На головну

Економіка

сторінка 48

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завдання 1
Рішення
Платіжний баланс
Рахунок поточних операцій
Таблиці ресурсів та використання товарів і послуг
Міжгалузевий баланс
Які операції в платіжному балансі відображаються «за методом нарахування»?
Рішення
Фінансовий рахунок
Система макроекономічних показників і методи їх визначення
Угруповання і класифікації в системі національних рахунків
ТЕМА 3. РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
тестові завдання
АНОТАЦІЯ
ВСТУП
A. Межі виробничої діяльності в СНР
тестові завдання
Рахунки секторів внутрішньої економіки
завдання 7
Рішення
Рішення
Рішення
завдання 17
завдання 25
завдання 15
завдання 11
завдання 10
Рахунок інших змін активів і пасивів
рахунок виробництва
Класифікація податків
Класифікація субсидій
Класифікація інституційних одиниць за секторами
Класифікація активів
Класифікація економічних операцій
види цін
ТЕМА 2. СИСТЕМА РАХУНКІВ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІКИ
завдання 5
Завдання 1
Рішення
XII Рахунки решти світу
Рахунок зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів
XI Рахунок переоцінки
IX Фінансовий рахунок
VIII Рахунок операцій з капіталом
рахунок переоцінки
Рахунок 1.1.1 рахунок утворення доходу
Основні показники, що розраховуються в СНС
Методика розрахунку ВДС
Система національного рахівництва
Рахунок 1.1.5 рахунок операцій з капіталом
рахунки нагромадження
лекція 10
макроекономічні показники
лекція №6
VI Рахунок вторинного розподілу доходів
Рахунок перерозподілу доходів в натур формі (в розробці)
V Рахунок розподілу первинних доходів
IV Рахунок утворення доходів
III Баланси активів і пасивів
Методи розрахунку ВВП
Класифікація основних рахунків СНР
Загальні принципи побудови СНР
ЗВЕДЕНІ РАХУНКУ СИСТЕМИ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ СНС, ЇЇ СКЛАД
Розрахунок ВВП методом використання доходів
Методи розрахунку валового внутрішнього продукту
РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА
Основні макроекономічні показники СНР і методи їх розрахунку
Балансуючі статті національних рахунків
секторів і галузей економіки
Схеми зведених (консолідованих) рахунків
Система національних рахунків
Розрізняй!
Масленого - МАСЛЯНИЙ
ЖИТТЄВИЙ - житейська
повинною
Дарування - дарів
Анекдотичний - анекдотичний
КОРОТКИЙ СЛОВНИК паронімів № 1
Рахунок утворення доходів
Загальна характеристика системи національних рахунків
Основними показниками СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний наявний дохід (ВНРД).
Метою СНР є опис загальної картини стану і розвитку економіки на макрорівні, встановлення взаємозв'язків між найбільш важливими макроекономічними показниками
Завдання до контрольної роботи
Приклад рішення задачі
Список теоретичних питань
Що таке економічне виробництво і як визначити його межі?
СТРУКТУРА системи національних рахунків
Курсти? ?ис?аша сіпаттамаси
Академіяли? мінез-?или? ж?не ?деп бойинша курс Саясат
Та?ирип. ?о?амди? ?ндірісті? негіздері
Та?ирип. Економікали? теоріяни? п?ні ж?не ?дістері. Економікали? теоріяни? ?о?ам дамуинда?и Орни мен роли
Та?ирип. ?о?амди? ?ндірісті? негіздері
Та?ирип. Економікали? ?су
Та?ирип. С?ранис пен ?синис теоріясини? негіздері
Та?ирип. С?ранис пен ?синис теоріясини? негіздері
Та?ирип. ?ндіріс факторларини? нари?и ж?не факторли? табистарди? ?алиптасуи
ВРП і ВВП
ВВП за видатками
Та?ирип. Макроекономікали? Тепе-те?дік
Е) басин б?йіріне б?ру Немес етпетінен жат?изу
D) Берше-Дубов жансиздандируи
В) К?йіктік шокти? алдин алу ж?не Емде.
Д?рігер т?мендегі жансиздандируди? ?айсисин жасади?
Е) Нестероідти ?абину?а ?арси препарат.
А) Актіномікозди? теріасти- б?лши?еттік формаси
варіант №4
варіант №18
Методи оцінювання
Методичні вказівки до виконан контрольної роботи.
варіант №25
варіант №29
НОВИЙ РІК В ПАРИЖІ 8 днів від 129 євро
Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій
Методи аналізу прибутку і рентабельності організації
ВСТУП
Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії
Загальна характеристика організації
Захід щодо підвищення прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами
Захід щодо підвищення прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу
Захід щодо підвищення ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
додаток 6
Додаток 2
Додаток 1
Анотація.
Показники національного багатства.
Схема рахунку виробництва по секторах.
Методи побудови рахунків СНС.
Система класифікаторів національного рахівництва. Категорії економічного виробництва.
Рахунки економічних операцій.
Методологія і схеми зіставлення квадрантів міжгалузевого балансу.
Поняття прямих та портфельних інвестицій. Фінансування платіжного балансу. Поняття загального сальдо платіжного балансу.
Індекс споживчих цін та індекс рівня оптових цін.
Платіжний баланс.
Тематика контрольних робіт з дисципліни
Послідовне поліпшення виробничої програми
Оформлення контрольної роботи
Послідовність застосування основних статистичних методів
Методика виконання курсової роботи
Курс 7 семестр (Осінь) 2015 - 2016 навчальний рік
Курс 5 семестр (Осінь) 2015 - 2016 навчальний рік
затверджую
Рекомендовані джерела
Процедура захисту курсової роботи
Але що ж назвати ризиком всієї гри?
IV частина доповіді: Удосконалення
III частина доповіді: Аналіз
II частина доповіді: Теорія
Контрольна робота
Математико-статистичний аналіз даних
Складемо матрицю ризиків. Маємо Отже, матриця ризиків є
Вступ
До курсової роботи з статистикою
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Місяць Кількість, одиниць
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Сімферополь 2014
Організаційно-методичні вказівки щодо виконання
Завдання.
Місяць Кількість, одиниць
Завдання.
Завдання.
Всього 20 000
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Завдання.
Вступ
Рівень і динаміка загальної фінансової незалежності організації
Динаміка фінансових результатів, тис. Руб.
Оборотність кредиторської заборгованості
Оборотність оборотних активів
Характеристика ліквідності майна організації за даними бухгалтерської звітності, тис.руб.
ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції
Причини демографічної кризи
Моральні основи соціально-демографічної політики держави. Роль соціально-демографічної політики в забезпеченні конкурентоспроможності.
Наслідки демографічної кризи
Глава 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЇ
Вартість технологічного устаткування
Початкові дані
Визначення потреби у власних і позикових коштах
Визначення витрат на оплату праці основних робітників
Визначення рентабельності основних засобів середньої прибутковості інвестицій
Визначення точки беззбитковості в умовах багато-номенклатурних виробництва
Визначення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства
Визначення загальновиробничих витрат


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати