Головна

Культура

сторінка 571

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Семінарське заняття т. 4.
Методичні рекомендації до виконан індівідуальної роботи
Методичні рекомендації до семінарського заняття
Методичні рекомендації до семінарського заняття
Методичні рекомендації до семінарського заняття
Основна
Тема 1. Предмет і еволюція науки про політіку
IV. Тематика Домашніх завдання
Етос, мораль, етика.
Етічні вчення Стародавнього Сходу.
Українська мова - основа культури українського народу.
Моральні цінності людини.
Особливості моралі як способу опанування світу.
Основні види морального зла.
Функції мистецтва.
Мистецтво та основні его різновиди.
Розкрити та охарактерізуваті архітектуру як вид мистецтва.
Розкрити та охарактерізуваті театр як вид мистецтва.
Розкрити та охарактерізуваті літературу як вид мистецтва.
Розкрити та охарактерізуваті скульптуру як вид мистецтва.
Розкрити та охарактерізуваті живопис як вид мистецтва.
Естетічні ідеалі епохи Відродження.
Естетика як наукова дисципліна, ее структура та функції.
Особливості етики як науки.
Функції моралі.
Структура І ФУНКЦІЇ етики.
Розкрити та охарактерізуваті Зміст Поняття "катарсис", "мімесіс", "калакогатія".
Моральні норми и цінності християнської етики.
Прикладна етика та ее основні різновиди.
Золоте правило "моральності.
Співвідношення моральної и правової регуляції людської поведінкі.
Категоричність імператів Канта. Назваті три основні формули кантівського категоричного імператіву.
Діалогічне спілкування.
Чому до розуміння псіхічного розвитку людини псіхоаналітічній підхід может буті охарактеризування як преформістской?
Як трансформувався псіхоаналітічній підхід в дитячому псіхоаналізі (цілі, методи, способи корекції)?
Part II
Початок візвольної Війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Marketing Methods
Part II
Advertising Media.
Поняття персоналу, его класифікація
Підприємства и види предприятий
основні фонди
Комплексне кваліфікаційне завдання № 16
ІІ. Терміни.
ІІ. Даті.
ІІ. Даті.
ІV. Історичні постаті.
ІІІ. Терміни.
ІІ. Терміни.
Вступ ... ... 3
ІІ. Даті.
ІV. Історичні постаті.
ІІ. Даті
ІІІ. Терміни.
Чому дослідження агресії и агресівної поведінкі в напрямку СОЦІАЛЬНОГО навчання займають найважлівіше місце?
Теорія СОЦІАЛЬНОГО навчання
Охарактеризуйте найбільш Важливі Поняття Теорії Еріксона.
ІІ. Даті.
ІІІ.Терміні.
ІІ. Даті.
ІІІ. Терміни.
ІІІ. Терміни.
ІІ Даті.
ІV. Історичні постаті.
Бароко.
Михайло Грушевський.
Алла Горська.
Михайло Юзефович, 1876.
Кирило Розмовській.
Комплексне кваліфікаційне завдання № 1
Комплексне кваліфікаційне завдання № 9
Комплексне кваліфікаційне завдання № 13
Комплексне кваліфікаційне завдання № 8
Комплексне кваліфікаційне завдання № 4
Комплексне кваліфікаційне завдання № 2
Дж. Бокаччо, Вольтер, Ф. Петрарка.
Князь Ярополк.
Золота пектораль.
Висновок
Методологі проблеми визначення Поняття культура.
Братський рух в Україні
Розвиток полемічної літератури
Поняття міфу та спеціфічні РІСД української міфології
Загальна характеристика культура укр. бароко
діяльність Прокоповича
Джерела та складники української культури
Києво- Могилянська академія, як центр освіти и науки України
Білет №6
Ренесансно Сутність та барокова форми укр .. літ. 17 ст.
Народніцькій период укр. культури 19 ст.
Архітектура Київської Русі
Виявило класицизму в Україні.
Запровадження християнства в Київській Русі, та его значення для української культури.
Іларіон Київський "Слово про Закон, Благодать та істіну": Зміст, значення та основні проблеми твору.
Київська Русь, як соціокультурна система
Живопис в Україні 18 ст.
Візантійський канон та его інтерпретація в Київській Русі.
Загальна характеристика філософської думки КР
Музична культура в 18 ст
Дворянська период укр..культурі 19 ст.
Література доби КР
Періодізація та загальна характеристика української культури 19 ст.
Уманський Тепличний комбінат
Дісіденськіх рух.
Гетьманська держава Скоропацького.
Утворення ЗУНР. Акти злуки.
Гетьманство Мазепи.
Антична цивілізація у Північному Прічорномор'ї.
II. Римський период (середина І ст. До н. Е. - IV ст. Н. Е.).
Україна в Першій мировой війні (1914 - 1918 рр.).
Аграрна реформа Століпіна та Особливості ее проведення на Україні.
Утворення та діяльність українських політічніх партій напрікінці XIX - на початку XX ст.
Козацтво як явіще історії та культури
КОЗАЦТВО НА ЗАХІСТІ православ'я
Селянська реформа 1861 р., Ее Вплив на соціально-економічний розвиток України у второй пол. XIX ст.
Останній український гетьман К. Розумовський. Зруйнування Запорозької Січі.
Внутрішня та зовнішня політика гетьмана Івана Мазепи (1639 - 1709 рр.) Для української історії.
Конституція гетьмана П. Орлика.
Політичний устрій Лівобережної України в период гетьманування І. Брюховецького, Д. Многогрішного та І. Самойловича.
Козацтво як носій художнього смаку
ВАРІАНТ 16.
Хто троянд розроб вчення про надлюдіну?
ВАРІАНТ 15.
ВАРІАНТ 14.
ВАРІАНТ 12.
Вкажіть на найповніше визначення істини.
Кому належить віслів "Все дійсне є РОЗУМНА, все розумне є дійснім"?
Що характерно для філософії епохи Просвітніцтва?
Task 1. Match the words or word-combinations with their definitions.
Task 4. Read and translate the text.
Хто є засновниками емпірізму у філософії Нового часу?
ВАРІАНТ 11.
Из чего начинает свой розвиток абсолютна ідея Гегеля?
Секс знаходиться в основі всіх наших думок
Про ієрархії наповнень
Проституція - це погано або добре
Для всіх є тільки одні ліки
Каббала про одностатевого кохання
Після сплеску відбудеться відмова
Task 9. Decide if the following statements are true or false.
Task 8. Answer the following questions.
Хто є засновниками емпірізму у філософії Нового часу?
ВАРІАНТ 6.
Первісне значення грецького слова «діалектика»?
ВАРІАНТ 4.
The Ukrainian components in brackets.
Біологія
Ukrainian equivalents on the right.
Task 9. Decide if the following statements are true or false.
Task 4. Read and translate the text.
Методичні рекомендації до семінарськіх зайняти
Семінарське заняття
Лекція № 5 - 6 ТЕМА: Літературно-мистецький процес Луганщини ХХ століття
Лекція № 2 ТЕМА: РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х - ХVІІІ ст. І НАШ КРАЙ
Лекція № 1 ТЕМА: ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА рідного краю - складник ДУХОВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
Що необхідно жінці
Що чоловік чекає від жінки
Task 9. Decide if the following statements are true or false.
Task 8. Answer the following questions.
Загальні фактори, що впливають на вимоги до якості і задоволення вимог до якості.
Сутність підприємницької діяльності. Зовнішні та внутрішні цілі підприємницької діяльності.
Якість, цінність і вартість для виробника і споживача. Співвідношення цінності і вартості.
Якість як економічна категорія. Потреби. Споживча вартість і якість.
Сутність якості як технічної категорії.
Фази (ступені, стадії) розвитку філософії якості.
Основні концепції TQM. Парадигми (моделі) управління.
Як Творець відноситься до сексу
В рамках нашого світу відповіді немає
" Егоїзм "і" альтруїзм "в Каббали
Причина сором'язливості
Духовні корені сексу
Task 1. Match the words or word-combinations with their definitions.
The Ukrainian components in brackets.
Task 1. Match the words or word-combinations with their definitions.
The Ukrainian components in brackets.
Заснування Запорізької Січі
Козацька колонізація Запоріжжя
Козацтво на Середньому Дніпрі
Варіант № 2.
Причини з'явилася козацтва
Сприйняттів ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ЯК ПРОЦЕС ВІДОБРАЖЕННЯ В ПІЗНАННІ ЛЮДИНИ Художня ОБРАЗУ
Мистецтво: складових духовного життя.
філософія Платона
Августин Блаженний або Фома Аквінській
Закони моральності за Сократом
діалектика Гегеля
Закони Арістотеля
Task 1. Match the words or word-combinations with their definitions.
Григорій Сковорода
The Ukrainian components in brackets.
Світогляд
Кукси общинно-родового ладу
творчо підходіті до Отримання знань при написанні науково-дослідніцькіх робіт; публічного захисту науково-дослідніцької роботи.
Task 9. Decide if the following statements are true or false.
Gt; похоронного культу
Task 9. Decide if the following statements are true or false.
Task 6. Look through the whole text and give the Ukrainian equivalents
До практичних зайняти
анотація


перша | Попередня | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати