На головну

фізика

сторінка 48

Каталог - Фізика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


РозподілБольцмана.
Закон збереження енергії. Графічне представлення енергії.
Застосування закону збереження в механіці на прикладі удару абсолютно пружних тіл.
Енергія, робота, потужність. Кінетична і потенційна енергія.
Центр мас. Центр тяжкості механічної системи. Закон руху центру мас.
Механічна система. Імпульс механічної системи. Закон збереження імпульсу.
Застосування закону збереження в механіці на прикладі удару не пружних тел.
Обертальний рух абсолютно твердого тіла. Момент інерції. Обчислення моментів інерції суцільного циліндра, полого циліндра, кулі, стрижня.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів. Модель ідеального газу.
Основні рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) ідеальних газів.
Момент імпульсу. Рівняння моменту. Закон збереження моменту імпульсу.
Момент сили. Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.
Теорема Штейнера-Гюйгенса. Кінетична енергія обертання.
Ізостазія - форма рівноваги верхній частині Землі.
Хід роботи
Перелік питань до МДЕ у напрямку
Два способи управління модельним часом. Гідності й недоліки. Їх придатність для моделювання технічних систем.
Суть процедури чисельного інтегрування. Класифікація методів чисельного інтегрування. Методи з автоматичним вибором кроку.
Структурний і МультиДоменні моделювання. Особливості завдання вихідної інформації і особливості методів інтегрування.
Адекватність математичних моделей. Способи перевірки адекватності.
Суть процедури чисельного інтегрування. Класифікація методів чисельного інтегрування. Поняття порядку методу.
Інтерпретація змінних зв'язків
Класифікація методів математичного моделювання стосовно до етапу побудови математичної моделі. Суть методів. Їх переваги і недоліки.
Класифікація методів математичного моделювання стосовно до етапу дослідження математичної моделі. Суть методів. Їх переваги і недоліки.
Архітектура програм автоматизованого моделювання. Графічний інтерфейс. Завдання графічного інтерфейсу.
Бібліотечний (компонентний) підхід до моделювання. Його особливості та переваги. Роль СУБД і монітора в функціонуванні систем автоматизованого моделювання.
Автоматизоване моделювання. Особливості сучасних систем автоматизованого моделювання.
Звіт з лабораторної роботи
Глава 1. Вага тіла і невагомість
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СРС 5 сторінка
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СРС 4 сторінка
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СРС 3 сторінка
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СРС 2 сторінка
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА СРС 1 сторінка
критерій Вілкоксона
Критерій Колмогорова-Смирнова
Перевірка гіпотези про однорідність вибірок
критерії згоди
критерій Колмогорова
Глава 5. Кореляційний і регресійний аналіз. Виявлення зв'язку між величинами
Вирішіть самостійно наступні завдання
Нормально розподілених сукупностей
Порівняння двох генеральних середніх
Приклади розв'язання задач.
Вирішіть самостійно наступні завдання.
Початкові і центральні моменти варіаційного ряду
показники варіації
Середні величини
Поняття оцінки параметрів
параметрів розподілу
Вирішіть самостійно наступні завдання
Статистична гіпотеза і загальна схема її перевірки
Приклади розв'язання задач
інтервальні оцінки
Приклади розв'язання задач
Приклади розв'язання задач
Глава 1. Вибірковий метод
Стандартизація систем забезпечення якості
Основні положення системи забезпечення якості
Міждержавна стандартизація
Міжгалузеві системи стандартів
види стандартів
Діяльність по розробці стандартів РФ
Якість при матеріально-технічному постачанні
Якість на післявиробничий етапах
Міжнародна стандартизація
Всесвітній день стандартів
Стандартизація в банківській справі
Стандартизація в сфері послуг
Стандартизація в екології
Документи в галузі стандартизації
Принцип добровільного застосування стандартів
метрологічні служби
Державний метрологічний контроль і нагляд
Забезпечення єдності вимірювань
Умови експлуатації (застосування) СІ
Метрологічні характеристики засобів вимірювань
Здійсненні торгових операцій
Розфасовці і продажу
ефективність стандартизації
Діяльність по стандартизації в РФ
рівні стандартизації
сутність стандартизації
метрології
діяльність ІСО
Історія сертифікації
Правила сертифікації
Законодавча і нормативна база сертифікації
Учасники та організація добровільної сертифікації
добровільна сертифікація
обов'язкова сертифікація
схеми сертифікації
Умови ввезення імпортованої продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності
Навчальний посібник
Правила і порядок сертифікації систем якості
Значення сертифікації систем якості
Правила функціонування системи добровільної сертифікації послуг
задачники
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ позновательной ДІЯЛЬНОСТІ
Перелік наочних посібників
Систематика мінералів.
Завдання вивчення дисципліни
анотація
астрофізика
Оформлення тексту роботи
Розділи, підрозділи і пункти
Правила оформлення робіт
Аналіз похибки вимірювань
приклади
Структура взаємозв'язків ВМ
Основні характеристики шини даних.
довжина команди
види вимірювань
методи вимірювань
Вимірювання фізичних величин
Кратні і частинні одиниці
Системи одиниць величин
похибки вимірювань
Абсолютні і відносні похибки
приклади
Форми представлення результатів вимірювань
Характеристики похибок вимірювань
випадкові похибки
систематичні похибки
Одиниці фізичних величин
фізичні величини
Е. А. Цапко, М. М. Чухланцева, Н. М. Степаненко
Основні положення. терміни та визначення
Вимірювані властивості і їх заходи
Метрологія як діяльність
УДК 658.562.012.7
Основні види робіт, що рекомендуються при побудові логічної і фізичної моделей програмної системи
Склад, структура і функціональні особливості case-засобів
Використання коштів і техніки структурного системного аналізу
Методологія IDEF1X
діаграма категоризації
Нотація Баркера. Модель сущность- зв'язок в нотації Баркера
Вимоги до сучасного діаграммеру
Тестування гілок і операторів відносини
Приклад.
Способи тестування умов
Особливості тестування білого ящика
Суті, відносини і зв'язку в нотації Чена
ієрархія діаграм
макетування
Спіральна модель життєвого циклу
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення
Життєвий цикл програмного забезпечення
Тема 1. Введення. Основи методології проектування інформаційних систем
Компонентно-орієнтована модель
Визначення структурного аналізу
Методологія функціонально-вартісного аналізу
Склад функціональної моделі SADT
Контекстна діаграма
Моделювання потоків даних
Засоби структурного аналізу
тестування циклів
Особливості тестування чорного ящика
Методика тестування програмних систем
тестування елементів
Спосіб діаграм причин-наслідків
Спосіб аналізу граничних значень
Розбиття на еквівалентності
тестування ітерацій
Системне тестування
тестування правильності
Колігативні властивості
Лікарські речовини групи арілалкпламінов, дігідроксіфенілалкіламінов
ізопреналіна гідрохлорид
фенілалкіламіну
реакції окислення
Вписати продукти розчинення АТ і НАД
Хімічні властивості і особливості будови
отримання
Гормони мозкового шару надниркових залоз
реакції комплексоутворення
Реакції на кислотно-основні властивості
реакції автентичності
схема синтезу
зберігання
кількісне визначення
Чистота
Фізичні властивості
реакції
кількісне визначення
Використання Монітору ресурсів Windows для аналізу стану пам'яті
Детальний аналіз проблем управління пам'ять за допомогою Системного монітора
Запуск виконуваних файлів і динамічно пов'язуються бібліотек
Управління віртуальною пам'яттю
Адресний простір процесу
Завдання для самостійної роботи
правління Банку
Основні фінансові результати діяльності банку
Комітети при Раді директорів
Рада директорів
Органи управління
Іпотечне кредитування
Порядок відкриття та здійснення операцій за поточним кредитним рахунком.
Підручники, монографії, брошури
ВИСНОВОК


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати