На головну

Математика

сторінка 184

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Піфагор та його школа
МАТЕМАТИКА в середніх СТОЛІТТЯ
Визначення функції в XVIII в.
Аналітичне визначення функції (17 - початок 19 століття).
З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ
Діяльність Огюстена Луї Коші в області обґрунтування математичного аналізу
П'єр Ферма
Завдання для самостійного виконання.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
Теоретичні відомості.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
ВСТУП. ОСНОВИ РОБОТИ З MATHCAD
Основи теорії ймовірностей
Приклад.
Приклад.
Приклади завдань.
Наслідки з теореми
Приклади завдань на теорему додавання.
Приклади.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Теоретичні відомості.
Завдання для самостійного виконання.
Приклад виконан практичних завдання
Завдання до виконан
СТУДЕНТ A СТУДЕНТ Б
Операції над відношеннямі
СПЕЦІАЛЬНІ відношення
представлення відношення
Поняття відношення. задання відношень
Відношення часткового порядку
Завдання до виконан
Приклад виконан практичних завдання
Основні можливості LightWorks
Вибір розмірної площині у вікні 3D-документа
Лінійні розміри криволінійних елементів
Розміщення лінійних розмірів
Рекомендації по використанню LightWorks
контрольної роботи
формати
Правила Заповнення граф основного написа
конструкція букв
Обведені креслення.
Лінії креслення
Векторно-координаційний спосіб знаходження кута прямої з площиною
Завдання для самостійної роботи
Застосування методів векторної алгебри для вирішення геометричних завдань
Рішення типових задач
Поняття вектора. Прямокутна декартова система координат
СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК.
Квадратичною формою.
БАЗИС. МАТРИЦІ ПЕРЕХОДУ. ПРОЦЕС ортогоналізації.
СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ.
Глава 6.
КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
ЗВОРОТНА МАТРИЦЯ. РАНГ МАТРИЦІ. ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕКТОРІВ.
БІНОМ Ньютона
комбінаторики
Властивості степеневих рядів.
Розкладання в статечної ряд деяких елементарних функцій.
Властивості абсолютно збіжних рядів.
Ознака Лейбніца.
Радикальна ознака Коші.
ЗАГАЛЬНІ вказівки ДО розв'язування задач
Застосування степеневих рядів.
Ознака Даламбера.
Ознаки порівняння.
Глава 3. Теорія рядів
поняття ряду
Ряди з невід'ємними членами.
Інтегральний ознака Коші.
Залишок ряду.
Необхідна умова збіжності ряду.
Найпростіші властивості збіжних рядів.
Передмова
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ТА прикладом ЇХ розв'язання 3 сторінка
ТА прикладом ЇХ розв'язання 4 сторінка
ТА прикладом ЇХ розв'язання 1 сторінка
Основні Властивості інтеграла Лебега від довільної Функції.
Сігма-аддітівність та абсолютна неперервність інтеграла Лебега.
Прості Функції та їх інтеграл Лебега.
Поняття вімірної Функції. Еквівалентні Функції.
Граничний Перехід під знаком інтеграла Лебега.
Інтеграл Лебега по множіні нескінченної Міри.
Порівняння лебегового и ріманового інтегралів. Крітерій інтегровності за Ріманом.
Канторові множини
Міра Лебега-Стільтьєса на прямій.
Передмова
Множини метричних простору.
Породжені класи множини.
Стандартне продовження Міри Із півкільця на -алгебри.
Міра Лебега в.
Поняття вімірної множини.
Неперервність Міри.
Если B - -алгебра борелевіх множини метричних простору, то B §1.4. Функції, візначені на класах множини. Поняття Міри.
Коротка класифікація артефактів 3D відео.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Артефакти, що вносяться 3D дисплеєм.
Артефакти, що виникають при передачі даних.
ЕЛЕКТРИЧНІ ПОЛЯ В речовини. діелектриків
Порівняння результатів розрахунку струмів в фазах приймача і активних потужностей у фазах приймача і генератора.
Деякі відомості про символічне методі розрахунку ланцюгів синусоїдального струму
Активні потужності генератора і перевірка балансу потужностей
Топографічна векторна діаграма
Основні розрахункові залежності
Розрахунок ланцюга при сполуці приймача трикутником
Порядок побудови топографічних векторних діаграм при з'єднанні трифазного ланцюга зіркою
Короткі відомості з теорії
З'єднання фаз генератора і приймача зіркою
Електричні кола трифазного струму
Частина 2
додаток
З'єднання фаз приймача трикутником
Потужність симетричного приймача
Комплексні опору і провідності фаз приймача
Розрахунок ланцюга при сполуці приймача зіркою
Комплекси фазних і лінійних напруг генератора
потрібно
Завдання на курсову роботу
У трифазною схемою, з'єднаної зіркою 4 сторінка
У трифазною схемою, з'єднаної зіркою 1 сторінка
У трифазною схемою, з'єднаної зіркою 2 сторінка
Санкт-Петербург
Московський державний університет друку ім. Івана Федорова
Хіміко-фармацевтична академія
Їм. Серго Орджонікідзе
Імені А.І. Герцена
Санкт-Петербурзький державний
Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет
Обчислення меж за допомогою статечних рядів
Рішення ДУ з допомогою статечних рядів
Список стандартних розкладів
Ряди Тейлора і Маклорена.
Основні властивості числових рядів. Наближене обчислення суми числового ряду
Основні властивості числових рядів
Абсолютна і умовна збіжності
Достатні ознаки збіжності знакозмінних рядів. Абсолютна і умовна збіжності
Достатні ознаки збіжності знакоположітельних рядів.
Оцінки залишків деяких рядів, що сходяться. Наближене обчислення суми ряду
Вправи для самостійної роботи
статечні ряди
Основні властивості статечних рядів
Список основних властивостей рівномірно збіжних рядів
Поняття про рівномірної збіжності функціонального ряду.
Функціональні ряди. Визначення. Поняття рівномірної збіжності.
Вправи для самостійної роботи
Числові ряди. Визначення. Збіжність. Розбіжність. Необхідна ознака збіжності.
Значення нормальної функції розподілу Ф (t).
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Перелік практичних умінь по темі, що вивчається.
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Виберіть правильну відповідь
Установіть відповідність між
Установіть відповідність між
Виберіть правильну відповідь
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Виберіть правильну відповідь
Вставте в логічній послідовності номери відповідей
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Виберіть правильну відповідь
Установіть відповідність між
Виберіть правильну відповідь
Установіть відповідність між
Виберіть правильну відповідь
Виберіть правильну відповідь
Вставте в логічній послідовності номери відповідей
Виберіть правильну відповідь
Виберіть правильну відповідь
Вставте в логічній послідовності номери відповідей
Виберіть правильну відповідь
Перелік питань для самопідготовки за темою практичного заняття
Вставте в логічній послідовності номери відповідей
Виберіть правильну відповідь
Вступ
Лабораторна робота № 3 Рішення нелінійних рівнянь.
Контрольне завдання.
Побудова рівняння зручного для створення ітераційного процесу.
Метод простої ітерації
Метод Ньютона (метод дотичних) уточнення коренів рівняння.
Розрахунок закритих циліндричних передач.


перша | Попередня | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати