На головну

Культура

сторінка 620

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Культиватор комбінований для розплідників ККП-1.5
Викопочная машина ВМ-1-25;
Каток водоналивной гладкий 3 КВГ - 1.4 (одна секція)
Фреза грунтова ФПШ-1,3
Грядоделатель ГН-2
Культуросообразность особливості наукового світогляду
Найтриваліший шлях мережевого графіка від вихідної події до завершального називається критичним.
Продукції, ц
Другий тур опитування
Перший тур опитування
Завдання 7. Встановлення квот на поставку продукції з використанням нормативно-ресурсного методу
Ми «За сухий закон» (www.vk.com/szakon)!
Нормативні матеріали
Розрахунок тягових показників тракторів
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ роботу
Заходи з техніки безпеки
Розрахунок тягового опору плуга
Розрахунок тягового опору лісосадильної машини МЛУ-1
мінеральних добрив НРУ-0,5
Органічних добрив 1ПТУ-4
Розрахунок тягового опору сівалки лісової слу-5-20
лісогосподарських робіт
Вступ
Завдання по роботі
Очної та заочної форм навчання
Базисні концепції організаційної поведінки
Оргповеденіе як навчальна дисципліна, область дослідження і практичного застосування
Основні теоретичні підходи
Вітчизняні концепції організаційної поведінки: школа наукової організації праці; дослідження бригадних форм діяльності, комплексні моделі поведінки працівників
Технологія впливу лідера на поведінку людей
Сутність організаційних змін
криза лідерства
Владні ресурси: їх прояв і використання
Інноваційна поведінка. Поведінкові типи участі в інноваційному процесі
Побудова інноваційних комунікацій в організації. Інноваційна мобілізація персоналу.
Типи поведінкового маркетингу (див 45 питання). Стадії.
Бар'єри в діловому спілкуванні. Комунікативна поведінка керівників і підлеглих.
Особистісний ділова поведінка. Фактори і характеристики ділової поведінки
Формування групової поведінки
Рольова поведінка в організації. Статус і роль людини в організації
Входження людини в організацію. адаптація
Школа поведінкових наук і теорія людських ресурсів
Фактори групової поведінки
Мотиваційна теорія підкріплення
Комунікативний простір. Організація спілкування з підлеглими.
Робота в команді: цілі, переваги, фактори ефективності.
Співпраця як характеристика організаційної поведінки.
Межгрупповая координація. Міжгрупові конфлікти.
Вимоги на заліках та екзамени
Контрольна робота
ТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І РЕФЕРАТІВ
Глобалізація і організаційна поведінка
Конфлікти в організації
Класифікація організацій
Відмінність менеджера від лідера
проблеми лідерства
Види чуток і їх характеристика
Формування поведінки індивідів
Організаційна поведінка в умовах змін в організації. Глобалізація і організаційна поведінка
Національні особливості трудової мотивації
Процесуальні теорії трудової мотивації
Змістовні теорії трудової мотивації
Комунікація в організації
Відмінності між формальною та неформальною групою
Сценарії розформування команди
Розвиток конфлікту за схемою Броделя
Теорія підкріплення Скіннера
Функції механізму, що нейтралізує конфлікт між психічними інстанціями (фрейдизм)
Мотиваційна піраміда Альдерфера
Завдання 2.
Завдання 1.
Об'єкт і предмет організаційної поведінки.
Архетипи лідерства по Ходжкінсон
Основні критерії, що лежать в основі культурної типології Г. Хофштеде
Визначення організаційної культури
Сутність структурної гіпотези 3. Фрейда
Основні соціальні мотиватори, сформульовані М. Вебером
Міжособистісні стилі вирішення конфлікту
Коли і за яких обставин дієві структурні методи вирішення конфлікту
Порівняти основні типи лідерства
Визначити механізм влади заохочення, підпорядкування, експертної
Завдання 4.
Завдання 6.
Моделі поведінки людини в організації
Формування та роль особистості в організації. Соціалізація індивіда в організації
Моделі поведінки людини в організації
Завдання 28.
Завдання 27.
Взаємодія людини і організації
Система цінностей людини (за А. Адлером)
Фактори, що впливають на групову згуртованість
Формальні і неформальні групи. Їх взаємодія в організації
Загальні характеристики групи
Класифікація груп
Об'єднання людей в групи. Класифікація груп
Завдання 26.
Завдання 25.
Завдання 10.
Завдання 11.
Завдання 9.
Завдання 8.
Завдання 7.
Завдання 13.
Завдання 14.
Завдання 21.
Завдання 20.
Завдання 19.
Завдання 15.
Grammar
Grammar
Grammar
Grammar
закон України
Grammar
Grammar
Grammar
Проблемні зони компаній при побудові самонавчається.
Специфічні особливості самонавчається.
Специфіка побудови самонавчається в залежності від розміру організації.
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ: правильно РОЗУМІННЯ процес введенні ЗМІН
Лінеарна модель динаміки культури. Прогрес в культурі
реверсивна модель
Концепції локальних цивілізацій
інверсія
циклічна модель
Девіантна модель динаміки культури
2 сторінка
1 сторінка
відкриття семінару
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ загально-розвиваючі вправи
ІГРОВІ ВПРАВИ, рухливі ігри та їх ОСОБЛИВОСТІ
Педагогічний контроль занять з фізичної культури 148
Кури в городі
Мій веселий дзвінкий м'яч
Курочка-ряст
хто тихіше
РОБОТА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВЛІТКУ
ДОПОМОГИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ДІТЬМИ другої групи РАННЬОГО ВІКУ І ПЕРШОЇ МЛАДШЕЙ ГРУПИ ДИТЯЧОГО САДУ
Л ІТЕРАТУРЛ
гімнастичні
Показники правильного виконання дітьми 2-3 років основних видів рухів
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Термін подачі заявок: до 20 травня 2015 року, 20 місць максимально.
Дератизація. Дезінсекція. дезінфекція
Дератизація
Питання № 2
Питання № 3
Цілі викладання іноземної мови в середній школі.
Тестовий контроль знань.
Навчання граматиці. Система вправ для навчання граматиці.
Комунікативний підхід у навчання говорінню. Особливості навчання діалогу і монологу.
Навчання лексиці. Активний, пасивний і потенційний словник учня. Способи семантизації.
Навчання вимови. Суть навчання вимові. Система вправ для навчання фонетики.
Діалогічна мова.
Лист як ефективний засіб навчання іноземної мови.
Нафта з горючих сланців
фактори соціалізації
гібридні автомобілі
біопаливо
Інформаційні джерела та методи ОБРОБКИ информации
Місце України на світовому туристичному Сайти Вся
Глобальні Тенденції розвитку туризму
Передмова
завдання
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Етнічні ресурси 5 сторінка
Етнічні ресурси 4 сторінка
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Транспортна
Замість Післямови
Туристичні підприємства
Етнічні ресурси 3 сторінка
Етнічні ресурси 2 сторінка
Культурно-історичні ресурси _____________
фонду України
Бальнеологічні ресурси
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 1 сторінка
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 2 сторінка
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 6 сторінка
Етнічні ресурси 1 сторінка
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 5 сторінка
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 4 сторінка
В ЗАПОРІЗЬКІЙ області 3 сторінка
Загальна методологія наукового поиска
Використання результатів досліджень споживачів.
Розширене і обмежене вирішення проблеми споживачем.
Вплив поведінки на збільшення ефективності маркетингу.
Принципи, що лежать в основі уявлення про споживача.
Визначення поведінки споживача. Рівні аналізу поведінки споживача. Поведінка споживача як область наукового вивчення.
Фактори, що впливають на ступінь вирішення проблеми.
Повторні покупки і звичне рішення
Розвиток маркетингу взаємовідносин на рівні роздрібної торгівлі
Процеси після покупки
Некомпенсаціонние правила рішення.
предпокупочная пошук
усвідомлення потреби
ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ
футуризм
Тема 5 Задоволеність, повторні покупки і прихильність споживача
метод Кано


перша | Попередня | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати