На головну

Педагогіка

сторінка 178

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Педагогіка середньої професійної освіти
Технології професійної освіти
Дитяча практична психологія.
Дитяча психологія
Пояснювальна записка
Правовий статус ДОУ
Проблемно-ігрові технології художнього розвитку дітей, як одна з умов розвитку художньо-творчої діяльності дітей.
Проектування системи роботи ДНЗ з розвитку образотворчого творчості дітей дошкільного віку.
Управління процесом художньої освіти дітей дошкільного віку.
Теорії і технології художнього розвитку дошкільнят.
Здоров'язберігаючих технологій в ДОУ.
Педагогічні інновації в діяльності ДНЗ як засіб його розвитку.
Педагогічні умови і засоби розвитку ігрової діяльності дитини в період дошкільного дитинства.
Авторські технології екологічної освіти дітей дошкільного віку
Дошкільна педагогіка
Теорія і методика дошкільної освіти
Концепції побудови предметно-розвиваючого середовища.
Рухлива гра як засіб виховання фізичної культури дитини.
Педагогічний процес дитячого садка як система, орієнтована на цілісний розвиток особистості, її здібностей і творчості.
Технології художнього розвитку дошкільнят.
Виховання - провідна функція дошкільної педагогіки: традиційний і сучасний контекст.
Мовне спілкування як засіб освоєння соціокультурного досвіду і оволодіння рідною мовою дітьми дошкільного віку.
Роль мови в житті дитини
Моделювання освітнього процесу в аспекті сучасних концепцій дошкільної освіти
Класифікація моделей.
Екологічна освіта дошкільників як процес формування знань, відносини, поведінки.
Технології інтелектуально - пізнавального розвитку дошкільників
Наукова розробка проблем екологічного виховання дітей
Організація виконання випускної кваліфікаційної роботи (дипломної).
Вимоги, що пред'являються до оформлення випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи.
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи (дипломної).
Критерії виконання випускної кваліфікаційної роботи студентом.
Сучасні форми організації процесу навчання в педколеджі.
Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з творами образотворчого мистецтва.
Управлінська культура керівників ДНЗ: сутність, основні характеристики, умови формування
Педагогічні умови формування основ музичної культури у дітей дошкільного віку
Цінність гри як провідного виду діяльності в дошкільному віці.
Рухлива гра як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку
Технології формування рухового досвіду у дітей старшого дошкільного віку.
Вступ
Пояснювальна записка
Критерії оцінки рівня підготовки випускника на державному іспиті.
Програма державного іспиту.
Вимоги, що пред'являються до оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
Практичні рекомендації до підготовки доповіді для захисту на ДАК.
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи
Правові основи управління і організація фінансово-господарської діяльності ДНЗ
Критерії оцінки виконання і захисту випускної кваліфікаційної роботи студентом.
Особливості маркетингового середовища ДНЗ
Стиль та імідж як складові частини культури управлінської діяльності керівника ДНЗ.
Психологічні основи прийняття управлінського рішення.
Розвиток корпоративної культури ДНЗ як психолого - педагогічна проблема.
Гімнастика як засіб і метод фізичного виховання дитини.
Теорії і технології розвитку граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку
Професійна компетентність менеджера в освіті.
Концепції побудови предметно-просторового середовища ДНЗ
Управління процесом взаємодії ДОП та сім'ї.
Моделювання та проектування як функції управління.
Педагогічні умови і засоби розумового розвитку дітей дошкільного віку.
Феномен дошкільного дитинства і субкультура дитини-дошкільника
Менеджмент як вид діяльності і система управління
Тeopія oжідaній.
Функції менеджменту в освіті
Розвиток науки про управління, основні школи управлінської думки.
Питання 8.Теоретіческіе основи менеджменту
Профілактика і усунення конфліктних ситуацій в діяльності керівника ДНЗ.
Проблеми взаємодії ДОП та сім'ї.
Глава 1. Предметнопроблемное поле СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Розробити і виготовити ____________________________________________
Оцінювання Навчальних досягнені учнів
Управлінням (департаментам) освіти и науки обласних, Київської МІСЬКОЇ державної адміністрації
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі
Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр.
Кафедра філологічних дисциплін
І психологічної корекції
Кафедра психології
Особливості змісту вальдорфської педагогіки
Дитячі садки.
Біографія та Головні аспекти вчення Р. Штейнера
листок.
Й листок
Й Листок
Гендерні психічні особливості дітей
Методика викладання дітям дошкільного віку
Вступ
Основні принципи занять з дітьми дошкільного віку
I. Загальна характеристика уроку.
Додаток 2
Виконала: ст. гр. 2АТО Юрков Олександр
Перелік вопросам до екзамену
Визначення форми стопи
Практична робота №3
Практична робота №1
Практична робота №6
Практична робота №4
Визначення гостроті зору.
Практична робота №5
МОДУЛЬ № 2
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ
література
Методичні вказівки
Семінарське заняття 2
Методичні вказівки
література
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Семінарське заняття 7
Діалектика розвитку колективу. А.С. Макаренко
література
Тема: Я.А.Коменській Засновник педагогіки
Тема: Педагогічна думка України в ХІХ - п. ХХ ст.
Тема: Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні после революції 1917 р. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка.
Тема: Педагогічна система К.Д. Ушинського
Виховання, школа та педагогічна думка в дофеодальний та феодальної періоді у східних слов'ян та в часи Київської Русі.
Шкільництво та педагогічна думка країн Європи у XVII - XIX
Участь докторів наук НЕ предполагает Сплата організаційного внеска.
Шановні колеги!
Інноваційне навчання.
ІнтерактівнІ методів навчання на уроках БІЛОГІЇ
лютого 2015 року
Додаток 2
Інформаційний лист
Орієнтовна тематика реферативних ДОСЛІДЖЕНЬ
Освіта на теріторіях підросійської України у друг. підлога. XIX- на поч. XX ст.
Історія становлення и здобуткі Острозької школи-академии.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ білет № 20
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ білет № 8
Розвиток освіти и педагогічної думки в Епоха українського Відродження (XVI- перша пол. XVIII ст.).
Управлінням (департаментам) освіти и науки обласних, Київської МІСЬКОЇ державної адміністрації
Проблеми емоційного розвитку в дитячому віці
Характеристика методів соціально-педагогічної роботи
Вікові та Індивідуальні Особливості дітей з відхіленнямі у розвитку та поведінці.
Психологічна характеристика дітей з проблемами розвитку
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ білет N
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ білет N
Загальна характеристика державотворчого процесса в Україні
Зміни чісельності и складу населення України.
Освіта та наука.
Соціальна диференціація Суспільства.
Психолого - педагогічний аналіз Расписание уроків як функція управління.
Психолого - педагогічний аналіз Расписание уроків та псіхофізічного НАВАНТАЖЕННЯ вчителів та учнів.
Шилко Христиною Анатоліївною
Шилко Христиною Анатоліївною
Шилко Христиною Анатоліївною
Узагальненій аналіз уроку музики
Аналіз заняття з логіко-математичного спрямування
АНАЛІЗ заняття з ПОЗІЦІЙ РОЗВІВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ заняття
Аналіз заняття з Ознайомлення з довкіллям
З точки зору оптімізації навчально-виховного процесу можна
III. Зміст заняття
Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155 КК РФ)
Незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154 КК РФ)
Перший підручник з природознавства (автор В.Ф. Зуєв).
Розвиток методики викладання природознавства на сучасности етапі (О.Біда, О.Ліннік, І.Гільберг, І.Грущінська та ін.).
Значення праць видатних російського методиста О.Я. Герда в методіці викладання природознавства.
Професійна компетентність і педагогічна центрация
Педагогічний такт як компонент моральної культури вчителя
Підміна дитини (ст. 153 КК РФ)
Злочини проти неповнолітніх
Логіка (етапи) науково-педагогічного дослідження
Зв'язок педагогіки з іншімі науками.
Система педагогічних науки.
Функції та завдання педагогічної науки.
Фундаментальні категоріямі (основні Поняття) педагогіки є: виховання, навчання, освіта.
Педагогіка як наука про виховання
Класифікація методів виховання
Поняття про методи, Прийоми та засоби виховання
Методи и форми навчання у тренінгу
Методи навчання и рівень засвоєння информации
Вимоги до! Застосування методу вимог
Вимоги до! Застосування методу вимог.
Техніки та форми навчанняу тренінгу
Тема 3. Методи науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Методи і техніка дослідження
Наочно-виразности показ прійомів виконан як метод навчання
Пояснення и бесіда як емоційно-образний прийом Ознайомлення з Музик
Художнє виконан твору як Особливий метод Залучення дитини до Музичне мистецтво
Метод І прийому Музична-Естетичне виховання, НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
література
Сутність методів навчання
Методи контролю и самоконтролю у навчанні
методи навчання
Етапи педагогічного дослідження
практичні методи
Наочні методи.
До словесних методів навчання відносяться
Зміст навчання валеології
Підході и методи навчання валеології
Інші методи навчання.
Розповідь
Робота з підручніком
Пояснення
Методи организации и Здійснення навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ.
Поняття про методи, методичні Прийоми та засоби навчання.
Підході, Які слід використовуват та Вправи корекції дітей з затримки псіхічного розвитку
Методологічні підході до розробки державного освітнього стандарту для спеціальніх (корекційніх) шкіл
Розробка Державного стандарту спеціальної освіти
Розробка програми педагогічного експерименту


перша | Попередня | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати