На головну

Екологія

сторінка 72

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


В умовах впливу вражаючих факторів під час можливої ??війни.
Проблема охорони навколишнього середовища, безпосередньо пов'язана із забезпеченням безпеки життєдіяльності, має глобальний характер.
Непрацююче населення навчається по 10-ти годинною програмою за місцем проживання шляхом самостійного вивчення дій в НС.
Нормативи затверджуються спеціально уповноваженими органами держави (Держсанепіднагляду-Росспоживнагляд) і обов'язкові для всіх господарюючих суб'єктів.
Основи правового регулювання безпеки життєдіяльності
Розглянемо основні законодавчі акти в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності.
Відповідальність роботодавців і працівників за порушення правових норм по БЖД.
Вступ
Основною трудністю при вирішенні практичних завдань є правильний (оптимальний) вибір масштабу, складу і структури системи.
Фундамент нового світогляду в вигляді наукових знань про сучасний комплексі проблем безпеки життєдіяльності закладається в школі.
Системний аналіз БЖД
Подальша робота по створенню нормативно-правової бази.
Ігровий задум - це загальне визначення того у що і як будуть грати діти (в магазин, поліклініку тощо).
Своєрідність дидактичних ігор
Настільні ігри посібники
розділ 2
оздоровчі завдання
Естетичне виховання дітей дошкільного віку.
освітні завдання
Розвиток словника дітей відбувається в процесі спілкування з оточуючими в різних видах діяльності.
організація занять
Формування зв'язного мовлення у дошкільників
Общегрупповиезанятія з навчання звуковимовленню досить проводити 1-2 рази на місяць. Навчання звуковимовленню здійснюється відповідно до етапів роботи над звуками.
Історія природних катастроф на Землі
Кризи космічного і внутріземнимі походження
управління кризою
Початковий етап антропогенезу
Види спеціальних економічних зон в світовому господарстві
Еколого-економічні регіони чи зони стійкого ноосферного розвитку
Економіко-організаційний механізм управління екологією
Що робити?
Промислова революція і сучасний світ
І хімічних стерилізаторів
Способи застосування хімічних засобів захисту рослин
Закономірності масових розмножень
Огляд окремих видів
капустянки
орехотворки
Кокциди.
Стовбурових шкідника лісу
заходи боротьби
Біологічні методи боротьби.
мікробіологічні препарати
Механічні і фізичні заходи боротьби
Лісогосподарські заходи боротьби
Сем. вусачі
Загін Клопи.
Листоїди.
Лекція 7. КОМАХИ - ШКІДНИКИ ПЛОДІВ І НАСІННЯ
довгоносики
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
Тема: БІОСФЕРА - середовище ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
Практична робота № 2
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
ІІІ Самостійна робота.
Приливних електростанцій: ЕНЕРГІЯ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ
МАТЕРІАЛИ ПО ЕКОЛОГІЇ
Original Components (as approved)
Сратегія
У ГОЛОВУ 2 ЗВІТУ методика, місце дослідження.
Завдання.
Биоиндикация стану міського середовища
ОФОРМЛЕННЯ Цитата І ПОСИЛАНЬ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ілюстраційні матеріалу
Загальні вимоги до стилістики КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ
Загальні вимоги до НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ№ 8. БІОСФЕРНІ Заповідники - ОДНА З НАЙВАЖЛІВІШІХ ФОРМ ПРІРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ.
СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 3. АТМОСФЕРА. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ОХОРОНА
ТЕМА: 1 ЛІТОСФЕРА. РАЦІОНАЛЬНЕ Використання Надра I ОХОРОНА ґрунтів
СЕМІНАРСЬКЕ заняття №2. ТЕМА: гідросфера. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І ЙОГО ОХОРОНА
Сучасні методологічні напрямки та Концепції соціальної екології
Суспільства и природи
Біосферне вчення як методологічна основа Виникнення и розвитку соціоекології
Методологія Вивчення соціоекосістемі
додаток
З природним середовища.
Модуль І. Система відношень «людина - оточуюче середовище».
Лист перезатвердження РОБОЧОЇ навчальної програми
VI. висновок
II. теплові електростанції
Результати випробовувань
Порівняння косметичних брендів
Заява про надання копії протоколу громадських обговорень
З питання забезпечення парковками
З питань забезпечення паркувальними місцями
Громадського обговорення об'єкта _______________________________________
Про надання інформації щодо проведеного аукціону на право укладення договору оренди земельної ділянки
Про надання інформації щодо видалення об'єктів рослинного світу
ЗАЯВА
ЗАЯВА
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Про притягнення до адміністративної відповідальності та вжиття заходів прокурорського реагування
Щодо включення до складу комісії з проведення громадського обговорення
Надання інформації щодо проведення державної екологічної експертизи містобудівного проекту
Про надання інформації щодо компенсаційних посадок об'єктів рослинного світу
ЗРАЗОК
РЕЦЕНЗІЯ
Нормативний;
з підготовкою до науково-дослідницької діяльності
Підведення підсумків та нагородження.
Умови організації та проведення Конкурсу
Учасники конкурсу.
Цілі і завдання Конкурсу.
Обмеження щодо фінансування
Графік проведення конкурсу
Умови участі в Конкурсі
Пріоритетні напрямки Конкурсу
Міра Життя і Смерті
Виробництво біодизельного палива
виробництво біогазу
Виробництво газового палива з твердої біомаси
Вступ
Чому людина вживає наркотик?
Що ж з нами відбувається?
Недоліки рідких шпалер
експертна відгук
електромагнітні випромінювання
Теплове забруднення навколишнього середовища
іонізуючі випромінювання
Нормування гранично допустимих рівнів шуму
Здоров'я і навколишнє середовище
Вплив шуму на здоров'я
хімічні отруєння
біосфери
Основні забруднювачі атмосфери
Поведінка забруднень в атмосфері
Склад атмосферного повітря
Основні характеристики нафти і газу
Вплив на навколишнє середовище нафтогазового комплексу
ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
біосфера
ВСТУП
Навчальний посібник
Живе і неживе речовина
Екологія
закон толерантності
Взаємовідносини організмів і середовища
біотична структура
Нормування загязненія атмосферного повітря
Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин
Нафтове забруднення водних об'єктів
Самоочищення водних об'єктів
Біохімічні методи очищення
Електрохімічні методи очищення води
хімічні методи
Будова і склад літосфери
Вплив на грунтово-рослинний покрив при освоєнні Крайньої Півночі
Способи зменшення впливу на літосферу
Забруднення грунту рідкими вуглеводнями
Нормування шкідливих речовин в грунті
стан літосфери
Фізико-хімічні методи очищення
При проходженні стічних вод через фільтруючий матеріал на його поверхні або в поровом просторі затримується виділена зі стічної води суспензія.
Водні ресурси
Проблеми водних ресурсів
Очищення повітря і газів від паро- і газоподібних домішок
Очищення газових викидів від пилу і аерозолів
Викидами промислових підприємств
До якості води
Показники якості води
Практична робота
механічне очищення
Розрахунок кратності розбавлення стічних вод при скиданні в водотік
Розрахунок кратності розбавлення стічних вод для скидання у водоймище
Умови скидання стічних вод у водні об'єкти
Методи рекультивації порушених земель
Поводження з ОТХОДОМІ
Стратегія сталого розвитку
раціональне природокористування
Класифікація природних ресурсів
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вплив шкідливих виробничих факторів (шум, вібрація, ультразвук) на здоров'я людини
Знешкодження ртутьвмісних відходів
Відходи пластичних мас
Утилізація відходів гуми
Утилізація відходів буріння
Використання відходів деревини
Безвідходних, маловідходних АБО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО
Енергія вітру
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Перетворення сонячної енергії в електричну
Пряме використання сонячної енергії
Основні принципи організації маловідходних і безвідходних або чистих виробництв
Утилізація нафтових відходів
Утилізація відходів гальванічних виробництв
Практична частина
Відходів розрахунковим методом
Віднесення небезпечних відходів до класу небезпеки для навколишнього природного середовища експериментальним методом
Визначення класу небезпеки відходу розрахунковим методом


перша | Попередня | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати