На головну

Педагогіка

сторінка 184

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види узагальнення роботи з Наукова, навчальна, навчально-методична літературою з курсу «Етика СПД».
Тема 5. «Особистісно-Моральні якості СОЦІАЛЬНОГО педагога».
Тема 5. Етикет соціальної роботи
Норми етічної поведінкі спеціалістів Із соціальної роботи
Етічні принципи ДІЯЛЬНОСТІ спеціалістів Із соціальної роботи
Етичний кодекс спеціалістів Із соціальної роботи України
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Вступ. Дидактика як наука
Методи стімулюванні навчальної ДІЯЛЬНОСТІ студентів у процесі навчання
Методи контролю и самоконтролю в навчанні
Зміст и класіфікації методів навчання
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Критерії оцінювання
Іспит з педагогіки
Розподіл балів, Які отримуються студенти з навчальної дисципліни «Педагогіка» за кредитно-модульною системою навчання
Змістовій модуль 5. Теорія виховання.
Критерії оцінювання
Класифікація методів соц. -педагогічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
Основні методи соц.педагогікі
Взаємозв'язок Методології, методів и методик соц.педагогіко-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ.
Молодший шкільний вік
семестр
Додаток 4
Додаток 1.
Додаток 2
СПИСОК використаної літератури
ВИСНОВКИ
М. Київ - 2013
Педагогічна діяльність Миколи Пирогова
Педагогічні погляди Тараса Шевченка
Педагогічні Ідеї Б.Грінченка в сучасній школі
Взаємовідносини теорії виховання і родинних областей науки
ВИХОВАННЯ
Проблеми навчання в гіпертекстової середовищі
ДИДАКТИКА
Педагогічні технології спілкування
Моделювання процесів мислення та творчості 13 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 11 сторінка
Індивідуальний діалог - фундаментальна проблема навчання
дидактичні ігри
Проблеми використання сучасних комп'ютерних технологій
Проблема людино-комп'ютерного інтерфейсу в автоматизованих навчальних системах
КОМП'ЮТЕРНІ МЕТОДИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Методи програмованого навчання
Системи додаткової освіти
Моделювання процесів мислення та творчості 9 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 8 сторінка
МИСЛЕННЯ
Моделювання процесів мислення та творчості 1 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 2 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 6 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 7 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 5 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 4 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 3 сторінка
По-перше, історично педагогіку довгий час не при-
По-друге. Про походження шкільного вчителя я писав
Стріальний;
Нал, що дисертація проте була захищена і стверджувати
Ний спосіб викласти всі об'єкти тієї чи іншої класифікації
Серйозна установа, де він сам працює і часто тільки
Гогіческіх досліджень.
Час від часу, раз на рік періодику. А сміливості отрешіть-
Крен поважаю і з багатьма з яких у мене щирі
Гда в провінційному педагогічному вузі кандидат (будь-яких
Приймаючи традиція мало посилатися або зовсім не посилатися на робочому
Хто ледарює, теж ідеальні умови. У порядку анек-
Я навпаки, роблю все, щоб довести свої роботи до мож
Форми і методи такі-то.
Країни була переведена чотирирічного на трирічний термін
Торою лежало триєдність викладацької (курсова мережу
До кар'єрі вченого необхідно готувати себе з дитячих
Управлінського персоналу), в результаті чого у методистів
Ня працівників профтехосвіти. Мені було доручено го-
Видавалося сотні найменувань. Вони спрямовувалися не тільки в
Бути емоцій. Але процес наукового дослідження для вченого
Молодшого наукового співробітника або асистента дуже невелі-
Всього колективні. Адже, наприклад, створення нового само-
Допомогою спеціальних вправ сенсомоторної культури
Тов зобов'язували на них присутні) взагалі були мені не-
Ники. Особисто у мене так і склалося. І дуже вдало. А
Думаєш, сидить, читає або пише, а то і зовсім просто си
Ність в РАО як основній школі підготовки наукових, науково-
Згорнута. Вибори нових членів-кореспондентів та академічні
Зокрема.
Сті. І знайшов. З теорії кібернетики і системного аналізу
Має певний науковий інтерес для побудови теорій
Вивается в сукупності принципів, а принципи (в науковому
У лу чш ен іее ст ет ич ес до го про бу че ні я верб ос жив лен ні я
Надалі на основі цього відпрацьованого єдиного під-
Дуть проходити вибори.
Тікі, за що я йому щиро вдячний. Група просущество-
Годні найскладніше питання. Складний тому, що зараз
Читачі. Якщо Вашу книгу взялося видати велике іздательст-
Буде видана як би в Москві, що вважається престижним.
Кратізаціі освіти лежить рівень управління суб'єкта-
Тізіруется в сукупність принципів розвитку освіти
Членів і членів-кореспондентів РАО в рахунок по-
Тобто все перетворення повинні бути спрямовані на
Родного конференцій. Зараз на місцях якісь
Лей. Напевно, все ВНЗ та установи додаткового
Ні закривати. Просто тихо помре. Буде, звичайно, обід-
Слово означає специфіку даної в ній проблема-
Вать його. Більш того, при підготовці до публікації тексту ру-
Різних авторів, а також власних напрацювань і раз-
Рую перейшло людство, в нових умовах життя Росії,
Далі розбиття по главам здійснювалося в наступній
Вдалося вирішити, а що залишилося для подальших досліджень;
Документ, в якому описується мета видання даної ро-
Бенкетувати. Наприклад в профтехучилищах готувалося 118 видів
При всьому при тому хорошому, було багато і безглуздого.
У ро чн Аяс ис те ма. Дійсно, учень, студент, посту-
Них вікових груп, студентів різних курсів.
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Викладача, вихователя сьогодні невисокий. І справа тут не
Росії сили, як зовнішні, так і внутрішні з метою розвалити країну в
Ференц. Літак запізнився. Була глибока ніч. Заведую-
Методичної літератури стала створюватися своїми силами.
Галузеві (машинобудування, важкої, легкої промислово
Технічного навчання молоді Державного комітетом
Лінський часи учитель, сумлінно пропрацював в
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Нотатки на полях
Д?ріс. Ерте психодіагностика проблемалари
Д?ріс. Психодіагностика ?дістеріні? синиптамаси
Д?ріс. Дамуинда ауит?уи бар балаларди псіхологіяли? зерттеу
Дамуинда ауит?уи бар балаларди? педагогікали? тексеруді? ба?дарламаси.
ГЛОСАРІЙ
Д?ріс. Псіхологіяли?-педагогікали? ж?не діфференціалди? діагностікани? жалпи ж?не теоріяли? проблемалари
Псіхологіяли?-медіцінали?-педагогікали? консультаціяни ?йимдастиру ж?не они? ж?мисини? мазм?ни
Тапсирмани ориндау барисинда о?у ?абілетіне ба?а беру
завдання практики
П?нні? о?у-?дістемелік ?амтамасиздандирилуини? Картас
СИНИЛАТИН ?ДЕБІЕТТЕР ТІЗІМІ
ПМПК-да?и педагогікали? зерттеуді? ерекшеліктері
С?Ж ма?саттари мен ориндау?а ?дістемелік н?с?аулар
П?нге ?ис?аша сіпаттама
Та?ирип. Танимди? процесті? зерттеу ?дістері
СО?Ж-ни? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Практікали? саба?тарди? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Д?рістерді? к?нтізбелік- та?ирипти? жоспари
ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА
АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ (УРОКУ)
I. Доекспозіціонний період
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Дати проведення дослідження
Визначення рівня художньо-творчого розвитку вихованців
АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ (УРОКУ)
Елементи евристичної діяльності, їх основні характеристики
Евристичні методи та методики їх застосування
Сучасний етап розвитку евристики
Введення в евристику
Структура ділової гри
Деякі поради і рекомендації розробникам та користувачам ДІ
Технологія знаково-контекстного навчання
Технології розвиваючого навчання
Методичні аспекти викладу лекційного тексту
Письмовий текст як засіб організації та передачі інформації
Технології дистанційної освіти
Інформаційні технології навчання
Реалізація психолого-педагогічних принципів ДІ в процесі її розробки
Сутність і принципи ділової гри
Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль
Сутність, принципи проектування та тенденції розвитку сучасних освітніх технологій
Класифікація технологій навчання вищої школи
Етапи і форми педагогічного проектування
Методи оцінки критеріїв якості тестів
Інтенсифікація навчання і проблемне навчання
Методи активного навчання
активне навчання
Ділова гра як форма активного навчання
Форми і засоби проблемного навчання
Умови успішності і ланцюги проблемного навчання
Проблемне навчання в вузі
Психологічні особливості діяльності викладача при підготовці і читанні лекції
Глава 8. ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
Психологічні особливості навчання студентів
Стратегія проблематизації і рефлексії
Етапи професійного шляху за Хейвігхерсту
Етапи професійного шляху за сьюпер
Теорії професійного розвитку
Причини відсіву студентів
Психолого-педагогічні дії, спрямовані на підвищення успішності студентів
Психологічні особливості виховання студентів та роль студентських груп
Психологічні основи формування професійного системного мислення
рекомендації студенту
Основні ідеї педагогіки співробітництва
Основні психолого-педагогічні прийоми навчання при оптимальному педагогічному спілкуванні
Складові ораторського мистецтва
Психологія в ораторському мистецтві
Вибір граматичних форм і конструкцій
Культура мови і орфоепія
Культура мови


перша | Попередня | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати