На головну

Педагогіка

сторінка 47

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Предмет дошкільної педагогіки як науки
Розділ 2. Теорія і технологія навчання
Методи, форми, засоби фізичного виховання
Завдання, Зміст и методи трудового віховання.Його роль у всебічному розвитку особистості.
Різноманітність малювальних технік, штрих. Малювання рослин, тварин і людей
Р?іли Жас ша?инда?и балаларди т?рбіелеу ерекшеліктері
Бщая характеристика методів соціальної психології. Їх застосування в роботі шкільного психолога.
Memorize the following words and word combinations. Use them in the sentences. Pay attention to the prepositions.
Концепція і технологія проблемно-розвиваючого навчання
Професіоналізація соціальної діяльності в Німеччині і США.
Управління закладами освіти, його сутність і функції. Принципи управління педагогічними системами.
Гоща - 2012
діагностика вихованості
Розмістіть в правильній послідовності етапи формування малої групи.
Етапи педагогічного процесу
Передумови (умови) освіти усного мовлення
Поняття соц. технології в соц. роботі. Система загальних технологій (корекція, терапія, реабілітація).
Швидкість читання - це такий темп, який характерний для розмовної речіі при якому розуміння читаного матеріалу випереджає його проголошення.
Програмування в Excel.
Лекція 13
Анатомо-фізіологічні механізми мовлення
Принципи навчання як категорії дидактики
Показники розвитку комунікативної компетентності вчителів гімназії
завдання
Виховання соціальних навичок
Глава 5. Виховання сліпих і слабозорих дітей шкільного віку
Закономірності та принципи виховання в тифлопедагогіки і тифлопсихологии
ВЗАІМОЗВЯЗЬ МПІ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ.
Педагогічні технології, що підвищують ефективність навчання.
Гуманістік (т?л?али?) парадигма.
стимулювання навчання
Основні терміни спеціальної педагогіки і психології
квиток №5
Особистісно-РОЗВИВАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗИТИВНИХ ВІДНОСИН
II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок
Технологіяли? карта
Допоміжні лінії побудови форми. Їх значення.
Т. Фехнер
Виховання свідомої дисципліни и культури поведінкі учнів
Структура й доцільність створеної в державі системи освіти характеризують ее ефективність и перспектівність розвитку. На качану XXI ст. структура освіти в Україні така.
Питання 2. Предмет педагогіки та її основні категорії
Загально логічні методи і прийоми пізнання 1 сторінка
Структура системи освіти в РФ.
ФЕОДАЛЬНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВІДРОДЖЕННЯ І ОСВІТИ 4 сторінка
Основні об'єкти педагогічного аналізу
ОРІЄНТУВАННЯ В ПРОСТОРІ.
Macr; для допитливих
Продукт процесу навчання
Основи методики трудового виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Будова мовного апарату
A lot of doctors leave time at the end of a checkup for
Reading and speaking
Read, translate and memorize the following words. Use them in the sentences.
Питання 16 Концепція виховання в історичній ретроспективі
Роль педагогів у вихованні здорового способу життя дітей.
виразність читання
Питання 19 Тести навчальних досягнень, їх призначення, види завдань.
старших дошкільнят
Гра і наслідування
Поняття про методи, прийоми і засоби навчання. Сучасна класифікація методів навчання. Характеристика окремих з них.
Гештальт-теорії навчання.
Організація учнівського самоврядування та виховання активу
Методологія і методи педагогічних досліджень.
Внесок А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського в розвиток російської педагогіки
Методологічний апарат педагогічного дослідження
Методи формування пізнавального інтересу.
Принцип врахування індивідуальних особливостей учнів в умовах групової та колективної роботи.
Розкрийте поняття про здібності. Классифицируйте види і рівні здібностей.
Визначте відмінні риси афекту.
Ознаки педагогічної технології та критерії її ефективності.
інформатизація суспільства
Реформація і її вплив на освіту і виховання
Праця як цінність
Технології соціально-педагогічного захисту прав дитини.
Навчально-виховної роботи в установі
РОЗДІЛ І.
Компоненти соціального середовища
Рівні розвитку оцінки (початкова школа)
Ключові моменти теорії когнітивного розвитку Піаже. 2 сторінка
практичних завдань
Підручники початкової школи, їх функції, структура і особливості роботи.
Питання 24: Розкрити сутність понять «виховання», «самовиховання» і «перевиховання». Пояснити взаємозв'язок між ними
Принцип гуманізації виховання
Педагогіка в Стародавній Греції
теми рефератів
Роль громадських організацій в управлінні соціальними системами.
Метод як багатовимірне явище
Результативність освітньої діяльності
Соціально-психологічна профілактика девіацій
Порядковий І КІЛЬКІСНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА.
Сучасний розвиток логопедії як галузі спеціальної педагогіки в Росії.
Вступ
Повний життєвий цикл за Е. Еріксоном
Методи навчання за місцем в структурі діяльності: загальна характеристика, критерії вибору і умови ефективності.
Сутність і класифікація форм, методів і засобів виховання
Джерела і чинники формування змісту шкільної освіти
Специфічні закономірності навчання. До них 1 сторінка
Деякі Особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннях
Періодизація психічного розвитку особистості і зв'язок з професіоналізацією.
Педагогікани? ?илим ретінде ?алиптасуина и?пал еткен ?андай жа?дай?
Семінар № 10. Новаторські пошуки і ідейна боротьба в радянській педагогіці 20-х, 30-х років.
Соціалізація особистості. Механізми соціалізації.
Самоствердження - досягнення людиною суб'єктивної задоволеності результатами і (або) процесом самореалізації.
Дайте визначення поняттю «творчість». Розкрийте сутність основ психології творчості.
Питання 44. Учитель як організатор цілісного педагогічного процесу. Характеристика професійних якостей вчителя
Прісбособітельное зміна чутливості органу чуття до діючого подразника називається ...
Бесіда з використанням проективних завдань ( «Задзеркалля») (адаптована методика Е.І.Ізотовой).
педагогічний експеримент
Основні напрямки розвитку школи і педагогіки в країнах Заходу і СРСР (Росії) після другої світової війни
Соціально-педагогічна підтримка сімей групи ризику
Індивідуальний стиль діяльності вчителя
Педагогіка п?нінен реферат та?ириптари
Додаємо слова: ЦЕ, ВОТ, ТУТ
Методи формування відповідальності та обов'язковості.
біхевіоризм
Школа і виховання в Давньому Єгипті
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Суб'єктивність і об'єктивність сприйняття і зображення форми у малюнку.
ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
лобова акалькулия
Дістемелік н?с?ау.
Виховання фізичної культури школярів.
тематика творчих завдань
Про застосування методів навчання
Методи організації діяльності і організації досвіду суспільної поведінки школярів, умови їх ефективного застосування.
Методика визначення змісту позаурочної роботи з учнями
Тенденції РЗВ вітч шк в 30е р
Поняття ... висловлює генотипические характеристики людини.
Питання 39. Виховання як істотна частина процесу соціалізації особистості. Основні чинники соціалізації
Докторантура.
Узагальнення досвіду педагогічними працівниками і колективами
проблемне навчання
ОПЕРАЦІЇ МИСЛЕННЯ
Дива світу
Методи, засоби та форми виховання.
Психологічна характеристика типів темпераменту.
Заняття 22. Звуки [ф - ф '] і буква ФФ
проблемна лекція
L Завдання для самоконтролю.
Ассеss -берілгендер ?орин бас?ару ж?йесін о?иту ?дістемесі
Методи дослідження в психол вікового розвитку
Рушійні сили розвитку
Comprehension
Список використаних джерел
Класифікація методів навчання
Можливі відхилення в розвитку слухового сприймання
Питання 35: Розкрити сутність і завдання фізичного виховання. Розкрити шляхи реалізації завдань фізичного виховання школярів.
соціальне явище
Глава 1 ОСВІТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ УМСГВЕГШОГО РОЗВИТКУ
суть біхевіоризму
Турбота про сиріт в роки Великої Вітчизняної війни
Загальна характеристика освітньої організації
Професійна компетентність педагога і її структура
Висока Активність розумово-мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ учнів
I. Підготовчий етап
педагогічна майстерність
Послідовність формування дитячого мовлення
педагогічний процес
Можливі теми для рефератів
Реформація і її вплив на освіту і виховання
Лінійні Студентські Загони. Структура СПО.
Фактори, агенти і засоби соціалізації
Удосконалення системи управління освітою
ПИСЬМОВА МОВА
Музичні жанри
Етапи проведення дискусії в формі круглого столу
КОСРЕ-тест (Т.Л. Редінова, В.К. Леонтьєв і Г.Д. Овруцький (1982))
Навченість, вихованість, розвиненість школяра, їх показники та рівні
Які були головні зміни, що відбулися в навчанні і вихованні в 18 столітті в Росії?
Література до теми
Питання. Корінна перебудова народної освіти в першій половині XX ст. в Росії.
Педагогічні ідеї філософії Августина.
СТРЕС В СІМ'Ї ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ
РОЗПОДІЛ ЦІЛОГО НА ЧАСТИНІ
Сутність процесу навчання
СИМПТОМАТИКА моторною алалією
Орієнтовна тематика рефератів і курсових робіт
Поняття управління освітньою установою
Особливості взаємодії дітей поза грою
Педагогічне спілкування (Кан-Калик В.А.)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Змішані, або комбіновані, уроки
Спостереження проявів інтересу до відвідування музею у дітей дошкільного віку
Основні психологічні теорії навчання.
Розкрийте вимоги до особистості педагога установи дошкільної освіти. Аргументуйте необхідність розвитку професійно значущих якостей педагога.
Мета як компонент педагогічної діяльності
Неформальні організації в спорті
Типологія і структура уроків
мимовільне увагу
Джон Локк і його роль виховання у розвитку особистості.
Властивості уваги.
В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ
Структура педагогічної науки і її зв'язок з іншими науками.
Степун Ф. А. Природа акторської душі // Мистецтво, журнал Російської Академії художніх наук. М., 1923. № 1. С. 143-171.
І КОМПЛЕКСНЕ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
біхевіоризм
Створення предметно-розвиваючого середовища та інтер'єру приміщень в дошкільному закладі.
Sup1; Грачова Л. В. Тренінг внутрішньої свободи. СПб .: Речь, 2003.
Соціалізація як соц. педагогічне явище.
Соціальна терапія. Основні напрямки.


перша | Попередня | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати