Головна

Екологія

сторінка 74

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Мета 4.4 - Гарантування того, щоб наукові знання сприяли створенню і забезпеченню ефективності заповідних територій та їх мереж.
Оцінка забруднення земельних ресурсів.
Поняття і визначення ПДЕН
Майкл Холл, Боб Боденхамер - НЛП-Мастер: повний сертифікаційний курс 19 сторінка
Державна екологічна експертиза
Підвищення якості менеджменту станів за допомогою метасостояній
Підготовка робочих документів.
КГПА, кафедра анатомії, фізіології і гігієни Зав. кафедрою, к.б.н., доцент В.М. Кириліна
Загальна трудомісткість дисципліни становить 4 залікових одиниць.
Лекція №5 .Охрана вод
типи вітродвигунів
Технічна характеристика джерела викидів
Визначення висоти труби
Станом навколишнього середовища і захворюваністю населення.
Число днів з твердими, рідкими і змішаними опадами 10 сторінка
Міжнародна природоохоронна організація
проблеми атмосфери
Виконання цільових видів діяльності
Охорона тваринного і рослинного світу в міжнародних договорах
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
ДОДАТОК 1
Завдання 1.
Контроль за забрудненням ґрунтів пестицидами
Структура і склад атмосфери.
короткий конспект
Критерії якості води
Нормативна база з оцінки екологічного ризику і оцінці запобігання шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю населення.
артезіанські води
Енергетичне забруднення техносфери
Контакти туристів з біопаразітамі
Питання 2. Загальний напрямок діяльності безпеки життєдіяльності
Таблицею зразкового споживання електроенергії
Глава 34. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СВІТУ ТА БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
РИБКИ В АКВАРІУМІ
Екологічна безпека. Масштаби проблеми і принципи забезпечення екологічної безпеки
N> 10
Удари в походах
Основні концепції екології
Опис проекту
Очищення стічних вод від розчинених домішок
Біологічне очищення стічних вод
Фізичними факторами.
Кінематографія як нейро-семантична система
Вперед, в світ нейросемантікі!
Забруднення грунтів.
Завдання № 5
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат
Пояснювальна записка
Методика навчання учнів діям в небезпечних ситуаціях
Мета 2. Сприяння збереженню видового різноманіття екосистем
Тест до глави 2
Екологічні проблеми сучасності
Фізичні властивості матеріалів
Методичні вказівки
Листопада 2013 р
Федеральне державне бюджетне освітня установа
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля)
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження педагогічної практики
Типи горизонтального складання фітоценозів. Явище комплексності рослинного покриву
Цикл розвитку.
КГПА, каф.ботанікі і МПБ, доцент С.А.Трофімова
Чи не розкидати сміття на землю, в озера, річки, моря і океани.
Міністерство сільського господарства Російської Федерації
Сурет. Ал?аш?и екологіяли? сукцессия
Вступ
лісознавства
Скорочена програма на базі середньої професійної освіти (за профілем)
Цілі і завдання дисципліни
Правила використання етичних і релігійних принципів заповідної справи
Необхідність міжнародного екологічного співробітництва
Проектування БТС.
Забруднення поверхневих вод
Стан повітряного басейну України
Виконання курсової роботи
захист атмосфери
Три блоку моніторингу. 11 сторінка
Роль кисневого режиму водойм
Після хлорування води.
Функціональне зонування території міст.
Процедура оцінки аудиторів
теми рефератів
Вторинні енергоресурси виробництва деяких будівельних матеріалів.
Критерії оцінювання знань студентів денного відділення протягом семестру
Оцінка забруднення водойм.
Психологія безпеки праці (ССБТ).
Число днів з твердими, рідкими і змішаними опадами 8 сторінка
Цілі і завдання освоєння навчальної дисципліни
Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище
властивості води
результати спостережень
Зональні, інтразональні і екстразональної спільноти
Генеральний директор Дружиніна Марія ___
Забруднення навколишнього середовища
забруднення гідросфери
Другий напрямок рекультивації - біологічне - включає в себе відновлення рослинності та грунтів.
Питання 11. Сформулюйте поняття та назвіть види професійних шкідливих умов виробничого середовища
Тема 3. Глобальні проблеми навколишнього середовища
Глава 25. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ГРОМАДСЬКОЇ НРАВСТВЕННОСТИ
Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища
Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням у тих країнах, які потерпають від серйозної посухи та / або опустелювання, особливо в Африці
Водні ресурси
Завдання {{207}} 209 Тема 3-6-0
Захист від шумового впливу
Форми і функції екологічного контролю.
рецензенти
Військова діяльність
Екологічні характеристики радіо- і низькочастотних хвиль.
Гравіметричні і тітріметріческіе методи аналізу стічних вод і їх види.
Хімічні методи очищення стічних вод. Біологічне очищення. Види стічних вод.
Поняття про біосферу та її межі
Вступ... ... 2
Джерела газових викидів в ливарному виробництві, зварюванні, прокатці, електрохімічної і механічної обробки металів.
мета БЖД
коригування систем
Методичні вказівки для студентів щодо самостійної підготовки до практичного заняття з комунальної гігієни
Кругообіг фосфору в природі.
Забруднення атмосфери
Природні ресурси Світового океану. охорона Океану
Порядок виділення та оцінки біологічного різноманіття в межах міста.
Екологічне право та його основні джерела. Державні органи охорони навколишнього середовища. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
Заходи профілактики.
Тест до глави 4
ЕКОЛОГІЯ 6 сторінка
МЕТОД ОЦІНКИ варіабільності ОЗНАКИ
Екологічні системи.
Екологічний аудит
Класифікація домішок промислових стічних вод (СВ).
Організмні? орта?а бейімделуіні? негізгі жолдари
Орієнтовна тематика курсових і випускних кваліфікаційних робіт.
Молекулярно-біологічні дії
Геотехнологія
Загальна і неорганічна хімія
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
ВИСНОВОК
КГПА, кафедра ботаніки та методики викладання біології Старший викладач Ю.М. Амозова
Біологічні джерела енергії
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни.
Глобальні вітри
Формування екологічної культури
Продукти харчування
Глава 24. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Походження і розвиток міст, наслідки та проблеми урбанізації, рішення міжнародного співтовариства.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ, СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ НАУК
Екологічні проблеми регіонів України
Старший викладач Н.М. Карпикова
Старший викладач Карпикова Н. М.
Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці
Забезпечення екологічної безпеки Росії
Визначення і приклади екосистем
Самойленко А.А.
Діловий туризм
Порівняйте економічність каталітичного нейтралізатора і адсорбера.
Підвищуватися зі швидкістю 0,25 ° С за 10 років
Особливості збору та зберігання небезпечних відходів
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 3
Генеральний директор Дружиніна Марія ___
Показники і моделі соціально-гігієнічного моніторингу
Геоинформационное забезпечення систем моніторингу
Контроль за радіоактивним забрудненням ґрунтів
Організація системи інженерного захисту.
Робоча програма дисципліни
На економіку і управління
Вступ
Вплив забруднювачів на рослинність
Предмет екології: загальні принципи і підходи до її вивчення
усвідомлення станів
Стану і емоції
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
завдання
завдання
Біоценоздарди? т?зімділігі
Поставити у відповідність номер відповіді номеру питання
Кліматичні умови території забудови
Сутність і види відповідальності керівника
Можливі теми рефератів і доповідей
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
Розрахунково-пояснювальної записки
Енергії в біосфері
Вступ
Теоретична частина
Теми самостійної роботи
Нормативно-правова база організації системи державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища в Російській Федерації
Цикл розвитку.
ЕКОЛОГІЯ 5 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 8 сторінка
Електронні джерела по соціології
Головні проблеми та задачі екології
Зоологічна класифікація паразита
Форма навчання - очна
ББК Ж 69
Конструкції абсорберів при фізичній абсорбції і хемосорбції.
Т?рішілік- Гомотіптік реакціялар
глава 5
Управління станами, викликаними нашими фільмами
Поняття про грунт і почвообразующих факторах
Мета: Впровадження до 2008 року механізмів для забезпечення справедливого розподілу витрат і вигод, пов'язаних зі створенням заповідних територій і управління ними.
Місце навчальної практики в структурі ООП бакалаврату
Старший викладач Н.М. Карпикова
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни.


перша | Попередня | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати