На головну

Екологія

сторінка 48

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Міжнародний молодіжний екологічний конгрес
ДОПОВНЕННЯ ДО адміністративних позовів ЗАЯВИ
Класифікація об'єктів економіки за потенційну небезпеку
Стадії надзвичайних ситуацій
Питання 3. Класифікація надзвичайних ситуацій
Основні терміни та визначення
Умовні позначення
Становлення науки про безпеку
Механізм, шляхи і чинники передачі
сприйнятливість колективу
інфекційних хвороб
Поняття про конвенційних (карантинних) і особливо небезпечних інфекціях
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ПРИНЦИПИ І ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
Подцарство Eumetazoa (Справжні багатоклітинні)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Перелік питань для підсумкового контролю
Загальна характеристика найпростіших
Найпростіші, губки, кишковопорожнинні тварини
РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З тестової системи КУРСУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ЛІТЕРАТУРОЮ
Клас смокчуть інфузорії
Риси екології деяких протозоев
Загальні риси організації черв'яків
Тип Плоскі черви
Класифікація і риси екології кишковопорожнинних
Будова і особливості кишковопорожнинних
Особливості організації та класифікація губок
Особливості будови і життя круглих черв'яків
Будова кільчастих хробаків
Систематичний огляд представників класу
Основні риси екології земноводних
Будова тіла земноводного
Панцірнікообразние
Будова кісткових риб
Морфологія плазунів
Огляд представників класу рептилій
Риси екології птахів
Прогресивні ознаки ссавців
Куроподібні (6 сем., 283 виду)
Опис будови птахів
Спосіб життя плазунів
Круглороті і хрящові риби
Класифікація хордових і риси будови безчерепних
Риси організації членистоногих
Класифікація, особливості будови та екології ракоподібних
Екологія окремих представників типу
Особливості організації молюсків
Різноманітність кільчастих хробаків
різноманітності ракоподібних
особливості павукоподібних
різноманітність комах
Загальна характеристика хордових
Огляд класу комах
Біологія багатоніжок
різноманітність павукоподібних
Систематичний огляд класу
Структурування живих систем в екології 1 сторінка
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Програма проведення польової практики з зоології
Структурування живих систем в екології 4 сторінка
Структурування живих систем в екології 3 сторінка
Структурування живих систем в екології 2 сторінка
Різноманітність тварин в міському парку (результат штучного збільшення видової різноманітності продуцентів)
Загальна про найпростіші
Еволюція тваринного світу
всі членистоногі
Круглі і плоскі черви
V2: Екологічні фактори.
ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
еволюція біосфери
Екологічні проблеми людства.
Природні катастрофи і клімат
Забруднення води і його наслідки
Вчення В.І.Вернадського про біосферу і ноосферу
ombudsman47@mail.ru
Технологія виробництва і шкоду.
ОСНОВНІ СТАДІЇ експертного ОПИТУВАННЯ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
МЕТОД УЗГОДЖЕННЯ кластерізованний ранжировок
ПРО РОЗРОБКУ РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ експертних ДУМОК
ПІДБІР ЕКСПЕРТІВ
Що таке «сюрпрізкі»?
Громадські екологічні об'єднання
На підставі вище викладеного прошу скасувати Постанову адміністрації Тосненського муніципального району Ленінградської області від 01.09.2015 №1866-па як незаконне.
Шановний Володимире Павловичу!
СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛУ
Глава 3. Глобальна екологічна криза і людство
Екологізм - культурно-політична ніша
Прорив у вивченні «екологічної кризи» гуманітарними науками.
Становлення вивчення поняття «екологічна криза».
Список використаних джерел.
Глава 4. Екологічна криза - псевдопроблема чи реальність?
Список використаних джерел.
Початок життя та еволюція живої речовини
Основні екологічні проблеми
Ознаки та умови існування життя
Види і методи екологічних досліджень
НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ І ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ
Природні ресурси та їх залучення в сферу інтересів суспільства
періоди природокористування
Про можливості сокpащения темпів pасползанія гоpодов
Загpязненной повітряної сpедой гоpодов
Фактори благополуччя (неблагополуччя) міст
Ще раз про якість природного середовища
Екологічні наслідки техногенезу
Дегpадація водних pесуpсов
Геоекологічні проблеми міст
Екологічна небезпека космічної діяльності
Проблеми сільського господарства
Деякі соціально-екологічні проблеми розвитку найважливіших промислових комплексів
Взаємозв'язок соціально-економічних умов розвитку суспільства з пріоритетами природокористування
Комплексний вплив міст на природне середовище
Забруднення природних середовищ і нормативні показники
Обгрунтування меж ПТГС, спрямованість і інтенсивність техногенного впливу
Океанічні і морські простори.
геологічні чинники
Земля, як теплова машина (кліматичний фактор)
космічні фактори
ГЛАВА 3. Екосистеми. Структура і властивості, закони та закономірності
Грунт - биокосное речовина
Вода і її кругообіг
Технофільность природних ландшафтів
Визначення, функціонування, взаємозв'язку, ієрархія.
Жива речовина і життя
відкриття біосфери
Природні цикли основних біогенних речовин
Глава 10. Порушення земель гірськими і геологорозвідувальних робіт
Порушення земель відкритими гірничими роботами
Профілактика хвороб стресу
Здоров'ї і алкоголь
Умови і чинники підтримки екологічної чистоти і неспецифічної толерантності організму
Адаптація та гомеостаз
Стрес чинники та їх значення в збереженні здоров'я
Алкоголізм - хвороба або розбещеність?
Вплив алкоголю на органи і системи організму.
Аналогічні питання Організацію екомонітоpінга
екологічне пpогнозіpованіе
Екологічний менеджмент
Що криється за рухом до сталого розвитку?
Біологічні аспекти наркоманії
Інформаційна сфера і деякі властивості інформації
Соціальна сфера
Критерії якості навколишнього природного середовища
Екологія і здоров'я населення Росії
Класифікація і характеристика ландшафтів, порушених гірничими розробками
Вплив на ландшафти геологорозвідувальних робіт
Порушення земель підземними гірничими роботами
Вплив несприятливих природних і соціальних факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення
Частина 1. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Творчість, інтелект, характер
виробнича сфера
Психологічні особливості особистості
Людина - особистість
Людина та її оточення
Питання 81 - Як ви думаєте, в чому сенс людського життя?
Загін Поденки. Загін Двокрилі.
Загін Напівтвердокрилі. Загін Метелики.
Загін Бабки. Загін Ручейники.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, ПРОГРАМА І СКЛАД ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ПРИ ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
Види моніторингу навколишнього середовища
Загін Таргани. загін Жуки
Загін прямокрилі. Загін Блохи.
білезік с?йектер, 14 - ала?ан с?йектер, 15 - сауса?тар
Омирт?алилардин тері жабиндиси (епідерміс ж / е дерма) ?урилисинин ерекшеліктерін корсетініз.
Тип: Chordata- Хордалилар
Топ: Holostei - с?йекті ганоідтилар
Алаб??ат?різділер, кефальт?різділер, камбалат?різділер отрядина сіпаттама, таралуи, практікали? ма?изи.
Кластарма?ина дейінгі сістематікаси.
Шеміршекті бали?тарди? ши?у Тегі ж / е еволюціяси. Шеміршекті бали?тарди? ?йимдасуини? негізгі сіпаттари.
Sturzenbaum S. R., Georgiev O., Morgan A. J., Kille P. 2004. Cadmium detoxification in earthworms: from genes to cells.EnvironmentalScienceandTechnology.Vol. 38.P. 6283-6289.
Накопичення Zn в дощовому черв'яка і субстратах
Поведінкові реакцііЕ.fetidaв субстраті А і В
Пробопідготовка cубстрата і инкубирование земляних черв'яків.
Вплив різної концентрації наночастинок в грунті на зростання, розмноження і виживання дощових черв'яків Eiseniafetida
Вліяніенаночастіццінкана антиоксидантну ферментативну діяльність в Eisenia fetida.
Neuhauser E.F, Loehr R.C, Milligan D.L, Malecki M.R. (1985) Toxicity of metals to the earthworm, Eisenia foetida. Biol Fertil Soils 1: 149-152.
Ланцетник басc?йексіздерді? ?кілі. ?аза?ша атауи -?андауирша. Латинша атауи - Branchiostoma lanceolatum.
Діяльність підприємства як потенційне джерело небезпеки для навколишнього середовища.
Викиди, скиди забруднюючих речовин як показники небезпеки діяльності підприємства.
Підприємство та екологічний аудит як елементи системи безпеки в екологічній сфері.
Та?ирип 5: ?орша?ан оратанія аудіторли? ж?не хали?арали? стандарттар
Ба?алау шкаласи
Клас Кісткові риби. Особливості організації.
Екологічні групи птахів.
Клас Хрящові риби. Особливості організації.
Значення комах.
Загін Воші. загін Перетинчастокрилі
Екологічні групи земноводних.
Економічне значення та охорона птахів.
Екологічні групи ссавців.
ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ
Основні принципи УР
підсумковий контроль
Розділ 3. Система екологічного менеджменту в організації
Внеаудиторная самостійна робота
Вимоги до рівня засвоєння дисципліни
Геоекологічні аспекти функціонування рекреаційних систем.
Геоекологічні аспекти функціонування міст.
Геоекологічні умови і наслідки створення штучних водойм.


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати