На головну

Психологія

сторінка 54

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Маловживані слова і безглузді звукосполучення
Види соціально-психологічних властівостей
Тенденції розвитку релігійності в сучасному світі 1 сторінка
Лекція № 3. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
I. При підготовці до переговорів визначили склад делегації и ее керівника.
Основні діагностичні задачі, що стоять перед фахівцями ПМПК
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Л.Н. Толстой
Дослідження артикуляції мовних звуків. Дослідження відбитої (повторної) мови. Проби, їх проведення та діагностичне значення.
Сутність конфлікту в Романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея", его моральний аспект.
III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ навіювання з відривом.
Методи психологічного дослідження міжособістісніх СТОСУНКІВ
I Свідомість і несвідоме
III. Аналіз продукту (вироби) на якість
МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ наочно-дієвого мислення
Соціальна психологія вивчає соціальну психіку, або масовидність явища психіки.
Девід Майерс
Гештальтпсихологія і проблема цілісного аналізу психіки.
D) атгітюд !
Міфи і факти про геїв, лесбіянок і бісексуалів
Тестові завдання
Хомський
Біологічні теорії причин злочинності.
Розділ 1. Вступ В патопсихології
Навчально-теоретична конференція. Тема12: Шляхи професійного розвитку, становлення і саморозвитку психолога
Загальна характеристика підприємства
Методика проведення дослідження соціально-психологічних явіщ військового колективу.
С. Г. збоїв Актор в театрі А. Я. Таїрова 2 сторінка
Соціально-психологічна характеристика особистості
Взаємодія оратора і аудиторії. проблема контакту
Вахромов Е.Е.
Експериментальні методи реєстрації взаємодії.
Методика EPI (тест Айзенка)
ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ.
Проблема розвитку здібностей.
Акцентуації характеру і психопатій К. Леонгарда
Навчання ДР на основі діалогу-зразка
Підстава психофізики і психометрії
Специфічні особливості телекомунікації.
Музичний слух включає в себе інтонаційний, мелодійний, гармонійний компоненти. Розглянемо, в якому відношенні до них знаходиться абсолютний слух.
Кінестетичні відчуття і сприйняття
Увага: види і властивості.
Способи вирішення міжособистісних конфліктів
Індивідуальні особливості мислення
Психологія огляду
Равітія орієнтування в навколишньому світі
Відчуття, сприймання, увага, пам'ять та їх врахування у розвитку Військовослужбовців.
Тема 6. Лекція
Рольові позіції в групі
Теорія Макклелланда.
Оцінка небезпеки ураження електричним струмом при однофазних і двухфазном дотику людини при використанні трифазних мереж з ізольованою і заземленою нейтраллю.
Змістовній модуль 2
Організація Преміювання персоналу.
Синдромний підхід до порушень ВПФ.
Середня длительность очікуваного життя в Україні
Поняття про характер. Формування характеру. Акцентуації характеру, прояв і облік в навчальній діяльності.
Замовник і користувачі психологічної інформації
Віктімологічна профілактика окремий відів злочінів
Здати в МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ
Збірник методичних матеріалів з курсу
Практична робота
Важливе рішення.
Поняття про мислення. Логічні форми мислення і розумові операції. Умови розвитку мислення в навчальному процесі.
Вінницький (м Ростов-на-Дону) ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ (філія)
Журналістика як тип творчості
I. Організаційно-методичний розділ
Аналітична психологія Юнга
Психологічні особливості етнічних груп
Основні стилі поведінки в міжособистісному конфлікті
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Психофізіологічні та ергономічні основи охорони праці
Національна академія внутрішніх справ України. 2002
Форми сприйняття і розуміння людини людиною.
Завдання кримінології на сучасному етапі
Полигенное успадкування.
Можливі теми рефератів
Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці. Проблема адаптації дитини до школи
Тема лекції: Техногенні небезпеки та їх характеристики.
Поняття і значення психологічних захистів в адаптації людини.
Вадим Шлахтер
Теорії ігор як теорія конфлікту
Конфлікт між формальною та неформальною системами відносин
Впровадження програми NCE
Фактори впліву налюдей у ??системе управління персоналом.
дидактичний ТЕСТ
Орієнтовна основа дії (ООД) з проведення самостійної роботи студентів в навчальний час
Сучасні персонал-технології
Бар'єри спілкування та способи їх подолання
Просвітницька и профілактична робота
Інтерпретаційні методи 2 сторінка
Когнітивна лінгвістика і концепція мови
Форма опрацювання навчального матеріалу: складання комплексного кросворд
Інструменти етичного аналізу
Програма психокорекційної роботи ІЗ ДІТЬМИ Із СДУГ
Конфлікт як вид критичних ситуацій
Опис Гиссенского тесту
Поняття Анкетування
Статус диференціальної психології
Взаємодія кадрової служби з іншімі структурними Підрозділами организации
РАДІСТЬ БУТТЯ
Основні елементи обладнання та наповнення середовища.
Стадії і рівні розвитку групи.
Післядіпломна психологічна освіта в Україні.
Сітуаційні завдання
Короткий опис методики, процедури обстеження і оцінки його результатів
Підбір персоналу та профорієнтація
Основні поняття, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Конфлікт. Що це?
теорія Y
РОБОТА ПСИХОЛОГА З підлітками
Психологічні характеристики навчальної та професійної діяльності.
Основні ознаки ІСС.
Визначення практичної психології
Криза трьох років 3 сторінка
Медична психологія 2 сторінка
Принципи діяльності ПМПК
Біологічні небезпеки
ЯВИЩЕ неусвідомлюваних релігійних
Тема 6. Методол-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Розділ IV. Організація психологічного дослідження
Експериментальні дослідження і вимоги до них.
I. Структура на основних сетівні системи. Строеж на зрітелната і слуховата сетівна системи.
Характеристики професійного розвитку
Економічно активне та економічно неактивне населення
Методи дослідження, їх характеристика
Безпека життєдіяльності 2 сторінка
Поняття про корекційної та розвиваючої діяльності практичного психолога
ПИТАННЯ ДО екзамену
Лекція № 1
Основні положення соціально-когнітивної теорії А. Бандури
Параметри, що характеризують метеорологічні умови праці, їх вплив на організм, самопочуття, працездатність. Гігієнічненормування і оцінка параметрів мікроклімату.
Односкладні іменні пропозиції. Номінативні пропозиції. Питання про вокатівних і генетивно пропозиціях
I розділ. Психологія розвитку.
Керівництво в педагогічному процесі
Діагностика та оптимізація стану монотонії
бихевиоральная терапія
Вступний коментар до книги Альберті Р.Е., Еммонс М.Л. «Умійте постояти за себе" *.
Поняття і характеристика умов, що сприяють вчиненню злочинів.
сегментація ринку
Освітлення не тільки необхідно для виконання процесів життєдіяльності, але воно також має значний вплив на психічний стан і фізичне здоров'я взагалі.
Класифікація методів диференціальної психології
Основні завдання і методи роботи з батьками
Поняття, види і причини конфліктів
Тема 2. психіка І поведінка
Позачасовий СТАН СВІДОМОСТІ
Теорії пам'яті. фізіологія пам'яті
Прояви несвідомого в поведінці і спілкуванні.
Технологій ................................................. ........................... 4
У Теорії организации принципи розглядаються як основні Ідеї, что відображають вимоги об'єктивних закономірностей розвитку організаційніх систем и процесів, что в них відбуваються.
Догляд за колостомія.
Жіноча злочинність відрізняється від чоловічої Деяк якіснімі Показники. Можна назваті две СФЕРИ суспільного життя, де жіноча кримінальна Активність проявляється найчіткіше.
Тема 7. Система попередження злочинів
Структура і функції спілкування.
Запам'ятайте!
Профілактика злочінності неповнолітніх. (ЗУ "Про органи и служби у справах для неповнолітніх та СПЕЦІАЛЬНІ встанови для неповнолітніх" від 24.01.95 зі змінамі).
Соціальна перцепції і установки на спілкування
Лекція 4 ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ
Мотивація свідомості і поведінки в діловому житті.
Часто вживаються метафори швидко зношуються і входять до складу лексикону на правах нових значень вже наявних в мові лексем.
Технологія і методи соціальної реабілітації
Сутність психіки. Її структура і функції
Прогнозування конфліктних ситуацій І КОНФЛІКТІВ
Спілкування підлітка з однолітками. Деформація провідною діяльності підлітка
Самостійна робота
Соціально-психологічні умови і причини злочинності
Філогенез і онтогенез психіки
ВІД ЗАЛЕЖНОСТІ - до просвітління ВІДНОСИНАМ
Лекція 15. Раціонально-емотивна психотерапії А. Елліса.
Психологічні особливості асоціальної поведінки і способи корекції.
Тема 6. Патологія особистості
Глава 2. ОСОБИСТІСНІ РАССТРОЙСТВА у наркологічних хворих.
А. Файоль: елементи адміністративної функції - передбачення і організація
Поняття про волю. Фізіологічні основи волі.
ТЕМА: індуктивне умовивід
Мислення як система обробки інформації (А.Ньюелл, Г.Саймон, Мінська). Поняття стратегії.
Висновки
Операційна теорія інтелекту
СЕМІНАР 1. РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Лекція 5. ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ
Тема 7. Комунікативна поведінка
Професійна етика.
Міф 5. Норма сексу - 2 рази на тиждень по 3-5 хвилин.
Цілі, завдання і предмет психологічного консультування
Основні технічні, управлінські, організаційні та інші засади забезпечення безпеки.
Когнітивні і регулятивні процеси в структурі професійної діяльності
Статеві та вікові особливості людини
Людина, як об'єкт наукового пізнання.
Об'єкти і суб'єкти профілактичної діяльності та їх класифікація.
Варіанти использование психодіагностичних Даних.
Про порушення законів логіки
Гнучка, безтаріфна та контрактної системи оплати праці
Субтестів 2. Просторово-Арифметичний диктант
КРИЗА ТРЬОХ РОКІВ
Попередження та профілактика злочинності.
ВСТУП
Етика - наука про моральної життя людини, яка ввібрала в себе історичний досвід моральної культури багатьох поколінь, особливості етичних традицій, народної педагогіки.
Теми рефератів.
Відкриті і приховані конфлікти.
Інтерпретація отриманих результатів і педагогічні рекомендації щодо розв'язання конфліктів між дітьми дошкільного віку в ігровій діяльності
Комунікативна сторона спілкування


перша | Попередня | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати