На головну

хімія

сторінка 52

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Опишіть умови розвитку льону.
Опишіть будову стебла льону.
Опишіть умови розвитку бавовнику.
принцип суміщення
Класифікація суміщених процесів
Екстракція-кристалізація.
Дистиляція-кристалізація
Процеси з рекуперацією механічної і теплової енергії
Реакційно-ректифікації процес
Реакційно-мембранний процес
Інші суміщені процеси.
Основні СПОСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ процесів
Принципові шляхи раціонального використання ресурсів
Раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів в хімічній технології
Взаємозв'язок енерго- і ресурсозбереження
Євтушенко А.М., Якуніна Е.С., Крашеніннікова І.Г., Грузинів Є.В.
Цілі і завдання дисципліни
Загальні вимоги до змісту і рівня освоєння дисципліни
Відповідність змісту дисципліни необхідних результатів навчання
Лабораторні роботи
Тема 1. Білкові речовини і нуклеїнові кислоти.
Дидактичний мінімум навчально-освітніх модулів дисципліни
Трудомісткість дисципліни і види навчальної роботи
Самостійна робота
Матеріально-технічне забезпечення дисципліни
методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни
Контроль знань з дисципліни
Встановлення цінностей.
Д) облік терміну придатності та дотримання правил зберігання препарату
А) встановлення збудника інфекції та визначення його індивідуальної чутливості до антимікробних хіміотерапевтичних препаратів.
Г) противірусні.
Нутрициология (від грец. «Нутриція») - наука про харчування
Хімічний склад і енергоценност' дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
Загальна характеристика дієти.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Внутрішньоканальні штифти (пост або анкерний штифт) -це мають насічки стрижні, що мають різні розміри
Для пломбування порожнин 1 і 2 класу.
ЕТАПИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРОЖНИН 2 КЛАСУ.
Адгезів (бонд) - хімічна сполука, що забезпечує утворення зв'язку між ТТЗ і пломбувальних матеріалів.
Сучасні композити бувають подвійного і потрійного затвердіння.
Металеві пломбувальні матеріали, що не містять ртуть -
Амальгама - це сплав метала зі ртуттю.
V. Силантьєв. Використовуються для герметизації фісур
Механічні властивості матеріалів
Методи дослідження в матеріалознавстві
Фізичні, хімічні та експлуатаційні властивості матеріалів
вартість аналізів
Види і форми зв'язку води
Визначення прискорення вільного падіння за допомогою
Математичного маятника.
Визначення питомої теплоємності тіла.
Визначення питомого опору провідника.
Вивчення будови і роботи трансформатора.
Визначення питомої теплоти плавлення льоду.
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
Психрометра і точки роси.
Визначення показника заломлення скла.
Теорія. Робоча формула.
Основні вправи.
Порядок проведення роботи.
Лабораторних робіт №5
Лабораторних робіт №2
Визначення ароматичний вуглеводнiв методом анiлiновіх точок
Nbsp; ЗМІСТ
Лабораторних робіт №6
Буряк - користь і шкода для діабетиків
Чи сумісні буряк і діабет 2 типу?
Буряк - багатий вітамінами і корисними речовинами овоч
МАТЕМАТИЧНЕ ОПИС ХТС.
Поняття про розрахунок статичних режимів замкнутих ХТС.
Поняття про розрахунок статичних режимів розімкнутих ХТМ.
Розділ 4.Стандартізація і якість текстильних матеріалів
контрольної роботи
І з н о с о с т о й к о с т ь
Розділ 2. Основи технології текстильного виробництва
Тема 1.2 Натуральні волокна
Розділ 1. текстильні волокна і нитки
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Отримання і властивості кислот
Назви і формули підстав
Назви і формули кислот
Отримання і властивості оксидів
Назви і формули солей
Отримання і властивості солей
Глава 6 Одкровення
Глава 7 Хранитель Вогненного Серця
Глава 4 Посвячення
Глава 3 Життя в Рамінге
Глава 1 Непроханий гість
Глава 2 Повернення Секвора
Глава 8 Випробування Душі
Глава 9 В обіймах смерті
матеріальний баланс
тепловий баланс
Розрахунок основних показників печі КС-450
Рішення.
ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МПІ
пірохлор
Періодичні видання
Виготовлення виливків в піщаних формах
машинна формування
теоретичний мінімум
Опис технологічної схеми
вихідна сировина
Фізико-хімічне обгрунтування основних процесів виробництва цільового продукту і екологічної безпеки виробництва
Загальні відомості
програми розрахунку
Молем називають сукупність числа Авогадро (6,02-1023) структурних елементів (молекул, атомів і т.п.).
Короткі відомості про технічний процес
Вступ
Складання матеріального балансу першого ступеня
Складання матеріального балансу другого ступеня
Розрахунок адіабатичного розігріву
Вступ
Отримання фосфорної кислоти
Опис процесу отримання фосфорної кислоти
характеристика сировини
Характеристика фосфорної кислоти
Конструкція і принцип роботи двоступеневого екстрактора
Екологія у виробництві фосфорної кислоти
Складання теплового балансу процесу екстракції фосфорної кислоти
Надходить на екстракцію кг Залишає екстракції кг
Складання матеріального балансу виробництва екстракційної фосфорної кислоти
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
додаток В
Примітки
перерахування
малюнки
оформлення заголовків
Нумерація сторінок
Формули і рівняння
Фізико-хімічні характеристики компонентів реакційної суміші
реферат
Титульна сторінка
Робоча методика експериментів (опис виконуваних операцій в заданій послідовності).
Форми записів у робочому журналі.
Устаткування, інструменти, інвентар, їх перевірка і підготовка до роботи.
Підготовчі роботи до проведення експериментів.
Первинна обробка результатів експериментів.
Сировина для сірчаної кислоти і методи її одержання.
Контактний метод отримання сірчаної кислоти.
розрахункова частина
Застосування матеріального балансу
рівновага
кінетика
реактора
Перелік ключових слів дисципліни
Перелік контрольних питань для підготовки до поточної атестації з дисципліни
Тематика курсового проектування
Перелік тем домашніх робіт
Розділи дисципліни і види занять
хімічні процеси
ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Мета та завдання дисципліни
Характеристика відходів, проблеми їх знешкодження та корисного використання.
Характеристика використовуваних хімічних реакторів
Двостадійна технологічна схема отримання сульфату калію.
Фізико-хімічні основи взаємодії хлориду калію з сірчаною кислотою
Характеристика основного і допоміжного сировини
Способи отримання сульфату калію
Вступ
Характеристика сульфату калію
Розрахунок теплового ефекту реакції горіння палива і теплової паливної суміші
додаток А
додаток Б
Виконання повного стехиометрического розрахунку для заданої паливної суміші
Складання рівняння реакції горіння хімічного палива
Розчини електролітів і неелектролітів
Вступ
Види концентрації розчинів
Молярна концентрація розчину (м)
Молярна частка розчиненої речовини і розчинника в розчині
Моляльна концентрація розчинів (m)
теорія розчинів
Показники хіміко-технологічного процесу
приклади розрахунків
Способи вираження концентрацій і складів газоподібних, рідких і твердих розчинів і їх сумішей
Умовні позначення
Методичний посібник з практичних занять
ВСТУП
Рішення.
Приклад 10.
Приклад 1.
Приклад 2.
завдання
Завдання до лабораторної роботи
Розрахунок показників процесу омилення ефіру в періодичному реакторі
Завдання до лабораторної роботи
Опис лабораторної установки і порядок виконання роботи
Вихід фериту натрію розраховується за формулою
методи аналізу


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати