На головну

Економіка

сторінка 663

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Проблеми управління оборотними коштами підприємства
Глава 2. Практична частина
Показники оборотності оборотних коштів та їх значення
Вступ
Розрахунок точки беззбитковості
ВСТУП
Методика аналізу показників рентабельності 1 сторінка
Методика аналізу показників рентабельності 6 сторінка
конвективної шахти
Тепловий баланс парового котла
Компонування трубного пучка-коридорна
Коефіцієнт теплової ефективності екранів
Коефіцієнт, що враховує тепловий опір забруднення або закриття ізоляцією
Конструктивні характеристики топки
Порядок перевірочного розрахунку топки
Розрахунковий витрата палива
параметр М
Розрахунок температури газів на виході
Оцінка роботи топки в непроектних умовах.
Коефіцієнт поглинання топкової середовища
Середня сумарна теплоємність продуктів згоряння 1 кг палива
Тепло, що вноситься в топку з повітрям
Тепло, корисно використовується в котлоагрегате
Коефіцієнт збереження тепла
Вступ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАЛИВА
Економетричний аналіз впливу окремих показників на надходження трансфертів в регіон.
На душу населення
додаток 4
водяної пари
Концентрація золи в продуктах згоряння
Втрата з теплом шлаку
Втрата тепла з димовими газами
Втрати тепла від хімічної і механічної неповноти згоряння палива.
РОЗРАХУНОК І Методика визначення ентальпії
Визначення присосов повітря
бібліографічний список
Аналіз ефективності використання трансфертів як інструменту міжбюджетного регулювання
Аналіз фінансових потоків у системі міжбюджетних відносин Республіки Казахстан
Вплив трансфертної системи на зниження міжрегіонального бюджетного нерівності.
Вступ
Челябінськ 2012
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 3 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 4 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 2 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 1 сторінка
ISBN 5-89476-126-3
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 5 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 6 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 10 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 11 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 9 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 8 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 7 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 12 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 13 сторінка
І ПОСЛУГ НА ВСІХ ВИДАХ РОБІТ
ПО виміру зайнятості в неформальному секторі економіки
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 15 сторінка
СИСТЕМА класифікацій, що застосовуються в статистиці ПРАЦІ 14 сторінка
Стаття 4. Загальні зобов'язання
Стаття 34. Комітет з прав інвалідів
Стаття 44. Організації регіональної інтеграції
Група з проблем глобальної міграції
Програмна заява
попередження геноциду
Персональна і територіальна юрисдикція
Предметна юрисдикція
Комітет із захисту прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей
Відповідальність за захист
Основна діяльність ЮНІСЕФ
ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Кузнєцов Олександр Анатолійович
Картка обліку витрат на виробництво на замовлення
Оцінка ринкової вартості земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво з застосуванням методу регресійного аналізу
Перевірка якості рівняння
Приклад результатів угруповання середньої ціни 1 м2 житла за площею квартир
Завдання 3.
Завдання 2.
Аналогічну перевірку необхідно провести для кожного з факторів!
Коефіцієнти рівняння МР
Накопичення грошової одиниці за період
Фактор фонду відшкодування (оf)
методична частина
Лабораторна робота 3.
Приклад розрахунку вартості земельної ділянки, використовуючи отримане рівняння регресії
Завдання 1.
ВСТУП
Поточна вартість грошової одиниці (реверсії)
Поточна вартість ануїтету
Лабораторна робота 5.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Приклад таблиці коригувань
Оцінка ринкової вартості об'єкта нерухомості методом порівняння ринкових продажів
Внесок на амортизацію грошової одиниці
Загальні вказівки 3 сторінка
Загальні вказівки 4 сторінка
Загальні вказівки 2 сторінка
Загальні вказівки 1 сторінка
Тема 11. Статистичне вивчення взаємозв'язків
І концентрації ознаки в сукупності
Вступ
контрольні тести
Аналіз приростном беззбитковості
Метод питомих показників
Метод регресивного аналізу
Параметричні методи ціноутворення і сфери їх застосування
Аналіз приростном беззбитковості при зміні ціни
Аналіз умов беззбитковості змін цін при непостійності витрат
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ПРАКТИКУМ
Витратне ціноутворення: економічні основи
контрольні тести
Економічні функції ціни
Система діючих цін в РФ
Теоретичні основи ціни
Класифікація цін
Форми прямого втручання держави в процес ціноутворення
Методи прямого регулювання цін
Методи державного регулювання цін
Політика регулювання цін в Росії
контрольні тести
Динамічна характеристика автомобіля
Зовнішня швидкісна характеристика двигуна
Підбір двигуна
Вихідні дані для розрахунку
прискорення автомобіля
Час і шлях розгону автомобіля
Опис пристрою конструкції коробки передач.
Пристрій і робота дистанційного приводу перемикання передач.
Розрахунок витрат палива
Розрахунок балансу та ступеня використання потужності
Розрахунок паливно-економічної характеристики автомобіля.
ПРИЙНЯТІ ПОЗНАЧЕННЯ
Методичні вказівки
Приклади оформлення креслень.
Приклади оформлення креслень.
Платники податку на прибуток організацій.
Податкова база
Податок на прибуток організацій.
Класифікація доходів
Класифікація витрат.
Особливості визначення бази оподаткування за окремими операціями
Порядок організації податкового обліку в організаціях і на підприємствах.
Особливості визначення доходів банків, страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних паперів.
Порядок обчислення податку і авансових платежів. Терміни та порядок сплати податку та авансових платежів.
Методи визначення доходів і витрат.
Правило: по амортизації.
Правило: по видатках на оплату праці.
Збитки, які визнаються позареалізаційними витратами.
Перенесення збитків на майбутнє
Витрати з оплати відсотків за користування позиковими засобами (включаючи банківські кредити) і витрати по оплаті послуг третіх осіб.
Порядок визначення витрат при касовому методі.
Правило: по видатках на наукові дослідження і (або) дослідно-конструкторські розробки.
Відсотки за кредитами банку
Списання збитку від реалізації основних засобів
практичні завдання
Добровільне страхування працівників
За передачу майнових прав
Діагностика причини безплідна.
інших рахунків системи
Вид кредиту це більш детальна характеристика кредиту по організаційно-економічними ознаками.
Фактори, що впливають на рівень процентних ставок
Рахунок продуктів і послуг
Рахунок переоцінки активів і пасивів
Тема 3.7. Рахунок розподілу первинних доходів. Призначення, схема і система показників рахунку.
Рахунок розподілу первинних доходів (консолідований).
Рахунок утворення доходів (консолідований).
Тема 3.6. Рахунок утворення доходів. Призначення, схема і система показників рахунку.
Рахунок виробництва (галузь, сектор).
Тема 3.8. Рахунок вторинного розподілу (перерозподілу) первинних доходів. Призначення, схема і система показників рахунку.
Доходу. Призначення, схема і система показників рахунку.
Фінансовий рахунок
Рахунок інших змін в обсязі активів і пасивів
Призначення, схема і система показників рахунку.
Тема 3.10. Рахунок операцій з капіталом. Призначення, схема і система показників рахунку.
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
Рахунок виробництва (консолідований).
Тема 3.5. Рахунок виробництва. Призначення, схема і система показників рахунку.
Цілі і завдання вивчення дисципліни.
Тема 3.1. Предмет, метод і завдання курсу, його теоретичні та методологічні основи.
Показники економічної діяльності та алгоритм їх розрахунку
Тема 3.4. Система зведених національних рахунків, її склад і загальні принципи складання.
Методика їх розрахунку і взаємозв'язок.
Сектори економіки і їх функції
Класифікатор форм власності
Завдання № 2
Завдання № 2
Завдання № 2
Завдання № 2
Розділ II. Інструкція по виконанню контрольної роботи
А) попит;
А) позитивно;
Розділ VI. Процедура оцінки контрольної роботи
Розділ V. Правила бальної оцінки контрольної роботи
Пористість і проникність. Їх роль в оцінці і експлуатації м-я.
Факторний аналіз фінансової рентабельності
власного капіталу


перша | Попередня | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати