Головна

Педагогіка

сторінка 52

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Самостійні і контрольні роботи
Комплексні практичні роботи
підготовчі заняття
теоретичні заняття
Паспорт здоров'я і фізичного розвитку дитини
Основні руху
Розділ IV.
розділ III
розділ II
Оформлення шкільної будівлі
ВШК
Підвищення кваліфікації вчителів і вихователів
Естетичне виховання в процесі навчання
Сутність, особливості та завдання естетичного виховання розумово відсталих школярів
Урок фізичної культури
Поняття про поставу
Ставлення батьків до школи
Пропаганда педагогічних знань
Допоміжна школа - ланка в загальній системі народної освіти
Загальні і специфічні завдання керівництва допоміжної школою
Про корекції деяких помилок виховання школяра в сім'ї
Виховання у школярів прихильності до сім'ї
Організаційні форми спільної діяльності сім'ї та школи
Трудове навчання в допоміжній школі
Письмові роботи в системі перевірки знань
Глава 2. Клініка і етіологія розумової відсталості
Глава 3. Психологічні особливості розумово відсталих школярів
Сучасні дослідження в олігофренопедагогіка
Вступ
Олигофренопедагогика як наука
Глава 4. Корекційна спрямованість процесу навчання в допоміжній школі
Глава 5. Педагогічна диференціація учнів допоміжної школи
Учні з порушеннями зорового сприйняття і просторового орієнтування.
Учні з порушенням працездатності.
Учні з руховими порушеннями.
Учні з фонетико-фонематичним порушеннями.
Характеристика учнів за можливостями навчання
З історії становлення і розвитку вчення про дидактичних принципах в загальній педагогіці і олігофернопедагогіке
Розробка дидактичних принципів в олігофренопедагогіка
Повідомлення нових знань
Закріплення знань, умінь
Загальна структура уроку
програмоване навчання
Методи роботи з технічними засобами навчання
Узагальнення і систематизація знань
Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок
Функції перевірки і оцінки знань і вмінь учнів
Усне опитування в системі перевірки знань
Спеціальні корекційні заняття
Глава 5. Інші форми навчання
Підготовка вчителя до уроку
Характеристика методів, що застосовуються в допоміжній школі
Зв'язок навчання з життям
Принцип корекції в навчанні
Систематичність і послідовність в навчанні
Науковість і доступність навчання
Виховує і розвиває спрямованість навчання
принцип наочності
Свідомість і активність учнів у навчанні
Загальне визначення змісту освіти в допоміжній школі
Міцність засвоєння знань, умінь і навичок
Індивідуальний і диференційований підхід в навчанні
Вітчизняна і зарубіжна педагогіка дитинства: історія і сучасність.
Лікувальна Монтессорі-педагогіка
У розумінні М. Монтессорі свобода означає вільне вираження позитивних вроджених якостей і захоплень дитини.
Загальна характеристика системи Монтессорі
Зарубіжна педагогіка дитинства
Вітчизняна педагогіка дитинства.
Лекція 5
Організація соціального виховання дітей за кордоном.
b) Language support
З'єднання сімейного і суспільного виховання як відповідь
Цінність сімейних зв'язків для дітей і дорослих
На захист сімейного виховання
Про розумовому і моральному розвитку дитини
З історії питання
Елементи сім'ї як органу виховання
Сучасна криза сім'ї як органу виховання
Проти виняткового громадського виховання
На захист суспільного виховання
I. Штучність сімейного виховання і її види.
Про виховання своїх дітей
Ставлення до батьків, рідних, близьких
Вступ
Засоби до морального виховання
ДВА ВИХОВАННЯ
індивідуальність дітей
Необхідність морального виховання
Патріотичне почуття і виховання його
Виховний вплив на відчування
Умови та засоби до розвитку правильного мовлення дітей
Відчування, пов'язаніз потребою до громадськості
Відчування, пов'язані з моральною життям людини
Розумовий розвиток і розумове виховання дітей
Ставлення матері до виховання
Ходіння і мова дитини
Про зовнішньому середовищі при вихованні
Виховання волі і характеру дитини
ЛЮБОВ ДО НАШИХ ДІТЕЙ
Внутрішні умови вправи
Д.А.Дріль
Д.А.Дріль
Реєстрація техніки виконан фізичних вправі
педагогічний експеримент
Стенографування и магнітофонній Запис
Анкетування, аналіз літературних джерел, документальних матеріалів.
педагогічне спостереження
Види педагогічного експеримент
Види педагогічного експеримент
вибір доглядачка
Повчання доглядачці притулку
А. С. Макаренка
ШКОЛА ЛЕВИЦЬКОЇ
ДЛЯ поширення загальнокорисних ЗНАНЬ
стр. 1cтр.
гітарні бої
Види гітарних переборовши
Барре на II ладу
ЩО ТАКЕ ДІТИ, ВАЖКІ У ВИХОВНОМУ ЩОДО?
І. А. Сікорський
СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІТЕЙ
Ставлення до праці
Помилки сім'ї у відносинах до дітей
Помилки у взаєминах дорослих
Відомостей про автора, не знайдено
Виховання культурних навичок
Загальні умови сімейного виховання
Сімейне життя дитини
Барре на I ладу
Барре на I ладу
Принципи виховання фізично дефективних дітей
Про з так званого морального дефективних
Дефект і компенсація
Вступ. Основні проблеми сучасної дефектології
Виховання як соціальний вибір
Поняття про пристосування
Завдання виховання і роль спадковості
У зв'язку з питаннями виховання
Моральні порушення дітей
Коливання в розвитку дітей
Біологічний і соціальний фактори виховання
Тема 1 Вступ до курсу.
Л. С. Виготський
ВАЖКІ ДІТИ
ВИХОВНОГО БУДИНКУ
Як вибрати і де придбати інструмент.
ПОСАДКА
електрогітара
Російська гітара
Рік - основи музичної грамоти, підбір на слух, інструментальні п'єси, пісенний репертуар відповідний 3 році навчання.
Постановка рук і позначення пальців рук
Буквено-цифрове позначення
Dm6 (ре мінорний секст акорд)
Em6 (ми мінорний секст акорд)
Am7 (ля мінорний септ акорд)
Розберемо більш докладно аккордAm.
Вправи для техніки рук.
ПЕРЕХІДНИЙ ВІК ДІТЕЙ
Чому діти стають важкими?
світ дитячої психіки педагогу
Психологічні основи самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи
Опорний конспект теоретичної частини голови X
Організація самостійної діяльності учнів: історичний нарис
III.1. Сутність поняття «домашня робота», функції домашньої роботи
готовності до самоосвіти
Організація самостійної роботи
Класифікації самостійних робіт
Постановка питання
Методика організації домашньої навчальної роботи
Класифікації самостійних робіт
Домашня робота як форма самостійної роботи
III.1. Сутність поняття «домашня робота», функції домашньої роботи
Готовності до самоосвіти
II. історичний блок
VII. Блок самостійних робіт
Соціокультурні парадигми (моделі) освіти
Освіта як система
У світ науки і культури
Програми освіти (підтримка дітей з обмеженими можливостями, підтримка обдарованих дітей)
Технічні ВНЗ в Росії 19 ст.
Розвиток особистості як педагогічна проблема
середньовічні університети
Освіта як соціальне явище
Категоріальний апарат педагогіки
Місце педагогіки в системі гуманітарного знання. Система педагогічних наук
Теоретичні підходи в сучасній педагогіці
Становлення і розвиток педагогіки як науки
Предмет і об'єкт педагогіки. завдання педагогіки
Предмет і завдання дидактики
Постановка питання
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
додатки
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Заняття № 7 Педагогічний пошук в Росії в кінці XIX - початку ХХ ст.
Заняття № 5 К. Д. Ушинський - основоположник наукової педагогіки в Росії
Інформаційний матеріал з методичними вказівками
Заняття № 6 Реформаторська педагогіка в Західній Європі кінця XIX - початку XX ст. і її вплив на розвиток сучасної освіти
Інформаційний матеріал з методичними вказівками


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати