На головну

Культура

сторінка 59

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завідомо неправдиве повідомлення (ст. 17.6 КоАП)
ЗУНР: Утворення ЗУНР, польсько-українська війна, «Злука», причини поразка ЗУНР
Комплемент, його структура, функції, шляхи активації, роль в імунітеті. Методи оцінки активності системи комплементу.
Власне мовні аспекти змісту вісловлювання. Четвертий рівень еквівалентності. Використання у перекладі сінонімічніх структур, порядку слів, тіпів речень
Будова дріжджової клітини (замалювати). Охарактеризувати основні органели клітини.
Відгадай загадки
Українська термінологія у професійному спілкуванні. Проблеми сучасного термінознавства.
Попит, пропозиція, рівновага. Нецінові фактори попиту і пропозиції
Розрахунок розмірів робочого циліндра.
Умисні знищення або пошкодження майна (ст. 10.9 КоАП)
Економічні особливості функціонування підприємств соціально-культурного сервісу і туризму. Поняття дестинації в туризмі.
Технологія вирощування та годівлі поросят-сосунов, відлучених і ремонтного молодняка
Міжмовних АСИМЕТРІЯ У ПЕРЕКЛАДІ: коннотатівной
Додаткова
Період розквіту Київської Русі часів Ярослава Мудрого
ОСНОВНІ ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ
Робота Ж.-П.Сартра "Екзистенціалізм - це гуманізм".
Петунія
Моделювання і варіаційна оцінка рядів розподілу
Науковий статус культурології. Місце культурології в соціогуманітарної знанні.
Короткий опис субкультури
Поділ зернової суміші за станом поверхні і форми насіння і застосовуються при цьому робочі органи.
Паблісіті в друкованих ЗМІ: функції, форми, цільові групи. Критерії і методи визначення ефективності PR-комунікації в друкованих ЗМІ.
Розкрійте причини багатовекторності геополітікі незалежної України.
Властивість етнічної самосвідомості сприймати і
Панарін А.С. 35 сторінка
Коефіцієнтів кореляції і лінійної регресії.
Норми мовного етикету в світському спілкуванні. Правила сучасного російського світського спілкування.
ДИЗАЙН МАЙБУТНЬОГО І МАЙБУТНЄ ДИЗАЙНУ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Професійне навчання персоналу
Ключові принципи
Загальна характеристика сучасної Світової філософії
Загальна характеристика гидросфері землі
Атмосферні фронти. Циклон и антициклону.
Класифікація листів
Терміни і способи внесення вапняних добрив.
Руській вишивки
Зародження та етапи розвитку антічної філософії
Акт Відновлення української державності 30 червня тисяча дев'ятсот сорок один р. его політично-правове значення.
Основні типи організаційних структур
Збудник лихоманки Ку. Таксономія. Характеристика. Лабораторна діагностика. Специфічна профілактика і лікування.
Початок і завершення приєднання Казахстану до Росії. Співвідношення мирних і насильницьких методів в ході приєднання.
Релігія як феномен культури
Види зрошення, способи увл і поливу, норми, розрахунки.
Предмет теорії комунікації
Забезпечення якості вищої освіти: вітчизняний досвід
Водні рослини і де живуть риби: закінчення
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Джерела інформації
Поняття і структура складної стратегії (стратегічна піраміда).
Менеджмент в Великобританії
Енеоліт, Калкола і бронзовий вік Північної Євразії
Вплив біологічних чинників
ДЕРЖАВА кипчаків
Правосвідомість: поняття, структура, види.
Стафілококи. Таксономія. Характеристика біологічних властивостей. Лабораторна діагностика захворювань, що викликаються стафілококами. Специфічна профілактика і лікування.
Навчання поведінки людини в організації. Засоби закріплення потрібного поведінки.
Виборча система сучасної України
Стаття 37. Акти акімату, акима
Розповсюдження буддизму. Основні напрями та форми буддизму
Семінар № 9
Тема 7. Визвольний-Революційна боротьба в Україні: 1917 - 1920 роки
Загальні положення.
Конотативний аспект значення слова
мовленнєвої КОМУНІКАЦІЇ
Питання. Media Relations: сутність, цілі, принципи.
Цілі та інструменти внутрішнього PR-а
Бактеріологічний метод дослідження, його етапи ..
Питання №54 Безробіття і її значення в ринковій економіці
Становище церкви в Україні в 20 - 30 - ті роки XX ст.
Обрання ханом Аблая. Зовнішня і внутрішня політика.
ТИМИ практичність ЗАЙНЯТИ
типологія лідерства
Основні періоди культури Росії
Природні зони. Перемінно вологі ліси
Особливості статистичного Вивчення Сайти Вся праці.
Гарантії конституційно-правового статусу суб'єктів РФ.
Символічний образ ляльок у світовій культурі
Ціклічність економічного розвітку.Основні характеристики ціклів.
Тема 3. Культура Київської Русі
Інформаційне суспільство і комп'ютерні технології.
Механізм реализации економічної політики
Комплексна теорія Портера-Лоулера (Лайман Портер і Едвард Лоулер).
Технології підприємництва та економічного забезпечення в СКС
Цит. за: Офіційний текст на сайті Верховної Ради - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142-12
Тема. Антоніми, їх типи и роль в лексико-семантічній системе.
Тема. Лексика української мови з подивимось активного и пасивного вживання.
Який висновок можна зробити на основі даних таблиці? 2 сторінка
Шляхи регулювання СОЦІАЛЬНИХ конфліктів.
Негативний моралізм і вчення про Надлюдину в філософії Ніцше.
Тема 6. Еколого-біологічна и морфологічна характеристика однорічніх и багаторічних бобових трав
Терміни і способи розмноження квіткових культур відкритого і захищеного грунту. Характеристика і особливості вирощування
Сутність, цілі та загальна характеристика Шенгенської угоди
Реалізм. Багатозначність Поняття. Сутність класичного реалізму.
Резерви та шляхи раціонального использование матеріальніх ресурсов
Німецька модель менеджменту
Що таке культурологія?
Поняття загальнонаціональної, державної та літературної мови.
Підклас алісматіди (Alismatidae)
ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ Супереліта І ЕЛІТИ
Фонетичний аспект навчання іноземної мови. Фонетична зарядка, її роль і місце на уроці іноземної мови.
Г. Зіммель про сутність культури і значенні моди в історії культури
Дайте визначення СОЦІАЛЬНОГО інституту. Вкажіть, Які Суспільні спожи задовольняють соціальні Інститути.
Концепція ТQМ, її принципи, цілі, завдання, елементи і переваги використання.
Агальнонаукова, міжгалузева и вузькоспеціальна термінологія.
Типи організаційних культур
функції культури
Поняття запозичення
головне
Формування ІНВЕСТИЦІЙНОГО задумом проекту
Студен (т) ський.
Характеристика сировини 10 сторінка
Характеристика сировини 15 сторінка
Закономірності диференціювання соматичних клітин
Бібліографічний запис як елемент бібліографічної інформації. Основні компоненти БЗ (БО, заголовок, класифікаційний індекс, предметна рубрика, анотація).
Тема 3. Українські землі у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої
Символізація в іміджмейкінгу: маркетингові можливості, методи застосування.
Методи організаційного розвитку
ЗАВДАННЯ № 12 - Правець
Молодіжна політика та ЗМІ
Етичні норми керівництва колективом. Етикет керівника.
Садово-паркова архітектура кін.ХУІІІ- середина ХІХ ст. (Напр .. Умань, «Софіївка»). 1 сторінка
ТЕМА 3.МОВА ЯК знакової системи (2 м)
Суспільство як система та его базові ознакою.
Способи визначення запасу елемента лісу. Товарність елемента лісу.
Етнічні отношения. Етнічна свідомість народу України.
Шляхи вдосконалення документообігу
A безпосередно Опису
Керуючі типології організаційної культури
Види ефективності проектів землеустрою.
Великий шовковий шлях і роль Казахстану в розвитку торгівлі. в 6-10 ст.
Типологія управлінських рішень.
економічний словничок
Дайте характеристику слов'янської держави антів.
Організаційні фактори, що впливають на комунікації
Повстання в Паріжі під керівніцтвом Етьєна Марселя.
заняття 1
Структура соціологічного знання. Співвідношення емпіричного і теоретичного рівнів соціологічного пізнання.
Ідеі Асветніцтва и развіццё еўрапейскай культури ў 18 ст.
Механізація поверхневого обробітку грунту і її контроль
Поняття франшизи. Обов'язки сторін. Переваги та недоліки даного бізнесу для обох учасників.
Який висновок можна зробити на основі даних таблиці? 6 сторінка
Сутність, призначення та види організаційно-розпорядчих методів управління.
Роль ціннісної орієнтації в житті людини і суспільства.
Боротьба з хворобами і шкідниками.
В архітектурному символі
Переведіть текст. Придумайте заголовок до тексту.
Як у велікотоварніх господарство, так и в фермерських та підсобних слід підвіщіті Рамус до использование безпідстілкового гною, гноївкі, сечі тварин, пташиного посліду.
Креативні методи і алгоритм розробки ідеї рекламного проекту
Ядерний апарат у бактерій і його особливості. Механізм реплікаііі бактеріальної хромосоми.
Зовнішнє середовище. Теорія ресурсної залежності.
Діалогічна природа «Я» (Л.С.Виготський, М.М. Бахтін).
Роль міщанства, церковних православних братств и братських шкіл у розвитку української культури в XVI - XVII ст.
Відносна хронологія 6 сторінка
Рушійні сили, що викликають зміни в галузі
Рабиня! 2 сторінка
Знешнепалітичнае становішча білоруських зямель у складзе Речи Паспалітай
Епоха просвітніцтва-культурно політичний контекст української історії.
Структура і реквізити прес-релізу, основні вимоги до оформлення
Форми і системи оплати праці
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ В рільництва
Інформаційне забезпечення системи управління в АПК.
Реформаційні процеси в Україні. Полемічна література.
Середньозважені Індекси
Культурологією можна назвати наукою про найбільш загальні закономірності культури.
Завдання, функції та основні докумеіти ЮН ВТО (Всесвітньої туристської організації)
Підстави, умови та порядок пріпінення права власності за на земельну ділянку. 4 сторінка
Поняття, склад і призначення соціальної сфери
Віртуальні структури управління.
Ногайська Орда
Героїчне як тип авторської емоційності.
Місце і роль правового освоєння в науці теорії права
Менінгококи. Характеристика морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей. Серогрупи. Патогенез менінгококової інфекцій. Специфічна профілактика.
Квиток № 16
Умовні середні. Лінії регресії.
Завдання аналізу собівартості продукції і джерела інформації
Методичні та організаційно-економічні засади формирование потенціалу підприємства
Причини та умови Виникнення тероризму. 3 сторінка
Особливості праці управлінця (керівника) в органах державного і муніципального управління.
Стратегія збору врожаю
Зміни в екосистемах під впливом діяльності людини.
Оцінка розміщення полів і робочих ділянок.
Розведення чистої культури дріжджів в лабораторії. Основні стадії.
Внутрішня і зовнішня політика Дарія I. Економіка і система управління держави Ахеменідів в V-IV століттях до.н.е
ТЕМА 1. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Боротьба за повалення ординського ярма. Куликовська битва. Стояння на річці Угрі.
Рівні і координація маркетингу в туризмі
Поняття мотивації та стимулювання праці, Види і ознаки стимулювання.
Неповні антитіла. Реакція Кумбса. Механізм. Компоненти. Застосування.
Загальні і специфічні ознаки класифікації видань
Фізико географічна характеристика Атлантичного океану
Класифікація родини пасльонових
Взаємодія людини і організації, організаційне оточення.
Специфіка спеціалізованої та повсякденної культури
типологія культури
Російська музика кінця XVIII - початку XIX століття. Розвиток російської опери. Творчість Аляб'єва, Варламова, Гурілева
Видання як вид документа
Кадрові заходи, реалізовані у відкритому і закритому типах кадрової політики
Тенденції та проблеми розвитку малих підприємств в сфері СКСіТ.


перша | Попередня | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати