На головну

Культура

сторінка 575

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Наведіть приклади Міжнародніх Урядовий и неурядовіх екологічних ОРГАНІЗАЦІЙ.
Порівняйте Поняття екологічна культура, освіта, виховання.
Охарактеризуйте напрями екологізації виробництва.
Охарактеризуйте Поняття екомережі. Як відбувається ее розвиток в Україні?
На Які основні категорії поділяють види тварин чи рослин, занесених до Червоної книги України залежних від стану та ступенів Загрози для їх популяції?
причини аварії
Які причини демографічної кризиса в державі?
Охарактеризуйте джерела забруднення довкілля в Нашій державі.
Наведіть основні причини екологічної кризиса в Україні.
Наведіть приклади природоохоронних законодавчий АКТІВ.
Які Зовнішні Чинник здатні регулюваті статево структуру популяції? Наведіть приклади.
Чим візначається вертикальна та горизонтальної структури біоценозу?
Які Преимущества й Недоліки характеризують поодиноких, сімейний способ життя та життя у спільнотах?
За Якими характеристиками популяція відрізняється від окремої особин?
Які спеціфічні прістосування представителей різніх екологічних груп гідробіонтів (бентос, пелагос * Вам відомі?
Які основні Властивості біосфері Вам відомі?
Стійкість во время життя та швидке розщеплення после смерти.
У чому полягають Особливості механічніх, хімічніх, фізичних, біологічних Забруднення біосфері?
Які типи природокористування Вам відомі?
Розкрійте суть Поняття забруднення. Чому це Поняття ширше, чем просто внесених до довкілля Речовини чи предметів?
Охарактеризуйте основні напрямки позитивного впліву людини на довкілля.
Наведіть основні Функції живої Речовини.
В якому городе Наддніпрянської України Було Відкрито в 1805 р. університет?
До складу которого генерал-губернаторства входила Подільська губернія?
Характеристика Попит на продукт проекту. Можливі ОБСЯГИ продаж та ціни на продукт проекту
Характеристика цільовіх груп спожівачів продукту проекту
Розділ 2 Функціональні аспекти проекту
Характеристика учасников проекту та їх Функції
Потреба в проекті з точки зору учасников проекту та зовнішнього оточення
Характеристика життєвого циклу проекту за фазами життєвого циклу
Степень впліву зовнішніх та внутренних факторів та оцінка їх впліву на можлівість успішної реализации проекту
Характеристика впліву проекту та его альтернативних варіантів на Навколишнє середовище
Висновки
Оцініті витрати за проектом
Назва, мета, Стислий Зміст, цілі та кількісно визначених результат проекту
Інстітуційній аналіз проекту
варіант
Естетічні Ідеї в культурі України XVII-XVIII ст.
Етика Київської Русі
Поняття про природокористування
ОУН - УПА у борьбе против німецькіх фашистів та радянської системи
Тенденції та проблеми розвитку роздрібної торгівлі в Україні
Механізм Ціноутворення в роздрібній торгівлі
Класифікація форм та відів роздрібного товарообороту
Типологія СУЧАСНИХ партійніх систем.
Демократія як форма політічного режиму. Пряма та представніцька демократія.
Сутність та основні РІСД тоталітарного режиму.
Сутність та основні РІСД авторитарного режиму.
Політична система сучасного Суспільства: сутність, структура, Функції.
Політологія як наука, ее генезу та предмет
Порушення теріторіальної ЦІЛІСНОСТІ України І обмеження П автономії
Початоі Візвольної Війни
Боротьба за автономію України. І Універсал Центральної Ради
Виникнення козацтва І Утворення Запорозької Січі
Ніріло-мефодітвське общество
Брестська церковна унія
Хто почав процес десталінізації Суспільства?
Хто Очола перший український уряд?
Війна більшовіцько! Росі! проти УНР. IV Універсал УЦР
Внутрішня и зовнішня політіна П. Скоропадського
Українські землі у складі Польщі
Брестська договір УЦР з Німеччіною та ее союзниками
УКРАЇНА В1964-1985 рр. Соціально-економічний розвиток
Опозіційній рух
Рух опору в УіраІіІ
Додаткові положення клітінної Теорії
школа Пуркіньє
Загальні Відомості
Школа Мюллера и робота Шванна
Розвиток клітінної Теорії у второй половіні XIX століття
Сучасна клітінна теорія
XX століття
I. Вступ
Предмет і завдання етики як науки.
Моральні цінності у жітті Суспільства и особистості
короткий огляд
Сутність герменевтичного методу Ґ.Ґадамера.
Герменевтичного філософія та ее значення для сучасної лінгвістікі та Теорії перкладу.
Категорія «справедливість».
моральний ідеал
Мораль і політика
Мораль и релігія
У російській соціальній філософії дослідження Стосовно взаємовідносін православних Релігійно-моральних норм и економіки, здійснів С. Булгаков.
Мораль та економіка
Відмова від Ідеї ЕКСПЛУАТАЦІЇ природи, формирование спожи в пізнанні природи та організація поиска можливий жити в гармонії з нею.5
Загальна характеристика "негатівної діалектики" Т. Адорно
Загальна характеристика філософії Е. Дюркгейма
Загальна характеристика філософії Ю.Габермас
Поняття "процедурної" і інтерсуб'єктівної раціональності в філософії Ю.Габермас.
Аналіз основних "порогів" знання в праці М. Фуко "Археологія знання".
Сутність донауковий и наукового знання в філософії М. Фуко.
ІСТОРІЯ ТЕРНОПОЛЯ. Тернопільщина у першій половіні XIX ст.
До якої з Вказаним археологічніх культур входять сарматській компонент?
Лекція 11. Русь від Ярославічів та за Володимира Мономаха.
Лекція 9. Русь від Олега до Володимира Великого.
Лекція 7. Літопісні Союзі слов'янських племен.
Лекція 4. Грецька колонізація Північного Причорномор'я.
Лекція 12. феодальної роздробленість Русі.
Лекція 13. Соціальна структура та економіка Київської Русі.
Лекція 17. Культура Київської Русі.
ЗМІСТ практичність ЗАЙНЯТИ
Семінарське заняття 16 (2 год.).
Лекція 15. Галицько-Волинське князівство.
Лекція 14. Головні Тенденції політічного розвитку Давньоруської держави.
Тернопільщина у второй половіні XIX ст.
Соломія Крушельницька
Йосип Сліпий
Левицький Володимир
Степан Рудницький
Державний лад
Суспільний лад и правове становище СОЦІАЛЬНИХ груп Київської Русі.
Право власності за и Спадкове право Київської Русі
Кримінальне право.
Мораль і мистецтво
Співвідношення права й моралі
Методичні рекомендації студентам относительно подготовки семінарського заняття
Тестові завдання та проблемні ситуации
Методичні рекомендації студентам относительно подготовки семінарського заняття
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКІХ ЗАЙНЯТИ
Методичні рекомендації студентам относительно подготовки семінарського заняття
тими рефератів
ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Оцінювання СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З етико БІЗНЕСУ
Самостійна РОБОТА СТУДЕНТІВ
Етика бізнесу
Литовсько-Польська доба
Національно-визвольна війна
Доба Руїни
Виникнення українського козацтва
Періодізація розвитку української культури
Встановіть годину з'явився и охарактерезуйте найдавніше населення України.
Б) Пантелеймон Куліш
Ідеологічній наступ проти української інтелігенції
Проаналізуйте соціально-економічні Зміни в Українському суспільстві в роки національно-візвольної Війни середини XVII ст ..
Дайте оцінку процесса індустріалізації в Україні Першої половини XX ст ..
Візначте Перші Державні Утворення на территории України.
Проаналізуйте период гетьманування І.Віговського.
Дайте оцінку процесса колектівізації сільського господарства в Україні Першої половини XX ст ..
Проаналізуйте умови Переяславської догоди +1654 р. та ее Наслідки.
Візначте ареал Поширення та характерні РІСД Тріпільської археологічної культури.
Етногенез українців за археологічнімі та писемності Джерелами.
Східнослов'янські союзи племен у V - ІХ ст. н.е.
Поняття "реконструкції" буття в філософії Ж.Дерріда. "Лист" як адекватна форма реконструкції.
Сутність "граматології" Ж.Дерріда.
Поняття дискурсу та его місце у сучасній філософії.
Поняття ретенції, протенції и пам'яті в феноменологічній Концепції годині Е.Гуссерля.
Загальна характеристика феноменологічної філософії Е.Гуссерля та ее основні Поняття.
Загальна характеристика структурного методу К.Леві-Строса.
Економічні категорії, закони та функції економічної теорії.
Продовження. Уява як пізнавальна основа релігійного світоспрійняття історічного процесса
Степень "абсолютного знання" (філософії) як степень Завершення Утворення (освіти) людини.
У чому спеціфіка предмету "Історія філософії"? Взаємозв'язок історії філософії и філософії.
Розвитку антічної філософії.
Філософії від до класичного ПЕРІОДУ.
Означае принцип Протагора "Людина є мірою всех промов існуючіх ..."?
Загальна характеристика метафізікі Аристотеля.
Вчення про матерію и форму в метафізіці Аристотеля.
У чому Сутність вчення Платона про душу, класіфікації Людський душ та їх СОЦІАЛЬНИХ функцій?
У чому Полягає Сутність вчення Платона про Пізнання?
У чому Сутність вчення Платона про Ідеї?
Процес Ольги Грабар »та йо Наслідки.
Третя ( «політична») фаза українського націєтворення. Діяльність українських політічніх партій в Російській імперії
Спроба налагодження СПІВПРАЦІ русинської, польської та австрійської еліт. Політика «нової ери».
книжна культура
Архітектура
Мистецтво
У сучасности мире віділяють Такі культурні регіони: європейський; далекосхідній; Індійський; тропічно-Африканська; ара-бо-мусульманський; латіноамеріканській.
Римський период
Софісті
Аристотель
Техніка ділового спілкування.
Що є запорукою ефектівності в діловому спілкуванні.
Бесіда як форма ділового спілкування.
Що таке «загальнолюдські цінності»?
Моя ефективна стратегія спілкування
Встановлення и Збереження контакту.
Робота і стиль одягу.
Синтаксичні конструкції ділового стилю.
Застільній етикет.
Встановлення діловіх контактів.
Правила написання тексту документів.
Норми поведінкі керівника.
Бар'єри на шляху до Взаєморозуміння. - конспект
Що означає «вербальна комунікація»?
Уміння слухати
Способи впліву на людей во время спілкування.
Які етічні норми ма ють буті прітаманні керівнікові.
Мораль и особістісній Вплив.
Як набуваті друзів и впліваті на людей.
Християнська мораль
Етикет як сукупність правил поведінкі.
Характерні ознака усного та писемності мовлення.
Незаперечні етічні установки Біблії.
Взаєморозуміння та его Рівні.
Стратегії та тактики спілкування.
Візитна картка.
Телефонна розмова.
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ


перша | Попередня | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати