На головну

Математика

сторінка 183

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


кінцеві безлічі
Завдання для самостійного рішення
Гістограма і полігон щільності відносних частот
Елементи топології.
ТЕОРЕМА Про рангом матриці. БАЗИСНИЙ МІНОР
Властивості показнікової Функції.
Інтегральна форма Лапласа
Пряма на площині
ДИФЕРЕНЦІАЛ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ФУНКЦІЇ N ЗМІННИХ.
Теорема 6.5. Визначення границі функції в точці a по Гейне та за Коші еквівалентні.
Лекція 15. Ряд Тейлора.
Обчислення криволінійного інтеграла від повного диференціала.
Похідні вищих порядків.
НОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПЕРВИННОГО СТРУМУ
Основні правила диференціювання функцій
Обчислення статичних моментів, координат центра ваги, моментів інерції.
Доведення.
Перша інтерполяціонная формула Ньютона.
ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ СКЛАДНОЇ ФУНКЦІЇ.
Визначення.
Правило Лопіталя розкриття невизначеностей.
Означення.
Класичне визначення ймовірностей. Геометричне визначення ймовірностей. Значення, що приймаються ймовірністю випадкової події.
Поняття послідовності. Види послідовності.
Порівняння нескінченно великих функцій.
Основні елементарні функції.
Класичне визначення ймовірності події
Друга теорема Больцано-Коші).
Безперервні функції.
ККККККККККККККККККККККК
Означ. и вл. Рац степеня. Означення та ступінь з ірац Показники. степеневих ф-я та ее вл. Степеневих ф-я в Комплексній обл.
Показникових ф-я та ее вл .. Розклад показною. ф-ї в степів. ряд. Показною. ф-я компл. обл .. Ф-ли. Ейлера.
векторна алгебра
Завдання, що призводять до поняття похідної
Незалежні події. Теорема множення для незалежних подій
Математичне сподівання дискретної випадкової величини
Приклади розв'язання типових задач
Загальна схема дослідження функції
Двовимірне нормальний розподіл
Про один метод вирішення системи диференціальних рівнянь 1-го порядку
Зауваження.
Похідна показовою функції
Нерівності Чебишева.
властивості
Порівняння нескінченно малих
Правила виконання контрольної роботи
Лекція № 5.
Завдання С3 № 484597
Завдання С4 № 484625
Криві другого порядку
Предмет нарисної геометрії
Комп'ютерна модель
Нескінченно великі і нескінченно малі функції, порівняння нескінченно малих, зв'язок між нескінченно малими і нескінченно великими функціями.
Формальна постановка задачі
Тема 6. Функції декількох змінних
Питання 2.
Перехід від табличного представлення лог функції до алгебраїчного
Геометричне тлумачення лінійної системи трьох рівнянь. Невизначена і суперечлива системи.
Приклад для розв'язування задачі
Передмова
Комбінаторні формули і правила
Список навчально-методичних розробок для студента (в)
властивості алгоритмів
Інформаційні технології та ресурси (г)
метод викреслювання
Біноміальні ймовірності.
пучок площин
Похідні показовою і статечної функцій
Диференціальна геометрія
Аддитивное і однорідні властивості визначеного інтеграла Рімана.
Масо-центрові характеристики
Параболасини? т?бесіні? коордінаталарин таби?из
Інтеграли з нескінченними межами.
Т?зуді? параметрлік те?деуін к?рсет
Аналізге кіріспе
Загальне рівняння площини
Розподіл відрізка в даному відношенні
Вступ
Електромагнітний момент, створюваний всіма провідниками обмотки, розташованими в магнітному полі, буде
Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи
Нормальний розподіл (розподіл Гауса).
Остаточно рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, записуємо у вигляді
Логічні оператори і оператори відносини
Правило Лопіталя / 0/0
D. must, had to go
Імовірність появи хоча б однієї події.
Головне меню (2D). Команди меню при роботі з двомірними кресленнями в Компас 3D LT.
Приватні похідні і повний диференціал функції кількох змінних
поліноміальний розподіл
Ассімтотіческіе наближення біномного розподілу
Tips on writing an abstract
Визначення швидкостей точок плоскої фігури
Загальні відомості про специфікації
Теорема множення ймовірностей). незалежні події
Отже, визначення інтеграл за своим змістом є числом, Пожалуйста відповідає площади кріволінійної трапеції, утвореній функцією на відрізку.
ранжирування змінні
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Задачі до розділу 10.1
Біноміальній закон розподілу
Хай лінійна система керування опісується системою рівнянь
Приклад складання полінома Жегалкина.
П Р Е Д М О В А
симетричні матриці
Ізоморфізм МІЖ векторні простори
Лекція 13. Рівномірно сходяться ряди.
Обчислення висловлювань.
Основні алгебраїчні освіти: групи, кільця, поля
ВПРАВИ
Пряме твір множин.
Ланцюги змінного струму
Режими роботи електричних ланцюгів
Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду
Дослідження автоколівальніх режімів у нелінійної системи
трифазні ланцюга
Неперервно варіант дінамічного програмування.
Повний диференціал і його обчислення.
ЧИСЛОВІ РЯДИ
завдання 4
Лекція №14.
асимптоти
довести
Математичне сподівання і дисперсія системи дискретних випадкових величин
Розділи дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечують (попередніми) і забезпечуються (наступними) дисциплінами
Методом змінного середнього з ваговими коефіцієнтами
Навчально-методичне забезпечення
Тема. Натуральні числа.
Основні формули.
Завдання 1. Наближені обчислення-1 ч.
Балет на льоду
семестр
Теореми про диференціюються ФМП.
Операції над множинами.
Змінні, до яких відноситься квантор, називаються _____________.
визначення 6.3
Розділ 8. Функція розподілу і числові характеристики випадкової величини
паралельні прямі
Екстремум функції двох змінних.
Питання 32.
лекція 5
Переклад десяткового дробу в звичайну.
Питання 16.
Б) різниця
Стійкість власних значень і векторів
Визначений інтеграл, його обчислення і властивості
текст процедури
Мета роботи
Інтерполяціонная формула Лагранжа
коефіцієнт коваріації
Відносини порядку. Основні властивості. Частково впорядковані множини. Лінійно впорядковані множини.
Розфарбування графів. Теорема про п'ять фарбах. Гіпотеза чотирьох фарб.
Тема 10. Функції декількох змінних
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 2
Загальне Рівняння площини має вигляд
ПИТАННЯ: 2
ПИТАННЯ: 3
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 3
питання 1
Основні визначення
Другий признак екстремуму функції з використанням другої похідної
заняття №3
Теорема Лапіталя, її використання для розкриття невизначеностей при знаходженні меж
Контрольної роботи № 2
теорема
Студентті? білімін ба?алау
століття Просвітництва
Включення в систему знань і повторення.
Ф (x) - F (x) -fC.
Збіжність І СУМА числового ряду
ПЕРВООБР. І неопрен. ІНТЕГРАЛ
Кратним інтеграли.
клавіші MFD
Клавіші PDF.
Режим вертикальної швидкості (VS).
Суми Дарбу та інтегрованість функції за Ріманом.
Прикладом.
Режим глісади GP (тільки при наявності функції WAAS).
Приклад.
Вибірковий метод і способи складання вибірок
Прикладом.
Числова послідовність і її межа
Доведення.
Рекомендації до вирішення завдань 5 - 7. 2 сторінка
Варіанти контрольних робіт
Способ розв'язання однорідного звичайна діференціального Рівняння первого порядку
Глава VII. Визначений інтеграл
ТЕОРЕМА Про РАДІУСІ ЗБІЖНОСТІ ступенях ряду.
Предикати і квантори
Поняття алгебри.
Закони алгебри логіки. Теореми однієї змінної
Закон розподілу дискретної випадкової величини
виводимість
Теореми для двох і трьох змінних
Поле двухпроводной лінії над поверхнею землі
Exercices
Remarque
Lt; question> Яке з наступних тверджень помилково?
lt; question> Яке з наступних тверджень помилково?


перша | Попередня | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати