело інтересів дітей до пізнання математичного змісту.
Педагогічні умови і засоби соціально - емоційного розвитку дитини в період дошкільного дитинства.
Питання 50.Международние правові норми в сфері освіти.


перша | Попередня | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати