На головну

Будівництво

сторінка 48

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Change the sentences of unreal conditions in the present into unreal conditions in the past.
Complete the sentences in real conditions.
Complete the sentences. Write each sentence three times in first, second and third conditionals.
Adam Smith and the history of economic thought
Henry Ford
The Threat to Kiribati
MY SPECIALITY IS AN ENGENEER
Choose the correct word to complete each sentence.
Environmental Protection
Now read the text again and decide whether these statements are true or false.
Короткий огляд розвитку МСК.
зварений сортамент
Граничні стани при розрахунку стор. Конструкцій.
прокатний сортамент
Ударна в'язкість і інші властивості і якості сталей
Облік пластичних деформацій в розрахунках. Умова пластичності.
Розрахунок розтягнутих і елементів, що згинаються в пружною роботі.
Робота стали при розтягуванні
Групи сталей і категорії сталей.
Вимоги до будівельних сталей.
Робота стали при повторних навантаженнях.
Choose the correct alternative.
The Order of Victory
ASTRAKHAN 2005
Структура простого поширеного пропозиції
Аналіз структури простого речення
просте речення
вправи
Безособові пропозиції.
Типи умовних пропозицій
вправи
Умовні речення (Conditionals)
Типи підрядних речень
вправи
Основні частини мови
Іменник (The Noun)
вправи
багатофункціональні дієслова
Пасивний стан
вправи
Indefinite Tenses
вправи
Модальнідієслова (Modal Verbs)
вправи
Ing - форми
Being built
Незалежний причетний оборот (Absolute Participle Construction)
Модальнідієслова (Modal Verbs)
вправи
математичні дії
вправи
Вживання артиклів з загальними іменниками
падіж іменника
Множина загальних іменників
Вказівні займенники.
вправи
вправи
читання дробів
суфікси прикметників
порівняльні конструкції
Прикметник (The Adjective)
визначення
Складні доповнення (Complex Object)
Основні форми нестандартних дієслів
вправи
Складне підмет (Complex Subject)
Вступ
Класифікація систем водопостачання
Схеми водопостачання міст
Витрати води на господарсько-питні, виробничі та інші потреби
режим водоспоживання
Обгрунтування нормативних витрат води для цілей пожежогасіння
Витрата води для цілей пожежогасіння
Основні категорії водоспоживачів
Протипожежні водопроводи низького і високого тиску. вільні напори
Насосно-рукавні системи і їх види
Вимоги до компонування приміщень
Принципи розміщення обладнання
Компонування підприємств громадського харчування
Визначення площі приміщень
Розрахунок і підбір теплового обладнання
розрахунок роздавальних
кресленнях обладнання
Рекомендації до самостійного вивчення дисципліни
бібліографічний список
Поняття про проект та стадіях проектування,
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Структура практичних занять
Розрахунок немеханічного обладнання і тари
Розрахунок і підбір холодильного обладнання
Підприємств громадського харчування
Діяльності підприємства, що проектується
види проектів
Вступ
Дорошина О.Н.
Обгрунтування місця прив'язки проекту підприємства
Обгрунтування режиму роботи підприємства
Розрахунок чисельності персоналу
Графіки реалізації кулінарної продукції
Розрахунок сировини, напівфабрикатів і продуктів
проектованого підприємства
Освіта множини англійських іменників
Write in singular (поставте наступні іменники в однина)
The Russian Federation
The Russian Federation
Insert appropriate present forms of the verb to be.
Fill in much, many, little, few, a little or a few.
Answer the following questions.
Answer the following questions.
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Render the following article using the plan.
Read the text and underline or mark the main ideas of this text.
Питальна форма
Rostov-on-Don - City of Military Glory
І.В. Царевская, Н.Л. Кривцова, В.А. Кочетова
Rostov-on-Don
Трасування внутрішніх протипожежних водопроводів
Гідравлічний розрахунок внутрішніх водопроводів
Насосні станції і водонапірні баки
Напори і пожежні витрати води для внутрішніх водопроводів
Витрата води на господарські та виробничі потреби
Протипожежні водопроводи будівель підвищеної поверховості
Протипожежне водопостачання театрів
Методика обстеження внутрішніх протипожежних водопроводів
Аналітичне визначення водовіддачі
Методика обстеження зовнішніх протипожежних водопроводів
Методика розгляду проектів внутрішніх протипожежних водопроводів
Методика розгляду проектів зовнішніх протипожежних водопроводів
Схеми внутрішніх водопроводів
Класифікація та основні елементи внутрішнього водопроводу
Забезпечення надійності роботи водоводів
Пожежні гідранти і колонки
Подача води на гасіння пожежі за допомогою гідроелеваторних систем
Послідовна робота насосів
Розрахунок насосно-рукавних систем з ручними стволами
Розміщення пожежних гідрантів на водопровідних мережах
Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі
Витрата води на пожежогасіння
Протипожежні водопроводи з пінними установками пожежогасіння
Область застосування і влаштування протипожежних водопроводів високого тиску
Напірно-регулюючі ємності
Гідравлічний розрахунок в звичайний час (без пожежі).
Практичне визначення водовіддачі внутрішніх водопроводів
Випробування на водоотдачу водопроводів низького тиску.
бібліографічний список
Протокол № ___
Протокол № ___
Вимірювач: 1 т оглядових пристосувань
Вимірювач: 100 м2 поверхні, що ізолюється
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Класифікація будівельних матеріалів.
Використання відходів при виробництві будівельних матеріалів
Кольорові метали
МАТЕРІАЛІВ
Параметри стану і структурні характеристики матеріалів.
Механічні властивості.
лекція 6
лекція 5
лекція 4
Гідрофізичні властивості матеріалів.
прогнозування водоспоживання
Витрата води на господарсько-побутові та виробничі потреби.
Витрата води для гасіння пожеж всередині будівель
Витрата води для гасіння пожеж пересувними засобами
Види споживачів води
Види насосно-рукавних систем
Розрахунок насосно-рукавних систем
Водопроводи для зовнішнього пожежогасіння
Внутрішній протипожежний водогін
Паралельна робота насосів на лафетні стовбури
Перекачування води автонасосами
Спринклерне і дренчерних обладнання
Установки лафетних стволів
Вплив випадкових факторів на надійність систем водопостачання
Шляхи забезпечення надійності системи водопостачання
Відмови систем водопостачання
Показники оцінки надійності системи водопостачання
Забезпечення надійної роботи систем протипожежного водопостачання
Проведення експертизи проектних матеріалів
Проведення обстеження систем протипожежного водопостачання
Блок-схема перевірки автоматичних установок пожежогасіння
Блок-схема перевірки систем протипожежного водопостачання
Поняття і види прав на землю осіб, які не є власниками землі.
Право постійного безстрокового користування землею.
Муніципальна власність.
Поняття і загальна характеристика права власності на землю, її форми і принципи розмежування.
В 13. Порядок віднесення і переведення земель з однієї категорії в іншу.
Право термінового користування землею. Службовий наділ.
Оренда земельних ділянок.
Обмеження обігу земельних ділянок по об'єкту
Земельні ділянки, обмежені в обороті
Обмеження оборотоздатності ЗУ.
За загальним правилом приватний сервітут має БЕЗОПЛАТНО характер.
Земельні сервітути.
Виникнення і збереження прав на новоутворені і змінені земельні ділянки.
Конституційні основи ЗП.
Становлення і розвиток російського земельного законодавства.
Співвідношення земельного права з іншими галузями права.
Встановлення особливого порядку здійснення угоди із земельною ділянкою
І 31. Порядок надання ЗУ.


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати