На головну

електроніка

сторінка 352

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Система географічних координат. Поняття про геодезичній системі координат.
Зональна система прямокутних координат Гаусса.
Подвійні вимірювання. Відносна і гранична похибка.
Оцінка точності результатів багаторазових вимірювань. Похибки. вагове середнє
Властивості випадкових похибок. Арифм середина. Середня квадрат похибка
Поперечний масштаб. Точність масштабу.
Кути орієнтування ліній. Істинний і магнітний азимути, і зв'язок між ними.
Інтерфейс Excel 2007
Під впливом прикладеного електричного поля
схема ОЕ
схема ПРО
Особливості роботи біполярного транзистора на високих частотах
Схема для включення транзистора ПРО
вплив температури
Сенс параметрів.
Малосігнальние еквівалентні схеми транзистора.
Динамічні властивості транзистора при включенні з загальною базою
Підсилювач малого сигналу
Особливості транзисторів інтегральних схем
Імпульсна схема.
Пробій біполярного транзистора
Статичні характеристики в схемі ОЕ
Схеми включення.
Токи в транзисторі.
Біполярні транзистори.
Процеси в емітерний перехід і базі. Розподіл носіїв у базі.
Фізичні параметри біполярних транзисторів.
Вхідні і вихідні характеристики біполярних транзисторів
Статичні характеристики в схемі ПРО
моделювання транзистора
Залежність від напруги на колекторі.
Залежність від струму.
P - n - p n - p - n
Оскільки для вихідного кола транзистора справедливо рівняння
Біполярні транзистори.
визначення
Принцип дії
Блок № 1 (11 клас)
Лабораторна робота
Вступ
Схема із загальним колектором (ОК)
Схема із загальним емітером (ОЕ)
Посилення за допомогою транзистора
Загальні відомості
Електрична ємність характеризує властивість двох провідників накопичувати заряд.
Електричний струм
з'єднання провідників
Антенні кабелі.
Маркування кабельної продукції
терміни та визначення
БАЛЛАДА
ЗАПОВІТ
канцоні ПЕРША
ПОРТРЕТ ЧОЛОВІКА
МОЇ ЧИТАЧІ
годин (3 години на тиждень, 24 заняття)
Об'єкт дослідження та основні теоретичні положення
Розрахунок і настройка статичного режиму
Дослідження частотних характеристик підсилювача
Вибираємо в якості вхідного високочастотного конденсатора конденсатор ємністю 0.0068мкФ і робочою напругою 400В.
Розрахунок теплового режиму ключового транзистора в імпульсному режимі роботи.
ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРОВ
Техніка безпеки
Порядок виконання роботи
Основні теоретичні положення
УДК 621.3
Розсіювання характеристики якості щодо допустимих
виробничих процесів
Знайомство з інструментами аналізу та статистичними функціями
Отримання і аналіз вибіркової сукупності випадкових величин
виробничих процесів
Порівняльна характеристика різних схем включення.
розшифровка маркування
випрямні діоди
ТЕМА 1.2 ТРАНЗИСТОРИ. Біполярні транзистори. КЛАСИФІКАЦІЯ. Маркування. УДО.
Середини допуску на ймовірність отримання придатної продукції
Характеристики якості (розміру) в межі поля допуску
Використовуваної налаштування обладнання (заданого центру розсіювання)
Визначення основних точкових оцінок розміру деталей
Значний і вибір центру настройки в процесі обробки
бібліографічний список
Зняття ХАРАКТЕРИСТИК І ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРА ПО СХЕМІ ЗІ СПІЛЬНІМ ЕМІТЕРОМ
І вхідному опору транзистора
Схема дослідження, необхідні прилади и деталі
IGBT-транзистори
Структурних підрозділів Багатофункціонального центру
прізвище
Місця знаходження і графіки роботи
І графік прийому громадян
IV. Порядок оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, а також прийнятих ними рішень при наданні адміністративної послуги
III. адміністративні процедури
II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
Механізм виникнення електродних потенціалів і визначення їх величин
рівняння Нернста
Розділ 4. електрохімічних процесів
Стандартні окислювально-відновні потенціали (Ео298) у водних розчинах
Приклади розв'язання задач
Завдання для домашнього завдання
Гальванічні елементи. Хімічні джерела струму
Корозія І ЗАХИСТ МЕТАЛІВ
Захист від корозії на стадії експлуатації
ВИСНОВОК
Захист від корозії на стадії виготовлення
електрохімічна корозія
Хімічна корозія
На катоді - відновлення кисню
Хімічні джерела струму
електрохімічні осередки
електродний потенціал
Потенціали окисно-відновних електродів
Потенціали газових електродів
Електродні потенціали металевих і газових електродів
Електрохімічні методи аналізу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Завдання №10.
VI. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ЕЛЕКТРОЛІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
електроліз
Гальванічний елемент записують у вигляді електрохімічної схеми. Електрохімічний схема цинк-мідного гальванічного елемента
Порядок виконання роботи
Теоретична частина
завдання
Порядок виконання експерименту
Лабораторна робота № 5
Лабораторна робота № 6
Лабораторна робота № 4
Лабораторна робота № 3
Лабораторна робота № 2
Додаток А
Лабораторна робота № 1
Асемблер В СЕРЕДОВИЩІ AVR STUDIO 4
АРХІТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AT90S8535
ОПИС ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
ВСТУП
Вступ
додаток 4
додаток 5
додаток 3
Додаток 2
нормативні посилання
бібліографічний список
Вступ
Характеристика систем наукового цитування
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Характеристика можливостей РИНЦ
Інструменти пошуку інформації в науковій електронній бібліотеці
завдання 3
Технологія прив'язки публікацій до автора
Завдання 1
Технологія реєстрації авторів в РИНЦ
ВСТУП
СТИСК ІНФОРМАЦІІ.ОСНОВИ РОБОТИ З архіватор WinRar
СИСТЕМИ управління базами даних: Microsoft Access
База даних - Гараж
Рекомендації з оформлення презентацій в PowerPoint
Грошово-кредитна політика держави
Діяльність і повноваження Аудиторської палати України
Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу.
Історія діловодства
Організація складання статистичної звітності
Елементи блок-схем
Етапи розв'язання задач на комп'ютері
Логічні основи
Перехід від неформального опису до формального (формальна і неформальна постановка задачі, перехід від реальної завдання до інформаційної моделі)
II. Вимірювання радіаційного фону робочого місця
Час виміру числа імпульсів для кожного значення
Порядок виконання роботи
Лабораторна робота № 409
Вступ
Вступ
РАСПАДА І закони дозиметрії.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПРИЛАДИ
ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНИКА
Гейгера-Мюллера
Радіаційний фон середовища.
Правила особистої безпеки
Заходи безпеки
Диз'юнкція, (функція АБО).
Системи логічного управління.
Microsoft Word
Функціональні можливості ПРИ ОБРОБЦІ ДАНИХ табличний процесор: MicrosoftExcel
Автозаміна
Абзац в Word
ВИМОГИ
Замовлення в Інтернет-магазині, оплата кур'єру готівкою
Інтернет-магазин і його переваги
Роль громадської думки мережевого співтовариства
Оплата за допомогою кредитної картки
WebMoney Transfer
CPC-програми
Сертифікація по Microsoft Office Specialist
Комерція на базі посередництва
Об'єднані торгові майданчики
види розсилок
Хороший стиль е-mail-розсилки
Види просування товарів
Реклама
Мультимедіа-презентації і їх переваги
проведення презентації
Визначте мету.


перша | Попередня | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати