На головну

Інформатика

сторінка 9

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
II. Рішення логічних задач табличним способом
Структурні методи аналізу і проектування ПЗ
Винахід друкарства в Китаї і Європі. поява лінотипу
етапи моделювання
HARDWARE
Забезпечення інформаційних систем на підприємстві
Моделювання як метод пізнання
Перші локальні комп'ютерні мережі
Інструментарій технології програмування
утиліта ping
Основи візуального програмування інтерфейсу
Промисловий дизайнер вчиться, або Використання допоміжних алгоритмів
ВІД ГРАМАТИКИ ЩОДО МІНІМАЛЬНОГО автоматів
Структурована кабельна система будівель
Утиліти. Архіватори. драйвери
Перші глобальні комп'ютерні мережі
Подання команд в ЕОМ
ставлення об'єктів
Аналіз шкільних підручників з інформатики
Принцип зберігається в пам'яті програми
A BRIEF HISTORY of the INTERNET
Режими роботи мікропроцесорної системи
додаток Г
V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
Тріадні кольору і плашкові колір
Системне програмне забезпечення
Критерії ефективності, що використовуються в ІС.
Private Sub ListBox1_Click ()
функція InputBox
Лекція 4. Створення інформаційних систем, якість і ефективність
Елементи електронного підручника (ЕП). Переваги ЕУ. Дистанційна освіта (ДО). Дистанційні технології. Освітній портал.
Створення, впровадження і супровід інформаційних систем на виробництві.
Структурний підхід до проектування ІС
Мови і сучасні багаторівневі машини
Технологія математичного моделювання системи (об'єкта)
процедура MsgBox
Принцип роботи
Принцип роботи
Символьний тип Даних
Types of Computer Viruses.
MIMD комп'ютери
Технології реплицирования даних
Системний підхід до вирішення функціональних завдань і до організації інформаційних процесів
Двовимірні масиви (матриці)
Microsoft Office Visio
Додавання візуального ефекту в документ.
Сортування методом простого вибору (простий перебір)
Згадайте значення нових слів і здогадайтеся про зна чення їх похідних.
Internet
Допоміжні протоколи транспортної системи
Зближення локальних і глобальних мереж
Архітектури систем управління мережами
Відеомагнітофони та перспективи їх використання в навчально-виховному процесі
Функції та технічні характеристики мережевих операційних систем (ОС)
Цикл ПОВТОРИТИ n РАЗ
Об'єкти і їхні імена
Контраст колірного тону
Управлінських рішень.
Функції і призначення базового модуля дискової операційної системи
Схеми колірного тону
Використання циклічних операцій для обробки масивів
База знань
документів
Характеристика глобальних комп'ютерних мереж
Функція, область визначення. Складні, неявні, зворотні функції. Основні елементарні функції
Основи захисту інформації. Комп'ютерні злочини та боротьба з ними
Електронний бізнес та електронна комерція
УВАГА
Типи спотворень.
схеми відтінків
Зв'язок між функціональної та структурної організацією ЕОМ
Особливості імітаційного моделювання виробничих систем
Механізм логічного висновку
ПРОГРАМУВАННЯ
Комп'ютерні телекомунікації в системі шкільної освіти
Сторінково - сегментний розподіл.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО відпрацювання ОСНОВНИХ ПРИЙОМІВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Алгоритм прозорого моста IEEE 802.1D
Поділюване середовище передачі даних
Доступність і відмовостійкість
Багатофункціональні програмні середовища
Розрахунок визначника квадратної матриці
Передача інформації
додаток Б
Установка режимів перегляду для вікна
Основні функціональні елементи блок-схем алгоритмів відповідно до ГОСТ 19002-89 ЕСПД (Єдина система програмної документації)
Класифікація ЕОМ за призначенням
Сегментний розподіл.
КАЗАНЬ - 2006
Sub табулювання ()
Каталог
Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів символів для операційних систем DOS і Windows
Тема 1.4 Арифметичні основи роботи ЕОМ
Структурна схема ЕОМ
Коротка історія та класифікація мов програмування 4 сторінка
Переведіть безособові пропозиції. Зверніть ува ня на їх специфіку.
МПС РОСІЇ 17 сторінка
Дозвіл.
При кодуванні немає такого секретного ключа, так як кодування ставить за мету лише більш стислий, компактне представлення повідомлення.
Файлова система FAT
Крок 4. Організація обчислень
Моделі об'єктів і їх призначення
Приклад алгоритму управління Роботом
Приклад алгоритму управління креслярем
антивірусний захист
Види програмного забезпечення ЕОМ
Екранована і неекранована кручена пара
Робоча книга MS Excel
Базовий набір структур
Поняття алгоритму. Властивості, види і форми подання алгоритмів
Repeat повторюй
відеотермінальних пристроїв
затверджую
Операції над числами з плаваючою комою
Sqrt (x) обчислення квадратного кореня від x
Стартовий сектор (сектор початкового завантаження, Boot-сектор)
Мультиплексування і демультиплексування
sqrt (x) обчислення квадратного кореня від x
Пошук інформації в Інтернет
електронні калькулятори
атрибути файлу
структура вікна
IV.2. Перехід до кратних (вкладених) циклам
Передпроектна обстеження предметної області. зв'язки таблиць
ПРАКТИКУМ НА ЕОМ
Активні і пасивні вимірювання в мережі
Скремблирование
Інформаційні технології.
IV етап - Запуск програми 1 сторінка
Матриці і типові алгоритми обробки матриць
Панель завдань
файлова система
Fill in the gaps with the words from the box.
Накопичувачі на компакт-дисках
Заняття 2. Нелінійні алгоритми з розгалуженням
Операції збереження документа
Переведіть пропозиції, що містять Participle I і Participle II, в функції обставини.
Коротке зведення команд програми MS Excel
Побутова техніка, аудіо апаратура, відеоапаратура
Цикли обміну в режимі ПДП
Тактові генератори МК
приклад 3
Види рекурсивних процедур
різноманіття схем
CENTRAL PROCESSING UNIT
Засоби автоматизації розробки експертних систем.
Заняття 1. Мережеві операційні системи
Штучний інтелект та експертні системи
Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування
Контраст світлості і контраст кольоровості
Розглянемо практичне застосування викладеного матеріалу.
Глава 7. Контроль роботи цифрового автомата
Геоінформаційні системи і технології
експертні системи
Копіювання гнучких дисків
Апаратна і програмна підтримка графіки
Основні функціональні регістри
Межа функції. Нескінченно малі. Властивості меж. Порівняння нескінченно малих. Чудові межі.
Sub привіт ()
Захист інформації від витоку по каналу побічних електромагнітних випромінювань і наводок
функціонування ЕС
Типи документів Word.
Перенос слів
Пасивне мережеве обладнання
LESSON 12
Інформаційні технології в навчанні
Співвідношення сторін зображення.
Вступ
Регістри процесора обробки чисел з плаваючою точкою
Регістри і організація пам'яті.
Коротка історія та класифікація мов програмування 2 сторінка
Графи, мережі, дерева
Поліморфні об'єктні покажчики
Захист інформації в Інтернеті
Мережеві служби і сервіси
від авторів
Особливі IP-адреси
Загасання і хвильовий опір
Схемних реалізація ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. ТИПОВІ ЛОГІЧНИХ ВУЗЛИ
Схема IР-маршрутизації
II Архів інформації
клавіатура
Аналоговий і дискретний способи вистави зображень і звуку
Program arrsum;
Угриновича Н. Д. 5 сторінка
Процедура виконання команд переходу (умовного і безумовного)
Деякі властивості та події елементів управління
Склад проекту
комутація пакетів
Образотворче ГРАФІКА
ВСТУП.
ГЛАВА 1. Еволюція комп'ютерних мереж
Перші глобальні мережі
Технологія роботи на персональному комп'ютері. 25 сторінка
Структура екрану WINDOWS
відносна адресація
Особливості процесора 80386
Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса. Еквівалентні системи і елементарні перетворення.
Вектори. Лінійні операції над векторами. Поняття векторного простору, лінійної залежності, базису, координат вектора.


перша | Попередня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати