Головна

механіка

сторінка 52

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Додаток 2
Розрахунок витрати електроенергії, що підводиться до АТ
Втрати електроенергії в електроприводі з АТ
ПЕРЕВІРКА ДВИГУНА ПО нагріву
Розділ 4. «Електроприводи з двигунами постійного струму».
Розділ 6. «Електроприводи з синхронним двигуном».
Розглядаючи перехідні процеси при гальмуванні, необхідно пам'ятати, що.
Запровадження пускових і гальмівних резисторів в ланцюг ротора
ВСТУП
Розрахунок опорів пускових резисторів АТ
Розрахунок опорів резисторів гальмування АД
АСИНХРОННИЙ ДВИГУН з фазним ротором
ПОТУЖНОСТІ І ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА
Твердість по Роквеллу
Твердість по Брінеллю
Механічні властивості матеріалів
групи АБ-15-1
Механічна робота, потужність, енергія.
Загальні відомості про MATLAB і Simulink
Fixed-Point Blockset
Порядок виконання роботи
ВСТУП
Методичні вказівки до виконання курсового проекту
Порядок виконання роботи
додаткове завдання
Порядок виконання роботи
Основні експлуатаційні властивості і область застосування легованих чавунів
Шифратор вибору контрольованого пункту і характеру операції
Формування холостий імпульсної серії
додаткове завдання
Блок управління передачею
Схема передавального полукомплекта
Порядок виконання курсового проекту
Блок селекції і синхронізації
Схема приймального полукомплекта
Регістр прийнятих команд RG
Схема дешифратора вибору контрольованого пункту
Інформаційно-довідкова система по розважальним підприємствам міста
End Sub
Проектування і реалізація системи
ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тематика курсових робіт
Структура звіту курсової роботи
Правила оформлення курсової роботи
Реалізація запитів на вибірку
Обробка даних засобами запитів
Обробка даних в режимі таблиці і форми
перелік звітів
Z_del_date_sem, z_del_work_plan, z_del_study_mark
НайтіЗапісь
Реалізація користувальницького інтерфейсу в середовищі Access засобами форм
Основні етапи РОЗРОБКИ БАЗИ ДАНИХ
Реляційної бази даних в середовищі Access
Рівняння плоского руху твердого тіла
Миттєвий центр швидкостей
Окремі випадки визначення МЦС
Закони динаміки матеріальної точки
Дві основні задачі динаміки для матеріальної точки
Теорема про складання прискорень (теорема Коріоліса)
Теорема про складання швидкостей
СКЛАДНЕ РУХ ТОЧКИ
Динаміка відносного руху матеріальної точки
Центр мас механічної системи
Сили інерції в динаміці матеріальної точки і механічної системи
Принцип Даламбера для матеріальної точки
фізичний маятник
Диференціальні рівняння руху твердого тіла
Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи
Головний вектор і головний момент сил інерції твердого тіла
ВСТУП В аналітичній механіці
Рівняння Лагранжа для консервативних механічних систем. Циклічні координати і інтеграли
Стійкість положення рівноваги механічної системи
Загальне рівняння динаміки (принцип Лагранжа-Даламбера)
Принцип можливих переміщень (принцип Лагранжа)
Можливі (віртуальні) і дійсні переміщення.
Кінетична енергія твердого тіла при різному русі
Кінетична енергія матеріальної точки і механічної системи. теорема Кеніга
Теорема про рух центру мас системи
Кількість руху матеріальної точки і механічної системи
Відцентрові моменти інерції
Теорема про моменти інерції твердого тіла відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса-Штейнера)
Моменти інерції твердого тіла
Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки
Теорема про зміну головного вектора кількості руху механічної системи
Теорема про зміну кінетичного моменту механічної системи відносно центру та осі
Робота і потужність сил
Теорема про зміну моменту кількості руху матеріальної точки відносно центру та осі
Кінетичний момент механічної системи відносно центру та осі
Момент кількості руху матеріальної точки відносно центру та осі
Явище удару. Ударна сила і ударний імпульс
Теорема про зміну кількості руху механічної системи при ударі
в електроприводах з прямолінійною механічною характеристикою
Удар двох тіл. центр удару
Теорема про зміну кінетичного руху механічної системи при ударі
Нау?асти? т?сектегі ?алпи
дене біомеханікаси
Перевірка технічної документації та документації по організації експлуатації ліфта.
Огляд і перевірка ліфта.
Перелік несправностей і порушень вимог ПУБЕЛ, при яких не допускається введення ліфта в експлуатацію.
Перевірка підтягування противаги за нерухомої кабіни і працюючому електроприводі.
Статичне випробування роботи.
Спеціальні сполучні тканини з опорними властивостями.
Догляд за пацієнтом.
Лікування.
пролежні
Лікування некрозу.
Загальна характеристика і класифікація ПОП.
лекція №2
Рівняння Бернуллі.
Відповідно до закону збереження енергії
Вимірювання швидкості рідини. Трубка Піто.
моделі кровообігу
Механічні властивості еритроцитарної мембрани. Особливості перебігу крові по великих і дрібних кровоносних судинах
Швидкість зсуву.
В'язкість рідини. Рівняння Ньютона. Ньютонівські і неньютонівські рідини
Ерекше логорітмікани? прінціптері.
ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ
Фонові і передракові захворювання жіночих статевих органів.
Устаткування для ковки
Сутність процесу гарячого об'ємного штампування
Сутність процесу волочіння суцільних і порожнистих профілів
Сутність процесу пресування суцільних і порожнистих профілів
Устаткування для гарячого об'ємного штампування
Технологічний процес гарячого об'ємного штампування у відкритих і закритих штампах
Устаткування для листового штампування
Класифікація способів холодного штампування, їх характеристика
Продукти прокатного виробництва
Технологічний процес прокатки
Сутність процесу прокатки
Пристрій прокатних станів
Нагрівання металу при обробці тиском
Пластичність металів і опір деформації
Класифікація способів обробки металів тиском
Механізм пострілу. Додаткові фактори пострілу
Постріл в упор
Класифікація вогнепальної зброї
Постріл з близької дистанції
Вхідний кульове поранення
Визначення послідовності заподіяння вогнепальних поранень
Поранення автоматичної чергою
рановий канал
Пошкодження при пострілі з мисливських рушниць дробів
Пошкодження при пострілі з газового та газово-дробового зброї
стрічкові фундаменти
Отмостка
Товщину утеплювача визначають за допомогою теплотехнічного розрахунку, згідно ДБН.
Змонтована гідроізоляція
плитний фундамент
Вступ
Механічні характеристики і основні властивості рідин
гідростатичний тиск
Рідина і сили діють на неї
Коротка історія розвитку гідравліки
Лекція 1. Вступ. ПРЕДМЕТ ГІДРАВЛІКИ І КОРОТКА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Закон Архімеда та його додаток
Лекція 3. ОСНОВИ ГІДРОДИНАМІКИ
Простий трубопровід постійного перетину
З'єднання простих трубопроводів
Лекція 6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ПРОСТИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Місцеві гідравлічні опори
Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини
складні трубопроводи
Трубопроводи з насосною подачею рідин
поршневі насоси
Індикаторна діаграма поршневих насосів
лопатеві насоси
Зміна пропускної здатності трубопроводів в процесі їх експлуатації
гідравлічний удар
Баланс енергії в насосах
А. А. Рауба, А. А. Ражковскій, С. В. Петроченко
І виконання контрольної роботи
Стрикун Олександр Володимирович
Теоретичний матеріал до практичних завдань і приклади виконання завдань
Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліни
Тепловими двигунами називають машини, в яких внутрішня енергія перетворюється в механічну енергію.
Класифікація технологічних процесів
Характерні напівфабрикати і заготовки з металів та їх сплавів, що застосовуються для виготовлення деталей
Конструктивно-технологічні особливості деталей
Облік маси вдаряє тіла
Напруження при скручує ударі
Визначення напружень в тонкостінної оболонці
Розрахунок на удар при згині
ДИНАМІЧНЕ ДІЮ НАВАНТАЖЕНЬ
Розрахунок троса вантажопідйомного пристрою
Розрахунок обертових рамних конструкцій
Напруги і деформації при ударі
поздовжній удар
Розрахунок обертового кільця
Розрахунок тонкостінних конічних судин
Приклад розрахунку тонкостінного резервуара складної форми
Особливості роботи резервуарів складного обриси
внутрішнього тиску
Рівномірного внутрішнього тиску
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ І НОМЕНКЛАТУРИ запасних частин ПРОЕКТОВАНИХ СИСТЕМ
Т?ЖІРІБЕЛІК САБА?ТАР?А АРНАЛ?АН ?ДІСТЕМЕЛІК Н?С?АУ
Фактори ураження електричним струмом
зварювальний осцилятор
Загальна інформація
Загальний пристрій зварювального апарату


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати