На головну

хімія

сторінка 48

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Твердість зразків після деформації і відпалу
II. Короткі відомості з теорії
III. Порядок виконання роботи
IV. Висновки по роботі
III. Порядок виконання роботи
IV. Висновки по роботі
відманштеттовой структура
промисловий каталіз
Безперервне витяг з розчинів
Багаторазова проста екстракція. апарат Сокслета
Проведення екстракції в ділильних воронках
Дробная (фракційна) екстракція
Екстракція з розчинів або суспензій
Періодична проста екстракція
протитечійне вилуговування
Приготування гарячого насиченого розчину
сушка кристалів
Дробная кристалізація
Відділення кристалів від маточного розчину
Виділення кристалів (кристалізація)
Фільтрування гарячого розчину
ПЕРЕГОНКА З ПАРОМ
Проведення перегонки на колонках
Перегонка під вакуумом
Дефлегматори і ректифікаційні колонки
Температура кипіння
проведення перегонки
Визначення температури плавлення
Сублімація (сублімація)
Лабораторні посуд і обладнання
Трубки з'єднувальні і хлоркальциевого
Шліфи сферичні, плоскі, циліндричні
З'єднувальні елементи з взаємозамінними конусами
Конуси взаємозамінні (шліфи конусні)
Склянки для промивання газів
фільтри скляні
Посуд лабораторний порцеляновий
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Бюретки і піпетки
Стаканчики для зважування
Вироби з фільтрами
Змішування і огрудкування шихти
Горіння палива в агломеріруемом шарі
Розкладання гідратних і карбонатних з'єднанні
Видалення сірки та інших домішок
Виробництво металургійних брикетів
виробництво окатишів
Змішування і огрудкування шихти .............................................. .................... 35
Твір розчинності при підвищенні температури збільшується.
Приклад 1. Визначення молярної маси речовини і абсолютної маси молекули речовини
структурна концепція
Проблема хімічного елемента
Хімія і еволюція
Опис технологічної схеми процесу
Реактор змішання
Хімічна реакція
Фізичні та фізико-хімічні властивості
Хімічні властивості
Реакції йдуть в реакторі.
Розрахунок матеріального балансу відстійника
Розрахунок теоретичних і практичних видаткових коефіцієнтів на основі розрахунку матеріального і теплового балансів
Розрахунок теплового балансу
Технічний хромовий ангідрид призначається для машинобудівної, металургійної, хімічної, нафтохімічної та інших галузей промисловості.
Короткі теоретичні положення.
Гетерогенні рівноваги.
Визначення біохімічного споживання кисню (БПК).
Прожарений залишок.
Обробка результатів.
Обробка експериментальних даних.
Прилади і реактиви.
СЛІДСТВА на закон Гесса
ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ
Отримання соляної кислоти.
ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ
Кислотно-шелочное стан
Проведення експерименту.
Лабораторна робота № 8.
Синтез азотної кислоти з воздушноамміачной суміші, отриманої пропусканням повітря через розчин аміаку
Біохімічні показники сечі
Синтез азотної кислоти з воздушноамміачной суміші, отриманої з аміаку і повітря
Колонки ПРИ АТМОСФЕРНОМУ ТИСКУ
Коксування кам'яного вугілля
Знесолення полягає у видаленні або зниженні всіх містяться у воді солей.
Схема лабораторної установки.
Лабораторна робота № 2.
Обробка результатів досвіду.
Швидкість води встановлюється за допомогою ротаметра 2.
Змиритися час пом'якшення води від початку пом'якшення до моменту проскакування. Закривається кран 1.
Обробка отриманих даних.
Визначення обсягу реактора ідеального витіснення.
Опис експериментальної установки.
Математична модель реактора ідеального витіснення безперервної дії (РІВ).
Основні математичні моделі хімічних реакторів.
Лужність і кислотність
органолептичні показники
ЛЕКТОР - Слобода А.А.
Реактори ідеального витіснення.
Реактори ідеального повного змішання (РІС-н).
Стехиометрія хімічних перетворень.
З солями (обидва вихідних речовини розчиняються, а одне з утворюються випадає в осад або виділяється у вигляді газу).
Основні тенденції розвитку сучасної хімічної промисловості.
Хімічна технологія - наукова основа хімічного виробництва
тестові завдання
тестові завдання
тестові завдання
Хімічний процес на Непористі зерні каталізатора. Математичний опис, що спостерігається швидкість перетворення, режими протікання процесу.
Адіабатичний процес в проточному реакторі ідеального змішування. Число стаціонарних режимів і їх стійкість.
Гомогенний хімічний процес. Визначення, приклади. Залежність швидкості перетворення від концентрації і температури для необоротних і оборотних реакцій.
Процеси переробки нафти.
Енергетична база.
тестові завдання
ВИРОБНИЦТВО СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ
Загальні закономірності хімічних процесів
тестові завдання
тестові завдання
Хімічне виробництво.
Частина II: "Т / Д розрахунки хімічних процесів".
тестові завдання
Математичні моделі процесів
тестові завдання
тестові завдання
тестові завдання
тестові завдання
СТРУКТУРА І ОПИС ХТС,
Матеріальний баланс. Використання стехіометричних, термодинамічних і міжфазних співвідношень. Ефективність використання сировинних ресурсів
Закон діючих мас. Швидкість хімічної реакції. Рівняння Арреніуса. Кінетичні криві для реакцій різних класів.
Теми контрольних робіт з ЗХТ для заочників.
Досвід №4. Розкладання нерозчинного підстави.
лабораторний практикум
Сировинна та енергетична підсистеми хіміко-технологічних систем.
І практичних видаткових коефіцієнтів
Список основної рекомендованої літератури
Вимоги до оформлення розділів пояснювальної записки
Зразок титульного аркуша і завдання для виконання курсової роботи
Додаток 1. Приклад заповнення титульного аркуша пояснювальної
Приклад заповнення титульного аркуша
аа Стуттоогонндент аа А.І.
Електроліти і метали
Артерія-венозна різниця
PEAКTOP ідеального змішування ПЕРІОДИЧНИЙ
матеріальні баланси
ступінь перетворення
Приклад 4. Комплексні завдання з використанням більшості законів
Приклад 3. Визначення формули хімічної речовини
Приклад 2. Визначення еквівалента і молярної маси еквівалента речовини
Перелік ключових слів дисципліни
лабораторний практикум
Розділи дисципліни і види занять
Загальна хімічна технологія
ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Особливості методів побудови діаграм.
Виділення локальних областей
Лабораторна робота: «Визначення характеру середовища за допомогою індикаторів. Визначення рН біологічних рідин ».
заключний етап
Лабораторна робота № 1
ОТРИМАННЯ Стирол
Обробка експериментальних даних
І коефіцієнта корисної дії процесу
Методика проведення експерименту
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Мета та завдання РОБОТИ
Кінетика реакції етерифікації
хімічна рівновага
Залежність константи рівноваги від температури
Розрахунок порядку реакції
Методика проведення експерименту
Розрахунок термодинамічних функцій
Експериментальне визначення рівноважного складу реакційної маси і константи рівноваги
Методика проведення експерименту
Визначення лімітуючої стадії процесу
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Обробка результатів експерименту
Або ізопропіловий спирт
Хіміко-термічна обробка сталі
Розділ 8. неметалеві КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Будова злитка спокійної сталі
Анізотропія кристалів та изотропия кристалічних тіл
Будова і властивості металевих матеріалів
Методи контролю транскордонного переносу ЗВ
У містах з підприємствами чорної та кольорової, нафтопереробної промисловості концентрації сірчистого газу вище, ніж в середньому по країні, і вище, ніж в найбільших містах.
Вплив вітру на забруднення атмосфери
Властивості деяких ЗВ
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА АТМОСФЕРУ
Мережа спостережень за станом атмосферного повітря
Вплив температури на забруднення атмосфери
Тумани діляться на річкові та радіаційні.
РОЛЬ КІОТСЬКОГО УГОДИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ біосфери ЗЕМЛІ
Автоматизована система спостережень і контролю ОС
Виділіть показники сукупності цінних властивостей волокон призначених для виготовлення пряжі
Вкажіть, які параметри повітря впливають на процес сорбції.
Охарактеризуйте показники гігроскопічних властивостей волокон.
Охарактеризуйте теплові властивості волокон.
Чернов Дмитро Костянтинович
Виділіть основні відмінності роботи ваг різних типів.
Виділіть вплив вологості повітря на лабораторні випробування.
Поясніть сутність процесу чесання.
Охарактеризуйте деформації розтягування.
Охарактеризуйте вплив елекртізуемості волокон на наступні технологічні процеси


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати