На головну

Психологія

сторінка 659

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Правове регулювання попередження злочинів
Віктимологічні профілактика злочинів
Поняття, цілі і напрямки кримінологічних досліджень
Інформаційне забезпечення кримінологічних досліджень
Глава 9. Основи віктимології та віктимологічні профілактика злочинів
Поняття і основні напрямки індивідуального попередження (профілактики) злочинів
Інформаційне та організаційне забезпечення попередження злочинів
Поняття і основні напрямки загального попередження злочинів
Структура особистості злочинця
Поняття особистості злочинця
Цілі, завдання, функції науки кримінології
Методологія науки кримінології
Місце кримінології в системі інших наук
Поняття кримінології як науки і її предмет
Від наукового редактора
Класичне і антропологічне спрямування кримінологічних теорій
Соціологічний напрямок кримінологічної теорії
Поняття причин і умов злочинності. види детермінації
Класифікація причин та умов злочинності
Причинний комплекс злочинності в сучасній Росії
Латентна злочинність, її види і методи оцінки
Основні показники злочинності
Розвиток вітчизняної кримінології
поняття злочинності
Низький рівень розвитку довільності
Формування прийомів самоконтролю
Другий етап. графічне дію
Етап освоєння правил.
Контрольно-підсумковий етап.
Етапи кримінологічного дослідження
Кримінальна статистика в кримінологічної дослідженні
Поняття і кримінологічна характеристика рецидивної і професійної злочинності
Особливості особистості рецидивіста і професійного злочинця
Причини і умови рецидивної і професійної злочинності та її попередження
Рецидивна і професійна злочинність в історії Росії
Попередження жіночої злочинності
Попередження злочинності неповнолітніх
Поняття і кримінологічна характеристика жіночої злочинності
Особливості причин і умов жіночої злочинності
Поняття і кримінологічна характеристика організованої злочинності
Фактори, що зумовлюють існування і розвиток організованої злочинності
Попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків
Поняття, види та кримінологічні особливості злочинів, що вчиняються з необережності
Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють необережні злочини
Причинний комплекс, що обумовлює злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків
Кримінологічна характеристика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків
Основні напрямки попередження організованої злочинності
Глава 21. Злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та їх попередження
Причини і умови злочинності неповнолітніх
Кримінологічна характеристика особливостей особистості неповнолітніх злочинців
Основні детермінанти насильницьких злочинів і хуліганства
Основні напрямки попередження насильницьких злочинів і хуліганства
Кримінологічна характеристика злочинів проти власності
Характеристика осіб, що вчиняють насильницькі злочини і хуліганство
Поняття і основні кримінологічні характеристики насильницьких злочинів і хуліганства
Поняття кримінологічного прогнозування
Методи кримінологічного прогнозування
Види кримінологічного прогнозування і прогнозів
Попередження злочинів проти власності
Основні причини та умови скоєння злочинів у сфері економічної діяльності
Кримінологічна характеристика корупції та корупційної злочинності
Основні криміногенні чинники, що обумовлюють посадову і корупційну злочинність, і заходи попередження
Кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх
Поняття та кримінологічні особливості посадовий злочинності
Кримінологічна характеристика, детермінанти та попередження тероризму
Особливості попередження злочинів у сфері економічної діяльності
Поняття та кримінологічні особливості злочинів проти громадської безпеки
Причини і умови необережних злочинів, їх попередження
Кримінологічні особливості та попередження автотранспортних злочинів
Кримінологічна характеристика та попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії
Кримінологічна характеристика та попередження проституції
Попередження злочинності військовослужбовців
Причини і умови злочинності військовослужбовців
Поняття і кримінологічна характеристика злочинності військовослужбовців
Кримінологічна характеристика особистості злочинців-військовослужбовців
Вправи, спрямовані на розвиток абстрактно-логічного мислення
Завдання на зміну фігур, для вирішення яких треба прибрати вказану кількість паличок.
СЕМІНАР 4. Корекційні можливості творчого процесу
Соціальні фактори, що заважають творчості
Художнє співтворчість як колективна творчість
Тематика семінарських занять
Ефективна робота творчого колективу
Перцептивна функція спілкування в мистецтві
N досліджувати то психічний стан, який є оптимальним при виконанні людиною найрізноманітніших діяльностей.
Стан натхнення.
Індивідуальні відмінності нейрофізіологічних задатків в процесі творчості.
V Головне в творчості не зовнішня активність, а внутрішня.
Ф.Д.Кондратенко
Конспект лекцій
поняття творчості
N Новизна і оригінальність процесу або результату
Творчість як пошук
Творчість і сублімація
Сприйняття творів мистецтва
Етапи та умови сприйняття художнього образу
Інтерактивна функція спілкування в мистецтві
Уява у творчості
Особливості творчого мислення
Фактори формування особистості художника
Креативність і інтелект
Поняття затримки психічного розвитку
Курський Державний Медичний Університет
Стомлений матеріал
Кафедра психології з курсом педагогіки
Стомлений матеріал
зразок 1
Вправи, спрямовані на збільшення рівня розподілу уваги
Вправи, спрямовані на посилення концентрації і стійкості уваги
Вправа № 17.
На цифровому матеріалі
Впізнавання предмета по контурному зображенню і деталей малюнка.
Аналіз структури "рисунка сім'ї" і порівняння складу намальованою і реальної родини
Аналіз особливостей намальованих фігур
Опис гри.
Вправа № 19.
Вправа № 20.
Вправа № 36.
Вправа № 44.
Вправа № 49. Гра типу "Як ти гадаєш, хто намальований
Вправи на усвідомлене сприйняття
Серія № 1
Вправа № 21.
Увага!
Інструкція випробуваному
шкала самооцінки
Критерії оцінки
Матеріал: смужки цілі і смужки, поділені на шматочки. Хід експерименту.
Критерії оцінки
Матеріал: два пластилінових кульки по 5 см в діаметрі. Хід роботи.
Інструкція
зразок 2
Перший ряд
Трактор - олень
аналіз протоколу
Завдання для поглибленої діагностики.
зразки завдань
оцінка результатів
Завдання 3.
З ', Ц', 3 ', Т', 3 ' ".
Завдання 3.
Завдання для поглибленої діагностики.
Створення сприятливої ??обстановки
Центральна стадія презентації
Використовуйте наочні засоби
Особливі цілі і завдання питань в торговому інтерв'ю
Загальні правила презентації
Підготовка до презентації
Склад учасників презентації
Розміщення співрозмовників за столом
демонструйте товар
З ПОТЕНЦІЙНИМ КЛІЄНТОМ
Перевагу власним словам
Непродуманість в підготовці робочих інструментів
Слова, яких продавець повинен уникати
маніпулювання покупцем
Обслуговування в торговому залі
Поведінка продавця як спосіб впливу на клієнта
Порівняльний аналіз типів поведінки продавців
Характеристика вашої клієнтури
Способи пошуку клієнтів
Нетрадиційний підхід до процесу продажу
Дотримання моральних принципів
Надання допомоги клієнтові у вирішенні його проблем
Враховуйте дані статистики
масові заходи
прийоми стимулювання
Пошук нових можливостей
Аналіз конкурентного середовища
А чи не на його властивості
Ретельне обмірковування всіх етапів продажу
Не вживайте кліше і мовні штампи
Робіть упор на позитивні твердження, уникайте негативних
З його потреб
Запитуйте, а не затверджуйте
Підкріпіте слова інсценуванням
Проявляйте емпатію до покупця
восьме правило
Черговість наведених аргументів впливає на їх переконливість. найбільш переконливий
На третє місце, що йому два інших,
Переконливість аргументів значною мірою залежить від іміджу і статусу котрий переконує
Найважливіший життєвий ресурс
З чого почати
Як подолати свою повільність
оцінка результатів
оцінка результатів
правило 5
Тільки одним справою
правило 1
Сховайтеся від плинності, усамітнившись хоча б на годину
Які якості особистості ускладнюють успіх в торгівлі
Чотири якості продавця
говоріть стоячи
Використовуйте в мові дійсний заставу
Як розмовляти з агресивним клієнтом
Приклад з життя
Будьте короткі
З чого починати розмову по телефону
Будьте доброзичливі з секретарем
Попросіть дозволу поставити кілька запитань
Ставлення до отримуваних відмов


перша | Попередня | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати