На головну

Математика

сторінка 52

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Відділення знаходиться на перехресті прямий з лоскостью
Рішення прямої позиційної задачі № 2
Апарат ортогонального проектування та його моделі
комплексного креслення
проекцій точок
Затвердження 8.1.
Метод допоміжних січних площин
перетин
І образотворчі властивості їх ортогональних проекцій
Графічна технологія рішен-ня завдань на взаємну належ-ність точок, прямих і площин.
циліндричних поверхонь
Перетин циліндричної і конічної поверхонь
І циліндричної поверхонь
пірамідальних поверхонь
Перетин двох призматичних поверхонь
Перетин призматичних і пірамідальних поверхонь
Перетин двох конічних поверхонь
циліндричної поверхнею
Графічна технологія вирішення позиційних задач на дотик площині і поверхні і сполучення поверхонь
Сполучення циліндричних поверхонь площинами
поверхонь кулі, циліндра і конуса
Перетин двох поверхонь обертання
З конічної поверхнею
Залежність виду січних посередників від виду пересічних поверхонь
Графічна технологія вирішення задач на взаємне перетин двох поверхонь
Перетин поверхні з подібними паралелями площиною загального положення
Графічна технологія вирішення задач на перетин прямої лінії з поверхнею
Перетин площин і поверхонь
Графічна технологія вирішення задач на взаємну належність точок, ліній і поверхонь
загальні зауваження
Сполучення конічних поверхонь площинами
огібаніе поверхонь
Позиційні завдання на еквідистантним двох плоских кривих ліній
Графічні рішення позиційних задач на взаємну паралельність ліній і кривих поверхонь між собою
Позиційні завдання на взаємну перпендикулярність двох кривих поверхонь
Перпендикулярність прямої лінії і кривої поверхні
загальні зауваження
Торсових поверхонь
Золотого еліптичного торса
визначення
Ортогональних проекцій золотого трехосного еліпсоїда
Конструктивні властивості золотого тривісного еліпсоїда
Конструктивні властивості тривісного еліпсоїда
ортогональних проекцій
Конструктивні властивості поверхні еліптичного параболоїда
Образотворчі властивості ортогональних проекцій еліптичного параболоїда
Образотворчі властивості ортогональних проекцій складної поверхні обертання
Образотворчі властивості ортогональних проекцій параболоїда обертання
Образотворчі властивості ортогональних проекцій косого циліндра про трьох напрямних
Образотворчі властивості ортогональних проекцій однополостного еліптичного гиперболоида
Образотворчі властивості орто- гональних проекуцій поверхні гіперболічного параболоїда
Образотворчі властивості ортогональних проекцій
загальні зауваження
Образотворчі властивості ортогональних проекцій косого циліндроїда
образотворчі властивості
Образотворчі властивості ортогональних проекцій стисненого еліпсоїда
Образотворчі властивості ортогональних проекцій розтягнутого еліпсоїда
Образотворчі властивості ортогональних проекцій сферичної поверхні
Образотворчі властивості орто- гональних проекцій однополостного-го гиперболоида обертання
Проекцій кріволінейчатих кривих поверхонь
Метод дослідження системної нарисної геометрії
Властивості відносин, породжуваних групою II аксіом порядку
Властивості відносин, породжуваних групою III аксіом конгруентності (руху)
Властивості відносин, породжуваних групою I аксіом поєднання
Зв'язки і відносини між елементами евклідова простору
поверхня
Безперервності і її наслідки
V група аксіом паралельності і її наслідки
Вступ
Завдання системної начертателем-ної геометрії і їх принципо-ні рішення
Ідеальна форма реального об'єкта
Геометро-фізичні принципи формоутворення об'єктів як систем
Принцип взаємності відносин між елементами геометричних систем
системна інтерпретація
як система
Сприйняття і їх властивості
сприйняття
Відображення і інформація
Концептуальні простору знань і концептуальне час
дійсної форми об'єкта
Форми реального об'єкта
сприйняття
частина II
Візначнікі третього порядку.
Метод Розкриття візначніка за елементами рядка або стовпця
Доведення.
Візначнікі іншого порядку.
Обчислення візначніка метод зниженя порядку
завдання
Дослідження напруженого стану в околі зони контакту.
Передмова
теоретична ЧАСТИНА
Clear (стерті) - відаляє избран фрагмент тексту, но не вносить его в текстовий буфер.
COMPILE
системне меню
Головне меню
Компоненти інтегрованого середовища
Size / Move (Изменить розмір / Перемістіті) - вікорістовується для того, щоб Изменить розмір чи місце Розташування активного вікна.
Створення Першої програми
Механізм пізнього зв'язування
множини Спадкування
Віртуальні методи
просте Спадкування
Class ім'я_ похідного_ класу: спеціфікатор_доступу
Варіант 4-24.
Варіант 25.
ЛІТЕРАТУРА
ключі доступу
теоретична ЧАСТИНА
оператор return
Оператор do while
Лабораторних робіт № 4
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ
прототипи функцій
Метод половинного ділення
Завдання 2.
теоретична ЧАСТИНА
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ
Зразок виконан завдання
Зразок виконан завдання
For (виразі 1; виразі 2; виразі 3) Тіло
Ідентифікатор
Типи Даних та їх оголошення
Константи
Вікорістовувані символи
теоретична ЧАСТИНА
Стандартні Функції
Стандартні заголовні файли
Умовний оператор if
оператор switch
теоретична ЧАСТИНА
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ
Пріоритети операцій і порядок обчислення
Обмінне сортуваннях
Інші методи сортуваннях
Рекомендації зо Вибори імен змінніх и функцій
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ
файл ctype.h
Особливості типу char
Візначені макроси.
теоретична ЧАСТИНА
Функції для роботи з рядками
Відкриті Функції и змінні класу
Запам'ятайте!
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ.
ДОДАТКИ
Робота з файлами
If, #else, #elif, #endif.
Директива #include
ВАРІАНТИ завдання РОБОТИ
Спеціфікатор - типу [модіфікатор] * описувач.
У двовімірні та навпаки
теоретична ЧАСТИНА
Зв'язок между покажчики та масивами
Покажчики на багатовімірні масив.
Завдання ПО ОБРОБЦІ рядків
Директиви препроцесора.
Методичні вказівки
масив покажчіків
Операції з покажчики
ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ шуканої функції
ПЕРЕХІД ВІД ЗОБРАЖЕНЬ до оригіналу
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
КОЛА r - L - C до джерела ЕРС
Приклад.
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ Операторні методи
Зі сталевим сердечником
ДОВГІ ЛІНІЇ
Зі сталевим сердечником
В МАГНІТНИХ ЛАНЦЮГАХ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
І розряду конденсатора
Індуктивності ВІД джерела живлення
ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТІЙНИХ ІНТЕГРУВАННЯ
ДО ДЖЕРЕЛА ЕРС
СПОСОБИ СКЛАДАННЯ характеристичне рівняння
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
І методи розрахунку
Завдання для самостійного виконання
Основний закон динаміки обертального руху
Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
Логічні закони і правила перетворення логічних виразів
Квантори та квантіфікація предікатів
Закони логіки первого ступенів
Логіка предікатів
Способи доведення логічніх тверджень
Закони логіки вісловлювань
Віпереджена нормальна форма
Завдання до виконан
Логічні зв'язки
ОСНОВИ логіки
Пряма і відрізок
Луч і кут
Момент інерції
Момент інерції кожного такого циліндра
Кінетична енергія тіла, що обертається
Вступ
Підставами в (3) дані вектори 1, 2, 3, 4, отримаємо
Застосовуючи формулу (1), отримаємо
I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати