На головну

Біологія

сторінка 141

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Довгота і стислість складу і визначення місця наголоси
вправи
Вимова голосних і букви j
Вимова поєднань голосних
вимова приголосних
Латинська абетка
Коротка історія латинської мови
Вступ
Дроблення.
Гаструляция.
Ріст і розвиток організму дітей і підлітків
Поняття про онтогенез
Спадковість і розвиток організму
Виконання якісних реакцій
Дробові реакції катіонів
Дробові реакції аніонів
Біологічного і хіміко-технологічного факультету
Визначення магнію з 8-оксихинолином
техніка роботи
Реагенти для виявлення катіонів на хроматограмі
Контрольна робота № 2
VI. Структура екзаменаційного білета
Одновимірної паперової хроматографії.
Марганцю і алюмінію
виконання ухвали
Закони поглинання електромагнітного
Визначення заліза (III) сульфосалициловой кислотою
Визначення кальцію і мaгнія при спільній присутності
иодометрии
розчинів
виконання ухвали
потенціометричні титрування
Розрахунковий і графічні способи виявлення КТТ
екстрагенти
Схеми поділу катіонів методом екстракції
Відділення Zn (II) і Мn (II) від Mg (II) і А1 (III).
кількісні характеристики
Визначення кобальту (II) в розчині
При їх сумісній присутності
Потенціометричні титрування.
Класифікація систем
Організація як система
Системний підхід і системна концепція
Тема 4. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ В ТЕОРІЇ
I. Місце природознавства в культурі
II. Методи наукового пізнання
VI. геосфери Землі
Навчально-методичний посібник
VII. Сучасні концепції біології
YIII. теми рефератів
вимова буквосполучень
Прочитайте латинські слова. Поясніть вимова голосних і приголосних
Слогораздел і кількість складу
вимова приголосних
вимова голосних
Склад короткий, якщо
граматичні категорії
Латинська хімічна номенклатура
Латинські назви найважливіших хімічних елементів
назви солей
Особливості вживання ступенів порівняння прикметників
Ступені порівняння прикметників
Грецькі дублети іменників
П'яте відміна іменників
Переведіть терміни на російську мову, утворіть Nom. і Gen. pluralis
Найбільш вживані найменування аніонів
Переведіть на російську мову
номенклатура
Додаток 2
додаток 3
Грецькі числівники як приставок
поєднання приголосних
Схиляння кількісних і порядкових числівників
Узгодження кількісних числівників з іменниками
заняття 11
Утворіть біологічні терміни
Прикметники I - II відміни
З іменниками
визначення
II відміни
Друге схиляння іменників
словотвір
Грецькі дублети іменників
Структура анатомічного терміна
Грецькі дублети прикметників
Прикметники III відміни
Особливості відмінювання прикметників другої групи
Грецькі дублети прикметників
Третє схиляння іменників. змішаний тип
Суфікс -or- (-tor-, -sor-, -xor-)
Третє схиляння іменників. Згідний тип (classis consonans)
Грецькі дублети іменників 3-го схиляння
Доцентами Дарюхіной Е.Н .., Полле М.М., Цимбал І.М., Гурєєва Н.В., викладачем Медяник Н.П.
ЗАНЯТТЯ № 1
Завдання для самостійного рішення.
Заняття № 4
Завдання 4.
Заняття № 3
Методичні вказівки для студентів
Основні рівняння хімічної термодинаміки і хімічного рівноваги
Стандартні ентальпії утворення речовин, стандартні ентропії і стандартні енергії Гіббса утворення речовин
Завдання 5.
Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації.
II. Завдання для самостійного рішення.
Завдання 11.
Завдання для самостійного рішення.
Найважливіші біологічно значущі гетероциклічні та ароматичні з'єднань, їх синтези та біосинтезу
Заняття № 13
Тестові завдання для самостійного рішення
Заняття № 12
I II III
Завдання 11.
Тестові завдання для самостійного рішення
ЗАНЯТТЯ № 16
Навчальні вправи
Завдання для самостійної роботи
Навчальні вправи
Завдання для самостійної роботи
Навчальні вправи
Будова пептидного зв'язку
Завдання для самостійного засвоєння
Яке визначення підходить для катіонактівних ПАР
Заняття № 6
Завдання № 1. Вкажіть біологічну роль внутрішньоклітинного кальцію магнію.
Які наведені нижче солі є середніми
завдання 9
завдання 4
Повітряний простір легких плазма крові
Заняття № 5
Навчальні завдання
Заняття № 7
Навчальні завдання і вправи
Заняття № 9
Основні рівняння
Навчальні завдання.
Завдання для самостійного рішення
Навчальні завдання і вправи
Вправи для самостійної роботи
Заняття № 8
Заняття № 17
Навчальні вправи
Зобразити будову міцели. Вказати електрод, до якого буде переміщатися міцела при постійному електричному струмі (електрофорез).
Завдання для самостійної роботи
Назва тем рефератів для самостійної роботи студентів
додаток 5
Дієслово (verbum)
FUTURUM I PASSIVI
творення прислівників
Крилаті вислови
PRAESENS PASSIVI
PLUSQUAMPERFECTUM ACTIVI
ОСНОВНІ дієслівних форм
ТАБЛИЦІ відмінювання дієслів
FUTURUM I ACTIVI
імена римлян
Римський календар
вправи
Латинсько-російський словник
Російсько-латинський словник
РОБОТИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНИХ ПОЛІВ
ЗАНЯТТЯ № 1
Основні рівняння хімічної термодинаміки і хімічного рівноваги
Методичні вказівки для студентів
Кафедра загальної та біоорганічної хімії
Тюменська державна медична академія
Окислювачі надзвичайно токсичні для організму.
Навчальні завдання
Завдання 4.
Завдання 5.
Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації.
завдання 3
Заняття № 4
Заняття № 3
завдання 11
Повітряний простір легких плазма крові
Заняття № 5
Заняття № 13
Найважливіші біологічно значущі гетероциклічні та ароматичні з'єднань, їх синтези та біосинтезу
II. Завдання для самостійного рішення.
Тестові завдання для самостійного рішення
I II III
норадреналін адреналін
Тестові завдання для самостійного рішення
Заняття № 12
Тестові завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного рішення.
Завдання для самостійної роботи
Навчальні вправи
Завдання для самостійної роботи
Будова пептидного зв'язку
Навчальні вправи
Завдання 11.
Тестові завдання для самостійного рішення
Завдання для самостійного засвоєння
Модуль № 3 Низькомолекулярні біорегулятори і біологічно активні високомолекулярні сполуки (будова, властивості, участь у функціонуванні живих систем)
Каталізатори, що прискорюють швидкість хімічної реакції називаються
Заняття № 6
Які наведені нижче солі є середніми
завдання 9
Завдання для самостійного рішення


перша | Попередня | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати