На головну

Педагогіка

сторінка 181

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Навчально-методичні матеріали
Міжпредметні зв'язки шкільного курсу біології
Метод педагогічного експерименту
Умови оптимального Вибори та поєднання методів и ЗАСОБІВ навчання.
Фрагмент уроку іноземної мови.
Характеристика окремий груп методів навчання.
КИЇВ - 2012
Модель типового педагогічного експерименту
Завдання педагогічного експерименту
Характеристика методів формирование свідомості и Переконаний
Вимоги до проведення гри
Гігієнічні вимоги до організації навчально-виробничого процесу в установі початкового професійної освіти.
Гігієнічні вимоги до розкладу уроків в технічному училищі
Загальні Висновки про групу.
Педагогічне керівництво Опис Груп як колективом.
Структура Студентської групи як колективу.
Спрямованість групи.
Навчальна робота
з педагогіки в 441 групі
Орієнтовна форма Звіту студента за результатами проходження педагогічної практики з науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Сиктивкарський державний університет
Людські цінності - як нирки, часто даже НЕ знаєш, що смороду в тебе є, поки смороду НЕ заболять
Дитинство.
Які проблеми стояти перед Сучасний сім'єю?
З наведенням Переліку віберіть фази розвитку сім'ї та розташуйтеїх у порядку з'явилися.
Клієнт, як и інші люди, які не может буті Цілком самодостатнім.
Створення етичним КОДЕКСУ спеціалістів ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ УКРАЇНИ
література
Творче завдання (у залежності від повнотіла Розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів).
Творче завдання (В залежності від повнотіла Розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів).
Творче завдання (В залежності від повнотіла Розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів).
практичні завдання
Рівень 1-й (шкірний правильна відповідь оцінюється в 1 бал).
ВИСНОВКИ
Місце Юрія Збанацького в сучасности літературному процесі
І РОЗДІЛ
СПИСОК використаної літератури
Аплікація.
Заповнити таблицю и сделать відповідні розрахунки за формулами 2 і 3. Розраховане значення Tемп порівнюють Із tкр. Табличне значення tкр для числа ступенів свободи
Схема педагогічного експеримент
Інструкції для самопідготовкі
Чи віділяєте тактічні цілі?
Чи опіраєтесь Ві на обґрунтовані Критерії оцінювання результатів навчальної ДІЯЛЬНОСТІ?
Діагностування у студентів уровня сформованості комунікатівності як професійно значущої здібності педагога
Чи робіте схематічні записи, Короткі зауваження до матеріалу?
Коли працюєте з великим ОБСЯГИ информации, чи переструктуровуєте ее?
Чи можете чітко віділяті дидактичні цілі?
АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ НА ЗАНЯТТІ з розвитку ЙОМУ
ВАРІАНТ № 5
Мінімальні критерії написання гарної науково-методичної статті
Вибір теми, ідея
Корисні поради
Вимоги до оформлення
ВАРІАНТ № 6
ВАРІАНТ № 11
ВАРІАНТ № 23
література
література
література
Вправи, ігри та ігрові елементи колективності.
Колективність акторської творчості
Заявка на участь у Всеросійському конкурсі програм профільних таборів (змін) для молоді у віці від 14 до 18 років
Всеросійського конкурсу программпрофільних таборів (змін)
Тими практичних зайняти
Тими лабораторних зайняти
Методи контролю
методичне забезпечення
На тему
Висновки
Практика использование засад екологічного виховання в дошкільніх освітніх закладах
Формування екологічно мотівованої ДІЯЛЬНОСТІ дошкільнят
Первісні форми та Прийоми навчання малювання.
Острозький колегіум як перший на Україні навчальний заклад ВИЩОГО типу.
Освіта в Україні за часів козацької доби.
Пересопницьке Євангеліє »як вітчизняна першокніга. Книги - слов'янські першодруки.
Просвітніцтво в период В. Мономаха.
Особливості виховання дітей у сім'ях східних слов'ян.
Києво - Могилянська академія (X?ІІ - X?ІІІ ст.) Зміст освіти. Навчально - виховний процес.
Педагогічна спадщина Г. Сковороди в контексті X?ІІІ ст.
К. Ушинський про Зміст освіти.
Внесок Т. Шевченка у моральність и відстоювання освіти для народу.
Навчання малювання Стародавнього Єгіпту. 2 сторінка
Навчання малювання Стародавнього Єгіпту. 3 сторінка
Навчання малювання Стародавнього Єгіпту. 4 сторінка
Маєвська Ангеліна Анатоліївна
Довгохвільові ІЧ обігрівачі
Короткохвільові и середньохвільові ІЧ обігрівачі
Представник руху «нове виховання» (О. Декролі, Дж. Дьюї та ін.).
Й. Ф. Гербарт. Внесок в педагогіку як в наукову дісціпліну.
Софія Федорівна Русова
Педагогічна думка в Україні у 2-й пол .. ХІХ ст ..
Реформаторська педагогіка та ее представник
Принцип природовідповідності та его відображення в зарубіжній педагогіці.
Особливості виховання у Давній Греції та давно Риме.
Гуманізм середньовіччя (Вінцент Із Бове, Віторіно де Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтень).
Демократичні и гуманістічні ідеалі пед. Концепції Я. Коменський.
Лицарства в Середні віки. Суспільно - педагогічна характеристика.
Середньовічні університети (XІІ - XY ст.). Започаткування демократических освітніх ідеалів. Ідеалі дерло світовіх и вітчізняніх УНІВЕРСИТЕТІВ сегодня.
Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції (Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта).
Велика дидактика »Я.А. Коменський - узагальнення досвіду Теорії и практики освіти и виховання попередніх епох.
Реальна освіта у визначених представителей пед. думки Західної Європи (Д. Локк, Я. Коменський, Ж. - Ж. Руссо).
Й. Г. Песталоцці. Основи початкової освіти. Спроба гармонізуваті класичну и реально освіту
Теорія розвиваючий навчання за Й. Г. Песталоцці и А. Дістервергом.
Принцип природо відповідності (Ж. - Ж. Руссо,, Я. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Ф. Фребель, Л. Толстой, В. Сухомлинський) в історії педагогіки.
Протіріччя політічніх и філософських передумов у теоретічній спадщіні Д. Локка. Д. Локк - прібічнік реальної освіти.
Теорія вільного виховання Жан - Жака Руссо та ее послідовнікі Л. Толстой, К. Вентцель, Я. Корчак, М. Монтессорі, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі.
Освіта і педагогічна думка у старожитні Риме.
Предмет і завдання курсу «Історія педагогіки». Основоположні принципи РОЗГЛЯДУ історико - педагогічного процесса.
Поняття інновації в педагогіці
Передовий педагогічний досвід и Впровадження Досягнення педагогічної науки
Інновації в системе середньої Загальної освіти
Інноваційні заклади освіти
В. О. Сухомлинський
М-ді самовиховання.
А. Макаренко
Структура процесса виховання
Етапи формирование уявлень, методика формирование наук.понять.
форми навчання
За способом проведення
Правильне оформлення реферату
Проблеми захисту інформації в Internet
Миропільській Сергій Ірінейовіч
Педагогічна діяльність М. І. Пирогова.
Чи можна надаваті особливого значення окремим Із Навчальних предметів?
Дайте найбільш точне визначення Поняття «загальна освіта».
Схема-опора
Чого б ти НЕ Навчався, ти навчаєшся для себе.
ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втому.
Повчання - один з найпошіренішіх прійомів у сімейній педагогіці: батька - сина, старшого - молодшому, вчителя - учня.
Основні принципи, методи народної педагогіки
Становлення та історичний розвиток української народної педагогіки.
Виховання у первісному суспільстві.
Причини винекнення віховання.Провідні Концепції винекнення виховання
Історія педагогіки як наука
Біографія
Роль морального виховання в педагогіці Джона Локка
Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка
ЦІКАВІ ФАКТИ
ПОЛІТИКА
педагогічні Ідеї
Філософсько-освітні Концепції Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо
Педагогічно-освітня діяльність товариства «Просвіта», «Рідна школа».
Предмет, завдання, джерела Вивчення історії педагогіки, ее зв'язок з іншімі науками.
Педагогічні погляди та освітня діяльність Я.А. Коменський.
Педагогічні погляди та освітня діяльність Й.Г. Песталоцці.
Педагогічні погляди та освітня діяльність Г. Ващенка.
Педагогічні погляди та діяльність В.О. Сухомлинського.
Народність у віхованні Ушинський вважать однією з найважлівішіх СОЦІАЛЬНИХ и педагогічних засад.
Видатний французький просвітітель Ж.-Ж. Руссо.
Виникнення и діяльність братських шкіл в Україні 16-17 століття.
Педагогіка А.Ф. Дістервега.
Педагогічні Ідеї К.Д. Ушинського.
Освітня діяльність и педагогічні погляди М.В. Ломоносова.
Освітня діяльність и педагогічні погляди Г.С. Сковороди.
Зміст освіти у Києво-Могілянській академии.
Технології сприяння Формування Творчої особистості
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках
Концептуальні положення
Встановлення міжпредметних зв'язків з темою «Методи навчання» з
Поняття метод, прийом, форма и засіб виховання
Методи формирование свідомості
Педагогічне наказания має віступаті як вид вимоги.
Правило: жоден вчинок не повинен буті НЕ поміченім.
Заохочення наказания вибух
У процесі использование прямих вимог та патенти дотримуватись питань комерційної торгівлі правил.
Методи организации ДІЯЛЬНОСТІ и формирование позітівної поведінкі учнів
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II СИСТЕМА ОСВІТИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Розділ III УЧАСНИКИ навчально-виховного процесу
Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь, навічок.
Робота з підручніком. Види роботи з підручніком.
Види Перевірки і оцінки знань
Фізичного виховання.
Зв'язок дидактики з іншімі науками
Сутність контролю. Поняття «оцінка» (оцінювальне суджень) та «оцінка» у бальній системе.
Загальна, Політехнічна и професійна освіта.
Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення, впорядкування. Принципи управління освіти
Поняття про закономірності процесса навчання.
Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудова системи освіти.
Навчальна програма, ее структура.
Завдання сучасної дидактики
Ієрархія чінніків, что вплівають на вибір методів
До білета № 9
Додаток
До білета № 6
До білета № 3
До білета №17
До білета №19
До білета № 2
Методи навчання та їх класифікація
Базова освіта як визначальності тенденція поиска національного виховання
Ті роки. Деструктівні прояви суспільного та освітнього життя. Зміст и форми Загальної освіти в Україні в 30-ті роки.
Педагогічна наука України в кінці 40-60-тих pp. Особистісно орієнтована педагогічна концепція В.Сухомлінського
Методичні правила взаємодії школи з сім'ями
методи навчання
Вибір методів навчання.
МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
Етика СОЦІАЛЬНО-педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ


перша | Попередня | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати