На головну

Математика

сторінка 175

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Статична перевірка орфографії і граматики
Примітки
Вставка гіперпосилання на елемент іншого документа
Вільне розміщення колонок
Індійський і африканський слон
зміна маркера
нумерований список
Маркери
створення списку
Адміністрація К. Міхельсон.
багаторівневий список
застосування стилів
Копіювання стилів з одного документа або шаблону в інший
бібліотека стилів
видалення стилю
Зміна стилю абзацу
Створення нового стилю абзацу
Лабораторна робота № 4. Операції зі сторінками. Колонтитули. Підготовка документа до друку
Початок нової сторінки
створення діаграми
форматування діаграми
найпростіші розрахунки
Установка вирівнювання і обтікання тексту
кругові діаграми
Формули. вставка формули
вставка малюнка
Налаштування зображення
видалення формули
Текст в формулах
редагування формули
Зміна ширини стовпців
Автоформат таблиці
Створення різних колонтитулів
Попередній перегляд
створення колонтитулів
Ой спосіб
Зміна орієнтації сторінки
Друк документа
Створення таблиці за допомогою інструменту Створити таблицю
зміна таблиці
Сортування табличних даних
Перетворення існуючого тексту в таблицю
Вставка таблиці за допомогою команди Вставити таблицю
виділення таблиці
завдання
Урок 1. Інтерфейс програми
Рядок стану (Status Bar). Контекстне меню
масштаб відображення
CorelDRAW дозволяє відкривати кілька вікон документів одночасно (багатодокументний інтерфейс). Для навігації по вікнах документа призначені команди меню Window (Вікно).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Обробка відомості обчислення координат вершин ходу.
на кубок Інституту математики і комп'ютерних наук
Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії.
Побудова поздовжнього профілю траси.
Рішення прямої геодезичної задачі.
Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат.
Контрольна робота № 1.
Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу.
Обробка тахеометрического журналу.
Обробка пікетажного журналу
Обробка журналу геометричного нівелювання.
Складання профілю траси дороги.
Розбивка на консолях осей рейкового шляху
Контрольна робота № 2.
Основні правила диференціювання.
Похідна складної функції
Алгоритм обчислення похідної
визначення похідної
Основні правила диференціювання
Модуль 1. лінійна алгебра
Завдання для домашнього рішення
Контрольна робота № 2
Завдання для вирішення на занятті
Завдання для домашнього рішення
Графічне рішення системи лінійних нерівностей з двома змінними
Взаємне розміщення прямих на площині
Завдання для домашнього рішення
Завдання для домашнього рішення
Рішення задач по новому матеріалу.
Завдання для вирішення на занятті
Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи
Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи
Закріплення знань і умінь.
Актуалізація шкільних знань.
Завдання для домашнього рішення
Рівняння лінії на площині
Вектори і їх координати
Закріплення знань і умінь.
Завдання № 1
Завдання № 2 1 сторінка
Завдання № 2 + 2 сторінка
Завдання № 2 3 сторінка
Завдання № 23
Завдання № 2 4 сторінка
ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО встаткування ПІДВІЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ
СПОСОБИ УСТАНОВКИ Й ВІВІРКІ КОНСТРУКЦІЙ Й УСТАТКУВАННЯ ПО ВЕРТІКАЛІ
СПОСОБИ УСТАНОВКИ Й ВІВІРКІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Й УСТАТКУВАННЯ ПО ВІСОТІ
УСТАТКУВАННЯ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА горизонтальні Зсув споруд
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА крен, ТРІЩІНАМІ Й Зсув
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА опад споруд
ВИДИ ДЕФОРМАЦІЇ Й ПРИЧИНИ ЇХНЬОГО ВИНИКНЕННЯ
Приклад рішення задачі на рівновагу споживача з використанням множників Лагранжа
Модуль 04 "Діференціальне числення функцій однієї змінної".
Модуль 08 "числові та функціональні ряди".
Мета і завдання проекту
Лист 1. Кінематичний синтез кулачкових механізмів.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Сили інерції визначаються за формулою
Підрахувати радіус основної шайби кулачка, прийнявши мінімальний радіус кривизни профілю кулачка
Синтез кулачкового механізму з плоским тарілчастим штовхачем
Синтез кулачкового механізму з роликовим штовхачем.
Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалемірних відстаней
Зйомка ситуації і рельєфу полярним способом. складання кроки
повірки нівеліра
повірки теодоліта
ЗАВДАННЯ ПО ПРАКТИЦІ
Геометричне нівелювання вершин теодолітного ходу
Обробка виміряних горизонтальних кутів
Розрахунок елементів, необхідних для винесення гідрогеологічної свердловини в натуру
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО І
Обчислення висот рейкових точок і горизонтальних відстаней між станцією і рейкової точкою
Обчислення висот точок теодолітного ходу
Обчислення горизонтальних прокладання
ВИБІР СТУПЕНЯ ТОЧНОСТІ зубчасті передачі
Експлуатаційні ВИМОГИ І СИСТЕМА ДОПУСКІВ НА зубчасті передачі
РОЗРАХУНОК геометричних параметрів
методи нівелювання
Нівелювання з середини.
Схема пристрою нівеліра.
Технічне нівелювання.
тригонометричні нівелювання
Повірки нівеліра Н3
Нівелірні рейки.
Пристрій нівеліра Н3
Магазінні автомати
Мал. 2.
Синтаксичний аналіз в мовних процесорах
Синтаксичний аналіз на основе -граматік
Синтаксичний аналіз без повернення назад
Польський інверсній відеозйомки Щоб регулярних виразів
Скінчені автомати та праволінійні граматики
На Основі поточного стану.
! Застосування скінченіх автоматів при розробці лексічніх аналізаторів
Мінімізація детермінованих скінченіх автоматів
Лабораторний практикум побудова лексічніх аналізаторів.
Методика програмування лексічніх аналізаторів на основе скінченіх автоматів.
Метод рекурсивного спуску програмування синтаксичних аналізаторів
LL (1) -сінтаксічній аналізатор для мови Pascal
Блок №1 лабораторних робіт
Побудова LL (k) -сінтаксічного аналізатора (k> 1).
Лабораторний практикум побудова синтаксичних аналізаторів.
Мови програмування та мовні процесори
структура транслятора
D-розбиття за одним параметром
Nbsp; Порівняльний аналіз критеріїв стійкості
Якщо вільна складова необмежено зростає, тобто якщо
Стійкість систем САУ
АПРОКСІМАЦІЯ експериментальний ДАНИХ
Додаток 1
ІНТЕРПОЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ
РІШЕННЯ ДІФЕРЕНЦІЙНІХ РІВНЯНЬ
Варіанти завдання 6.1, 6.2.
ЛІТЕРАТУРА
ФУНКЦІЇ
ТИПИ ДАНИХ
Відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано.
Графічні ОБЛАСТІ
Варіанти завдання 3
Варіанти завдання 4
Варіанти завдання 1
Варіанти завдання 2
Варіанти завдання 5 и 6
Програмування У СЕРЕДОВІЩІ MATHCAD
Оператор Обчислення МЕЖ ФУНКЦІЙ
Розділ 4
РІШЕННЯ НЕЛІНІЙНІХ РІВНЯНЬ
РІШЕННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНІХ РІВНЯНЬ
Варіанти завдання 8
Операції з ВІДІЛЕНІМІ матриці
Рішення рівнянь в символьному виде
Операції з ВІДІЛЕНІМІ змінними.
Знайдемо решение системи лінійніх рівнянь
Визначення стійкості. Стійкість за Ляпуновим.
Прямий метод Ляпунова.
Керованість і наблюдаемость.
Єдиний підхід до проблеми лінеаризації
Нечітке уявлення інформації; типові функції приналежності, міра нечіткості.
Загальна схема нечіткого виведення.
Моделювання і подобу. Отримання критеріїв подібності за допомогою методу інтегральних аналогів (приклад з рівнянням Нав'є-Стокса).
Самоподібність і фрактали. Визначення і приклади.
Факторний аналіз.
Метод головних компонент.
Визначити u (t), для якого деяка оцінка y (t) була б близька до бажаного.
Кореляційний аналіз вивчає на підставі вибірки стохастическую залежність між випадковими змінними.
Складання статистичної оцінки на основі розподілу Фішера.
Непараметричні статистики; статистика Манна-Уїтні.
Метод Бокса-Уїлсона.
Складання статистичних оцінок; аналіз найбільш часто використовуваних законів розподілу.
Приклад.


перша | Попередня | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати