На головну

фінанси

сторінка 470

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Функції Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду в сфері фінансової діяльності.
Система фінансового права. Особливості податкового права і бюджетного права в системі фінансового права. Джерела фінансового права.
Поняття, мета і завдання фінансового контролю.
Функції та принципи фінансового контролю.
Особливості розмежування фінансової компетенції між Російською Федерацією, суб'єктами Російської Федерації і муніципальними утвореннями.
Характеристика принципів фінансового права.
Бюджетна компетенція муніципальних утворень.
Стадія розгляду і затвердження проекту федерального бюджету.
Загальна характеристика федеральних податків і зборів.
Загальна характеристика податків суб'єктів Російської Федерації.
Поняття і значення податкового контролю. Форми, види та методи податкового контролю.
Джерела податкового права Російської Федерації. Нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в системі джерел податкового права.
Принципи податкового права.
Поняття і види грошового обороту.
Характеристика розрахунків платіжними дорученнями як форми безготівкових розрахунків.
Характеристика основних елементів страхових правовідносин.
Правове регулювання страхової діяльності в Російській Федерації.
Державне регулювання страхової діяльності в Російській Федерації.
Поняття і функції обов'язкового державного страхування.
Правове регулювання банківської діяльності в Російській Федерації.
Права і обов'язки податкових органів.
Права і обов'язки платників податків.
Поняття і правові основи функціонування цільових грошових фондів.
Класифікація цільових грошових фондів.
Бюджетна класифікація.
Порядок складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності.
Стадія виконання федерального бюджету за доходами і за видатками.
Принципи кредитування, їх характеристика.
Поняття і види державного боргу Російської Федерації. Форми боргових зобов'язань, які формують державний борг.
Функції податків. Класифікація податків. (Нікітіна)
Правові основи оподаткування юридичних осіб.
До основних методів управління державним боргом відносяться наступні.
Методи управління державним і муніципальним боргом.
Поняття муніципального боргу. Форми боргових зобов'язань, які формують державний борг.
Види і форми страхування.
Характеристика основних елементів валютних правовідносин.
Правові засади здійснення валютного контролю.
Правове регулювання діяльності на валютному ринку.
Валютні операції. Валютні обмеження.
Ключові моменти
Титульна сторінка
Прибуток і прогнози
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
Основна
Додаток А
Введення Є ТАКА ПОТРЕБА
БЮДЖЕТНА РЕФОРМА В ДІЇ
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
ВСТУП
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ загальнонаціональні пріоритети
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ГАРАНТІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ
БЮДЖЕТ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
БЮДЖЕТ ДЛЯ БЕЗПЕКИ
БЮДЖЕТ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ
ВИСНОВОК
ВИСНОВОК
ГЛАВА 2 Витрати на безпеку громадян і держави
Розділ 1. Гроші та грошові відносини.
Розділ 3. Проблеми банків, банківської та кредитної систем.
Інтернет ресурси
Теорія бухгалтерського обліку готової продукції
Методики аудиту готової продукції
Визначення готової продукції, її види
Вступ
Аналіз беззбитковості виробництва
Практика застосування методики CVP - аналізу.
Різниця між моніторингом та оцінкою
ОБСЯГИ виробництва та реализации асфальтобетонної суміші
Динаміка и структура витрат операційної ДІЯЛЬНОСТІ у 2012-2013 роках
Аналіз виробничих потужного підприємства.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Санкт-Петербург
Аналіз трудових ресурсов на підприємстві
Якісний склад персоналу
Калькуляція Приготування крупнозерністої асфальтобетонної суміші
Аналіз комерційної ДІЯЛЬНОСТІ
Показники плінності персоналу
ЗАХОДИ (резерв) Підвищення ЕФЕКТІВНОСТІ господарської ДІЯЛЬНОСТІ
Висновок
ЖУРНАЛ-ордер № 6
ВІДОМІСТЬ № 7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ «Вітебський державний
Метод визначення індексу прибутковості інвестицій
КУРСОВА РОБОТА
ВСТУП
Роль і значення фінансової звітності в управлінні підприємством
Можливості бухгалтерської звітності для проведення аналізу фінансового стану підприємства
oтребованіе пред'явлено гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку;
Nіние умови гарантії.
NУсловія державній або муніципальній гарантії не можуть бути змінені гарантом без згоди бенефіціара.
Участь держави в кредитних відносинах як гаранта
з «20» жовтня 2014 р «24» жовтня 2014 р
ПОЛОЖЕННЯ
Діяльність держави в кредитних відносинах як позичальника
Участь держави в кредитних відносинах як кредитора
Вступ
Поняття, організація та функціонування ринку цінних паперів
Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Росії
Саморегульовані організації ринку цінних паперів
Функції і завдання фондового ринку
Класифікація ринків цінних паперів
Індивідуальна робота.
Залишки по рахунках на 01.02.12, тис.руб.
Тема 3. Основи Теорії Ухвалення управлінськіх РІШЕНЬ
Тема 4. Методи обґрунтування управлінськіх РІШЕНЬ
технологія роботи
ПРИМІТКА.
технології
технологія роботи
Завдання 1. Створення емблеми
Проблеми та шляхи реформування системи соціального захисту населення
Причини бюджетного дефіциту в Російській Федерації
Проблеми функціонування бюджетної системи та можливі шляхи їх подолання
Тема 1. Поняття и Сутність менеджменту
Бюджет як економічна категорія
Вступ
Тема 6. Функція организации
Тема 10. Лідерство
КАРТА Самостійної РОБОТИ СТУДЕНТА
Короткі обставини справи
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Семінарське заняття - 2 години
Лекція - 2 години
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
З питання
З першого питання
По підставі - «судові витрати» в сумі 40'000,00 руб.
дослідницька частина
З першого питання
У кримінальній справі № 6
Семінарське заняття - 2 години
Лекція - 2 години
На вирішення експерта поставлено питання
Короткі обставини справи
По другому питанню
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА № 11 / Е / Б-75-08
З першого питання
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Короткі обставини справи
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
З питання
По другому питанню
По другому питанню
З першого питання
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Короткі обставини справи
По другому питанню
По третьому питанню
Методика дослідження.
З першого питання.
Аналіз достатності.
Короткі обставини справи
Практичне заняття - 6 години
Показники рядків бухгалтерських балансів ТОВ «А», які беруть участь в розрахунку коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність організації на 31.12.2006р, на 31.03.2010р.
Значення коефіцієнтів (показників), що характеризують платоспроможність ТОВ «А» станом на 31.12.2006р., На 31.03.2010р.
ПЕРЕДПЛАТА
Короткі обставини справи
З першого питання.
Моделювання балансу ТОВ «А» з виключенням впливу операцій, здійснених в рамках виконання договорів лізингу №000970-RUS / 07 від 25.01.2007г., №000972-RUS / 07 від 14.02.2007г.
По другому питанню.
Лекція - 4 години
Лекція - 2 години
Поставки ТОВ «П ***» топкового мазуту М-100
З шостого питання
По п'ятому питанню
З четвертого питання
На адресу ТОВ «Г ***» за договором купівлі-продажу №06 / 01 від 02.02.2001 р
В И В О Д И
Лекція - 2 години
З питання
Аналітичні дані про наданні послуг зв'язку ЗАТ «А ***», за період з 12.04.2011 по 10.06.2012
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Короткі обставини справи
Семінарське заняття - 2 години
З питання
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
Лекція - 2 години
Семінарське заняття - 2 години
Семінарське заняття - 2 години
Лекція - 2 години
Семінарське заняття - 2 години
Лекція - 2 години
Семінарське заняття - 2 години
Семінарське заняття - 4 години
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА № 11 / Е / Б-46-08
Лекція -4 години
Семінарське заняття - 2 години
Лекція - 2 години.
Лекція - 2 години
Розділи дисципліни і види занять
Об'єктом дослідження, що містить дані, необхідні для аналізу фінансового стану ЗАТ «К», за період з 01.07.2008 р. по 01.10.2009р. є бухгалтерська звітність.
Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності (К1) ЗАТ «К» за період з 01.07.2008 р. по 01.10.2009р.
ДОСЛІДНА ЧАСТИНА
З питання
Короткі обставини справи
З питання


перша | Попередня | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати