На головну

хімія

сторінка 56

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Порядок виконання роботи
Завдання до лабораторної роботи
Каталітичне окислення діоксиду сірки
Умовний час контактування визначають по формулі
Періодичний реактор ідеального змішування
Розрахунок показників процесу каталітичного окислення діоксиду сірки
Опис лабораторної установки і порядок виконання роботи
від температури
Приклад 3.
Приклад 4.
Додаток
Речовин в стандартних умовах
завдання
Приклад 13.
Приклад 12.
Приклад 10.
Приклад 9.
Часовий матеріальний баланс окислення аміаку
Матеріальний баланс виробництва сульфіду натрію
Приклади розрахунку матеріальних балансів технологічних процесів
Матеріальний баланс процесу отримання фосфору з апатитовой руди
Практичний матеріальний баланс
Приклад 5.
завдання
Приклад 3.
Приклад 7.
Приклад 2.
Приклад 1.
Тепловий баланс хіміко-технологічних процесів
Розрахункові формули для моделювання хімічних реакторів
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ
Математична модель
Тема 7. КІНЕТИКА ХІМІКО - ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Тема 6. РІВНОВАГА ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
I. ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК НАУКА
ВІДСУТНІСТЬ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
Тема 3. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНОЇ ФОРМУЛУ І ПО рівняння реакцій
Тема 1. РОЗРАХУНКИ КОНЦЕНТРАЦІЙ РОЗЧИНІВ
Тема 2. ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ЗАДАНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ПРАВИЛО шляхом змішування розчину
Завдання до лабораторної роботи
Розрахунок показників процесу випалу сульфідних руд за експериментальними даними
бензиловий спирт
ГІДРОХЛОРИД 2-ФЕНОКСІЕТІЛАМІНА
КОНЦЕНТРАЦІЇ алюмогідрид літію
ОТРИМАННЯ ЕФІРНОГО розчину алюмогідрид літію
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДІМЕТОКСІБЕНЗАЛЬДЕГІД
Дифеніл-2- (2-піридил) ЕТАНОЛ
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФЕНІЛЛІТІЯ
Додаткова
Розділ 5. Аналіз реалізації основних принципів розробки та організації ХТС на прикладах конкретних виробництв.
Обробка та аналіз результатів експерименту
Вибір типу промислового реактора
Дослідження складу сировини і продуктів реакції
Опис установки і методики експерименту
каталізатори дегідрірованія
Розрахунок реактора дегідрірованія етилбензолу
отримання стиролу
Послідовність розрахунку рівноважних характеристик для одиничної реакції
Постановка завдання експерименту
Для одиничної реакції
Самара 2006
дегідрірованія ЕБ
Опис лабораторної установки і порядок виконання роботи
Вуглецю за експериментальними даними
Основні положення
Побудова калібрувальної кривої
Якісний аналіз аніонів
Завдання до лабораторної роботи по відновленню діоксиду вуглецю
Опис лабораторної установки і порядок виконання роботи
Швидкість розкладання карбонатів знаходимо за формулою
Опис лабораторної установки і порядок виконання роботи
Ступінь розкладання карбонату розраховують за формулою
Розрахунок показників процесу розкладання карбонатів за експериментальними даними
методи аналізу
Визначення загальної жорсткості води
Порядок проведення роботи по коагуляції води
О.Б. Дормешкін, В.Д. Кордика
ВСТУП
промислова водопідготовка
Вапняно-содовий метод
Якість води та вимоги до неї
ВОДОПОДГОТОВКА
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ
Методи виділення та очищення ферментів
Поправочні коефіцієнти до підрахунку запасів.
Визначення параметрів підрахунку запасів корисних копалин.
Геолого-економічна оцінка промислового значення МПІ.
Кондиції на мінеральну сировину (мінімальна потужність тел ПІ і максимально допустима потужність прошарків пустих порід і некондиційних ПІ, що включаються в подсчетних контур.).
Розвідувальні мережі, методи визначення раціональної розвідувальної мережі.
Системи розвідувальних робіт (група бурових систем).
Зведена геологічна документація.
Випробування корисних копалин, основні вимоги, що пред'являються до випробування.
Документація свердловин колонкового буріння.
Еманаційних метод пошуків корисних копалин.
Гідрохімічний метод пошуків корисних копалин.
Види випробування (геологічне, геофізичне, мінералогічний, технічне, технологічне), їх коротка характеристика.
Способи взяття проб, точкові проби.
Методи геологічного контролю аналітичної роботи (внутрішній, зовнішній, арбітражний).
Технічні засоби розвідки.
Контроль якості обробки проб.
Відбір проб при колонкового буріння.
Способи взяття проб, лінійні проби.
Геолого-мінералогічні пошуки.
Структурно-геологічні умови пошуків, основні регіонально-геологічні структури.
Показники якості корисної копалини.
Пошукові критерії (стратиграфические, литологические і літолого-фаціальні, магматичні, структурні, геоморфологічні, формаційні).
Пошукові ознаки (прямі і непрямі).
Контроль і нагляд за користуванням надрами.
Головні правові акти, що визначають умови надрокористування.
Інші галузі промисловості.
РОБОТА №1. ПРОМИСЛОВА ВОДОПОДГОТОВКА
РОБОТА №2. Дегідратації ЕТИЛОВОГО СПИРТУ
РОБОТА № 4. випалу сірчаного колчедану
опис установки
Визначення зольності палива
Вплив складу вихідної сировини
час контактування
Хід виконання роботи
Форма запису результатів роботи
Схема і опис установки
Періодичний реактор ідеального змішування
Визначення стадії, що лімітує швидкість процесу
Комп'ютерна обробка даних
Форма запису експериментальних результатів
матеріальний баланс
Опис технологічної схеми
Фізико-хімічне обгрунтування процесу
Вступ
Глава 1
Вступ
Основні ланки випробування.
Засоби розвідки.
Стадійність вивчення і освоєння надр.
Основні принципи розвідки.
Документація геологорозвідувальних робіт.
Способи випробування.
Види випробування.
Класифікація мінеральної сировини.
Ознаки пошуків родовищ корисних копалин.
Передумови пошуків родовищ корисних копалин.
Класифікацією запасів корисних копалин.
Методи підрахунку запасів.
Типи технологічних схем хіміко-технологічних систем.
Основні напрямки вирішення екологічних проблем в хімічній технології.
Класифікація хімічної технології.
Класифікація технологічних зв'язків.
Класифікація хімічних реакторів.
Основні технологічні характеристики палив.
Хімічна промисловість
Класифікація паливно-енергетичних ресурсів.
Методи промислової водопідготовки.
Основні конструкції реакторів
http://www.plast-polymer.ru/articles/3.html
Закон діючих мас
Хімічна рівновага.
Кінетика хімічних реакцій.
Матеріальний баланс.
Вступ.
Реактора.
Матеріальний баланс 1.
Висновки по роботі.
Індивідуальна, рівновагу
Матеріальний баланс 2.
Склад нафти і хімічні властивості.
Фізичні властивості.
ВСТУП
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ
термічного крекінгу
ПРОЦЕС гідрокрекінгу нафтових ФРАКЦІЙ
риформінгу
каталізатори
каталітичного крекінгу
Аналіз отриманих залежностей.
програма
матеріальний баланс
тепловий баланс
тепловий баланс
матеріальний баланс
Процеси оксіхлорованія.
Математичні моделі хімічних реакторів.
Вступ
програма
Аналіз отриманих залежностей.
Аналіз отриманих залежностей.
програма
Гомогенні процеси. Швидкість гомогенних процесів.
Гетерогенні процеси. Швидкість гетерогенних процесів. Коефіцієнт швидкості процесу.
Типи технологічних процесів.
Поняття про мікро і Макрокінетика.
Знешкодження стічних вод і газів, що відходять.
Рушійна сила процесу.
Каталітичні процеси. Класифікація.
Властивості і приготування твердих каталізаторів.
Вихідні положення для розрахунку реакторів
Кінетика гетерогенно - каталітичної реакції.
Гетерогенний каталіз.
Загальні закономірності каталітичних процесів.
Раціональне використання енергії. Принцип організації енергозберігаючих технологій та проблеми мінімізації водоспоживання.


перша | Попередня | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати