На головну

Математика

сторінка 178

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Алгоритм застосування критерію.
завдання 7
завдання 1
Взаємне Розташування двох прямих у пространстве
Взаємне Розташування прямої та площини у пространстве
Індівідуальніх завдання
завдання 2
Аналітична геометрія у пространстве
Різні види рівнянь прямої у пространстве
завдання 4
завдання 6
завдання 3
ОСТІЙНІСТЬ СУДІВ
Взаємне Розташування двох прямих на площіні
Приклади геометричних УМОВ НА кресленні
Полярна система координат
Пряма лінія на площіні
Зв'язок между прямокутній декартовій та полярних координатах
Криві іншого порядку
Спектральне розкладання стаціонарного процесу
циліндрична
заклепкою
Уфа 2008
Однорідна система лінійніх рівнянь
Види систем лінійніх алгебраїчніх рівнянь
оберніть матриця
ВСТУП
Класифікація кінематичних пар
Група 4 види
Група 5 виду
Група 3 види
Група 2 види
Група 1 виду
Кінетостатікі початкової ланки
Обертається початкова ланка
Парні профілі
Евольвента окружності, її рівняння і властивості
Визначення врівноважують сил і моментів методом, заснованим на застосуванні принципу можливих переміщень
Визначення врівноважують сил і моментів методом М. Є. Жуковського
Початкова ланка, що рухається поступально
Кінетостатікі структурних груп II класу
Умова можливості розв'язання задачі силового аналізу плоского механізму
Властивості візначніків
Визначення та основні Властивості візначніків
Заміна вищих кінематичних пар нижчими
Структурна формула плоского механізму
Класифікація кінематичних ланцюгів
Кінематичний АНАЛІЗ ЗУБЧАТИХ МЕХАНІЗМІВ
Кінематика рядових механізмів
СИЛОВОЙ АНАЛІЗ ПЛОСКИХ важільного механізму
Характеристики реакцій в кінематичних парах
Синтез зубчастих механізмів. Особливості синтезу співвісних механізмів
Кінематика замкнутих механізмів
Кінематика комбінованих механізмів з послідовним з'єднанням ступенів
ІНДІВІДУАЛЬНІХ завдання
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Поняття вектора та лінійні операции над векторами
Властивості лінійніх операцій над векторами
Методичні вказівки Щодо ВИКОНАННЯ індівідуальніх Завдання
Скалярний, векторні та мішаній добуткі векторів
кут профілю
Властивості евольвентного зачеплення
Довжина загальної нормалі
Постійна хорда
Хорда на окружності обраного діаметра
Вибір коефіцієнтів зміщення за допомогою блокуючих контурів
Тангенс кута профілю в нижньої граничної точці евольвенти
Кут зачеплення і міжосьова відстань при беззазорному зачепленні
Товщина зуба по дузі ділильного кола (делительная товщина зуба) колеса
Параметри зубчастого колеса, одержувані при нарізанні зубів
Вихідний контур. Вихідний виробляє контур
Положення нижньої точки активного профілю
коефіцієнт перекриття
Перевірка якості зачеплення по геометричним показниками
Перевірка коефіцієнта перекриття
міжосьова відстань
Початкові дані
Характерні точки активних профілів зубів і лінії зачеплення
Дії над матрицями
Деякі типи матриць
Матриці та Дії над ними
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Поняття середньої величини
Обчислення середньої за даними інтервального варіаційного ряду
по заробітній платі
структурні середні
Середня гармонійна. Критерій вибору форми середньої
Властивості середньої арифметичної
статечні середні
Міжгалузевого балансу В.В. Леонтьєва
Критерії продуктивності моделі
Рішення
Поняття запасу продуктивності моделі В.В. Леонтьєва
завдання 3
завдання 4
Лінійна модель міжнародної торгівлі
Алгоритм знаходження запасу продуктивності моделі Леонтьєва
Поняття лінійного простору
завдання 1
Алгоритм обчислення власних векторів лінійного оператора
Властивості власних векторів лінійного оператора
Власні вектори і власні значення лінійного оператора
Матриці лінійного оператора в різних базисах
Матриця лінійного оператора
завдання 2
Структура лінійного оператора
лінійний оператор
Базис і розмірність ЛП, розкладання вектора по векторах базису
Базис і розмірність ЛП рішень осла
Приклади дослідження на лінійну залежність систем векторів
У лінійному просторі
Приклади лінійних просторів
Формули перетворення координат
Камеральні роботи при обробці результатів технічного нівелювання виконуються зазвичай у такій послідовності.
Розрахунок основних елементів кругової кривої.
Рівні, їх пристрій і призначення. Ціна поділки рівня.
Загальні відомості про геодезичні вимірах. Одиниці вимірювань кутів і довжин. Похибки вимірювань. Властивості випадкових похибок
Інженерно-геодезичні вишукування споруд лінійного типу. Розбивка пікетажу і діаметрів. Пікетажне книжка.
Кутові вимірювання. Пристрій теодоліта. Типи теодолітів.
Нівелювання траси і поперечників. Для визначення висот пікетів і проміжних точок прокладають нівелірний хід, який прив'язують до реперам.
Нівелювання поверхні ділянки по квадратах.
Відмінні риси перевірки і юстування головної умови нівелірів Н3 і Н3К.
Орієнтування ліній. Азимути, румба, дирекційний кут
Зрівнювання (ув'язування) збільшень координат теодолітного ходу
І обчислення висот сполучних і проміжних точок
Системи координат, що використовуються в геодезії
Способи геометричного нівелювання.
Пристрій зорової труби, установка її для спостережень.
Пряма і зворотна геодезична завдання
Теодолитная зйомка, способи зйомки ситуації.
Тахеометричної зйомки, використовувані прилади і формули.
Методи побудови геодезичних мереж (ГС)
Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних ізмереній.Предельная абсолютна і відносна похибки.
Джерела похибок при вимірюванні відстаней стрічкою і способи зменшення їх впливу.
Лінійні вимірювання. Засоби вимірювання і їх точність.
Вимірювання вертикальних кутів.
Похибки, що впливають на точність вимірювання горизонтальних кутів.
Способи визначення площ.
Способи вимірювання горизонтальних кутів.
Активний роздатковий матеріал
Б) Тестові завдання для комп'ютерного тестування
Обчислення відміток станцій
Обчислення відміток рейкових точок
Обчислення горизонтальних прокладання і перевищень
Обчислення місця нуля вертикального кола і кутів нахилу
Обчислення збільшень координат
Побудова графіка закладення
Розрахунок основних елементів розбивки кривої в пікетаж
Складання поперечного профілю
Побудова проектної лінії (бровки земляного полотна)
Обробка журналу нівелювання траси
Лабораторна робота №3
окружність
Нормальне рівняння прямої
Загальне рівняння прямої
Розподіл відрізка в даному відношенні. Площа трикутника і багатокутника
Рівняння лінії як геометричного місця точок
Координати точки на прямій і на площині. Відстань між двома точками
Завдання для самостійного рішення на складний рух точки
Відповідь:.
Передавальні відносини
Зубчастого колеса циліндричної передачі
коефіцієнт перекриття
Способи нарізування зубчастих коліс
Евольвента і її властивості
Основна теорема зачеплення
Визначення величини і напрямки вектора прискорення Коріоліса точки М.
ГЛАВА 5 СКЛАДНЕ РУХ ТОЧКИ
Рух точки щодо рухомої системи координат називається відносним рухом.
Рух точки відносно нерухомої системи координат називається абсолютним рухом.
Визначення вектора коріолісова прискорення точки і його властивості
правило Жуковського
Теорема про геометричному складання векторів прискорень при складному русі точки
Теорема про геометричному складання векторів швидкостей при складному русі точки
Рух точки М разом з рухомою системою координат по відношенню до нерухомої системі координат називається переносним рухом точки М.
Елементи кругових кривих
Визначення головних точок кривої в пікетажне обчисленні
Виписка з журналу нівелювання зв'язуючих точок
УДК 528. 48
нівелювання поверхні
Побудова поздовжнього профілю за даними нівелювання. Нанесення проектних даних на профіль
Обчислювальна обробка журналу нівелювання, побудова профілю
білет№7
Білет№5
ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
Ознака Даламбера.
Означення суми ряду
Довжина дуги в полярних координат
Теор про границю
Довжина дуги в прямокутній координ
Розвязув систем матричних способом
Метод Жорданія-Гаусса.
Формули Крамера.
Мінімальна число зубів колеса
Геометричні параметри коригувати зубчастих коліс
Просторові зубчасті передачі
диференціальні механізми
Передачі з нерухомими осями коліс
Загальні відомості про складні зубчастих механізмах
Впішіть у блок-схему Вивчення тими "Чотірікутнік" необхідні слова-Позначення


перша | Попередня | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати