На головну

право

сторінка 52

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Гарантії законності 2 сторінка
Прийоми тлумачення (з'ясування) правових норм
правозастосування
Система нормативного регулювання
Первісне суспільство: поняття та особливості.
Громада як громадська організація
Типи господарства і рівень політичного розвитку
Поняття історичного типу держави
Типологія еволюційних форм держави
Політичний режим і його різновиди
Форми політико-територіального (державного) устрою
Цивілізація як спосіб типології держави
Поняття функції держави
Написано спільно з к.ю.н. доц. Романенко В.Б.
Дуалізм держави і суспільства
Історія ідей взаємодії держави і суспільства
Структура механізму держави
Поняття державного механізму
Військова демократія »і процес формування державних структур
Поділ населення за адміністративно-територіальним одиницям
Поняття «військової демократії», особливості її організації
Відносини власності - основа класової диференціації суспільства
Публічна влада як ознака держави
Податки і позики
Класова і загальнолюдське в природі держави
Право як особливий регулятор суспільних відносин
В) Залежно від того, що розглядалося як джерело правоутворення, розрізняються такі види праворозуміння, як природно-правове та позитивістський
Чи вірні висловлювання?
В) Канада входить до складу Співдружності, очолюваної Великобританією
В) Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-члени НАТО
В) Право - явище національне, що виражає дух, прагнення і волю свого народу, його культуру, потреби і інтереси
СЕМІНАР 2.
Нормативні правові акти
Матеріали судової практики
СЕМІНАР 1.
Ненормативних правових актів податкових органів.
Матеріали судової практики
Офіційні акти вищих судових органів
судова практика
Нормативні правові акти
Приклади тестових завдань
З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема 8. Способи спростування презумпції законності ненормативних правових актів податкових органів.
Тема 5. Пеня за несплату податку. Податкові санкції, найбільш часто застосовуються податковими органами
Тема 1. Кваліфікація публічних платежів з позиції нормативного визначення податку і збору
Тема 3. Податки, в яких презюмується можливість платника податків до їх сплати. Непрямі податки.
Заочна форма навчання
ВСТУП
І ПРАКТИКИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
А) Залежно від вирішення основного питання філософії про співвідношення свідомості і буття розрізняються наступні види праворозуміння матеріалістичне і ідеалістичне
В) З позицій цивілізаційного підходу виділяють рабовласницькі, феодальні, капіталістичні і соціалістичні держави
Чи вірні твердження?
В) Глава держави Ізраїль - Президент, який обирається Кнесетом на 5 років. Ніхто не може бути Президентом більше 2 термінів поспіль
Чи вірні твердження?
В) Історико-політичне тлумачення являє собою офіційне роз'яснення, яке є обов'язковим для всіх осіб і органів, які застосовують певну норму чи норми права
В) Поняття «правова сім'я» (сім'я, правова) введено англійським вченим Дж.Локк для позначення груп правових систем, що мають подібні ознаки
ББК 67.0 0-28
Тема 36. Злочини проти правосуддя.
Чи можна вчініті злочин, передбачення ст. 281 КК України «Порушення правил повітряних польотів», у тій годину, коли літак перебуває на землі самє перед зльоту (на розгінній смузі)?
Коли доведення банкрутства (ст. 219 КК України) вважається закінченім злочином?
Хто може бути потерпілім при зґвалтуванні?
Загальна частина
Назвіть етапи розгляду справ в суді першої інстанції.
рівень 1
Если справи про Адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді), Стягнення может буті накладі не пізніш як через ________ з дня Вчинення правопорушення.
Споживач має право обміняті непродовольчих товар належної якості на аналогічній у продавця, в которого ВІН БУВ Придбаний, протягом
Загальна частина
Поясніть порядок проведення судового засідання.
Викладіть вимоги, що пред'являються до протоколу судового засідання.
Тема 25. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх
Нормативний матеріал
Тема 26. Злочини проти власності
Тема 21. Злочини проти життя та здоров'я
Тема 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 19. Примусові заходи медичного характеру
Тема 27. Злочини у сфері економічної діяльності
Тема 28. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
Тема 31. Екологічні злочину.
Тема 33. Злочини у сфері комп'ютерної інформації
Тема 29. Злочини проти громадської безпеки
Нормативний матеріал
Тема 2. Кримінальний закон
Тема 1. Поняття, предмет, завдання і принципи кримінального права Росії
Тема 3. Поняття злочину
Тема 6. Об'єктивна сторона злочину
Тема 8. Суб'єкт злочину
Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
Місце дисципліни у професійній підготовці випускників
ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА
Тема 18. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Книга перша Загальні положення Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава I ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Тема 14. Призначення покарання
Тема 15. Звільнення від кримінальної відповідальності
Тема 10. Співучасть у злочині
Тема 11. Множинність злочинів
Глава II ЮРИДИЧНА ОСОБА Ч а с т ь 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Р о з д і л II ОСОБИ Глава I ФІЗИЧНА ОСОБА
Глава II ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тема 16. Звільнення від покарання
Пред'явлення для впізнання, його види та порядок виробництва
Допит, його види та порядок виробництва
Порядок прослуховування та запису переговорів
Порядок накладення арешту на поштово-телеграфні та інші відправлення
Підстава і процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого
Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого
Зміни та доповнення обвинувачення
Засоби судового захисту цивільних прав
Поняття і сутність права на судовий захист цивільних прав
ВСТУП
Обшук і порядок його виробництва
Слідчий експеримент, його порядок і види виробництва
Сформулюйте поняття та визначте значення інституту забезпечувальних заходів в господарському процесі.
Викладіть способи розпорядження позовними засобами захисту від пред'явленого позовної вимоги.
Тема 37. Злочини проти порядку управління
Сформулюйте поняття та викладіть заходи щодо забезпечення позову.
Назвіть цілі та завдання проведення підготовчого судового розгляду.
Сформулюйте поняття та викладіть заходи щодо забезпечення позову.
Відмова в порушенні кримінальної справи
Процесуальний порядок порушення кримінальної справи
Підстави для порушення кримінальної справи
Загальна характеристика слідчих дій
Слідчий огляд, його види та порядок виробництва
Приводи до порушення кримінальної справи
Органи і посадові особи, яким надано право порушувати кримінальні справи
Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи.
Назвіть критерії класифікації позовів в господарському процесі. Наведіть приклади позовів про визнання і позовів про присудження.
Анотація дисципліни «Професійна етика» із зазначенням формованих компетенцій
Перелік компетенцій із зазначенням етапів (рівнів) їх формування
Опис показників та критеріїв оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування, опис шкал оцінювання.
Види контролю.
Методика формування результуючої оцінки з дисципліни.
Завдання для оцінювання результатів навчання у вигляді умінь і навичок.
Завдання для оцінювання результатів навчання у вигляді знань.
Тема 6. Моральні засади судочинства.
Тема 10. Моральні основи діяльності співробітника МВС.
Тема 11. Моральні основи діяльності нотаріуса.
Тема 9. Моральні основи діяльності прокурора.
Тема 8. Моральні основи діяльності адвоката.
Тема 7. Моральні основи діяльності судді.
Тема 12. Моральні основи діяльності працівників юстиції РФ.
Тема 13. Моральні основи діяльності юрисконсульта.
ФОНД ТИПОВИХ тестових завдань
Тема 15. Професійно-моральна деформація юриста.
Тема 14. Моральні основи в діяльності юриста в зарубіжних країнах.
III. Розробки семінарських занять
Семінарське заняття 1. Поняття, завдання, джерела та система кримінального права.
Незаконність застосування зворотної сили: БВС РФ. 1999. № 7. С. 12; 1998. № 9. С. 5; 1997. № 8. С. 12.
Семінарське заняття 2. Дія Кримінальну закону в просторі і по колу осіб. Тлумачення Кримінального закону.
Семінарське заняття 1. Поняття Кримінального закону. Дія Кримінального закону в часі.
Семінарське заняття 2. Принципи кримінального права.
Реальний принцип дії КК РФ: БВС РФ. 1998. № 9. С. 4.
Семінарське заняття 2. Форми співучасті у кримінальному праві.
Ознаки злочинного співтовариства (злочинної організації): БВС РФ. 2003. № 9. С. 10; 2001. № 9. С. 9.
Пособництво у злочині: БВС РФ. 2000. № 11. С. 18; 1999. № 12. С. 4; 1999. № 2. С. 18.
Семінарське заняття 1. Поняття та ознаки співучасті. Види співучасників.
Ознаки добровільності і остаточності при добровільній відмові від злочину: БВС РФ. 2004. № 9. С. 16; 2004. № 3. С. 11; № 1999. № 9. С. 18.
Семінарське заняття 3. Рішення задач по темі «Співучасть у злочині».
Семінарське заняття 2. Затримання особи, яка вчинила злочин. Крайня необхідність.
Семінарське заняття 3. Фізичний або психічний примус. Обгрунтований ризик. Виконання наказу (розпорядження).
Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 23 від 4 березня 1929 року "Про умови застосування давності і амністії до триваючим і продовжуємо злочинів» // www.supcourt.ru.
Семінарське заняття 1. Незакінчений злочин і його види.
Семінарське заняття 3. Рішення задач по темі «Суб'єктивна сторона складу злочину».
Семінарське заняття 1. Об'єкт злочину і його види.
Критерії малозначність діяння: БВС РФ. 2000. № 9. С. 7; 1997. № 4. С. 10
Семінарське заняття 1. Склад злочину і його значення для кримінальної відповідальності.
Критерії малозначність діяння: БВС РФ. 2000. № 9. С. 7; 1997. № 4. С. 10.
Семінарське заняття 1. Злочин як основна категорія кримінального права.
Семінарське заняття 2. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину.
Семінарське заняття 1. Поняття і обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.
Семінарське заняття 2. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину. Невинне заподіяння шкоди.
Вікова неосудність: БВС РФ. 1998. № 12. С. 9.
Семінарське заняття 1. Суб'єкт злочину і його ознаки.
Семінарське заняття 3. Рішення задач по темі «Об'єктивна сторона складу злочину».
Гуріна, О.А.
Вступ
Словник термінів (глосарій)
Список основної та додаткової літератури, сайтів мережі Інтернет
Перелік питань до заліку з дисципліни
Методичні вказівки (рекомендації) по вивченню дисципліни
Програма навчальної дисципліни
Самостійна робота студентів
Семінарське заняття 4. Рішення задач по темі «Обставини, що виключають злочинність діяння».
Семінарське заняття 1. Поняття і цілі покарання.
Методичні рекомендації щодо складання тексту випускної кваліфікаційної роботи
Пояснювальна записка
Вивчення правозастосовчої практики
Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи
VI. Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Загальна характеристика Конституційного права Російської Федерації.
Наука конституційного права Російської Федерації
Федеральне Збори Російської Федерації
Російської Федерації
Демократична держава.
Орієнтовна тематика курсових робіт
V. Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Семінарське заняття 1. Злочини, які посягають на нормальну діяльність органів влади.
Федеральний закон РФ від 22 березня 1995 «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів».
Федеральний закон РФ від 21 липня 1997 «Про судових приставів».
Семінарське заняття 2. Злочини проти законного порядку здійснення правосуддя і порядку виконання судових рішень.


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати