На головну

Математика

сторінка 186

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Напруга, що допускається тихохідної циліндричної зубчастої передачі.
Кінематична схема приводу.
Вступ
Інструменти, оснащення
Методичні вказівки до виконан роботи
Лабораторна робота № 6
карта Карно (діаграма Вейча).
Графічні возможности Word
вставка малюнки
векторні діаграми
резонанс напруг
баланс потужностей
Активна, реактивна і повна потужності
Трикутники напруги, опору, струму і провідності
резонанс струмів
Трансформатор БЕЗ сталевий сердечник (ПОВІТРЯНИЙ трансформатор)
ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ індуктивнозв'язаною ЕЛЕМЕНТІВ ЦЕПИ
Послідовне з'єднання індуктивнозв'язаною ЕЛЕМЕНТІВ ЦЕПИ
КОЛА З взаємної індуктивності
комплексна провідність
ЗАКОН ОМА ДЛЯ КОЛА синусоїдального струму. КОМПЛЕКСНЕ ОПІР
Л3-4. Режим гармонійних коливань
Діючі та середні значення струму, е.р.с. і напруги.
Індуктивна котушка в ланцюзі синусоїдального струму
Конденсатор в ланцюзі синусоїдального струму
Резистор в ланцюзі синусоїдального струму
Множення ВЕКТОРА НА j І -j
Зображення синусоїдальних функцій часу векторами і комплексними числами
Доведення.
БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
Нарізування різьби різцями
Нарізування прямокутної трапецеїдальної різьби
види шлюбу
Диз'юнктивні і кон'юнктівние нормальні форми
Алгоритм приведення формули до ДНФ.
зауваження
еквівалентність формул
Основні логічні функції
ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ
схеми вимірювань
Лабораторна робота №4
ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІ
ВИМІР СЕРЕДНЬОГО ДІАМЕТРУ
ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ
ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ
ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИЛАДУ РМ
Звіт про роботу
Опис установки для випробування
Теоретичні Відомості
ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІ
ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ мікрометра
Порядок вимірювань внутрішніх розмірів
порядок перевірки
ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ штангенциркулів
порядок перевірки
вимірювання мікрометрів
ВИМІР скоби
ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІ (часть2)
ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ СКОБ
ЗВІТ ПО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТІ (частина 1)
ПІДГОТОВКА нутроміра ТИПУ НІ ДО вимірювання
Загальні відомості
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ черв'ячної передачі.
Розробка математичної моделі переривчастого шліфування
Розробка блок-схеми моделювання ДС КНВШ в пакеті VisSim і її аналіз
завдання
Вчинені ДНФ (СДНФ) і КНФ (СКНФ).
функціональна повнота
метод Квайна
карти Карно
Мінімізація булевих функцій в класі ДНФ
Фактор-алгебра алгебри формул
Двоелементною булева алгебра.
Методика рішення задач
Побудова векторних діаграм
Потужність в колах однофазного струму
Вступ
Фронтальний розріз симетричною деталі
Бійський технологічний інститут (філія)
Побудова головного виду
Побудова ребра жорсткості і оформлення креслення
Побудова ламаного розрізу
перпендикулярна пряма
Побудова похилого розрізу
Прийняті буквені позначення основних електричних величин
Аналітичне та графічне представлення синусоїдальних функцій напруги і струму
Дискретних ряд розподілу проданого товару за цінамі
розв'язання
Формули розрахунку граничної помилки для середнеьої
розв'язання
розв'язання
Вирази-рішення: _________________________________________________________
Тестові завдання
метод координат
Елементи векторної алгебри.
Операції над векторами
Загальне рівняння площини
Рівняння площини, що проходить через три дані точки
Перпендикулярно даному вектору
Розподіл відрізка в даному відношенні
Найпростіші задачі аналітичної геометрії
Розрахунок стандартної похібкі Вибірки и побудова довірчіх між для середньої и Частки
Тема 11. Вібірковій метод спостереження
Розподіл товару на складі за его ціною
розв'язання
розв'язання
Оцінювання інтенсівності структурних зрушень
Аналіз рівномірності розподілу с помощью коефіцієнтів концентрації та децільної діференціації
Тестові завдання
Метод - з Використання коефіцієнтів перерахунку.
Оцінка прискореного (уповільнення) розвитку.
розв'язання
Розрахунок СЕРЕДНЯ абсолютного приросту и СЕРЕДНЯ темпу приросту
Абсолютні та відносні характеристики інтенсівності динаміки
Метод - заміна абсолютно рівнів відноснімі.
Показники варіації та формули для їх розрахунку
Вимірювання варіації ознака с помощью абсолютно и відносніх мір варіації: розмахом варіації, Середніх лінійного та квадратичного відхілень, коефіцієнтів варіації
Середня гармонічна вікорістовується для осереднених оберненіх індівідуальніх значень ознака Шляхом їх підсумовування. Для НЕ згрупованіх Даних це середня гармонічна проста
Тестові завдання
розв'язання
розв'язання
Тестові завдання
Тема 6. Методи АНАЛІЗУ рядів розподілу
розв'язання
приклад 6
розв'язання
приклад 2
Тестові завдання
Тестові завдання
Змістовій модуль 4. Методи АНАЛІЗУ взаємозв'язків та Подання статистичних Даних
розв'язання
Розв'язання завдання А
розв'язання
Графічні методи Вивчення кореляційного зв'язку
За данімі аналітичного групувань
розв'язання
Тестові завдання
розв'язання
Оцінювання щільності та перевірка істотності кореляційного зв'язку на основе Рівняння регресії
розв'язання
Дослідження динаміки Середніх величин
Елементи інтерполяції та екстраполяції на основе годин рядів
Метод середньої ступінчастої
Значення параметра t у разі Введення умовно нуля для непарної кількості рівнів дінамічного ряду
Обґрунтування типу трендового Рівняння, інтерпретація параметрів
Для згладжування колівніх рядів
Значення параметра t у разі Введення умовно нуля для непарної кількості рівнів дінамічного ряду
розв'язання
Методологічні принципи побудова агрегатного індексів
Методика розрахунку індівідуальніх и зведення (загально) індексів агрегатної та середньозваженої форм
При індексації якісніх показніків
Тема 9. Індексній метод
Тестові завдання
Рівняння площини у відрізках
І перпендикулярності двох площин.
Параметри шорсткості
Вимоги до шорсткості в залежності від Функції поверхні
Графічні можливості Maxima
Polar (radius, ang, minang, maxang)
Поверхні обертання.
Циліндричні поверхні.
Криві другого порядку на площині
Графіки функцій двох змінних
Завдання для самостійного рішення
Відстань від точки до прямої
Загальне рівняння прямої
І перпендикулярності прямих
Рівняння прямої, що проходить через дві точки
Канонічні рівняння прямої
Відстань від точки до площини.
Перетворення загальних рівнянь прямої до канонічної формі
І перпендикулярності прямої і площини
Перпендикулярно даному вектору
Перпендикулярності двох прямих
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом
Перетин прямої з площиною.
Тестові завдання
розв'язання
Тип: відповідності.
Тип: множини вибір-єдина відповідь.
Тип: множини вибір-єдина відповідь.
Та способу проведення спостереження
Логічний та Арифметичний контроль Даних
Тестові завдання
ІІІ етап - Аналіз статистичної информации.
Тестові завдання
Тема 3. Зведення и групувань статистичних Даних
розв'язання
Підприємство ІІ
розв'язання
розв'язання
Побудова вторинна групувань
Особливості статистики як суспільної науки
Щоб Установити ширину стовпчики согласно з его вмістом, та патенти, вібрато параметр Авто.
Завдання 1. Імпортування таблиці з других баз Даних
Завдання 4. Редагування табліці в режімі конструктора
Завдання 2. Створення таблиці на основе Копіювання информации Іншої табліці
Завдання 1. Відкриття створеної бази даних
Завдання 2. Створення запиту для сортуваннях запісів табліці
Завдання 4. Редагування запиту в режімі конструктора


перша | Попередня | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати