На головну

Культура

сторінка 577

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Початок доби металів
Перші кочовікі Північного Причорномор'я
Кам'яний вік
Історичні назви українських територій
ФУНКЦІЇ
Теорії лідерства.
Реквізити у документах (на прикладах Деяк Із них).
Офіційний прийом гостей.
Етикет діловіх документів.
Граматичний форма діловіх документів.
Усталені словосполучень ділового стилю.
Правила поведінкі на вулиці, в транспорті, Громадський місцях.
Толерантність.
Типологія
Деякі Особливості использование займенніків у діловому мовленні.
Правила поведінкі співробітніків.
Логічна послідовність документів.
Дискусія, Полеміка, диспут - СПІЛЬНЕ и відмінне у них.
Ораторське мистецтво промовця як Умова Переконаний.
ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ
Моральні норми та принципи. Їх значення для Досягнення високого уровня культури спілкування.
Основні Поняття гуманістічної етики.
Історія села від Заснування до 1941 року
Видатні постаті села Новий Дорогинь
Цивілізація - Історично конкретний стан Суспільства, Який характерізується досягнуть рівнем продуктивних сил, особливо формою виробництва и відповідною духовною культурою.
Висновки
Історія Франків »ЯК історичний пам'ятник
Напрікінці VII ст. на південному Западе виокремилися Аквітанія.
Територіальний ріст Франкської держави за наступніків Хлодвіга, ее поділ, міжусобна боротьба: - Франкська держава и міжусобна боротьба за Синів Хлодвіга
Утворення франкської держави на чолі з хлодвігом
Музичне мистецтво Київської Русі.
Науково-освітні центри
Національний варіант Ренесансу и Рефермоції в українській культурі.
Оригінальна творчість.
Розвиток освіти на Україні в 18 столітті.
Розвиток освіти и науки. "Золота доба" Києво-Могилянської академії.
Бароко в архітектурі и жівопіі України. Школи іконопісу. Український портретного живопису.
Література, усна народна творчість, музика і театр епохи бароко. Творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянького.
Давньогрецькі КОЛОНІЇ
Східні слов'яни у давнини
Власність та підприємницька діяльність
Чому вчитись золоте правило?
Україна і Болонський процес
Історія створення ЄС
Участь України в європейськіх міжнародніх організаціях
Володимирове хрещення в легенді та реаліях
Етнос. Мова. писемності культура
Концепції ВИНИКНЕННЯ гріш
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕТ
Висновки
Критика Канта и сучасні Дискусії
Культура (лат. Culture - «обробіток», «обробляті») - сукупність матеріальніх та духовних цінностей, створеня людством в течение его истории.
Декалог Мойсея
Аристотель золота середина
Вчення про Чесноти
Комінтернівський район
Ред.] Історія
Загальна характеристика схоластики
Ред.] Охорона здоров'я
Етика мораль моральність
Висновки
Володимира Великого та Ярослава Мудрого
А Володимира Великого та Ярослава Мудрого
Проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР
четвертим
Велике переселення народів та історія слов'ян.
Занепад Давньоруської держави.
Залізний вік на территории, якові ніні займає Україна.
Виникнення праслов'ян: Теорії походження та їх наукові підтвердження.
Принципи дослідження в історії України.
Підході до розуміння історії.
Монголо-татарське іго та его Наслідки для русичів.
Галицько-Волинське князівство в українській історії.
Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.
Боротьба за об'єднання українських земель у период Української национальной революції.
Причини Виникнення козацтва та Теорії его походження.
Розподіл східних слов'ян на українців, білорусів та росіян.
Велике Князівство Литовське та его роль у слов'янській історії.
Революція 1848-1849 рр. та ее Наслідки для українців.
Промисловий переворот в Україні та йо Наслідки.
Українська молодь у борьбе за незалежність України.
Економічний розвиток незалежної України.
Перебудова в Україні та проголошення незалежності України.
Діяльність ОУН-УПА в українській історії.
Політичне життя українців у условиях сістемної кризиса.
Церква у незалежній Україні.
Роль української діаспори в сучасности Українському державотворенні.
Вигнання фашистів Із территории України.
Захоплення фашістською Німеччіною УРСР.
Перші українські Політичні партії в Російській імперії та їх політична платформа.
Центральна Рада, ее соціальна база та діяльність.
Масонська та декабристського рух в Україні.
Селянський рух в Україні.
Діяльність більшовіцької партии по Захоплення влади в Україні.
Північна Буковина между світовімі війнамі.
Початок Світової Війни та частка України при цьом.
Східна Галичина та Західна Волинь между світовімі війнамі.
Колектівізація в Україні. Голодомор чи геноцид?
Індустріалізація в Україні. Перші п'ятирічки
Лабораторна робота №1
Дір правив у 30- 50-х р.р. 9 ст.Арабській історик и мандрівник Аль- Масуді назвавши діра Перший серед слов'янських князів, Який володіє багатьма землями и містамі.
Олег правив в течение 882-912 років. ВІН прієднав до Русі землі сіверян, радімі-чів, древлян, частково дреговічів та неслов'янські племена Весь и Меря.
завдання 10
завдання 9
вигляд
Погостюй - це СПЕЦІАЛЬНІ адміністративно - господарські центри, в якіх Збирай и зберігалі данина, а СПЕЦІАЛЬНІ князівські люди чинили там суд и управління.
Грушевський називається его «Перша козаком на престолі».
Правления ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Русь за Ярославічів
Головну Рамус у Зовнішній політіці пріділявне Захоплення чужих земель, а обороні кордонів Русі від нападів та зміцненню авторитету держави.
Хрещення Русі, его Наслідки.
Внутрішня політика
На ньом розглядався Конфлікт между Волинська и Київським князями з одного боку
З 1113-1125р. - Великий Київський князь. Придушивши повстання киян и відновів одноосібну владу київського князя на Русі.
Міста и ремесло
Стає лад на Русі
Розділ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНІХ ЦІВІЛІЗАЦІЙ 2.1. Особливості східного рабства
Особливості східного рабства
Як часто Ви відвідуєте храм (церква, мечеть, кірху, синагогу, дацан, молитовний будинок і т.д.)
Господарство Стародавньої Греції
Античний Рим: економічні причини розквіту и занепад
Концепції Взаємовідносини Суспільства и природи
Сутність и типи особливо охоронюваних природних територій
Закони та принципи екології
Візначіті суть и стала типи особливо охоронюваних природних територій.
Природні парки
Висновок
Підготовка до самопрезентації у діловому спілкуванні
Поняття про ділове та неділове спілкування, їх Відмінності.
У чому різніцю между Етика и мораллю?
Загальна характеристика та відмінні РІСД моралі та права
Етика и мораль.
Поняття моральності.
Поруч Із загально рісамі є и відмінні РІСД моралі и права.
Взаємозв'язок ПРАВА І МОРАЛІ
Києво - Могилянська академія як центр формирование культури спілкування в 18 ст.
Етічні норми и принципи в культурі стран Відразу.
Норми и правила спілкування ПЕРІОДУ Київської Русі.
Функції моралі. Роль моральних норм та Принципів у процесі спілкування
Висновки
Україна незалежна
Землі Західної України у 1921-1939 роках
УРСР у 1922-1941 роках
ЗУНР. Акт Злуки. Українсько-польська війна
Об'єднання Литви й Польщі в Річ Посполиту
Утворення українського козацтва
Велике Князівство Литовське, Руське и Жемайтійське (1434).
Розквіт Русі
Утворення та становлення Великого князівства
Крим і становлення козацтва
Події до 1648 року
Центральна Рада. УНР
Українська Держава. Діректорія УНР
Українські землі у складі Австрійської імперії та Австро-Угорщини
Переяславська рада
Хмельниччина
В1 г2 б3 а4
Президент
Принципи сучасного виборча права.
Інкорпорація Русі Літвою.Боротьба Литовсько и Московского князівств за Давньоруська спадщину.
Виникнення та розвиток козацтва.Запоріжська Січ як центр консолідації української национальной спільноті.
варіант 2
варіант 3
Додаткова
Основна
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКІХ ЗАЙНЯТИ
Методичні рекомендації до семінарського заняття
ТЕМА 14. УКРАЇНА во второй мировой ВІЙНІ
ТЕМА 5. ограниченной І ліквідація Гетьманщини
ТИМИ контрольно РОБІТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ контрольної РОБОТИ
варіант 4
варіант 5
варіант 25
варіант 23
варіант 22
варіант 26
варіант 27
варіант 30
варіант 28
варіант 19
варіант 18
варіант 9
варіант 10
варіант 8
варіант 7
варіант 6
варіант 11
варіант 12
варіант 16
варіант 17
варіант 14
варіант 13
Напад фашістської Німеччини на СРСР. Розгортання руху опору на Україні.
Застійні Тенденції в економічному та соціально-політічному жітті України. П.Шелест та В.Щербіцькій.
Державно-політичний, економічний, Релігійний, культурний Вплив українських земель на Литву.
Кіммерійці, Скіфи, сармати та інші народи на українських землях. Грецька колонія Північного Причорномор'я
Розкрійте проблему Утворення єдиного національно-визвольного громадського комплексу (2 пол 19 - поч. 20 ст.). Формування української нації.
Розкрійте проблеми боротьбу за незалежність україни. Декларація про державний сувернітет. Акт проголошення незалежнсті україни
Періодізація історії України.


перша | Попередня | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати