Головна

Іноземні мови

сторінка 33

Каталог - Іноземні мови на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


IN THE UNITED STATES
CONSUMER PROTECTION AGENCIES AND ORGANIZATIONS
KINDS OF VALUES
III. Виконайте наступні вправи.
HOW LAWS PROTECT ТНЕ CONSUMER IN THE USA
РЕЗКООБОГАЩАЮЩІЙ
IN THE LUNCH HOUR
VI. Утворіть негативні і питальні пропозиції (загальне питання).
X. вжив Future Simple або Present Continuous.
FUTURE SIMPLE
To be able to
Упр. 70. Вставте артикль, де необхідно.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Упр. 61. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 56. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 53. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 86. Поставте наступні пропозиції у множину.
Та їх похідні
MUCH, MANY, (A) LITTLE, (A) FEW
Упр. 115. Вставте little, a little, few або a few.
Упр. 97. Переведіть на англійську мову.
Упр. 45. Вставте артикль, де необхідно.
АРТИКЛЬ
Упр. 13. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 38.a Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 32. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 29. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 17. Вставте артикль, де необхідно.
СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
Упр. 485. Переведіть на російську мову.
Переведіть кожне речення на російську мову.
Упр. 503. Переведіть на російську мову.
Упр. 482. Вставте модальнідієслова to have to або to be to.
Упр. 480. Переведіть на російську мову.
ТО BE ALLOWED TO
Упр. 473. Переведіть на російську мову.
Переведіть кожне речення на російську мову.
Упр. 530. Вставте відповідні модальнідієслова (must, may, can, need, to have to, to be able to).
Зведені вправи на модальнідієслова
Упр. 509. Скажіть, що, на ваш погляд, ці події не могли статися.
Упр. 518. Скажіть автору нижченаведених пропозицій, що треба (не треба) було робити.
Упр. 460. Переведіть на російську мову.
Упр. 458. Переведіть на англійську мову.
Упр. 425. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.
E.g. I must have my hair cut.
Упр. 413. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення з причастям або інфінітивом, в залежності від сенсу.
Упр. 408. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.
Упр. 437. Перефразуйте наступні пред-лоекенія, вживаючи складне підмет.
Упр. 445. Розкрийте дужки, вживаючи голи в потрібній формі.
Упр. 452. Утворіть умовні пропозиції.
УМОВНИЙ СПОСІБ
Упр. 439. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне підмет.
Упр. 406, Переведіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.
Упр. 404. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.
дійсного стану
Future Perfect)
Відповідних російському пройшов часу.
Упр. 279. Переведіть на англійську мову, вживаючи дієслова в Passive Voice.
Введіть будь-які відповідні підлягають.
Упр. 252. Переведіть на англійську мову, вживаючи дієслова в вимагається часу.
PASSIVE VOICE
Present, Past Continuous
Past Continuous Tense (Past Progressive Tense)
Упр. 140. Переведіть на англійську мову.
Упр. 137. Переведіть на англійську мову ледве дмуть словосполучення.
Упр. 119. Переведіть такі предлоя ня на англійську мову.
Упр. 121. Вставте as ... as або so ... as.
Упр. 146. Вставте приводи, де необхідно.
Present Continuous, Present Simple,
Упр. 179. Перепишіть наступний текст в минулому часі.
Simple.
ВЖИВАННЯ ЧАСІВ
ПОГОДЖЕННЯ ЧАСІВ непряму мову
Упр. 367. Переведіть на російську мову, звертаючи увагу на незалежний причетний оборот.
Упр. 369. Переведіть на російську мову, про. ращая увагу на незалежний причетний оборот.
Упр. 362. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму причастя.
Упр. 357. Виберіть з дужок потрібну форму причастя.
герундій
Существетельное
І віддієслівні іменники
Упр. 378. Переведіть на англійську мову, вживаючи герундій.
Упр. 380. Переведіть на англійську мову, вживаючи герундій.
ДІЄПРИКМЕТНИК
Інфініті
Упр. 322. Відновіть пряму мову в сліду чих пропозиціях.
Упр. 317. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Упр. 300. Відновіть пряму мову в наступних пропозиціях.
Упр. 326. Передайте наступні пропозиції непрямої мови.
Упр. 328. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Упр. 334. Передайте наступний діалог в непрямій мові.
Упр. 332. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Упр. 329. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Жюль Верн, Андре Лорі
Ми знайомимося з містером Шарпом
приятелі
хроніка подій
глава четверта
глава дев'ята
Стаття в німецькому журналі
Обід у доктора Саразена
Печера дракона
центральний сектор
Шахта Альбрехт
засідання ради
Пояснення за допомогою перестрілки
таємниця розкривається
Два француза беруть приступом місто
Біржа в Сан-Франциско
Марсель Бруклін професору Шульце, Штальштадт
Франсевілль готується до бою
сімейне пояснення
глава двадцята
рівень 1
рівень 2
A Fine View
A Visit to Vladivostok
Waiting for Templetons
A Few General Rules
Синтагма
A Bit of Beef at the Picnic
Happy Birthday
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЧИТАННЯ голосні
згодні фонеми
The Worst Nurse
Mike, Myra and Violet
A Painting of a Boy
A Mouse in the House
Making a Pass at Martha
In a Good School
Table of Notation in the Text
Afternoon Tea
Every Cloud Has Its Silver Lining
Too Great a Majority
He Has One Rabbit at Home
Looking For Something Pretty
UNIT 10. INTONATION OF SPECIAL QUESTIONS інтонації СПЕЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ
I. JOKES
II. TALES
WRITTEN IN MARCH (by William Wordsworth)
CONTENTS
V. POEMS
IV. LECTURES
The Moral
III. TEXTS
Disappearances (elision)
Self-check questions
Intonation
Alterations
Linking
Theoretical background
Self-check questions
Utterance and its structure
The Glide-Up
The usage of the Dive
Lab work 15 Tones
Lab work 17 Intonation
The usage of the Take-Off
The usage of the Glide-Up
The Take-Off
The Dive
Self-check questions
Additional exercises
Lab works
Initial consonant clusters
Gliding consonants
Lab work 5 Revision
Self-check questions
Lab work 8 Consonant clusters
Lab work 10 Word stress
Lab work 11 Complex word stress
Lab work 13 Revision
Lab work 9 Weak syllables
Weak and strong forms of words
Word stress
Utterance stress
Additional exercises
Triphthongs
Урок 10 10 сторінка
Урок 10 11 сторінка
Урок 10 12 сторінка
Урок 10 8 сторінка
Урок 10 9 сторінка
урок 11
урок 12
Friction consonants
Front and back vowels
Transcription
Vowels and their classification
Consonants and their classification
Stop consonants
Self-check questions
Nasal consonants
Lab work 4 Plosives
Lab works
Diphthongs and their classification
Closing diphthongs
Nose alveolar ridge palate
Organs of speech
Фонетична реалізація англійських голосних і приголосних фонем
Практичні заняття


перша | Попередня | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати