На головну

література

сторінка 106

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Узгодження присудка з підметом.
В. А. ЖУКОВСЬКИЙ 1 сторінка
В. А. ЖУКОВСЬКИЙ 2 сторінка
В. А. ЖУКОВСЬКИЙ 3 сторінка
В. А. ЖУКОВСЬКИЙ 4 сторінка
НА ПАГОРБАХ ГРУЗІЇ ЛЕЖИТЬ нічна імла
ЗАРОДЖЕННЯ дхвані В ЛІРИЦІ ПУШКІНА
В ЛІРИЦІ ПУШКІНА
ПУШКІН І РОСІЙСКИЙ СИМВОЛИЗМ
Миловидов В. А.
ПРИМІТКИ
ПУШКІНА, БЛОКУ І МАНДЕЛЬШТАМА
БЛОК І ПУШКІН
КОМЕНТАР
АПОФЕОЗ личиною
НАШ ПАН ЧИЧИКОВ
ДЕРЖАВНИЙ ПРИВИД
ЙОГО СМЕРТЬ І ЙОГО МОЛОДІСТЬ
Вадим Руднєв
Методичні вказівки щодо вирішення завдань і завдань
Нормативні правові акти
Нормативні правові акти
Керівні роз'яснення вищих судів Російської Федерації.
Нормативні правові акти
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
Реальний діалог - найбільш проста і класична форма мовного спілкування.
Вибір мовних засобів і мовного жанру визначається насамперед предметно-змістовими завданнями (задумом) мовного суб'єкта (або автора);
Взаємовідносини первинних і вторинних жанрів і процес історичного формування останніх проливають світло на природу висловлювання.
Численність жанрів.
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
В обох останніх аспектах слово експресивно, але ця експресія належить не самому слову.
Обсяг _________ стор.
Пояснювальна записка
Компетенції випускника ООП бакалаврату, що формуються в результаті освоєння даної ООП ВПО.
СТРУКТУРА І ТРУДОМІСТКІСТЬ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 3. Зарубіжжя
Заняття 1.
Тема 2. Андеграунд
Крайня епоха. Апокаліптичний синкретизм. Дифузія жанрово-стильових форм.
Проблема періодизації.
заняття 2
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ідейно-естетичну своєрідність літератури 20-х років не обумовлено
Структура Союзу радянських письменників, створеного в 1934 році, була близька
VII.Кінематограф періоду Великої Вітчизняної війни
V. До історії створення Спілки письменників СРСР
Проблема переоцінки історико-літературного процесу
А. Платонов
Сатирична проза 20-30-х років не включає в себе творів
Романтична поезія кінця 30-х років не включає в себе твори
Радянська сільська проза Л. Леонова, С. Кличкова, М. Шолохова та ін. Не включає в свою символіку і наскрізну систему цінностей
КУРСОВА РОБОТА
Оформлення курсової роботи
Критерії оцінки курсової роботи
Організація виконання курсової роботи
Вимоги до структури курсової роботи
Організація розробки тематики курсових робіт
Вихідні дані до виконання завдання
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Завдання на курсову роботу
Правила оформлення розділів курсової роботи
Вибір теми курсової роботи
ВСТУП
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичні вказівки
проект оформлення
Показники оцінки роботи
Комітет з питань науки і вищій школі
Показники оцінки захисту роботи
Визначити господарсько-питне і виробниче водоспоживання в системі водопостачання, яка обслуговує населений пункт і підприємство.
Обгрунтування прийнятої схеми водопостачання
Сумарна витрата води за добу по селищу і підприємству дорівнює
Визначення розрахункових витрат води на пожежогасіння
Кількість душових сіток
Визначення водоспоживання підприємства
Розрахункову годинну максимальна витрата води
Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі
Визначимо рівномірно розподілений витрата
Отже, водопровід повинен бути влаштований за схемою з пожежними насосами-підвищувачів.
Приймаємо труби сталеві діаметром 100 мм для магістральної мережі і труби сталеві діаметром (умовний прохід) 150 мм для вводів.
Гідравлічний розрахунок об'єднаного господарсько-виробничого і протипожежного водопроводу виробничої будівлі
Вибір типу НС-II (низького або високого тиску) залежить від співвідношення необхідних напорів при роботі водопроводу в звичайний час і під час пожежі.
Необхідний напір господарських насосів визначаємо за формулою
Повний обсяг резервуарів чистої води
Водоспоживання.
Втрати напору в мережі при максимальному господарсько-виробничому водоспоживання
Визначимо діаметри труб ділянок мережі.
вузлові витрати
Рівномірно розподілений витрата буде дорівнює
Ув'язка водопровідної мережі під час пожежі.
Визначення режиму роботи НС - II
Регулююча ємність резервуарів чистої води може бути визначена на основі аналізу роботи насосних станцій в I і II підйому.
У нашому прикладі
Визначення ємності бака водонапірної башти
Визначення висоти водонапірної башти
Так як водоводи слід прокладати не менше ніж у дві лінії, то витрата води по одному водоводу дорівнює
Шарж і пародія в дитячій літературі першої третини XX століття.
Шарж і пародія в літературі та інших видах мистецтва.
Вступ
Способи створення комічного в прозі Саші Чорного для дітей.
Щоденник фокса Міккі »в контексті прози Саші Чорного для дітей.
Щоденник фокса Міккі в контексті мемуарної та публіцистичної літератури 20-х років.
Щоденник фокса Міккі в контексті мемуарної та публіцистичної літератури 20-х років.
Російська мова
ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗАВДАННЯ
Творча робота в Росії
Петроградський Рада
квінтесенція більшовизму
Потоп і рятувальні станції
кремлівський мрійник
Лекція вчителя.
Мовні формули чарівної казки
Вступ
Композиційні особливості чарівних казок
Сюжетна організація чарівних казок
Людина і природа у вітчизняній і світовій літературі
Чим люди живі?
Мудрі вислови про природу
Спробуй написати вступ
літературного читання
Система образів чарівної казки
Хід уроку
Читання і аналіз творів різних жанрів
Про цілеспрямованого життя
про самотність
Про працю і часу
Про роботу письменника
Реферат и анатация як винік кампресіі навуковага тексту
Спосабами кампресіі навуковага тексту
розмовний стиль
публіцистичний стиль
Офіційно-діловий стиль
науковий стиль
Ворота, двері.
Дахи, покрівля.
Кроквяні і підкроквяні балки (ферми).
Фундаменти. Фундаментні балки. Отмостка.
Вступ
Світлоаераційні, світлові ліхтарі.
Зовнішня і внутрішня обробка будівлі.
завдання
Загальні вказівки.
Правила оформлення таблиць, малюнків, графіків
Правила оформлення списку літератури
Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до структури та змісту випускної кваліфікаційної роботи
рецензія
Підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи
Стаття з електронного журналу
Додаток № 7
додаток №4
РЕЦЕНЗІЯ
Загальні критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи
Відгук наукового керівника
Наукове керівництво та консультування випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до виконання
Виконання експериментальної роботи, збір матеріалу, його аналіз і узагальнення
Написання випускної кваліфікаційної роботи
Вибір теми та отримання завдання на виконання випускної кваліфікаційної роботи
Терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра
Загальні правила виконання студентом дипломної роботи
Порядок затвердження теми дипломної роботи і роботи над нею
Розділ 1. Загальні положення
ВСТУП
Вступ .......................................... ........................ 4
Робота наукового керівника зі студентом-дипломником
завдання рецензента
Перелік тем дипломних робіт
Виконання окремих етапів дипломної роботи
Розділ 6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Необхідно керуватися ГОСТ Р 7.05. 2008 року «Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання ».
Розділ 3. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Вибір і затвердження теми
Збір, аналіз та узагальнення матеріалів
Оформлення курсової роботи
Загальні вимоги до оформлення
Тематика курсових робіт
Захист курсової роботи
Правила оформлення курсової роботи
Вказівки до виконання курсової роботи
Навчально-методичні мети і завдання курсової роботи
Вимоги до результатів виконання курсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт
Вибір, затвердження теми курсової роботи і етапи її виконання
Підбір і вивчення літературних джерел
Елементи збутової політики підприємства, фактори її формування
Оформлення списку використаної літератури
Вимоги до оформлення курсової роботи
Структура і обсяг курсової роботи
Стиль викладу наукових матеріалів
Порядок визначення ступеня самостійності виконання курсової роботи
Робота з рецензією, підготовка до захисту
Рекомендований ПЕРЕЛІК ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Електронні ресурси бібліотеки АГТУ
Додаток 1
Оцінка курсової роботи


перша | Попередня | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати