На головну

Педагогіка

сторінка 56

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Заняття № 3 Виховання, школа і педагогічна думка Стародавньої Русі і Російської держави XI-XVII ст.
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Заняття № 4 Розвиток теоретичних основ освіти зарубіжними педагогами XVII-XIX ст.
Заняття № 2 Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки і епоху Відродження
Вступ
Заняття № 1 Виховання, школа і філософсько-педагогічна думка в епоху Античності
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Додаток 2
Б. Відкрита форма (вставити пропущене слово).
А. Закрита форма (знайти одну правильну відповідь).
Форми організації музичної діяльності дошкільників в дитячому саду: від традицій до інновацій
Варіативні форми музичної діяльності дошкільників
Будь-яка школа славна не числом, а славою своїх учнів.
Завдання для самостійної роботи
Психологічні основи навчання
Опорна схема теоретичної частини голови I
Основні дидактичні концепції
III 3. Вибір педагогічної технології
III 1. Поняття педагогічної технології, її основні ознаки
Технологічний підхід до процесу навчання
School Life
Пояснювальна записка
Jigsaw reading
TEXT B. TEACHER BURNOUT AT 50-PLUS IS HOLDING BACK OUR STUDENTS
Discussion
TEXT 2. PARENTING STYLES
У Свердловської області ГОТУЄТЬСЯ НОВА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯМ І МЕДИКАМ
Contradiction
Performance Related Pay Case Study
Rendering
Ви не виховаєте в дитині комплексу неповноцінності, якщо ...
APPENDIX 2. WORD BANK
Progress test 2. Lessons 3-5
Bad behaviour
Проблемно-діалогове навчання
Truancy
LESSON 3. MISBEHAVIOUR AND PUNISHMENT
EXTENSION
Rendering
TEXT 1. PEDAGOGY HIGH ON LIST OF REFORMS
Rendering
Progress test 1. Lessons 1-2
Discussion
Render the following texts in English and comment on them.
TEXT 2. BOLOGNA PROCESS CREATES A STIR
Проблемно-контекстне навчання
Проблемно-модельне навчання
Проблемно-алгоритмічне навчання
Проблемно-модульне навчання
II. історичний блок
IV. блок застосування
Постановка питання
Проблемно-Задачного навчання
Оцінка результатів навчання
Історичний аспект становлення та розвитку системи шкільної оцінки
Види, форми і методи педагогічної діагностики
III. теоретичний блок
II. історичний блок
III.2. Види, форми і методи педагогічної діагностики
III.3. Оцінка результатів навчання
Педагогічна діагностика в навчанні
Постановка питання
IV. блок застосування
VI. Блок розширення і поглиблення
Правила формулювання стратегії.
Методика формулювання ефективних стратегій SODA
Стратегічні задачі
Робота з цілепокладання.
Крок 6. Формулювання стратегії через систему цілей.
Правила цілепокладання.
метод овалів
Томас Мор
Член експертної КОМІСІЇ _______________________________________________
Прогнозована якість комплексно-цільової програми
III. 2. Класифікації інновацій
Основи концептуальних моделей
Крок 8. Розробка концептуальної моделі новой ДІЯЛЬНОСТІ.
Крок 5. Формулювання місії организации.
Таким чином, 1-ий етап розробки програм розвитку - аналітичний (діагностичний, інформаційно-аналітичний).
III. 4. Авторські школи: поняття та класифікація
Команда проекту.
Концепції управління стратегіямі организации.
Крок 1. Усвідомлення керівніком необхідності стратегічного розвитку организации та ініціювання цього процесса.
Недоліки командної роботи.
Крок 3. Аналіз цінностей организации, проблем, очікувань стейкхолдерів як основа для формулювання місії.
Оцінка зовнішнього середовища.
Конкурентний аналіз за М.Портером
III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій
Ефективність процесса вирішенню проблеми.
Опитувальника для АНАЛІЗУ та вирішенню проблеми.
Оцінка можливости та умов реализации програми
Крок 11. Управління стратегічнімі змінамі.
III 1. Сутність поняття «інноваційний процес» в освіті
Управління ризико.
Крок 12. Підведення Підсумків проектної ДІЯЛЬНОСТІ
Опір змінам
Коригування стратегії розвитку организации.
Механічного та органічного управління
Розділ І. Проблемно-орієнтований аналіз стану навчально-виховного закладу.
Розділ II.Концепція розвитку закладу освіти.
II. історичний блок
Основні форми організації навчального процесу в вузі
Семінар, практичні заняття
інноваційний процес
Вимоги, що пред'являються до оформлення науково-дослідницьких робіт (реферату)
Умови правильного фіксування лекції.
III. 5. Деякі інноваційні та авторські школи сучасності
Інноваційні підходи до навчання обдарованих дітей за кордоном
Інноваційні процеси в освіті. Авторські школи.
Інноваційні процеси в освіті: історичний аналіз
Тема 2. Аналіз діючих програм з російської мови в початкових класах (4 год).
Самостійна робота
Теоретичні основи програмно-цільового підходу до управління розвитку навчального закладу
Проектування як технологія реализации програмно-цільового підходу.
Проектні принципи
Елементами проектного АНАЛІЗУ могут віступаті: суб'єкти управління; цінності; норми; принципи; Миссия; цілі; методи; засоби; ресурси; умови; структура та Механізми управління.
Функції керівника у процесі проектування
Сутність поняття «інноваційний процес» в освіті
Постановка питання
Критерії оцінки педагогічних інновацій
Авторські школи: поняття та класифікація
Поняття педагогічної технології, її основні ознаки
Класифікації педагогічних технологій
Опорний конспект теоретичної частини голови XIII
Вибір педагогічної технології
Нові форми спільної діяльності вихователя і дітей в дитячому садку: тематичні ігри-етюди з дітьми середнього дошкільного віку
В дитячому садку
Умивання.
Прийом їжі, підготовка до прийому їжі, самообслуговування.
Організація освітньої діяльності дошкільнят в режимні моменти
Старша і підготовча до школи групи
Про режим дня.
Приблизний список рекомендованих творів за темами.
Вплив ЕЕГ-БОС-тренінгу на увагу
транскраниальная електростимуляція
ароматичні речовини
Вплив музики на мозок людини
Тематика домашніх контрольних робіт
Самостійна робота
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (німецька)
Marlene Dietrich
Іноземна мова (німецька)
Теоретичні Відомості
В Останню черга, Як було зазначилися вищє, віконують силовий розрахунок кривошипа.
Послідовність виконан роботи
Теоретичні Відомості
Зміст Звіту по роботі
Послідовність виконан лабораторної роботи
Завдання до лабораторної роботи
Зміст Звіту по роботі
Описання установки
Зрівноваження мас, что обертаються вокруг осі
Зміст Звіту по роботі
Теоретичні Відомості
Зміст Звіту по роботі
ISBN ________________
Завдання до лабораторної роботи
Теоретичні Відомості
Послідовність виконан роботи
Теоретичні Відомості
До оформлення лабораторних робіт
Методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації для студентів
організація практики
Теми виступів студентів на підсумковій конференції
Система оцінювання виробничої практики студентів
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Підведення підсумків практики
Оцінювання навчальної практики в групах дошкільного віку
Самостійне проведення дидактичної гри.
Форми і методи контролю нзад проходженням навчальної практики
Методичні вказівки
Методичні рекомендації
Змістовний модуль 3
Організація режимних процесів в групі дошкільного віку
Методичні вказівки
Програма навчальної практики в групах дошкільного віку
Практика в групах раннього віку
Обов'язки учасників педагогічної практики.
вихід сьомої
Організація практики в групах раннього віку
завдання практики
Оформлення щоденника практики
Завдання 4. Методологія педагогіки в сучасному світі.
Завдання 5. Альтернативні концепції особистісно-орієнтованої парадигми освіти.
Завдання 3. Системно-діяльнісний підхід у педагогіці.
Завдання 2. Версії системного підходу.
Завдання 2. Закони педагогіки.
Закон відповідності вимог вихователя до воспітуемим вимогам вихователя до самого себе.
Завдання 6. Сучасна парадигма релігійної педагогіки.
Завдання 7. Передумови релігійної педагогіки.
Поняття про метод навчання.
Поняття про засоби навчання.
Механізми нормування змісту освіти. Освітній стандарт.
Поняття змісту освіти. Різні підходи до конструювання змісту освіти.
Цілі і цілепокладання в педагогіці.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ 2


перша | Попередня | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати