На головну

Педагогіка

сторінка 187

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Особливості психології ораторського праці
Сутність і генезис педагогічного спілкування
Методика самооцінок
Способи комунікативних впливів викладача і типи взаємин з учнями
стиль спілкування
Діалог і монолог в педагогічному спілкуванні
Перелік характеристик тестових завдань
Форми тестових завдань I. Закрита форма.
Концепції гуманізації та гуманітаризації в технічному університеті
Інтеграція і системний підхід у розвитку сучасної науки
Реалії постіндустріальної цивілізації і нові ціннісні орієнтації російської освіти
Вихідні теоретичні положення
Актуальність фундаменталізації вищої освіти
Синергетичний підхід і системний аналіз в сучасній освіті
Міждисциплінарні зв'язки та інтегровані курси
Загальне поняття про дидактику
Сутність, структура і рушійні сипи навчання
Система педагогічних наук та зв'язок педагогіки з іншими науками
Предмет педагогічної науки. Її основні категорії
Виховна компонента у професійній освіті
Фундаменталізация освіти у вищій школі
Місце технічного університету в російському освітньому просторі
Роль вищої освіти в сучасній цивілізації
Принципи навчання як основний орієнтир у викладацькій діяльності
Методи навчання у вищій школі
колоквіум
Функції педагогічного контролю
Організаційні форми СРС
активізація СРС
індивідуалізація СРС
Форми педагогічного контролю
Оцінка і відмітка
Якісна і кількісна характеристики здібностей
тестування
Знання і здібності студентів і педагогічний контроль
педагогічна вимір
Психолого-педагогічні аспекти успішності СРС
Самостійна робота студентів як розвиток і самоорганізація особистості учнів
Дидактика і педагогічну майстерність викладача вищої школи
Роль і місце лекції у ВНЗ
Педагогічні здібності і педагогічна майстерність викладача вищої школи
Самосвідомість педагога і структура педагогічної діяльності
Педагогічний акт як організаційно-управлінська діяльність
структура лекції
Оцінка якості лекції.
Семінар як взаємодія і спілкування учасників
Лабораторні роботи
семінарські заняття
Семінарські та практичні застрягання в БШ
Розвиток лекційної форми в системі вузівського навчання
Ством, що кожному досліднику, навіть самому кваліфікова-
Науки. Зокрема, через спеціально організовані наукові
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Завдання до контрольної роботи з дисципліни і методичні вказівки до їх виконання
ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ, ПРОМІЖНОЇ атестації ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Розділ 1. Теоретичне обґрунтування технологій навчання
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА, що формуються в РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Проектування технології навчання
Культура мови викладача
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ
Мета та завдання ПРАКТИКИ
Додаток 3
Додаток 5
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП ВПО
Антропологічний принцип у сучасному пізнанні
Педагогічна антропологія як методологія педагогіки
Поняття «людина» і його інтерпретація
Історія розвитку педагогічної антропології
Вітчизняна педологія в історії педагогічної антропології
Педагогічний професіоналізм.
активна практика
ЩОДЕННИК
Експлуатаційні властивості і використання газового палива.
Особливості педагогічної професії. Перспективи розвитку педагогічної професії. Своєрідність педагогічної професії
Вимоги до особистості сучасного викладача
Виникнення і становлення педагогічної професії
Теоретико-методологічні основи курсу
Тема 6.
Взаємозумовленість європейського і східного освіти
Тема 2.
Графік заїзду
підсумковий період
організаційний період
основний період
Визначення ок Танова числа бензину
Середні температурні поправки щільності нафтопродуктів
Різних освітніх програм, починаючи з дітей школьно-
Тім, дисертант розробив автоматизовану систему з-
Проекту) можуть бути представлені як результат наукового ви-
Стій. У дисертанта є цікавий саме п од аг ог ич ес ки й
Педагогічні працівники або керівники освітньої
Вже набридли до неможливості. З іншого боку, те ж саме
Написання статей. Початківець учений свої перші не-
Ідеї ??дослідження, але настільки ємну, що в цій формулі-
Відно самих дисертантів. Метру, природно, не слід
Тема (предмет, предметна область) визначено, починається
Цього потрібен науковий консультант25.
Ріться з колегами про відгуки на автореферат. сімейна
З ам ет кін а п ол ях До тому але гоу че н, т отр од коу ме н.
Переконувати вченого-, що здача кандидатських ек
У будинках відпочинку, молодіжних таборах і т.п., як правило, в
Ню, крім педагогіки.
На жаль, в галузі педагогіки мені невідомі по-
Директором якого був Іоффе, становила молодь, через
Шостому класі пішов займатися в Клуб юних моряків. хо-
Тіл кандидатську дисертацію, а до мене стали звертатися
Тамі вимагає багато часу і сил. Мабуть, це сама важки-
Ось тоді науковий керівник повинен допомогти вистро-
Отримані результати. Якщо в дисертаційному дослідженні
Я особисто категорично проти нав'язування конкретних
Гда дисертант стикається з третьої категорією наукових
Наукового керівника ще мало досвіду, він повинен буде
Стности, в формі законів, наказів, інструкцій і т.д.). У ре-
Непорядність людини. По-друге, з якою метою чоловік
Функції педагогічної практики
ФРАГМЕНТ ЗАНЯТТЯ
Мета проходження педагогічної практики
Імені Жангір хана
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Повітря робочої зони.
Нормування параметрів повітря робочої зони.
Визначення смолистости і забрудненості бензину по залишку після спалювання
Залежність вмісту смол від діаметра смоляного плями на склі
Ознайомлення з асортиментом палив
Розширення перетину воздуховода
Аеродинамічний опір повітропроводів.
Науково-експериментальна робота в освітньому устано-
Колін народний промисел і прославив на весь Світ, а
Рамі, лабораторіями або керівники шкіл, коледжів ви-
Багатьом більше року і керівництво тодішнього Держосвіти
Схвалені міністерствами або іншими органами влади. А
Зробити що-небудь нове і не дає нічого робити
Родичів, друзів, знайомих. Нехай благеньких, нічого
За рахунок своїх особистісних якостей. Не всяка людина може
Шам і переконати перейти на меншу посаду. спосіб дру
Одна дівчинка, назвемо її І.В., практично нічого не знала,
Щоб припинити нехороші розмови на багато років.
Вчитуватися. При нашому недосконалому законодавстві його
Хороший керівник делегує найширші повно-
Трудове освіту і трудова школа
Індивідуальна робота студентів
Тестові завдання
інтерпретація результатів
Напрям ІІ.
Науково-пошукових и творчих робіт
Науково-пошукових и творчих робіт
Порівняльна характеристика моделей університетської освіти
Регіональні типи освіти в системі міжнародної інтеграції
Тенденції розвитку освіти, педагогічна професія в сучасному світі
Роль учительства в історії культурно-освітнього середовища регіону
Розвиток освіти і педагогічної думки в СРСР
Критерії оцінки навчального проекту
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення модуля
Так »- 10 балів.
Ключ до тесту
Кодекс цінностей сучасного українського виховання
Цінності особіст життя
Пріведіть кожного учня до вогнища Захоплення
Виховна роля мистецтва
Інтелігентна праця в Галузі практичної ДІЯЛЬНОСТІ
Валео-екологічні цінності
Банкір, вкладаючі гроші
Список використаної та рекомендованої методичної літератури
Іван Франко.
І. Вступ
КВАДРАТ
ТРИКУТНИК
Псіхогеометрічній тест
Від усмішки буде усім тепліше
Добре. 0-60 - погано.
прямокутник
варіанти Відповідей
Євген Храпливих - організатор економічної освіти
поучення
Скарбниця мудрості
інтерпретація РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗАПИТАННЯ
Перспективи розвитку методики професійного навчання
Сутність методичного аналізу
Структура методичного аналізу навчального матеріалу
Аналіз змісту професійного навчання
Форми індивідуальної методичної роботи
Форми колективної методичної роботи
Методична редукція художньо-проектних понять
Аналіз і самоаналіз уроку теоретичного і виробничого навчання: види, структура, значимість
Конструювання технологічної карти проведення лабораторних робіт
Методика професійного навчання як наука і навчальна дисципліна.
Проблема уроку в методиці професійного навчання
Системний підхід до самоаналізу уроку
Види аналізу уроків
методичні вміння
Види і хар-ка малих груп
Методи психологічний. впливу.
Соціальна робота з дітьми та населенням в умовах сільської середовища
СПД з безробітними
Соціально-педагогічна віктимологія
Соціалізація як проблема соціальної педагогіки
Соціологія соціального виховання


перша | Попередня | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати