На головну

література

сторінка 52

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Граф моделі, діаграми і операції над ними
IV. електронні ресурси
система пауз
Число стоп в рядку
Надсхемні наголоси або пропуск схемного наголоси
Метафора і символ
Великі жанри епосу
Малі жанри епосу
II. хрестоматії
III. Словники та енциклопедії
I. Підручники і навчальні посібники
жанри драми
Проблема ліричних жанрів
метафора
евфемізми
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 5 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 6 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 4 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 3 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 2 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 7 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 8 сторінка
Синоніми, що розрізняються приналежністю до літературної і просторічної лексиці
Синоніми, що розрізняються приналежністю до сучасної, застарілої або з'являється лексиці
Синоніми, що розрізняються походженням
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 10 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 9 сторінка
Додаток: анотований список навчальної та довідкової літератури 1 сторінка
VI. Композиція літературного твору
Область специфічних відомостей
Область вихідних даних
Область заголовка і відомостей про відповідальність
Основні і додаткові точки доступу
Об'єкт бібліографічного запису
Область фізичної характеристики
область примітки
Склад і особливості приведення елементів на другому рівні багаторівневої записи на ноти
Особливості складання бібліографічного запису на ноти
Склад і особливості приведення елементів на першому рівні багаторівневої записи на ноти
Структура і зв'язку багаторівневої бібліографічного запису
Область стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності
Додаток. Приклади бібліографічних записів
ТВОРЧІСТЬ А.А.Фета
ТВОРЧІСТЬ М. Ю. Лермонтова
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Пушкін А.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX в.
ЛІТЕРАТУРНИЙ РУХ 1800-1815 рр.
ТВОРЧІСТЬ А.С.ПУШКИНА
Тема 14. Художня структура роману
Тема 16. Філософська лірика О. С. Пушкіна 1830-х рр.
Тема 18. Проза О.С.Пушкіна
Тема 7. Художня структура комедії
Тема 22. «Петербурзькі повісті» М.В.Гоголя
Тема 22. Жанрова своєрідність роману
Тема 24. «Мертві душі» М. В. Гоголя
Специфіка художнього методу
творчість А. С. Грибоєдова
творчість О.С.Пушкіна
творчість О.С.Пушкіна
творчість М.В.Гоголя
Тема 6. Байки І. А. Крилова
творчість А.А.Фета
творчість Ф.И.Тютчева
семестр 7-8
Структура тематичного кросворду
Логіко-дидактична схема
Критерії оцінки логіко-дидактичної схеми
проявів
контроль
Критерії оцінки тематичного кросворду
Г) Отримання копії фрагмента тексту
Е) переміщення фрагмента тексту
В) Швидке виконання дії над об'єктом
Б) Виділення фрагмента тексту
Команди на стрічках вкладишів меню.
А) Управління курсором
Встановлення робочого мови і збереження документа.
Текстовий редактор Word.
Особливості текстового редактора Microsoft Word.
Текстовий редактор Word.
Вставка графічних об'єктів до складу текстового документа.
Використання декоративного тексту WordArt.
Робота з графічними об'єктами.
Тема 27. Поетичний світ * А.А.Фета
Тема 26. Художній світ лірики Ф. І. Тютчева
САМОКОНТРОЛЯ
Художні тексти для обов'язкового прочитання
Завдання до кожного розділу курсу
Реалізм в західноєвропейській літературі XIX століття
II. ТЕМИ практичних занять
Організація навчальної роботи
Психологізм Толстого і Достоєвського.
Модуль 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ
Список студентів для призначення теми 21Е-302
Список студентів для призначення теми 21Е-301
Основні літературознавчі дисципліни
Специфіка художньої літератури як виду мистецтва
Функції Microsoft Excel і особливості їх аргументів.
Статистичні функції Microsoft Excel.
САМОСТІЙНА РОБОТА.
Введення функції в формулу і введення аргументу функції.
Елементи вікна Microsoft Excel, часто використовувані при роботі з функціями.
САМОСТІЙНА РОБОТА.
Введення функції в формулу і введення аргументу функції.
При введенні формул адреси осередків можна вводітьот руки набором з клавіатури, але краще всегощелканьем мишею по комірці, адреса якої потрібно ввести у формулу.
Очищення осередку чи блоку осередків від вмісту.
До ПРАКТІЧЕСКМУ ЗАНЯТТЯ
папіломавірусна інфекція
трихомоніаз
гонорея
кандидоз
Цитомегаловірусна інфекція
КРАСНУХА
ТОКСОПЛАЗМОЗ
Бактеріальний вагіноз
Мікоплазмоз та уреаплазмоз
Робота 16. ІНФЕКЦІЇ І РЕПРОДУКЦІЯ
ХЛАМІДІОЗ
дезінфекційні заходи
Робота 15. Заходи по боротьбі з інфекційними хворобами
Робота 14. Імунітет і дитячі інфекційні захворювання
Загальні відомості
Зміна предикатів при перекладі
ПЕРЕКЛАД ЯК АКТ міжмовної комунікації
Вступ
Переклад висловлювань зі зворотним порядком слів
Передача конструкцій з віддієслівним іменниками
Збереження експресивного ефекту
зниження експресивності
Загальні відомості
Переклад вільних словосполучень
Членування і об'єднання висловлювань при перекладі
Використання цих кодів дозволяє звести виконання всіх арифметичних дій до складання кодів.
Індивідуальне завдання
арифметичних операцій
Подання чисел в пам'яті
Виконання арифметичних операцій над числами
Зразок виконання індивідуального завдання
приклади
Приклади перекладу правильних дробів в десяткову систему числення.
системи числення
Переклад цілих чисел з однієї системи числення в іншу
реферат
Методичні рекомендації для самостійної роботи
Презентація (мультимедійна)
Чек лист
Чек лист
Оклюзійні контакти, з'являються першими і випереджальні звичне змикання інших зубів, позначаються як передчасні або супраконтакти.
Ні в якому разі не повинні усуватися контакти, зберігають центральну оклюзію і межальвеолярную висоту. В іншому випадку дуже скоро може виникнути рецидив !
Идиоматичность експресивно-стилістичних засобів
ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ВИХІДНОЇ ТЕКСТУ
ВСТУП
додатки
ДОКУМЕНТАЦІЯ І СТАДІЇ ЇЇ РОЗРОБКИ
електрообладнання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Показники якості та безпеки
Перелік технологічного обладнання
контроль
контроль
Курс - 4
Розрахунок площі цеху
Список використаних джерел
Складання графіків виходу на роботу
Складання таблиці реалізації страв по годинах роботи торгового залу
Тема завдання _________________________________________________________________
Перелік тем курсових робіт
Холодні страви і закуски
Щільність різних продуктів
Зразкові норми споживання холодних напоїв, хліба, кондитерських виробів одним споживачем на підприємствах громадського харчування різного типу
Співвідношення різних груп страв, що випускаються підприємствами громадського харчування різного типу
Розбивка блюд по асортименту
Визначення кількості страв і напоїв, які потребують подальшого виготовлення та реалізації
ЗМІСТ
Структура і мета курсової роботи
Вимоги до структури та змісту курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Управління підприємством громадського харчування
Характеристика підприємства громадського харчування і досліджуваного структурного підрозділу
Критерії оцінки курсових робіт
Підготовка до захисту і захист курсової роботи
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 4 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 5 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 3 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 2 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 1 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 6 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 7 сторінка
ТЕКСТИ З перекладацьких КОМЕНТАРЕМ 9 сторінка
ВИМОГИ ДО СТАТТІ
Трафаретні форми, які використовуються при написанні Введення
Список конструкцій, які використовуються для введення цитат, відсилань до думки вчених
Приклади оформлення списку літератури
Трафарети для введення і опису емпіричного матеріалу
Що є свобода? ».
Природа людини, вроджені та набуті якості ».
Проектне завдання по створенню презентації по темі
ПИСЬМЕННИКИ-ЮВІЛЯРИ 2015 року
КІЛЬКОХ СЛОВАХ ПРО ГОЛОВНЕ ...


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати