Головна

Культура

сторінка 569

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Критика етики Модерну: Нітцше и Шопенгауер.
Р. Декарт
Етика та етикет епохи Модерну: розмаїття та Тенденції до єдності.
ПРАВА ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТІВНОМУ праві
Сутність спілкування, его мета и моральний сенс.
Морально-психологічні Особливості спілкування
Повторити Способи вираженість слів-речень та розділові знаки у словах-речень. Віпісаті прикладом.
У жітті людей Моральні цінності регламентуються моральними нормами и принципами.
Завдань для Самостійної РОБОТИ
Основна
Допоміжна
Індивідуальні завдання
Тема 4 моральних свідомість
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
При укладання списку використаної літератури
З навчальної дисципліни
Загальні вказівки до виконан контрольної роботи
Мета та завдання уроків образотворчого мистецтва
Зіставній аналізстереотіпніх уявлень про українську та російськукомунікатівну поведение
Вокально-хоровий аналіз
Музично-теоретичний аналіз
Загальний аналіз
Стаття 18
преамбула
МОДУЛЬ 1
Вправо ТА завдання
ВИСНОВОК
заняття 9
заняття 8
Коротка історія розвитку хімії.
заняття 1
заняття 2
заняття 7
заняття 5
заняття 4
заняття 3
Регіональні стандартізовані показатели фізічного розвитку дітей шкільного віку
Практична робота № 1: Методи дослідження фізічного розвитку
Погодження матеріалів обласних, районних, районних у містах, Сільських та селищних бюджетів з дефіцітом НЕ допускається.
Державний кредит як суспільна позікова система
Бюджетний дефіціт як економічне явіще та причини его Виникнення
o домашнього експеримент.
Історія соціології - це наука про Виникнення, основні етапи розвитку и історичні форми, напрямки знань про суспільство, Суспільні отношения и отношения между людьми.
Класичний период у розвитку соціології. Загальні положення соціологічних поглядів Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Спенсера
Огюст Конт як Засновник науки соціологія
Крітеріямі нізької ефектівності Політичної системи у сфері захисту прав людини є показатели, Які розкрівають
Політична система может Здійснювати свои Функції ефективного або неефективно.
Політична система Суспільства
Структура Політичної системи
рік (1 рік на тиждень)
Навчальна програма для учнів 9 класу
Продовжіть, будь ласка.
ВАРІАНТ № 11
Продовжіть, будь ласка.
Продовжіть, будь ласка.
ВАРІАНТ № 6
Продовжіть, будь ласка.
Поняття, еволюція та структура політічніх партій. Типологія політічніх партій
ВАРІАНТ № 4
Представник которого філософського об'єднання поставили проблеми взаємодії Суспільства та природи на перше місце, спеціально вівчають перспективи людства?
П Про Я З Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
ВАРІАНТ № 1
коротка характеристика і особливості
Новоерівська політика
діяльність громадівців
брацтво Тарасівців
Валуєвський и Емський указ
Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Варіант № 19
з дисципліни
Художня культура України. Навч. Посіб. За ред. Масол Л.М. К., - 2006
Варіант № 26
ДОДАТОК 3
Умови конкурсу
права і виборчого процесу
Порядок проведення конкурсу
Part II
Типи реакцій, Які Використовують в хімічніх тест-методах
Класифікація хімічніх тест-методів та області їх! Застосування
The difference between a travel agent and a tour operator
Класифікація та Загальні вимоги до тест-методів
Загальна характеристика тест-систем
Чому, на Ваш погляд, в кінці 20-х - на качану 30-х рр .. Було придушено політіку «українізації» в УСРР?
Розкрійте процес становлення інституту Президенства в Україні.
Розкрійте Особливості релігійного життя в сучасній Україні.
варіант №5
варіант №6
Рокрійте Внутрішнє становище УРСР после Війни.
Part II
Part II
Українське мистецтво 1920-1930: театр, кіно, архітектура, живопис
Образотворче мистецтво
література
Освіта. Початкова й середня освіта
СПИСОК використаної літератури ... 32-34ВСТУП
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВИСНОВОК
Управлінські решение и етічні Критерії
Характерні РІСД, Зміст и побудова уроку
Комплекс вправо для розвитку фізичних якости учня
ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Стародавня та Середньовічна культура України
СПИСОК використаної літератури
ВИСНОВКИ
розвивалась ШВИДКІСТЬ
Особливості формирование етики менеджменту за умов глобалізації
Ієрархічні Рівні етики бізнесу
Ukrainian components in brackets.
Task 10. Translate the following sentences into English.
Поняття й особливо ділової етики
Етика бізнесу та діловіх отношений
I. Етика І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
Task 7. Match the words on the right with the suitable attributes on the left.
варіант №7
Проаналізуйте уривок з наказу Народного комісара Оборони СРСР № 227 від 28 липня тисяча дев'ятсот сорок два р..Які причини, на Ваш погляд, заставил его Вжити Такі заходи?
Загальні закони Функціонування екосистем
Типи природних екосистем
Види зв'язків у системах
Концепція стійкого розвитку
Причини Виникнення екологічної кри
Предмет та об'єкт Вивчення екології
Біоголографічній закон
Поняття «жива Речовини» в біосфері
варіант №21
Розкрійте основні причини, Зміст та Наслідки століпінської аграрної реформи.
варіант №19
варіант №18
варіант №11
Розкрійте Зміст и Наслідки реформи управління економікою 1957р.
Установіть відповідності между прізвіщамі політічніх діячів та фактами їхнього життя.
Розкрійте основні Наслідки колектівізації сільського господарства в УРСР. Вісловіть Власний точку зору на ее необходимость.
варіант №17
Культура України у ХУІ-ХІХ ст.
Тема 3. Розвиток української культури у ХХ - ХХІ ст.
Джерела забруднення води
Джерела забруднення води
тематика рефератів
Самостійна робота студентів
Ukrainian components in brackets.
Додаткова література
Додаткова література
Task 1. Match the words or word-combinations with their definitions.
Додаткова література
література
Додаткова література
Додаткова література
Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедлівості в антічній та середньовічній філософії (огляд визначення) // Філософська думка, 2001. - 3. - С. 60-71.
Основні акценти управління Національними економікамі провідніх стран світу
Тестові завдання
Допоміжна
Тема 3.
Тема 1.
Tourist Attractions and Entertainment
Висновки
структура моралі
моральна Вимога
Основна частина
Норми моралі и норми права
Ключові Поняття и Терміни
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Семінар 6
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Семінар 9
Ключові Поняття и Терміни
ЛІТЕРАТУРА
Методичні рекомендації
Семінар 4
Методичні рекомендації
Комічне та его форми.
Екологічна етика та ее принципи.
Етічні аспекти екології.
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Семінар 1
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. 36
визначення
Висновок
Теорії міжнародної економічної інтеграції
Загальний ринок
Сутність міжнародної економічної інтеграції
Розкрити та охарактерізуваті "художня культура" як вид мистецтва.
Розкрити та охарактерізуваті музику як вид мистецтва.
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДО КОНТРОЛЮ ЗАЛІШКОВІХ ЗНАНЬ теоретичного блок
Київська Русь
річ Посполита
міжвоєнний период
Розкрити и охарактерізуваті Зміст зрозуміти "любов" і "милосердя".
Розкрити и охарактерізуваті Зміст зрозуміти "честь и репутація".
Моральні сміслі любові.
Свобода як етичний проблема. Відповідальність - необхідній атрибут свободи.
Повоєнній период
Методичні рекомендації до виконан індівідуальної роботи
Методичні рекомендації до семінарського заняття


перша | Попередня | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати