На головну

Екологія

сторінка 52

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Геоекологічні аспекти створення та функціонування природно-технічних систем.
Природна і інтегральна геосистеми в прикладної геоекології.
Оцінка конкурсних робіт
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТНОСТІ заплавних лук В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
Школа щадного землекористування
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
Основні прямі витрати (Non-Personnel Direct Costs) Приміщення та комунальні послуги (Space Costs)
Важливість розрізнення завдань і методів
оцінка результатів
Матеріали, що описують ВАШУ ОРГАНІЗАЦІЮ
БІОГРАФІЧНІ ДАНІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ І ПРИКЛАДИ ФОНДІВ
Широко поширена помилка: багато заявники не розуміють різниці між самою проблемою і шляхами її вирішення.
З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ЗАЯВКА?
ХТО ТАКІ ДОНОРИ І ЗАЯВНИКИ?
ХТО І ДЛЯ ЧОГО ПИШЕ ЗАЯВКИ?
I. Пошук і вибір джерел фінансування
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
створення заказників
III. Принципи написання заявок
II. складання проекту
ПОЧАТКОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ФОНДУ
Тип одержувачів грантів
Подання табличного матеріалу
Подання окремих видів ілюстративного матеріалу
Огляд літератури
Оформлення та розташування тексту
структура роботи
РОЗДІЛ 3. ПОШУК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Електронні інформаційні ресурси
Перелік документів і матеріалів з екологічної діяльності організації для вивчення і аналізу
Приблизний перелік завдань до виробничої практики з дисципліни екоменеджменту
Особливості підготовки презентації
Особливості підготовки усної доповіді
бібліографічні матеріали
Вимоги до звітів по виробничій практиці
Обсяг виробничої практики та форми контролю
КУРСОВИХ І ВИПУСКНИХ кваліфікаційних
Цілі і завдання виробничої практики
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
Тема: Різноманіття ссавців та їх пристосованість до різних середовищ існування.
Тема: Особливості організації та екології комах. Комахи з повним перетворенням
Тема: Організація і спосіб життя деяких черв'яків-паразитів людини і тварин
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГРАНИЧНО-ПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ
Завдання для самостійної роботи студентів
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
Місце дисципліни (модуля) в структурі ООП ВПО
для студентів заочної форми навчання
Тематика статей і доповідей
Азаптаулар (1466.).
Диверсія (184б.).
Сотги курметтемеу (410б).
Пара беру (367б).
Атмосферани ластау (3296).
Пояснювальна записка
групі товарів, що підлягають утилізації після втрати
Законодавча і нормативна база екологічного аудита.
Історія виникнення екологічного аудиту (ЕА)
Етапи Екологічної аудиторської перевірки.
Критерії прийняття рішення при еко-аудиті.
Еко-аудит і ринок в Росії.
Екологічний аудит і право. Права і обов'язки аудиторських організацій.
Права і обов'язки еко-аудиту.
Методика екологічного аудиту
Тапсирма. М?тінні? мазм?ни бойинша берілген с?ра?тар?а жауап бері?іздер.
Тапсирма. М?тінге с?ра?-жауап (с?хбат) ??растирип, они р?лге б?ліп о?и?издар.
Стеу. ?стеуді? т?рлері
Т?уелсіздік - ?аза? хал?ини? сан ?асирли? Арма.
Тапсирма. Син есімдерді асирмали, к?шейтпелі ширайларда жікте?іздер.
Імил-син ба?ини??или саба?тас ??рмалас с?йлем
Аза?станда?и екологіяли? айма?тар. ?лемдік екологіяли? проблемалар
Батаменен їв к?герер
Келер жили к?ктемде они? беріпті асин.
Аза? хал?ини? ?лтти? музикали? д?ст?рі
Т?ркістан ?аласи
Білеген замандастарини? б?рінен де басим еді.
К?мекші есімдер
К?птік жал?аулари
XX ?асирди? I жартисинда?и Тарихи-?леуметтік жа?дай
М?ш??р Ж?сіп К?пей?ли
Тапсирма. М?тінні? мазм?нина с?йеніп с?хбат (с?ра?-жауап) ??растири?издар.
Т???иш Презіденті
Ли жазуши - М?хтар ?уезов
Тапсирма. М?тінні? мазм?ни бойинша берілген с?ра?тар?а жауап бері?іздер.
Жо??ар бас?иншили?инда да??и
Тапсирма. Жа?шани? ішіндегі етістіктерді тіісті форма?а ?ойип жази?издар. В тексті можна мазм?нда?издар.
різноманіття ссавців
Внутрішня будова ссавців
Перелік контрольних питань
скелет ссавців
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови ссавців
скелет земноводних
Особливості внутрішньої будови земноводних
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови земноводних
Особливості внутрішньої будови кісткових риб
Скелет кісткових риб
Походження та екологія земноводних
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови плазунів
Внутрішню будову птахів
різноманіття птахів
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови птахів
Внутрішня будова плазунів
скелет плазунів
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови кісткових риб
Особливості внутрішньої будови хрящових риб
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови ланцетника
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови покривників
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови хрящових риб
Особливості скелета хрящових риб
Особливості внутрішньої будови круглоротих
Особливості зовнішньої та внутрішньої будови круглоротих
Типи хребців, черепа і прикріплення щелепного апарату до мозкового черепа хребетних тварин
Біологічна МНОГООБРАЗИЕ
ГЕНЕТИКА І ЕВОЛЮЦІЯ
Правове регулювання полювання
Правове регулювання рибальства
Право власності та право користування тваринним світом
Правова охорона тваринного світу
Законодавство РФ і її суб'єктів про охорону тваринного світу
Відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання тваринного світу
Поняття і коротка характеристика особливо охоронюваних природних територій (природно-заповідного фонду РФ)
Нормування як найважливіший інструмент охорони атмосферного повітря
Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Охорона атмосферного повітря, озонового шару і клімату
Відповідальність за порушення законодавства про заповідну охорони
Режим охорони окремих категорій особливо охоронюваних природних територій
Охорона континентального шельфу, виключної економічної зони, морського середовища
Ресурси морського середовища, континентального шельфу та виключної економічної зони
Право водокористування та плата за користування водними ресурсами
водні сервітути
Право власності на водні ресурси
Об'єкти і суб'єкти водних відносин
Відповідальність за порушення лісового законодавства
Правова охорона вод
Відповідальність за порушення водного законодавства
Відповідальність за порушення законодавства про надра
Об'єкти правової охорони морського середовища, континентального шельфу, виключної економічної зони РФ
Плата за користування надрами
Право власності на надра і право надрокористування
Об'єкти правового регулювання в сфері надрокористування і їх класифікація
Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
Правовий режим поселень, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон
Етапи поводження з відходами
Відповідальність за порушення законодавства про відходи
Законодавство і державна екологічна політика в галузі поводження з відходами
Об'єкти правового регулювання поводження з небезпечними речовинами
Правове регулювання генно-інженерної діяльності
Правове регулювання екологічної безпеки населення і територій
Правове регулювання торгівлі навколишнім середовищем
Джерела міжнародного екологічного права
Аналіз екологічних ризиків
Надзвичайний стан
екологічне лихо
Правове регулювання заходів щодо охорони лісів
види лісокористування
Поняття екологічного права, його особливості
Екологічна система як об'єкт правового регулювання
Механізм дії екологічного права
Основні принципи екологічного права
Екологічна доктрина РФ
Військова і морська доктрини РФ
Конституція РФ як джерело екологічного права
Джерела екологічного права
Фактори формування та розвитку екологічного права
Історія екологічного права і законодавства
Об'єкти екологічного права
Сутність і види екологічних злочинів
Кримінальна відповідальність у сфері екологопользованія
Екологічна стандартизація і сертифікація
екологічне ліцензування
Екологічний контроль
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Відповідальність за порушення земельного законодавства
Ліси як об'єкт еколого-правового режиму лісокористування
Правові та організаційні засоби охорони земель
Об'єкти і суб'єкти охорони земель
Цивільно-правова відповідальність
Реєстраційна діяльність в сфері охорони навколишнього середовища
Поняття і види кадастрів
Інформаційне забезпечення охорони навколишнього середовища
Право власності на природні ресурси
Поняття і загальна характеристика екологічних прав громадян РФ
Державні органи в сфері забезпечення екологічної безпеки
Суб'єкти екологічного права
Суб'єкти права власності та форми власності на землю і природні ресурси
Відповідальність за порушення права власності на природні ресурси
Економічний механізм охорони навколишнього середовища
Екологічний моніторинг
Правовий статус Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування
Правовий статус органів Міністерства природних ресурсів РФ
Система органів державного управління в сфері охорони навколишнього середовища
Спеціалізовані служби підтримки
Постачальники дослідницьких послуг
Користувачі інформації, отриманої в результаті дослідження
Маркетингові дослідження в рекламі
Аналіз засобів поширення реклами та її розміщення
Роль дослідження у виконанні рекламним агентством інших функцій
Розробка творчої концепції
Аналіз цільової аудиторії
ситуаційний аналіз


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати