Головна

хімія

сторінка 49

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Гомогенні хімічні реакції
Вступ
Диференціального кінетичного рівняння
Тепломеханічна обробка металів і сплавів
деформація полімерів
будова кераміки
Кіріспе
Ал?и с?з
Клінічна картина і лікування УРАЖЕНИХ КРТ
Лікувально-евакуаційні заходи в осередку, створюваному ОР задушливої ??дії
Бал?имани? ?рлеме режімі
патологоанатомічні зміни
Лікування при інтоксикації отрутами з алкилирующими властивостями
Співвідношення Максвелла.
Бал?имани ?рлеу кезіндегі метал жо?алтими
Лабораторна робота № 2.
Комбінаціяли? ?рлеу конвертерлік ?рдісі
Розрахунково-графічна робота №1 1 сторінка
Теплота і робота
Другий закон термодинаміки
Перелік типових екзаменаційних питань
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
Оптичні властивості мінералів.
Хімічна класифікація мінералів
Текстури магматичних порід
Металеві електроди підрозділяються на електроди першого і другого роду.
ФІЗИЧНІ ЗМІНИ
ОСВІТЛЮВАЛЬНІ складу і ЗАСОБИ
МЕХАНІЗМ ГОРІННЯ
Завдання № 1
конвертер ??рилиси
Болат ?ориту ?рдісіні? кінетікаси
Конвертерлік ?рдісті автоматтандиру
Конвертерлік газди тазалау
Бал?имани? жилули? сіпаттамалари
хімічний потенціал
сірникова сКЛАДИ
ПІДГОТОВКА КОМПОНЕНТІВ
Експлуатаційні ВИМОГИ
КОЛЬОРОВІ ХМАРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ОТРИМАННЯ
СПОРЯДЖЕННЯ І ЗБІРКА ВИРОБІВ
ІНШІ ЗАПАЛЬНІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ
ФОСФОР І ЙОГО СПОЛУКИ
запальні суміші
ПАТОГЕНЕЗ іпрітних ПОРАЗОК
Області застосування досліджуваної стали
завдання
Підведення підсумків заняття
Кафедра геології
отримання полімерів
Методика виконання роботи
СТРУКТУРА звіту
вплив температури
крохмаль
катехіни
геміцелюлози
Зважених часток по фракціям
Пресування, брикетування, гранулювання
Перегонка гомогенних рідких сумішей
гомогенний каталіз
Оцінка радіаційної обстановки
гетерогенний каталіз
Константа рівноваги
стан рівноваги
Джерела забруднення літосфери
походження нафти
Завдання на Додаткова робота.
Експериментальна частина
Експериментальна частина
Експериментальна частина
Навчально-методичним
Загальні правила роботи в лабораторії
Лабораторна робота 13
Додаток Б
Техніка безпеки та заходи безпеки
подрібнення речовини
Випробування на твердість
корозія
старіння
Випробування на розтяг
Lexical Exercises
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
Хімія життя людини.
нуклеопротеїнами
ТЕМА 7. ВУГЛЕВОДИ
Правила техніки безпеки
Робота 5. Визначення хлоридів сечі по Мору
Робота 7. Приготування буферних розчинів
Знайдіть і виправте лексико-граматичні та смислові помилки там, де вони є.
метаморфізм
Переведіть діалог на англійську мову.
Замініть підкреслене слово на еквівалентну.
Перефразуйте наступні висловлювання, пом'якшивши їх категоричність.
Part IV. Natural Hazards.
Підготуйте текст для контрольного читання вголос і усного перекладу.
Підведення підсумків заняття.
Прочитайте тези без словника. Дайте російські відповідники. Скажіть, про які науках може йти мова.
Part III.
Дайте російські еквіваленти.
Коефіцієнт для перерахунку потужності дози на різний час після аварії
Коефіцієнт для визначення дози випромінювання за значенням потужності дози на 1 годину після аварії
Вражаюча дія землетрусів
Реактори на природному урані з графітовим сповільнювачем (Magnox)
Кутові розміри зони можливого зараження АХОВ
Важка аварія на швидкому реакторі, охлаждаемом жідкометалліческім теплоносієм
Безпека при виробництві твелів і ТВС
Технологія складання ТВЕЛ з гарантованим зазором
природної сировини
Розвиток аварії та її причини
ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Переробки горючих сланців Джамского прояви
Обстановка в Російській Федерації та Північно-Західному регіоні
Трассери до керованим реактивних снарядів (PC) і авіабомб. Спеціальні види трассеров
НІЧНЕ ПОВІТРЯНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ
ФОТОМАТЕРІАЛИ
ВИПРОБУВАННЯ трасер
СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ. Вимоги, пропоновані до склав
Параметри хвилі прориву
НЕБЕЗПЕКИ НА ВУЛИЦІ
ПОЖЕЖА В БУДИНКУ
потопаючих
засоби авіації
Класифікація освітлювальних засобів і складів
Визначення еквівалентної кількості речовини по вторинному хмарі
ЗДАТНІСТЬ ДО горіння РІЗНИХ РЕЧОВИН І СУМІШЕЙ
органічного палива
Методи підвищення стійкості роботи об'єкта при впливі ударної хвилі
Робота 18. Вивчення процесу висолювання білка
Тема. Розчини. Об'ємний аналіз. Титрування.
Загальні правила виконання лабораторних робіт.
результати досвіду
результати дослідів
результати вимірювань
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Підготуйте текст для читання вголос і усного перекладу.
Доповніть наступні пропозиції.
Прочитайте текст. Тезово сформулюйте подібності та відмінності між льодовиками і потоками води.
Порівняйте наступні пропозиції щодо їх структури та змісту. Які з висловлювань ближчі один одному за змістом.
Origins of oil and gas.
Підберіть прислівники з лівої колонки відповідні тлумачення з правої. Перевірте по ключу.
Subsidence
Підберіть пари слів, близьких за значенням.
Висловлювань.
Підготуйте текст для контрольного читання вголос і усного перекладу.
Переведіть такі словосполучення і пропозиції.
Переведіть наступний діалог на англійську мову.
Монокліндік сілтілі піроксендер
ДЕБІЕТТЕР ТІЗІМІ
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ВОДИ І ПРОДОВОЛЬСТВА, заражених отруйними та небезпечними ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Продовження додатка В
Лабораторна робота 7
Експериментальна частина
Фазові переходи другого роду
рівняння стану
ДОДАТКИ
Оцінка результатів дуоденального вмісту
АЕС Росії є найбільшими платниками податків.
Поховання рідких радіоактивних відходів
Розрахунково-графічна робота №1 3 сторінка
завдання 3
Пайдаланил?ан ?дебіет
Т?СІЛІ
безперервної дії
Навчальний посібник
Відпустка і штучне старіння
технологічні властивості
Список використаних джерел
Фізичні стану аморфного полімеру
вивчення структури
Дислокаційний механізм пластичної деформації
Маслобоева С.М.
Основні принципи отримання енергії в ядерному реакторі
Технологічні методи збирання нероз'ємних з'єднань
Аварії на АЕС
Радіоекологічні наслідки збагачення палива
ртутна безпеку
Таким чином, будь-яка кислотно-основна буферна система є рівноважною сумішшю, що складається з донора і акцептора протонів.
Очищення мастил
Утворилося відповідно до заданого мольному співвідношенні
7 сторінка
Матеріалах і виробах
Державна освітня установа вищої професійної освіти
ускладнення
Медико-тактична характеристика хімічних вогнищ
лікування отруєнь
флавони
глікоген
декстрани
Місце дисципліни в структурі ООП
Методика виконання роботи
зразок квитка
Тема. Способи вираження концентрації розчинів
ВСТУП
МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ
Методика виконання
ВУГЛЕВОДИ
Класифікація
Принцип Ле Шательє-Брауна
Очищення світлих нафтопродуктів
У рухомому шарі гранульованого коксового теплоносія


перша | Попередня | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати