На головну

Екологія

сторінка 70

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Домашнє завдання ПО ТЕМІ 2
Синтетична теорія еволюції
Аналіз еколого-економічних систем
Інвазійних стадією для людини є жгутикових форма збудника.
НС мирного і воєнного часу
Теоретична частина
Принципи динамічною гармонії
Практична частина
Екологічні характеристики вібрацій.
Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин (домішок)
Межі між фитоценозами, їх властивості. Методи проведення кордонів між фитоценозами: за концепцією дискретності і по континууму. Екотон (крайової, опушечной) ефект
Зберігання вибухонебезпечних відходів
Принципи забезпечення безпеки праці
Примітка до викладеного вище.
Фальц-Фейн Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн Фрідріх Едуардович
Лабораторна діагностика.
Екологічний фактор - це ...
Стан земельних ресурсів України
Дзедушицьких Володимир Дзедушицьких Володимир
І. Ільф і Є. Петров
ВСТУП
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля)
Вимоги до якості питної води
Курс лекцій з промислової екології
Мета 4.3 - Оцінка і моніторинг стану заповідних територій і тенденцій в цій галузі.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ адекватних ресурсів
Тема: Екологія і здоров'я людини
Охорона повітряного басейну
Організація самостійної роботи
Екологічний контроль та експертиза.
Переробка твердих відходів.
Циркадні ритми ссс, нейроендокр, загальною работосп.
Допустимі рівні звуку і звукового тиску в житловій забудові
ефекти
Для студентів денної та заочної форм навчання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Програма Відродження Волги
Правове регулювання використання та охорони земель ...... 1 ст.
Види і аналіз електричних мереж
системи вентиляції
Перелік розрахунково-графічних робіт
Поняття про евфотіческой зоні.
Порядок поводження з відходами, плата за розміщення, розрахунок збитку.
Збереження екологічної рівноваги на урботериторій ДЕГ.
Класифікація шумів ВИДИ Характарістіка
Курська ГСХА
вибір електродвигуна
Біоресурсів.
Популяція м?лшерін ба?алау ?дістері
С?Ж арнал?ан тапсирмалар
Типи в / відносин м / у організмами.
За даними дослідження, експлуатація природних ресурсів в Росії практично не контролюється, що призводить до масової вирубки лісів і надмірного вилову риби.
Розрахунок підшипників кочення редуктора
РЕСУРСИ ДЕРЕВИНИ
Особливо охороняють території і їх роль у збереженні природних екосистем і біорізноманіття
Оволодіння системним НЛП
Іонізуюче випромінювання.
Структурна одиниця біосфери
Так чому ж люди дивляться такі фільми?
кінематографічний клей
Перелік питань для студентів денного відділення
квиток №9
лісові ресурси
Захист від електромагнітних полів та випромінювань
Екологія. Маршрут.
Організаційно правові основи безпеки праці. Система стандартів безпеки праці (ССБТ)
Метасостоянія і кінотеатр нашої свідомості
Мистецтво виявлення метауровня
Перегляд задом на перед.
Від забруднення водойм.
Шляхи соціально-економічного зростання
Наслідки зараження атмосферного повітря
Нормування забруднюючих речовин в грунті
Граф логічної структури теми
Загальна характеристи.
Навколишнє середовище людини.
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 16 сторінка
ЗАВДАННЯ 1.2
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
Джерела екологічного права.
Ліцензування діяльності по поводженню з небезпечними відходами
Популяціяни? етологіяли? ??рилими
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)
Критерії класифікації вторинних матеріалів і ресурсів (BMP)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 9 сторінка
Циклічні зміни фітоценозів: разногодічние (флуктуаційні) і вікові. Характеристика, приклади
Жер - Ауа тіршілік Ортасу
ПОЛОЖЕННЯ
Екологічний контроль в галузі охорони навколишнього середовища
викопні
ВСТУП
квиток №15
Щодня в світі вимирає один - два види диких рослин.
Моделі розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері
Тиск атмосфери.
Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон приміщення в соотв-вії з ПУЕ
Травматизм і профзахворювання
Російське законодавство в галузі охорони та використання природних ресурсів та надр. Органи законодавчої та виконавчої влади.
Облік природних ресурсів
Система державного управління природокористуванням
Моніторинг зміни стану Рейну
Казань - 2012
Міжнародна інформаційно-довідкова система по навколишньому середовищу ЮНЕП ІНФОТЕРРА
Узагальнення матеріалів спостережень за забрудненням ґрунтів
Етап забезпечує виконання робіт з урахуванням стадій розробки родовищ.
Поняття середовища прийняття управлінських рішень
Роль у природі та житті людини
Антропогенні фактори - це ...
Лексико-граматичний коментар.
Проблема утилізації відходів
Теми дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечуваними (наступними) дисциплінами
Д.І. ГРІЦКЕВИЧ
Основи державної енергетичної політики
Електрохімічні методи очищення стічних вод.
Методи очищення води в системах водопідготовки питної води.
Місце дисципліни в навчальному процесі
Оціночні кошти поточного контролю успішності та сформованості компетенцій
Захист від біологічних впливів.
Для студентів спеціальності 320700
ББТ як освітній проект
Лекція 17. Хвороби викликані харчуванням. похід
Приготування їжі в поході
Основні способи та засоби пожежогасіння.
Калабина Т.Н., ст. викладач кафедри безпеки життєдіяльності та єдиноборств
К. б. н., доцент О.В. Сінкевич
Місце дисципліни (модуля) в структурі ООП відповідного напряму, рівня і профілю підготовки
Тема: Екосистема: склад, структура, різноманітність
Градація критеріїв промислового техногенезу
Додаток № 2.
Методичні вказівки до виконання завдання 2.4.
Принципи лабораторної діагностики грипу.
І якості питної води
Зв'язок між продуктивністю і витратами на дихання для автотрофной і гетеротрофною сукцесій. Клімаксние системи.
Захист джерел централізованого водопостачання міст.
Стан міської флори і фауни.
Агаркова-Лях І.В.
Тематика доповідей, рефератів, фіксованих повідомлень
ДОДАТКИ
Зоологічна класифікація паразита
Цикл розвитку.
СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
Обсяг дисципліни і види навчальної роботи. 4.1. Форма навчання - очна
Заняття 16. Правове забезпечення екологічної безпеки населення і територій
Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин
Розмноження та цикли розвитку
ЕКОЛОГІЯ 1 сторінка
Органічне і компромісне с / г
Екологічні інформаційні системи для підприємств.
Теоретична частина
Перевірочний розрахунок на контактну витривалість
Джерела забруднення атмосфери
Охорона земельних ресурсів
Земель, в кадастр і землеустрій.
Структура державного екологічного регулювання АТ.
Тема 7. Вплив забруднень навколишнього середовища на здоров'я населення.
ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
Глава 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
Потік енергії в екосистемі.
Регіон.еколог.проблеми країн СНД.
Забруднення атмосферного повітря
Процесний підхід до управління підприємством
Екологічні проблеми України та її регіонів
Екологічне право
ОВНС та екологічна експертиза
Тема 10. Екологічний менеджмент - як основа сталого розвитку людства.
Перелік небезпечних властивостей відходів за Базельської конвенції
Про використання промислових відходів у якості добавки до основного палива
Короткі відомості з теорії.
Екологія
Кінематографія НЛП / НС
Побудова гештальт-метафрейма
характеристики метасостояній
Повітря і їх джерел
Санітарно-захисна зона
Моделі, оцінки токсичного впливу
Атмосферні опади.
Глава 32. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
Охорона природних ресурсів
ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ м ОМСКА та Омській областях
Прстранственная структура
Фінансування природоохоронної діяльності.
Екологічні права і обов'язки громадян.
Терміни та визначення, що характеризують енергетичну ефективність.
Словник основних термінів
Екологічні стандарти якості.
Санкт-Петербург
Десять штатів США скидають відходи в море. У 1980р. таким способом відходів було знищено 160 000 т, але з тих пір ця цифра зменшилася.
Особливості ртутного забруднення.
Наслідки надлишку або нестачі деяких мікроелементів
яскравість
Закономірності дії ек-ких чинників. 11 сторінка
Розділи дисципліни і види занять
Мета 3.4 - Забезпечення стабільного фінансування заповідних територій, а також їх національної та регіональної систем.
Значення, що випускається підприємством
КОМПЛЕКСНІ ПРИРОДООХОРОННІ
Глава 31. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
Поставити у відповідність номер відповіді номеру питання


перша | Попередня | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати