На головну

Культура

сторінка 10

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


СЛОВАРИ І ДОВІДНИКИ
Тема 38 Соціальна стратифікація і мобільність.
Соціальні Функції та структура моралі.
Практичне заняття 17.
Накладна - це документ ...
тими рефератів
Європейський вибір України - невід'ємна складового ее Подальшого розвитку
Університетська автономія - складових громадянського суспільства
розділити поняття
Правовий статус Східної Галичини та українських Північно-західніхземель у складі Польщі
Тема 11. Соціальні інститути
Складові лінгвоетнічного бар'єру
Теорія культури німецьких просвітителів: І. Гердер, І. Кант, Г. Гегель, І. Фіхте
Договір з Московією. "Березневі статті" тисячу шістсот п'ятьдесят чотири р., Їх умови, правове та історичне значення.
Послуги і сервісна діяльність в суспільстві сучасного типу
Службова нарада
За С. Кокорін. Освіта ... (2) Це слово має безліч визначень
Суфіксальній способ.
МУЗИЧНОГО ОСВІТИ
з курсу "Історія української літератури
Український національно-визвольний рух в ХХ ст.
Лікей Аристотеля
Мораль як форма суспільної регуляції. Взаємозв'язок моралі зі звичаєм, традіціямі, правом.
Морфологія бактерій
Знаково-символічний характер мистецтва.
Завдання частини А.
Поняття про грунт.
Норми наголоси в причастиях
Адукация, навука і культура ў БССР у 1945-1985 рр.
Типи алергічніх реакцій. Механізми розвитку гіперчутлівості Негайно та сповільненого типу.
Документи з кадрово-Контрактовій вопросам.
Усна народна творчість.
Тема 3. Розвиток наукових дослідницьких програм і картин
Особливості Функціонування та фінансова діяльність предприятий комунальної власності за
Кримський улус Золотої Орди
Тема 6. Генетика.
Анеуплоїдія: нуллісомікі, моносоміком, нолісомікі їх використання в генетичному аналізі. Особливості мейозу і освіти гамет у Анеуплоїдія, їх життєздатність і плодючість.
Класифікація за типами живлення
Баланс та загальна схема грунтоутворення
Виборча система сучасної України
Перші Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня и зовнішня політика.
За К.Г. Паустовському. Людей завжди мучать різноманітні жалю
Герменевтика та рецептивна теорія
Ресурсна модель організації. Цільовий ресурс. Сильні і слабкі сторони. Пропозиції до посилення слабких сторін.
Геополітічні Зміни в Україні Другої половини ХVІІІ ст 2 сторінка
III. Проблема сенсу життя і призначення людини.
Вторинні, або придбані, імунодефіцити
Рекреаційні ресурси та рівень розвитку туризму в США и Канаді.
Істрія вивчення Криму в к. XVIII поч. XX століття.
Unit 2 THE AMERICAN ECONOMIC SYSTEM
Питання 34 Етапи морального формування особистості працівника органів внутрішніх справ
Морфологія і ультраструктура микоплазм
Боротьба за возз "єднання Української держави (червень 1663- вересень 1 676 р.) Внутрішня и зовнішня політика гетьманів П.Дорошенка, Д. Многогрішного.
Переклад як діяльність. Його суспільне призначення
Нестандартні уроки української мови в початковій школі
Виникнення слов'янської писемності, бібліотеки и школи Київської Русі
Тема 3. КУЛЬТУРА усного фахового спілкування
Організація харчування в готелях.
Дерева червоної книги україни
Історичні обставинам та Хід Переяславської Ради. Українсько-російський договір та его ОЦІНКИ в сучасній історичній літературі.
Економічний і культурний розвиток Криму в 1954-1990 роках
Предмет семіотики. Комунікація і семіотика. Міждисциплінарний характер семіотики, її місце в колі гуманітарних дисциплін.
Образи-персонажі
Державний борг: суть, Особливості, Механізм управління та обслуговування.
неправильно правильно
Тема 9: Організація позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання у початковій школі.
За Т. Жарової. Яке ж дзеркало життя нашу мову!
Передмова
Особливості та основні проблеми давньоіндійської та давньокітайської філософії.
Навчально-методичне видання 3 сторінка
багатополярності світ
Барічне поле, его характеристика
Класифікація І Морфологія ландшафтів
Клітини імунної системи. Порівняльна характеристика Т- та В-лімфоцитів. Антітілопродукуючі Клітини.
Бюджетне регулювання, его цілі та методи.
Преимущества та Недоліки політики гетьмана П. Скоропадського.
Практичне заняття 14.
Імідж ділової людини. Зовнішній вигляд і манери поведінки
Тема 36 Світова система і процеси глобалізації.
Вусни народна творчасць як криніца вивучення традицийнай Народнай культури
В. Солоухин. Пам'ятається, їдучи, я обіцяв вам писати листи
художній фарфор
Розробіть SWOT-аналіз вашої фірми.
Генетика статі. Типи хромосомного визначення статі. Статеві ознаки. Статевий хроматин. Перевизначення статі в онтогенезі.
Оцінка та переоцінка потокової біологічних актівів
Фазі грунту.
Список рекомендованих джерел
Текст як форма реализации мовленнєво-професійної ДІЯЛЬНОСТІ
протипожежне водопостачання
Подвійний наголос
Мистецтво перемовин
Тема: «Механізм індивідуального злочинної поведінки».
ТЕМА 2. БІЛОРУСЬ У РАННІМ СЯРЕДНЯВЕЧЧИ. СТАНАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ ЎСХОДНІХ слов'ян. ПЕРШИЯ ДЗЯРЖАЎНИЯ ЎТВАРЕННІ НА ТЕРИТОРИІ Беларусі
Бактеріофаг, історія Вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного и кількісного визначення бактеріофагів. Практичне использование бактеріофагів.
Питання № 52 Основні стилі керівництва службовим колективом.
Етапи художнього конструювання
Презентація як Різновид публічного мовлення
Асноўния напрамкі палітикі самадзяржаўя на пер. Беларусі ў першай палів 19 ст. Білорусь у Вайне 1812 р Паўстанне 1830-1831 рр.
Мовленнєва змістова лінія
Розрахунок індексу харчування по Дагдейл
ВИСНОВКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
УРОК 4. Пізнаємо форму предметів.
Розрахунково-Пояснювальна записка
Арабські мандрівники Середньовіччя
Медична мікробіологія, її предмет, методи, зв'язок з іншими науками
Форми организации навчального процесса у ВНЗ.
Складання пояснювальної записки до Вибори тими дисертації. Погодження матеріалів тими.
Одного разу взимку з телевізійних екранів Омська прозвучало звернення лікарів до глядачів: постраждалій людині терміново потрібна донорська кров.
Тема 4. Філософія Середньовіччя
Наратологія як наука про оповідні структури тексту
Поняття, сутність і особливості розширеного відтворення в АПК
Олексій Андрєєв. Чого у нас тепер в надлишку, так це телесеріалів.
Тема 7 статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
характеристики науки
Вплив теплової кулінарної ОБРОБКИ на харчову Цінність жірів
Житлові та нежитлові приміщення як об'єкти цивільних прав.
КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Кулінарній обробці. Використання харчових барвніків
Українська культура на початку ХХ ст. (1900-1920).
Боротьба за владу в Україні у второй половіні 1919 р.
Розстріляне відродження »: поезія, драматургія, проза.
Обострения економічних проблем у 70-80-х роках. Чорнобильська катастрофа та ее Наслідки
Етапи розвитку імунології. Роль Мечнікова, Берінга, Ерліха. Види імунітету и форми его проявити. Видів та Набутів імунітет (класифікація). Активний та пасивний імунітет
Слов'яни в Криму. Крим і Київська Русь
Лекція. Життєвий цикл організації. Етапи життєвого циклу організації: підприємництва, колективності, формалізації та управління, вироблення структури, занепаду.
Розділ 1. Зародження Ідей державності в українській Суспільно-Політичній думці ХІХ ст.
Фашистський окупаційний режим в Криму
Функції соціології, її роль в житті суспільства і значення для професійної діяльності інженера.
Стабільність і мінливість геному і диференціальна активність генів в ході індивідуального розвитку.
ТЕМА 9. СРСР І БССР У ДРУГИЙ палів XX-XXI cтСТ.
Найважливіші віхи розвитку соціального інтелекту
Unit 8 MONEY
The theory of regular correspondences by Ya.I.Retsker
Тема 4: Суспільний ідеал християнства
Мистецтво Стародавньої Месопотамії
Утворення Київської Русі. Роль в цьом процесі варязького и слов'янського чінніків. Норманська теорія и ее сучасні ОЦІНКИ.
Тема 3: Принципи навчання фізичним вправі в початковій школі.
Основні дослідницькі програми соціально-гуманітарних наук
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Питання 33 Сутність і специфіка морального виховання.
Містобудівніцтво. Визначні архітектурні пам'ятки Київської Русі.
Б) джерела лексічніх норм.
Заняття №3.
Характеристика теорії соціальної дезорганізації (Е. Дюркгейм).
Мовна змістова лінія
Питання № 71 Етикетні норми поведінки працівника ОВС при відвідуванні ним житла громадян.
Теріторіальні Зміни в СРСР после Другої Світової Війни
Глибинне культівування мікроорганізмів у виробничих условиях
Молочні консерви, морозиво, вершкове масло та січугові сири
Лексико-семантичні заміни
Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Шкільне самоврядування. Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.
Пострадянський риторичне ідеал.
Організація царським урядом заселення Криму колоністами (кінець XVIII XIX століття)
Азійська (японська) модель соціальної відповідальності
А. Препарати, що застосовуються для специфічної профілактики, терапії і діагностики бактеріальних інфекцій.
Типологія організаційної культури
Способи творення термінів
Матеріальна та духовна культура
Lecture 5. TRANSLATION AND STYLE
Особливості моделей організаційної поведінки
Теорія хвилеподібною соціокультурної динаміки Сорокіна
Відхилення від менделевских розщеплення при ди-і полігенних контролі ознак. Неалельні взаємодії: компліментарність, епістаз, полімерія.
Соціальна служба як інституціональна основа управління
Питання № 25 Категорія моральної відповідальності. Відповідальність моральна і юридична.
Поняття про предпроектном аналізі.
Освіта Кримського ханства. Хаджі-Гірей
Практичне заняття 9.
Самовільно проголошувалися автономія України
Галицько-Волинська держава - спадкоєміця Київської Русі.
Особливості службового етикету працівників ОВС.
МОВНА КАРТИНА СВІТУ
Приклад. Порівняння американской та європейської моделі КСВ.
Поняття громадянського суспільства. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Україні.
Рецептори, что забезпечують взаємодію вірусу з кліткою
Лекція 7. Довідково-інформаційні документи
Знайдіть мовні помилки. Відредагуйте пропозиції.
Художній переклад і його особливості
Сінонімі, паронімі та омонімі у мові фаху
Філософії І Методології НАУКИ
Цілі і завдання вивчення історії подорожей і туризму
ТЕМА 10. Регіональна інформаційна політика стран Центральної Європейської ініціативи
Б.В. Литвинов
Соціальні процеси та їх класифікація
Процес здійснення управління організацією.
Походження домашніх тварин і центри доместикації
Тема 9. Формування моральності СПІВРОБІТНИКІВ ОВС
Загальнодержавні та регіональні програми использование и охорони земель
Поняття про статичної та динамічної організації. Принципи пріоритету в статичної та динамічної організації.
Питання № 56 Етикетні правила взаємин начальника і підлеглого.
Переклад як текст. Вимоги до тексту перекладу
Перший та Другий універсали.
Text B. THE PRESENT DAY FOOD INDUSTRY
Основні видомості про морфологію бруньок
За Д. Гранін. Вправляється чи милосердя в нашому житті?
Концептуальні моделі мовної особистості
Передумови ВИНИКНЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ І ТУРИЗМУ В СУСПІЛЬСТВІ
Морфологія и будова бактерій. Роль окремий структур для життєдіяльності бактерій та у патогенезі інфекційніх захворювань. Вегетатівні форми та спори. Спороутворення
Сільська гаспадарка и гарадское жицце на білоруських землях У14-пп 16 ст.
СТАРІННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ документів У документної ПОТОКАХ ТА масив
Етногенез, основні етапи та форми


перша | Попередня | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати